9.B-2021-2022

Vítejte na stránkách třídy 7.B

Vítejte na stránkách třídy 8.B

2020/2021

Dějepis 14.9. – 18.9.2020

Anglie za vlády Stuartovců – 17. století

str. 24-25, přečíst, do sešitu udělat zápis

 1. Nástup Stuartovců po smrti Alžběty z rodu Tudorovců, která zemřela bez potomků rok 1603
 2. Jakub I. spory s parlamentem, chce vládnout absolutisticky
 3. Karel I. syn Jakuba I.-pokračují spory s parlamentem, chce zvyšovat daně, pronásleduje protestanty, parlament s jeho vládou nesouhlasí
 4. Občanská válka 1642 – královská armáda proti parlamentní armádě nového typu v čele s Oliverem Cromwellem, král poražen, 1642 popraven
 5. Konec království, vznik republiky v čele s Oliverem Cromwellem, vydal zákon o plavbě (navigační akta)-převaha Anglie na moři
 6. Cromwell se stal postupně neomezeným diktátorem, po jeho smrti Anglie opět monarchií, král Karel II.(syn Karla I.) toleruje vliv bohatého měšťanstva
 7. Jakub II. (bratr Karla II.) chce opět vládnout neomezeně, ale proti němu vypukla „slavná revoluce“ (nekrvavá), král sesazen z trůnu
 8. Nový král (Vilém Oranžský), Anglie konstituční monarchií (moc krále podřízena parlamentu)
 9. Počátky Velké Británie=spojení Anglie a Skotska v roce 1707

 

Francie za vlády Ludvíka XIV. ( 1643-1715)

str. 22-23, přečíst, opsat zápis do sešitu

1. „Král Slunce“, „stát jsem já“ = vládne absolutisticky, neomezeně, za jeho vlády posílení Francie, upevnění královské moci na úkor šlechty, přesunul vládu a celý dvůr do Versailles

2. Oporou mu byla armáda, policie, úředníci, katolická šlechta, potřeba peněz = ministr financí Jean-Babtiste-Colbert – podpora manufaktur s luxusním zbožím, upřednostnění vývozu, na dovážené zboží uvaleno vysoké clo = merkantilismus

3. Zrušil Edikt nantský, který povoloval v zemi protestanty-kalvinisty, proto ze země odešlo mnoho řemeslníků, úředníků, kteří odmítli přejít na katolickou víru

4. Placení daní – platili jen neurození (měšťané, poddaní), šlechta a duchovenstvo daně neplatí = narůstají problémy a nespokojenost v zemi

 

Vážení rodiče a milí žáci,

s ohledem na aktuální situaci a pokyny je od 1.9. 2020 do odvolání povinné ve všech společných prostorách školy ( chodby, WC, šatny, ve frontě na oběd) nosit roušku nebo respirátor. Škola umožní užívání těchto prostředků dle osobního zvážení žáků a zaměstnanců školy i v učebnách. Je připravena v případě potřeby (zapomenutí) tyto ochranné pomůcky poskytnout.

1.9. 2020 se sejdeme od 8.00 – 8.45 

Dále poprosím zítra ráno nahlásit zájem o stravování ve dnech 1.9. a 2.9., výdej obědů poté možný dne 1.9. 2020 od 10,30 – 12,00. Od 3.9. odhlašujete individuálně.

2.9. a 3.9. 2020 vyučování od 8.00 – 11.40 hod. Budeme odevzdávat učebnice a přebírat nové pro 8. ročník. Prosím, knihy zkontrolujte, očistěte, slepte a opravte. Děkuji. Pokud jste nějakou učebnici ztratili, je potřeba si přinést peníze. Při ztrátě se obvykle platí plná cena učebnice nové. V případě poškození nových učebnic je též vyžadována peněžní úhrada, dle stavu učebnice. Výdej obědů dne 2.9. a 3.9. od 11.40 hod.

4.9. 2020 – třídnické práce, volba Žákovské samosprávy, Školní řád, vyučování od 8.00 – 12.30, výdej obědů od 12.30 hod.

 Prosím o vyplnění dotazníku ohledně případné distanční výuky, který žáci obdrží první školní den a přinesou zpět následující den.

 

 

Třídní fond

v třídním fondu zbylo všem dětem, kromě jednoho žáka, který se na fondu nepodílel, 125 Kč. Tuto částku převádím do příštího školního roku.

