7.A

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Školní sběr papíru

Kdy? 4. až 8. října 2021. 

4. října         13:00 – 14:00

5. – 7.října    7:15 – 8:00 a 13:00 – 14:00

8.října          7:15 – 8:00

Kde? V areálu školy u pingpongových stolů.

Začínáme nový školní rok snad lepší než ten loňský. Nezapomeňte, že naše třída se nachází o dvě patra výše proti schodům. Sledujte také aktuality na stránkách školy.

1.9. – 8,00 – 8,45, možnost si dojít na oběd 10,30 – 13,00 – nahlásit ráno.

2. a 3. 9. – třídnické práce 8,00 – 12,40

Těší se na všechny Jana Vindušková

Důležité informace

Omlouvání dítěte:

  • V případě absence je nutné dítě omluvit do 48 hodin, nejlépe však týž den. Omlouvat lze pomocí emailu/sms/mobilu třídní učitelce. Při návratu do školy je třeba hned napsat omluvenku do žákovské knížky
  • Pokud chcete dítě uvolnit ze školy na 1 – 3 dny, žádost se předkládá tř. učitelce
  • Pro uvolnění na více dní je nutné podat písemnou žádost, kterou nejprve schválí třídní učitelka a poté ředitel školy. Formulář je ke stažení na webu školy https://www.donovalskazs.cz/skola/dokumenty/

Uvolnění žáka/žákyně z vyučování

Bude-li třeba žáka uvolnit z výuky před skončením vyučování, je nezbytné, aby školu opouštěl výhradně v doprovodu zákonného zástupce nebo jím pověřeného zástupce staršího 18 let. Žáka bez doprovodu není možné propustit, a to ani v případě písemného uvolnění s uvedením způsobu odchodu “Sám/a”.

6.A

Školní rok 2020/2021

Ještě jedna nabídka na prázdniny

Dnešní SPORTOVNÍ DEN se vydařil, všichni se již těšíme na prázdniny. Všem přeji jejich pohodové prožití a těším se na shledání se všemi 1.9. 😊

SPORTOVNÍ DEN

V pondělí 28.6. se bude konat SPORTOVNÍ DEN – pro 5. a 6. třídy od 8.00 do 10.00 hodin. Soutěžit budeme na 20 stanovištích, jednotlivci nebo po dvojicích. Bližší podrobnosti přímo na místě.

S sebou sportovní oblečení a obuv, láhev s pitím.

Plán 24.6. – 30.6.:

24.6. (čtvrtek) – vybírání všech učebnic (bez obalu, slepené, vygumované), konec 12,40

25. 6. (pátek)  – předání učebnic nižším ročníkům, poplatky za poškozené učebnice, konec 12,40 

28.6. (pondělí)  – sportovní den v areálu školy, hry ve třídě, konec 12,40

29.6. (úterý) – úklid a vyklízení skříněk, konec 12,40

30.6. (středa) – 8,00 – 8,45 předání vysvědčení, 9,00 nástup žáků 9. ročníku, slavnostní rozloučení a ukončení školního roku na prostranství před hlavním vchodem školy

Prázdninové aktivity

Kdo by měl zájem, může dle následujících informací využít zdarma :

Vážení rodiče,
naše škola již druhý rok spolupracuje s firmou Sportjoy, organizující letní příměstské tábory, které se o prázdninách konají na sportovištích i ve vnitřních prostorech ZŠ Donovalská.
Letos je část těchto táborů hrazena z rozpočtu MŠMT – tzv. letní doučovací kempy jsou pro děti ZDARMA! Posíláme Vám odkaz na předběžné přihlášení na doučovací letní kempy:

https://app.sportjoy.cz/embed/dates/all/sportjoy/camps?privshow=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9&fbclid=IwAR0Xbfa75FTM7QPuLVl2Q6RGCzhY7d2zUAyWZqkUohEWXRPO-_IUSg-WT60

Při kliknutí na odkaz se zobrazí nabídka všech táborů a lokalit. Tábor
zdarma je nazván ” Doučovací letní kemp SCHOOLJOY” a je u něj uvedená
cena ZDARMA. Kliknete na přihlášku, vyplníte údaje a vyberete si znovu
tábor/termín/lokalitu a potvrdí. Každé dítě má nárok na jeden tábor.


Děti budou rozděleny dle tříd a každý den budou mít několik bloků
aktivit:

Vědecké pokusy
Ekologie a naše planeta
Kreativní aktivity
Sportovní aktivity
Příroda kolem nás
Tvary a čísla
Čtenářské dílny
Cesta časem
Pohybové hry
Svět písmen
How are you?

Aktivity budou probíhat převážně venku a učení bude formou zábavy. Další informace naleznete na 
https://www.sportjoy.cz/cz/.

FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD

Bude se konat 24. a 25.5. – termín bude upřesněn. Cena: celá třída 35 Kč, skupinka 30 Kč.

