7.A

7. A – školní rok 2022/23

Vítám všechny po prázdninách v sedmé třídě!

Ve čtvrtek 1. září 2022 probíhá výuka od 8 do 8,45 hod. V pátek 2.9. budeme řešit třídnické záležitosti – od 8,00 do 12,40 hod.

Další týden od 5. do 9. září 2022 probíhá výuka podle rozvrhu bez odpoledního vyučování.

Ředitelské dny (volné dny vyhlášené ředitelem školy) jsou 29.9. a 30. 9. 2022.

Program primární prevence proxima sociale pro školní rok 2022/23 připravil pro žáky 7. tříd program, jehož téma je „Nadužívání a závislosti“. Pořad proběhne ve škole dne 24.10. 2022, trvat bude tři vyučovací hodiny.

Dne 23. 9. 2022 probíhají na naší škole volby. Výuka pro druhý stupeň bude zkrácena na pět vyučovacích hodin, tzn. výuka končí ve 12,40 hod.