Přijímací zkoušky

Prosím všechny, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek na gymnázia, aby mi co nejdříve napsali mail, jestli jsou přijati /adresa gymnázia/ nebo ne. Musím informovat vedení školy.

 

Vydávání vysvědčení:  

v pátek 26.6. 2020  s třídními učiteli ve venkovních prostorách areálu školy  od 8.00 do 9.00.

Opatření: roušky, rozestupy mezi žáky  a třídami!!!

Společné setkání 23.6. , 9 – 10.45, ve třídě 8.B

/ prosím všechny, kteří se setkání zúčastní, aby mi napsali mail/

 

Občanská výchova:

Neodevzdané prezentace: Hýbeľová, Janotová, Mondschein, Nguyen, Oráč, Pilát, Vaníček L.
Vaníček J. – nedostatečná práce. To nebyla prezentace.
Dodatečně  odevzdat  do 15. 6. 2020 ! Jinak máte známku 5.
Ostatní mají známku 1. 🙂
 
Pokud chcete vědět známku z testu před uzavřením škol, napište mi email. 
 
Učivo na červen:
Lidská práva – str. 87 – 98 – zápis.
 

Společné setkání

Protože se situace zlepšila, máme možnost uskutečnit společné setkání. Termín je 8.6. v pondělí , od 9.00 do 11.00. Kdo byste měli zájem o konzultaci nebo jen setkat se a popovídat , budu se na Vás moc těšit ve třídě 9.C. Prosím, abyste mi napsali mail, kdo přijde a v kolik hodin, jestli od 9.00 nebo od 10.00. Nejpozději do pátku 5.6. 2020. Doufám, že se brzy uvidíme.

Zároveň bych chtěla popřát všem, kteří budou dělat zkoušky na gymnázium, hodně štěstí a pevné nervy. Až budete znát výsledky přijímacích zkoušek,  prosím , abyste mi všichni napsali, jestli jste byli přijati nebo ne. Musím tuto informaci předat vedení školy. Ještě jednou držím palce a těším se na setkání. 

L. Č.

 

ČJ – V případě zájmu o konzultaci mě kontaktujte na školní email.

Termín konzultace: 11.6. – pro sedmé třídy (10:00-10:45)

SLEDUJTE pozorně, kolik je ještě volných míst.

NALEZNETE na stránkách 7.A

S. Adamírová

 

Důležité upozornění!!!

Prosím všechny , aby nejpozději do pátku, 5.6.2020, sečetli zameškané hodiny z druhého pololetí /pod čarou prvního pololetí/ a poslali na můj mail.

 

Vyklízení skříněk – 18.5.2020 , 10:00

V pondělí 18.5. v 10:00 se sejdeme před školou za účelem vyklízení šatních skříněk.  Do školy maximálně 5 dětí najednou, dodržení všech zásad (roušky, rozestupy, dezinfekce…), dohled a kontrola TU.

Prosba pro všechny žáky!

Prosíme o vyplnění dotazníku pro potřeby bakalářské práce na téma „Sociální sítě“. Moc Vám děkuji za ochotu a přeji hezký den.

https://www.survio.com/survey/d/U4I9E9M5A1A2I0B1M

.

Vzhledem k dané situaci  –  domácí úkoly na březen ze všech předmětů kromě výchov. Prosím o průběžné sledování stránek.

Matematika: NOVÉ

měsíc květen:
4.5-8.5. Obsah a obvod trojúhelníku  PS s187 odvození vzorce pro obsah trojúhelníku:
Do konce května- Čtyřúhelníky
Vypracovat v prac. seš. 3.díl:
11.5.- 15.5.  Rovnoběžníky.  PS s.180,181 
18.5. – 22.5. Obsah a obvod rovnoběžníku PS s.183,184  
25.5. – 29.5. Lichoběžník PS s. 190-191 Odvození vzorce pro výpočet obsahu lichoběžniku: https://cs.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-area-and-perimeter/area-trap-composite/v/area-of-a-trapezoid-1

14.7. – 17.4. prac.sešit 3, strany 213,214, minitest str. 217

Do konce dubna: Geometrie – opakování, trojúhelníky (přečíst všechny modré a oranžové rámečky v uč. geometrie str. 4 – 42)

Přepsat do školního sešitu tabulku str. 37 a strany 41 a 42 z učebnice geometrie. Sestrojit  do školního sešitu (včetně náčrtu a postupu konstrukce, trojúhelníky dle vět sss, sus, usu, Ssu = učebnice geometrie strana 21/1.11 a,c,e,g). Doporučuji: https://www.geogebra.org/m/Zh8KcVKD nebo  videa na youtube…  Konstrukčním úlohám se věnovali i v ČT: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/220562220610008/ 

Poslední dějepis do 22.6.2020

Sešity a pracovní sešity -7. ročník nevyhazovat!!!

