7.B

2021/2022

Školní sběr papíru

Kdy? 4. až 8. října 2021. 

4. října         13:00 – 14:00

5. – 7.října    7:15 – 8:00 a 13:00 – 14:00

8.října          7:15 – 8:00

Kde? V areálu školy u pingpongových stolů.

INFO:

Pracovní sešity pro 7.ročník:

ČJ – mluvnice a literatura, matematika, dějepis, angličtina a němčina. Vybíráme celkem 760, – Kč.

Pořád zůstává ve tř.fondu 25 Kč na žáka z loňského roku, zatím nechávám na papírové kapesníčky do třídy, příp. nějakou malou akci třídy, až bude možná.

Vítejte v novém školním roce!

Sejdeme se 1. září v 8 hodin v naší třídě ve 2. patře. Ve škole strávíme jen jednu hodinu, rozmyslete si, zda půjdete již na oběd, který se tento den vydává od 10.30 h do 13.30h. Hned v 8 hodin proběhne ve třídě testování na covid. Další testování nás čeká 6. a 9.9.

2. a 3. září : 8 – 12.40 hod. s tř. uč., podle rozvrhu se začne učit od pondělí 6.9.

Těším se na vás!

Zdeňka Manochová

Prázdniny ve školním roce 2021/22:

podzimní 27. 10. 2021 a 29. 10. 2021

vánoční 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022

pololetní 4. 2. 2022

jarní 7. 3. 2022 – 13. 3. 2022

velikonoční 14. 4. 2022

letní 1. 7. 2022 – 31. 8. 2022

ředitelské dny: 15. 11. 2021 – 16. 11. 2021

Omlouvání dítěte:

 • V případě absence je nutné dítě omluvit do 48 hodin, nejlépe však týž den. Omlouvat lze pomocí emailu/sms/mobilu třídní učitelce. Při návratu do školy je třeba hned napsat omluvenku do žákovské knížky
 • Pokud chcete dítě uvolnit ze školy na 1 – 3 dny, žádost se předkládá tř. učitelce
 • Pro uvolnění na více dní je nutné podat písemnou žádost, kterou nejprve schválí třídní učitelka a poté ředitel školy. Formulář je ke stažení na webu školy https://www.donovalskazs.cz/skola/dokumenty/

Uvolnění žáka/žákyně z vyučování

Bude-li třeba žáka uvolnit z výuky před skončením vyučování, je nezbytné, aby školu opouštěl výhradně v doprovodu zákonného zástupce nebo jím pověřeného zástupce staršího 18 let. Žáka bez doprovodu není možné propustit, a to ani v případě písemného uvolnění s uvedením způsobu odchodu “Sám/a”.

2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci,

děkuji za květiny a dárečky. Přeji vám všem krásné prázdniny a na viděnou 1. září!

Opakujte a procvičujte o prázdninách! 🙂

www.umimecesky.cz

skolasnadhledem.cz

http://pravopisne.cz

http://mojecestina.cz

https://cestina.diktaty.cz/

https://www.ocestine.cz/

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj2.php

Ještě jedna nabídka na léto:

LETNI-KEMPY-NA-HORACH-2021_-1

FOTOsportovní den

SPORTOVNÍ DEN

V pondělí 28.6. se bude konat SPORTOVNÍ DEN – pro 5. a 6. třídy od 8.00 do 10.00 hodin. Soutěžit budeme na 20 stanovištích, jednotlivci nebo po dvojicích. Bližší podrobnosti přímo na místě.

S sebou sportovní oblečení a obuv, láhev s pitím.

Plán 24.6. – 30.6.:

24.6. (čtvrtek) – vybírání všech učebnic (bez obalu, slepené, vygumované), konec 12,40

25. 6. (pátek)  – předání učebnic nižším ročníkům, poplatky za poškozené učebnice, konec 12,40 

28.6. (pondělí)  – sportovní den v areálu školy, hry ve třídě, konec 12,40

29.6. (úterý) – úklid a vyklízení skříněk, konec 12,40

30.6. (středa) – 8,00 – 8,45 předání vysvědčení, 9,00 nástup žáků 9. ročníku, slavnostní rozloučení a ukončení školního roku na prostranství před hlavním vchodem školy

Online třídní schůzka

Vážení rodiče,

dovolte mi pozvat Vás na online třídní schůzku v úterý 22.6. v 18 hodin.