Známky už budou napsané, ale je potřeba o tom něco vědět

U str.140-145, PS str. 57-59, poslat odpovědi na otázky

 1. Jan Amos Komenský-život a jeho dílo. 2. Od kdy do kdy byla 30tiletá válka? 3. Jaké 2 skupiny států proti sobě bojovaly? 4. Upevnili si Habsburkové po skončení války své postavení v českých zemích? 5. Co víš o pražském jezulátku? 6. Co víš o Ďáblově bibli?

 

 

NĚMČINA – dále budeme pracovat v GOOGLE UČEBNĚ, pozvánku najdete ve školním e-mailu. Přihlaste se brzy:-) Z.M.  Kód kurzu: 4byznwh

Matematika (do Velikonoc)

Zápis do školního sešitu: https://drive.google.com/open?id=1lfxdTnPNM3iExsV9NtDARx46HPG7w5UkqwImG2-9DG8&authuser=0

https://drive.google.com/open?id=1FhFl6Gq-9szghcC8CHamVgAiK7mY5pta&authuser=0

Výsledky zadaných úloh:

https://www.donovalskazs.cz/wp-content/uploads/2020/04/vysledky-mat.pdf

Procvičit na:
https://www.umimematiku.cz/cviceni-procenta

PS 3 s.205 – 209

 angličtina: / Z. Mušková/ NOVĚ PŘIDÁNO: Budeme pracovat v Google učebně AJ 7. ročník, pozvánky najdete ve vašem mailu. Učebnice str.50-51, přečíst, napsat useful expressions do š.sešitu – překlad frází lze vyhledat v PS str.77/4D, PS 40-41

Angličtina: /D. Vergosová/ Celá lekce 4 „London“, učebnice + pracovní sešit. 

Nově přidaná práce:  do 3.4.2020                                                                                                                                

Unit 4- část 4D – Kids – učebnice:  –  str. 50 – přečti text, cv.2 ústně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   – str. 51 – useful  expressions ( zopakuj)
                                                     – str. 51/7c – vyber si jeden dialogue a vypracuj do školního sešitu
                                                      ( future arrangements – použij přítomný čas průběhový)
                       – pracovní sešit: vypracuj vše z lekce 4 až do str. 41.
 
termín: 3.4.2020
 
Od 3.4.2020 pracujeme přes Google učebnu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosím mé žáky, aby navštívili stránku classroom.google.com
– vpravo nahoře klikněte na ikonku +
–  vyberte „Zapsat se do kurzu“
– přihlaste se do kurzu tímto kódem: skmci4v
 
Zde najdete všechny zadané úkoly.
 
 

Český jazyk: mluvnice: VČ, věta jednoduchá, souvětí, VV, VV podmětná, předmětná, příslovečná, spojovací výrazy, PS – 39,40,41,42,43

literatura: renesance – úvod, renesance v Itálii, učebnice str.37 udělat výpisky, PS str. 10-19

sloh: příprava na slohovou práci, charakteristika – významná osobnost

Od včerejšího dne pracujeme v Čj v Učebně Google. S.Adamírová

Občanská výchova: projít učivo od str. 66 do str. 69 + zápis k dispozici u Míši Oráče a Denči Cabalové. :-
Pročíst str. 70-73 / bez zápisu /
 
Nová látka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadání : Prezentace
Téma   : Evropská unie
Termín : 30. 5. 2020 – poslat na email jirakovas@donovalskazs.cz
 
 
Zeměpis: Austrálie – výpisky z učebnice, práce s atlasem – vypsat do sešitu oceány, zálivy, průlivy, povrch../ vše, co vypisujeme u všech světadílů/. Australský svaz – výpisky
Austrálie – učebnice str. 78 – 85
Opakování na testy – státy Ameriky, Oceánie a oceány, Antarktida
https://www.umimefakta.cz/zemepis– z těchto stránek si vyberte témata, která probíráme a procvičujte
 

Práce do konce dubna: Asie – přírodní poměry, , práce s atlasem – vypsat do sešitu oceány, zálivy, průlivy, povrch../ vše, co vypisujeme u všech světadílů/. Dále pročíst a stručně vypsat z učebnice str.86 – 98.