ZM

Sportovní dny dětí

Od 31.5. do 6.6. pořádá FLORBAL CHODOV na hřišti naší školy Sportovní dny dětí. Vždy od 14 do 20 hodin (o víkendu od 9 do 18 hodin) si mohou děti zahrát florbal, vybavení bude k zapůjčení, přítomni budou trenéři a hráči…

Prázdninové aktivity

Kdo by měl zájem, může dle následujících informací využít zdarma :

Vážení rodiče,
naše škola již druhý rok spolupracuje s firmou Sportjoy, organizující letní příměstské tábory, které se o prázdninách konají na sportovištích i ve vnitřních prostorech ZŠ Donovalská.
Letos je část těchto táborů hrazena z rozpočtu MŠMT – tzv. letní doučovací kempy jsou pro děti ZDARMA! Posíláme Vám odkaz na předběžné přihlášení na doučovací letní kempy:

https://app.sportjoy.cz/embed/dates/all/sportjoy/camps?privshow=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9&fbclid=IwAR0Xbfa75FTM7QPuLVl2Q6RGCzhY7d2zUAyWZqkUohEWXRPO-_IUSg-WT60

Při kliknutí na odkaz se zobrazí nabídka všech táborů a lokalit. Tábor
zdarma je nazván ” Doučovací letní kemp SCHOOLJOY” a je u něj uvedená
cena ZDARMA. Kliknete na přihlášku, vyplníte údaje a vyberete si znovu
tábor/termín/lokalitu a potvrdí. Každé dítě má nárok na jeden tábor.


Děti budou rozděleny dle tříd a každý den budou mít několik bloků
aktivit:

Vědecké pokusy
Ekologie a naše planeta
Kreativní aktivity
Sportovní aktivity
Příroda kolem nás
Tvary a čísla
Čtenářské dílny
Cesta časem
Pohybové hry
Svět písmen
How are you?

Aktivity budou probíhat převážně venku a učení bude formou zábavy. Další informace naleznete na 
https://www.sportjoy.cz/cz/.

FOTOGRAFOVÁNÍ

Dne 24.5. nebo 25.5. (bude upřesněno) se budeme fotografovat.

Třídní foto: 35 Kč

Skupinka: 30 Kč

Prezenční výuka

Od 17.5. probíhá i pro druhý stupeň prezenční výuka bez rotace. Nadále platí informace o TV a HV, nošení roušky. Testování antigenními testy bude 1x týdně v pondělí.

Vážení rodiče,

od pondělí 3.5. nastupují, jak víte, žáci z druhého stupně ZŠ k prezenční výuce, a sice rotačně. V týdnu od 3.5. začínají 6. a 8. ročníky, tedy i naše třída. Rozvrh platí v původní podobě, třída bude pohromadě ve své kmenové učebně, tělesná výchova probíhá VENKU bez omezení, v HV  bez zpěvu, nadále je povinnost nosit roušku. Žáci se budou testovat dvakrát týdně, sejdou se vždy před školou (raději už v půl osmé), vyučující 1. hodiny je odvede do učebny, kde se žáci (v pondělí a ve čtvrtek) otestují. Obědy v jídelně mají v týdnu prezenční výuky žáci přihlášené (bližší informace – webová stránka jídelny). Sledujte prosím nadále stránky školy a třídy. 

Vážení rodiče,

Vaše dítě bude mít od příštího školního roku povinný druhý cizí jazyk (v 7. – 9.tř. se vyučuje 2 hodiny týdně). Na naší škole nabízíme výběr ze dvou jazyků: němčina a ruština (ruština se otevře za předpokladu dostatečného počtu zájemců). Oba jazyky učí aprobovaní učitelé (Alena Kožíšková, Zdeňka Manochová, Eva Petříková, Ludmila Vacková, Milena Břečková). Po domluvě s Vaším dítětem zvolte prosím jazyk NĚMČINA  –  RUŠTINA a sdělte mi prosím své rozhodnutí e-mailem.

Děkuji. ZM

Od 1. března pokračuje distanční forma výuky, sledujte google učebny, rozvrh níže uvedený platí.

VYSVĚDČENÍ

Poslední den prvního pololetí je čtvrtek 28.1. Tento den probíhá obvyklá distanční výuka dle rozvrhu pouze 1. – 4. vyučovací hodinu.

K vydání výpisu pololetního vysvědčení se sejdeme VENKU u školy (pingpongové stoly na parkovišti) 28.1. ve dvou skupinách: ve 13 hodin KLUCI a ve 13.30 h HOLKY. Vezměte si s sebou roušku a desky na vysvědčení. Dostanete domů také pracovní sešit z literatury. Těším se na vás! ZM

HUDEBNÍ VÝCHOVA:

Nezapomeňte se přihlásit na online hodinu do meetu k p.uč. Vackové v pátek 15.1. druhou vyuč.h. : https://meet.google.com/lookup/bqfmyuorqu

Výuka od 4. ledna 2021

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci pokračujeme od 4.1. v distanční výuce. Připomínám, že distanční výuka je povinná, je nutné omlouvat nepřítomnost v online hodinách (nejlépe na e-mail učitelů, kteří učí dotčenou hodinu, nebo tř.uč.). Sledujte všechny informace v učebnách, dodržujte termíny úkolů a testů a nadále platí tento rozvrh:

Vážení rodiče, milí žáci,

přeji vám klidné a pohodové Vánoce a hlavně hodně zdraví do nového roku 2021.

Zdenka Manochová

Prezenční výuka 7.12. – 11.12.

Vstup do školy v 7.40 hodin, sraz celé třídy společně před školou, třídu si vyzvedne a odvádí v tuto dobu vyučující, který má 1.vyuč.hodinu. Prosím dodržovat čas!

Na oběd odchází třída společně po 5.h. v 12.40 h, po 6.h. v 13.30 h.

ROZVRH HODIN:

 • stejný jako v běžném provozu, pouze bez čtvrtečního tělocviku (při úterním TV se nebude cvičit, při HV se nebude zpívat, při AJ celá třída pohromadě)

Pondělí – M – ČJ (ml) – Př – AJ – Z

Úterý – ČJ (sloh) – OV – In – D – Tv – Fy

Středa – M – AJ – Čj (ml) – Z – PV – PV (dílny – 1x za 14 dní)

Čtvrtek – Př – M – Prg – Fy – AJ

Pátek – D – HV – ČJ (lit) – M – VV – VV

Výuka 30.11. – 4.12.

V tomto týdnu pokračuje naše třída 6.B beze změn v distančním studiu.

Třídní fond

Zbytek peněz po zaplacení pracovních sešitů je 680 Kč, t.j. 28 Kč na žáka. Nechala bych peníze, s vaším dovolením, ve třídním fondu na nějakou třídní akci (snad se nám nějaká aspoň ve 2.pol. podaří uskutečnit).

Z.M.

Informace k omlouvání žáků

I v této době je třeba omlouvat děti z online výuky, jako by nebyly ve škole. Prosím omluvenky posílejte na školní e-maily mně a příslušným vyučujícím včas. Také je třeba dodržovat termíny odevzdání úkolů a testů.

Díky. Z.M.

Vážení rodiče, milí žáci,

přeji vám klidné a pěkné podzimní prázdniny, prožité hlavně ve zdraví. Z.M.

Distanční výuka (pokračuje od 2.11. dále)– metodické a technické materiály pro žáky a rodiče najdete na webu https://faq.donovalskazs.cz/

INFO: Od 14.10. do 23.10. přechází na distanční studium celá škola.

Rozvrh níže uvedený platí nadále. Sledujete Google učebny a pokyny v nich.

24.10. – 1.11. prodloužené podzimní prázdniny.

12. – 16.10. se naše třída učí v distančním studiu, rozvrh je uvedený níže. Předměty ve žlutém poli by měly být online, žáci se přesný čas připojení dozvědí na streamu v příslušné učebně. Modré pole znamená samostatnou práci v učebně, dotazy, konzultace prostřednictvím učebny.

Obědy pro přihlášené se vydávají v 11 – 11.15h.

Pondělí 26. a úterý 27.10. byly ministerstvem vyhlášeny jako volné dny.

TIPY na užitečné odkazy na český jazyk! Jsou i v naší Google učebně…

www.umimecesky.cz

skolasnadhledem.cz

http://pravopisne.cz

http://mojecestina.cz

V pondělí 21.9. se opět setkáme ve škole. Vzhledem k tomu, že výuka bude probíhat v rouškách, dejte jich dětem více a také sáček na roušky již použité.

Bohužel dnešní akce na Chodovské tvrzi neproběhla z důvodu onemocnění souboru. Byla zrušena ze strany organizátora, nám ovšem neposlali žádnou zprávu. Mrzí nás to, ale z naší strany k pochybení nedošlo. Děkujeme za pochopení.