Můžete využít bezplatnou registraci do naší interaktivní učebnice na adrese https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma , kde najdete nejen obrázky a odkazy, ale i testy k procvičování probírané látky. Práci máte zadanou do konce dubna.

 www.skolasnadhledem.cz. – stránky pro opakování Ameriky , Austrálie a Oceánie i nové látky – Asie.

Od dubna pracujeme v kurzu Google Učebna, kde máte zadanou práci. Kód k přihlášení je   s3jzw47

 

Fyzika

1) V učebnici na str. 73 – 75 přečíst kapitolu „Hydrostatický tlak“, do sešitu udělat zápis z modré tabulky „Souhrn“.
2) Vyplnit přiložený pracovní list
 

Matematika – učebnice str. 80 – 88, pracovní sešit Matematika 7. ročník, 3. díl, str. 165 – 177,  pokračovat v učebnici Aritmetiky od str. 89 dále

 

 Němčina – naučit slovíčka 3. lekce, pracovní sešit 27/5,6; učebnice str. 36/6 (10 vět zapsat do sešitu)

 On-line učebnice

Vzhledem k uzavření škol se Nová škola rozhodla pomoci s výukou na dálku. Žáci mohou zdarma využívat přístup ke VŠEM interaktivním učebnicím MIUč+ (ty mluvící, co máme na přírodopis). Stačí, když se zaregistrují jako studenti na

http://www.ucebnice-online.cz

Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma se prodlouží do 30. 6. 2020. ŠŠ

On-line výuka

Z rozhodnutí vlády je od středy 11. 3. 2020 až do odvolání zrušena výuka v základních školách. Práce z přírodopisu bude v následujících dnech zadávána prostřednictvím Učebny. ŠŠ

Bubnování 12. 2. 2020

Didgeridoo je nástroj pocházející z Austrálie. Původně byl vyroben ze dřeva eukalyptu a hraje se na něj jako na dechový nástroj. Tento nástroj má místo v tradiční domorodé hudbě, uplatnění nalezne v moderních žánrech a je stále oblíbenějším nástrojem  různých kapel hrající etnickou hudbu.

Buben je jedním z nejstarších hudebních nástrojů. Bubnování a perkusní hudební nástroje doprovázejí lidstvo od pravěku. Člověk si s jeho pomocí zajišťoval přízeň duchů, prosil o pomoc síly z druhého světa, uváděl se do změněných stavů vědomí, děkoval vyšším bytostem. 
 
Používal se, a někde stále používá, jako nástroj doprovázející rituální tance, oslavy, hry i náboženské obřady. Společenské rituály, nedílně spojené právě s bubnováním, nalezneme v mnoha původních kulturách, jež se vyvinuly nezávisle na sobě po celém světě od Severní Ameriky přes Arktidu až po Afriku. Šamanské bubnování zní jako tlukot srdce Matky Země, navrací vše do rovnováhy.

Originální rytmické techniky zaměřené na základy komunikace, tentokrát na společné cestě za rytmy Evropy, Afriky a Austrálie. (Rozvoj komunikace, improvizace, kreativity, sebevyjádření, empatie, spolupráce, respektu, motivace). Workshop nás aktivně seznámil s novými rytmickými nástroji, byl to sdílený zážitek se silným pozitivním nábojem, kultivované uvolnění energie, netradiční pohled na kulturu jiných světadílů.

Kalendářní rok 2020

Všem žákům i rodičům přeji do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody.

Lyžařský kurz a ŠVP

Připomínám termíny odevzdání záloh:

lyžařský kurz – 15.11.2019

ŠVP – 25.11.2019

Plánované akce 2019

29.11 – Praha historická

12.12. – Koncert – Réva / škola – 60 Kč /

13.12. – Planeta Země 3 000 / 70 Kč /

16.12. – Čokoládová dílna / 165 Kč /

18.12. – Zeměpisná přednáška ‚ Kongo ‚ / 70 Kč /

19.12. – Muzeum smyslů / 140 Kč /

Organizace prvního týdne 2.9.- 6.9. 2019

Pondělí – 8:00 – 8:45 slavnostní zahájení          výdej obědů 11:00 – 12:30

Úterý – 8:00 – 12:40 třídní agenda       výdej obědů 12:00 – 13:00

Středa – 8:00 – 12:40 třídní agenda       výdej obědů 12:00 – 13:00

Čtvrtek – vyučování dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

Pátek – vyučování dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

 Prosím během prvního týdne o přinesení hygienických potřeb / dle dohody /, nahlášení změn v osobních údajích dětí i rodičů /adresy, telefony, zdravotní pojišťovny…./

Třídní fond – 1000,- Kč /na pracovní sešity, třídní akce/ 


2019 

Ozdravný pobyt

sraz v pondělí 17.6 2019 v 9.00, odjezd od sportovní haly ¨Jedenáctka¨ v 9.30, návrat 21.6.2019 okolo 15.00.

Rodiče se na pohovorových hodinách domluvili, že ozdravný pobyt proběhne bez mobilních telefonů.

 

Návštěva Národního muzea – 24.5.2019, 8.00 – 13.00

Filmové představení „Planeta Česko“, 6.5.2019, 8.00 – 12.30.

Náhradní termín „PÁLENÍ ČARODĚJNIC“ 6.5.2019

 

Barevný týden – 22.4. –  26.4. 2019

PONDĚLÍ 22.4. – VELIKONOČNÍ

ÚTERÝ 23.4. – MODRÝ ŠMOULA

STŘEDA 24.4. – ZELENÝ RÁKOSNÍČEK

ČTVRTEK 25.4. – RŮŽOVÝ PANTER + ČERVENÁ MAKOVÁ PANENKA

PÁTEK 26.4. – ŽLUTÝ MIMOŇ

 

 

Ve čtvrtek 31.1.2019 končí vyučování 5. vyučovací hodinu rozdáním vysvědčení.

V úterý 15.1.2019 – pohovorové hodiny, 17.00-19.00

 

V pátek 21.12.18 máme vánoční besídku od 8.00 do 11.00. Potom bude následovat vánoční zpívání do 11.30 a oběd.

Všem přeji krásné Vánoce a hodně zdraví a štěstí do nového roku.
Lenka Čechová

 

Třídnická hodina – 4.12.2018 – před odpoledním vyučováním

Plánované akce:

Muzeum policie - 22.11.2018 /20Kč/os/
Vánoční benefice - 11.12.2018 /16-18.00/
Národní technické muzeum - 7.12.2018 /50Kč/os/
Filmové představení - 13.12.2018

 

Připomínám pohovorové hodiny 13.11.2018 od 17.00

 

„Myanmar – divoká cesta do barmské říše“ , tento program nás opět nezklamal, proto se na další zajímavosti budeme těšit i v příštím roce.

Planeta Země 3000 “ Myanmar – divoká cesta do barmské říše „, tento pořad se koná 2.11.2018 v kině Světozor. Cena 70 Kč za žáka / bude zaplaceno ze školního fondu /

 

1.pololetí školního roku 2018/2019

Dobrovolný domácí úkol z Př – model buňky

Modely jsou fascinující, překrásné a byly velmi pracné.

 

Začal nám nový školní rok a my jsme o rok starší. Jsme již oběma nohama na druhém stupni ZŠ.

První školní týden bude mít následující organizaci:

pondělí - zahájení školního roku / jedna vyuč. hodina /
úterý  - organizační práce / 4 hodiny,do 11.20 /
středa - pátek - vyučování podle rozvrhu / 5 hodin, do 12.40 / 

Informace pro rodiče:
prosím o 1 000 Kč do školního fondu, ze kterého budou hrazeny 
pracovní sešity,vstupy na mimoškolní akce a akce konané školou,atd.
/ do konce tohoto týdne /
Děti mohou průběžně nosit papírové kapesníčky, toaletní papír,
kuchyňské role.

Zápis do kroužků se bude konat 13.9.2018 od 17.00 do 18.00 ve školní
jídelně.
Ve středu 5.9.2018od 14.00 se koná slavnostní otevření zrekonstruovaného 
školního hřiště, na které jste všichni zváni.

Pokud u někoho došlo ke změně bydliště,telefonu rodičů, zdravotní pojišťovny 
nebo jiných údajů, prosím o rychlé oznámení změn, abych mohla provést úpravy
v osobních záznamech.


 

Organizace posledních dnů školního roku 2017/201

Ve středu –  4 vyučovací hodiny, ve čtvrtek  – výlet na Žofín, v pátek – slavnostní rozdání vysvědčení a rozloučení s deváťáky – do 10.30. Oběd v 11.00.