Akce DIVADELNÍ BOJOVKA v parku u Chodovské tvrze se ve středu 16.9. koná!!! Doprovázející J.Vindušková a Z.Manochová nejsou v karanténě.

Sraz dětí je v 8,45 před branou školy (u barevné zdi). Konec akce je v 10,30. Rozchod u Chodovské tvrze. Prosíme o potvrzení účasti Vašeho dítěte na email nebo mobil třídní učitelky.

OZNÁMENÍ:

se souhlasem MŠMT ČR bude Základní škola Praha 4, Donovalská 1684, uzavřena z mimořádných nepředvídatelných důvodů od 14.9. 2020 do 18.9.2020.

Zdůvodnění: 30 zaměstnanců školy, převážně pedagogů, je rozhodnutím HSHMP v karanténě do 19.9. 2020.

POTVRZENÍ rodičům pro zaměstnavatele:

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodů uzavření školy bude vydáváno od 9,00 do 16,00 hodin z označeného okna kanceláře školy.

Mgr. Pavel Dittrich, ředitel školy

_____________________________________________________________________________

Pokud se vám nedaří přihlásit se do učebny ČJ, zkuste kód kurzu: j6xpon5

Zápis do kroužků se bude konat 15.9. od 18. hodin on-line. Informace najdete na stránkách školy v sekci kroužky. V pátek 11.9. dostaly děti přihlašovací údaje na lístečku.

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k výskytu infekčního onemocnění Covid 19 v učitelském sboru ZŠ Donovalská vyhlašuje ředitel školy na pondělí 14.9. 2020 ředitelský den. Výuka, provoz ŠJ a ŠD se zastavuje. Jakmile budeme mít k dispozici oficiální stanovisko hygieny a MŠMT, budeme rodiče i žáky informovat o dalším postupu prostřednictvím webu školy, popřípadě emailem.

Sledujte prosím stránky školy a třídy, žáci budou postupně také dostávat pozvánky a kódy kurzu do Google učebny, abychom měli připravenou distanční výuku. Již nyní najdete na konci této stránky PŘÍRODOPIS od paní uč.Hronkové.

ROZVRH HODIN:

Pondělí – M – ČJ (ml) – Př – AJ – Z

Úterý – ČJ (sloh) – OV – In – D – Tv – Fy

Středa – M – AJ – Čj (ml) – Z – PV – PV (dílny – 1x za 14 dní)

Čtvrtek – Př – M – Prg – Fy – AJ – TV

Pátek – D – HV – ČJ (lit) – M – VV – VV

Vyučující:

Český jazyk – Z.Manochová, Matematika – M.Šverčič, Anglický jazyk – D.Vergosová, Z.Mušková, Dějepis a Občanská výchova – A.Košvancová, Přírodopis – H.Hronková, Zeměpis – J.Brabec, Fyzika – L.Souček, Informatika – P.Dudek, Programování – J.Hofman, Hudební výchova – L.Vacková, Tělesná výchova – L.Čechová, P.Dudek, Výtvarná výchova – P.Jelínková, Pracovní výchova – V.Kučera

Týden 7. – 11.9. : vyučování 8 – 12.40 h každý den.

Pracovní sešity:

Český jazyk – Hravá čeština a Hravá literatura, Matematika (3 díly), Anglický jazyk (2 díly Bloggers), Dějepis, Přírodopis

celkem: 650 Kč

Peníze možno nosit již od 7.9. , vybírá tř.učitelka.

AKCE TŘÍDY: 16.9. 9 – 11 hodin Divadelní bojovka (park u Chodovské tvrze) cena: 60 Kč

Omlouvání dítěte:

 • V případě absence je nutné dítě omluvit do 48 hodin, nejlépe však týž den. Omlouvat lze pomocí emailu/sms/mobilu třídní učitelce. Při návratu do školy je třeba hned napsat omluvenku do žákovské knížky
 • Pokud chcete dítě uvolnit ze školy na 1 – 3 dny, žádost se předkládá tř. učitelce
 • Pro uvolnění na více dní je nutné podat písemnou žádost, kterou nejprve schválí třídní učitelka a poté ředitel školy. Formulář je ke stažení na webu školy https://www.donovalskazs.cz/skola/dokumenty/

Uvolnění žáka/žákyně z vyučování

Bude-li třeba žáka uvolnit z výuky před skončením vyučování, je nezbytné, aby školu opouštěl výhradně v doprovodu zákonného zástupce nebo jím pověřeného zástupce staršího 18 let. Žáka bez doprovodu není možné propustit, a to ani v případě písemného uvolnění s uvedením způsobu odchodu “Sám/a”.