Info k  ŠvP

vzhledem k tomu , žen není možné spát na hradě,není potřeba, aby si děti brali s sebou spacák a karimatku. / Na hradě budou filmaři /

Mobilní telefony na škole v přírodě

Na pohovorových hodinách 5.6.2018 se rodiče dohodli, že si děti nebudou na školu v přírodě brát mobilní telefony.

Doplňující informace ke škole v přírodě:

Odjezd je 18.6. od bazénu Jedenáctka v 9:00 (autobus bude již v 8:30). Příjezd je 22.6. mezi 13:00-14:00 k bazénu Jedenáctka.  Jednu noc mohou spát na hradě Lipnice /karimatku a spacák s sebou/.  Program bude něco ve stylu Casino, proto přibalit nějakou košili,  něco jako slušné oblečení. Opět připomínám, že bezinfekčnost přinesou děti k autobusu.

 

10.5.2018 – výlet zámek Loučeň

 

Informace ke škole v přírodě

vzhledem k tomu, že se blíží škola v přírodě, rozdala jsem dětem dokumenty, bez kterých nemohou odjet. Každý dostal tři papíry. Prosím o jejich vyplnění a zaslání v obálce se jménem po dětech do školy. Nejpozději do 11.5.2018. Je to týden před odjezdem. Samozřejmě můžete odevzdat i na pohovorových hodinách 5.6.2018. Potvrzení o bezinfekčnosti do obálky nedávejte, vyberu si ho od dětí u autobusu / bez tohoto potvrzení ale nemohou odjet /. Kartičky zdravotní pojišťovny mám z minulých let. Pouze pokud někdo změnil pojišťovnu, budu potřebovat novou kopii.

 

Pohovorové hodiny 

Připomínám, že v úterý 17.4.2018 se konají pohovorové hodiny.

Prosím o doplatek na ŠvP a peníze na výlet na zámek Loučeň, nejpozději do 20.4.2018, celkem 2000 Kč. Zbytek z této částky budou mít děti uloženy v třídním fondu. Rodiče mohou peníze přinést na pohovorové hodiny.

 

Mumie světa

Výstava, kterou jsme navštívili 22.3.2018 se nám velmi líbila. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o osobnostech dávné i nedávné minulosti a o tom, co se skrývá pod pojmem balzamování.

Další plánované akce: 11.4. – výchovný koncert / ve škole /, 18.5. – ukázka výcviku psů / ve škole /, 21.5. – beseda s policií / ve škole /. Jedná se o jedno až dvouhodinové  akce v průběhu vyučování. Placeny jsou ze školního fondu.

Dne 5.6.2018  je naplánováno ve škole focení tříd                                                              

Nejbližší plánované akce:

Výstava ¨ Mumie světa ¨- 22.3.2018 / 190 Kč /                                                                 

Labyrintárium a  zámek  Loučeň – květen 2018 , terním bude upřesněn / cena 390.        

                                      
                 

Projekt „Ovoce a zelenina do škol“

Doplňující informace:

Naše škola je do projektu „Ovoce a zelenina do škol“ zapojena již několik let. Cílem je nabídnout dětem čerstvou zeleninu a ovoce a přispět tím k vytvoření zdravých stravovacích návyků. Akce je pro děti dobrovolná. Ovoce a zelenina je dodávána v syrovém stavu v přepravkách a v nejrychlejším možném čase distribuováno přímo k dětem do tříd. Ovoce a zeleninu je nutné před konzumací omýt pod tekoucí vodou.

 

PONDĚLÍ

8:00 – 8:45 – slavnostní zahájení, kontrola seznamu žáků. Budu potřebovat vědět, kdo půjde v pondělí a v úterý na oběd (oběd bude od 11:00).

ÚTERÝ

8:00 – 11:20 – třídní agenda – školní řád, klasifikační řád, skříňky, rozdělení funkcí ve třídě aj. (Na oběd půjdeme hned po vyučování).

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK    – výuka v těchto dnech bude probíhat podle rozvrhu bez odpoledního vyučování

Chtěla bych Vás poprosit, aby děti v průběhu tohoto týdne přinesly papírové kapesníčky v krabičce.
Prosím, aby si děti také přinesly sporovní oblečení na tělesnou výchovu.
Dále prosím o 1.000Kč do třídního fondu (na zaplacení pracovních sešitů + třídních aktivit). Žáci mohou peníze nosit do 11.9. 
V průběhu prvního týdne dětem jednotliví vyučujcí sdělí, jaké pomůcky a sešity budou potřebovat. Na každý předmět už budou mít jiného vyučujícího . Termín třídních schůzek bude upřesněn v průběhu příštího týdne.                                                                                                              

Děkuji Lenka Čechová – třídní učitelka

 

Zápis do kroužků na školní rok 2017/2018

se bude konat 14.9. 2017 ve školní jídelně od 17 do 18 hodin.

 

Třídní schůzka 5.B.

Vážení rodiče,   ráda bych Vás pozvala na třídní schůzku, která se bude konat / jak jsem již psala / příští týden v úterý 12.9. v 17.00 ve třídě 5.B. Je to ve druhém patře , poslední třída před tělocvičnou.  Pokud by se někomu nehodila tato hodina / schůzky u mladšího sourozence/, může přijít i dříve / mezi 16-17. 00 /, ale po předcházející domluvě se mnou. 

 Lenka Čechová                                                                                                                                      

 

    Planeta Země 3000    

Dne 27.9. jsme navštívili zeměpisný pořad ¨Planeta Země 3000¨, Brazílie. Byl velmi zajímavý a určitě přínosný. Jelikož se koná každoročně , budeme se těšit ne jeho další pokračování.

            

  INFORMACE PRO RODIČE – ŠKOLNÍ PSYCHOLOG        

V letošním roce začíná na naší škole pracovat školní psycholožka Mgr. Barbora Šmídová. V případě zájmu ji můžete kontaktovat na její e-mailové adrese, kterou najdete na našich stránkách. 

Úřední hodiny: Út: 8-11.00,  Čt: 13-15.00, e-mail: smidovab@donovalskazs.cz.

Plánované akce:

Muzeum hl. m. Prahy : ¨Pražské pověsti¨, 29.11. 2017

Evropský dům  : exkurze , 13.12.2017

Výroba čokolády : 20.12. 2017 / cena – 310 Kč /

 

Zeměpisná přednáška – ¨ AFRIKA¨ 

Ve čtvrtek 12.10. 2017 se ve škole konala přednáška o Africe.
Byla velmi zajímavá a poučná. Určitě se nám tyto poznatky budou
hodit v příštích letech, až budeme probírat jednotlivé světadíly.

     

  CROSS CUP  

V pátek 13.10.2017 se běžel přespolní běh , který má na Jižním Městě tradici a běhá se každoročně také pod názvem  ‚ Běh proti drogám ‚. Velmi úspěšně reprezenotvali i žáci naší třídy. Pomohli tak získat 1. místo v kategorii I. stupeň. Moc děkujeme a gratulujeme.  

           Škola v přírodě – záloha 

    Prosím o zálohu 1500 Kč  do 15.1. 2018.

 

Muzum hl. m. Prahy   

    29.11.2017 jsme navštívili pořad ‚ Pražské pověsti ‚. Bylo to loutkové divadlo, které nám přiblížilo některé z pověstí, které se týkají Prahy. Potom jsme si prohlédli další zajímavosti tohoto muzea. Bylo to velmi zajímavé a poučné.        

Evropský dům

Tato exkurze se konala 13.12.2017. Byla pro žáky velmi poučná  a své získané znalosti si mohli ověřit formou skupinové práce.  Otázky se týkaly ‚ Evropské unie ‚. Skupinová práce se jim velmi dařila a dostalo se jim pochvaly od přednášejícího.

               

Čokoládová dílna

Poslední školní dny kalendářního roku 2017 jsme využili k aktivitám, na které v průběhu roku není tolik času. 20.12.2017 jsme navštívili čokoládovou dílnu v Šestajovicích. Děti se seznámily s historií výroby a původu čokolády. Nejzajímavější částí exkurze pro ně byla výroba a zdobení vlastní čokolády. Součástí programu byla i návštěva místních zvířátek. Celý výlet nám zpříjemnilo počasí. Napadl první letošní sníh, který udělal dětem velkou radost.         

  

Vánoční besídka

Každý rok  se všichni těsíme na nejkrásnější svátky v roce , na Vánoce.  I my jsme si vyzdobili třídu , rozdali dárečky a  ochutnali cukroví. Dárky , které jsme našli pod třídním stomečkem ,udělaly radost nejen dětem , ale i mě , za což bych Vám  chtěla touto cestou poděkovat.