Nové nařízení ředitele školy:

V reakci na aktuální změny je nošení roušky (respirátoru) POVINNÉ ve všech společných prostorách školy ( šatny, chodby, WC, fronta do jídelny…).

SLEDUJTE PROSÍM STRÁNKY ŠKOLY A PŘÍPADNÉ AKTUÁLNÍ ZMĚNY!

Jestliže bude žák z důvodu podezření na onemocnění covid 19 vykázán ze školy, je nutné, aby po návratu odevzdal vyplněné čestné prohlášení. 

Organizace 1. školního týdne:

1.září : 8 – 8.45 h

oběd 10 – 10.30 h (prosím, aby děti věděly, zda půjdou na oběd 1. a 2.9., od 3.9. je oběd již přihlášen )

Žáci obdrží hned 1. září dotazník ohledně případné distanční výuky a kontaktů na rodiče, prosím o jeho vyplnění, podepsání a odevzdání co nejdříve, nejdéle do pátku 4.9.

2. září : 8 – 11.30 h

odevzdávání učebnic z 5.roč. (český jazyk, čítanka, matematika, přírodověda, vlastivěda-naše vlast, vlastivěda-české dějiny, angličtina-BLOGGERS 1), třídnické záležitosti

3. září : 8 – 11.30 h

rozdávání učebnic pro 6.ročník, třídnické záležitosti

4. září : 8 – 12 h

třídnické záležitosti, volba žákovské samosprávy, školní řád apod.

Vážení rodiče,

v letošním roce se nebude konat obvyklá úvodní rodičovská schůzka, vstup rodičů do školy je prozatím zakázán. Pokud máte jakýkoli dotaz nebo problém, neváhejte se na mě obrátit e-mailem nebo můžete psát či volat na můj soukromý mobil, číslo budou mít děti v žákovské knížce.

Vážení rodiče, milé děti,

vítám vás na stránkách třídy. Najdete zde postupně všechny důležité informace. Naše učebna se nachází ve 2. patře pavilonu D, t.j. blízko vaší bývalé třídy, pouze o patro výše. Kabinet je přímo naproti schodišti.

Těším se na vás 1. září v 8 hodin!

Vaše nová třídní učitelka

Zdeňka Manochová

PŘÍRODOPIS – témata k zápisu i prostudování budou zadávána postupně – práce je na období: 14. – 18.9.2020

3. hodina – zapsat do šk. sešitu

Téma: VZNIK ŽIVOTA (učebnice str: 10 11)

 • život vzniká před 3,5 miliardami let
 • prostředím je praoceán – nejprve se shromažďují látky, ze kterých vznikají jednoduché látky organické (obr. 1,2 uč.str.10),
 • z jednoduchých látek organických vznikají látky složitější, jsou schopny provádět fotosyntézu, při které vzniká kyslík
 • upravují se vhodné podmínky v atmosféře = dostatek kyslíku a úbytek oxidu uhličitého, vznikají složitější organismy a vzniká biosféra = život (obr. 3 – 6 učebnice str.10)

úkol: v učebnici na str. 11 prostudovat obrázek a písemně odpovědět do šk. sešitu na otázku 4 ( pomoc barevná kolečka u textu a obrázků)

4. hodina – zapsat do šk. sešitu (téma na str. 12 učebnice, první polovina učiva)

Téma: PROJEVY ŽIVOTAživot je soubor velmi složitých dějů, probíhající v těle organismů

 • výživa : zajišťuje příjem živin potřebné k životu, živočichové je přijímají v potravě, rostliny si je vyrábí samy dějem fotosyntézou
 • vylučování: zajišťuje odstraňování nepotřebných látek, které vznikly při zpracování potravy
 • dýchání: dodává energii pro životní děje, při něm dochází k výměně plynů – vdechuje se kyslík a vydechuje oxid uhličitý mezi jedincem a vnějším prostředím, dále dochází k rozkladu složitých látek na jednodušší

všechny uvedené děje dohromady označujeme jako látková a energetická přeměna

zapsala Hana Hronková, vyučující předmět přírodopis