Informace k výuce od 3.5. – bude rotačně, začínají šesté a osmé ročníky.

–      žáky si vyzvednou vyučující, kteří učí v dané třídě 1. hodinu, před školou (v pondělí pan učitel Brabec- cca v 7,45), odvedou je do kmenové učebny a provedou s dětmi test.

–          výuka probíhá celý den pouze v kmenové učebně, žáci se nestěhují, ani se nerozdělují

–          tělesná výchova se může učit bez omezení ale pouze venku tj. na školním hřišti.

–          hudební výchova i nadále bez zpěvu

Od 1.3. pokračuje bohužel distanční výuka, sledujte učebny a včas plňte zadané úkoly.

Školní kuchyně bude v provozu v případě, že se přihlásí více jak 20 žáků – strávníků. Bude upřesněno v pondělí na stánkách školy. K 1.3. 2021 mají všichni žáci odhlášený oběd a tudíž je třeba se opět přihlásit!

Vysvědčení

Výpis vysvědčení bych dětem předávala ve čtvrtek mezi 9 – 9,30 v areálu školy. Přesné místo domluvím s dětmi ve čtvrtek ráno při online hodině podle počasí. Ať si děti vezmou nějaké desky. Celkově musím konstatovat, že se podařilo počáteční problémy v distanční výuce vyřešit a mnozí pracují opravdu pěkně. Svědčí o tom i 18 vyznamenání z celkového počtu 26 žáků. Doufám, že nám všem vydrží síly i do dalšího pololetí a pár nedostatků se určitě podaří vylepšit.

Jana Vindušková

Vzhledem ke klasifikaci předmětů Vv a Hv je třeba vypracovat úkoly i na tyto předměty. Paní učitelka Haladová vám posílá téma na tento týden.

Milé žákyně a žáci ze 6.A. Tento ani další týdny se neuvidíme. Mrzí mě to, ale aby vám nebylo líto, že přijdete o výtvarnou výchovu, budete mít možnost on-line výtvarně zazářit :-) Zde je úkol pro tento týden:  je tematický spjatý se Silvestrem. A protože jsme si ho letos užili většinou bez ohňostroje, tak si ten náš namalujeme ! Ve dvou odkazech( viz níže) máte spoustu fotek jako možnou inspiraci. Úkol tedy zní : vytvoř obrázek ohňostroje nad městem. Zda to bude moderní město, staré město, nebo  naše Jižní Město, to nechám na vás. Na střechami namaluj ohňostroj. Toto vše voskovkami. Na závěr přetři plochu čtvrtky vodovými barvami ( nejlépe černou nebo tmavomodrou).Ideálně maluj na čtvrtku A3, ale pokud ji nemáš, použij klidně jiný rozměr. Výkres si schovej, až jich bude více, budete mi je zasílat  mailem. Děkuji a těším se na vaše rozzářené obrázky!https://cz.pinterest.com/…26/
https://cz.pinterest.com/…03/Zdraví vás paní učitelka Dana Haladová :-)

Informace k výuce v týdnu od 4.1.2021

Bohužel výuka bude probíhat opět distančně a je povinná. Sledujte pečlivě pokyny v jednotlivých učebnách a hlavně plňte zadané úkoly.

Přeji všem dětem i rodičům pohodové svátky a hlavně hodně zdraví v novém roce. 🎄🎁

Jana Vindušková

Informace k výuce v týdnu od 7.12. do 11.12.

Děti se učí podle rozvrhu s jedinou změnou. Ve čtvrtek končí vyučování po páté vyučovací hodině, ruší se koncová hodina Tv.

Ráno mají děti nástup do školy v 7,40. Vyučující první hodiny je vyzvedne před školou.

Informace k výuce v týdnu od 30.11. do 4.12.

V tomto týdnu pokračuje výuka beze změn tedy distanční formou.

Informace k omlouvání žáků

I v této době je třeba omlouvat děti z online výuky, jako by nebyly ve škole. Prosím omluvenky posílejte na školní emaily mně a příslušným vyučujícím včas. Také je třeba dodržovat termíny odevzdání úkolů a testů.

Děkuji, Jana Vindušková

Vážení rodiče, milí žáci,

přeji vám všem hodně sil a zdraví v této nelehké době. Jana Vindušková

Distanční výuka – metodické a technické materiály pro žáky a rodiče najdete na webu https://faq.donovalskazs.cz/

Organizace výuky od 12.10. – 30.10.

12.10. – 16.10. – výuka z domova podle následujícího rozvrhu

V hodinách označených žlutou barvou by se měly děti učit on-line připojením přes učebnu, modrou barvou mají možnost dotazů k zadaným úkolům a jejich opravám dle potřeby zase přes učebnu.

19.10. – 23.10. – výuka ve škole podle stálého rozvrhu, v pondělí má Pv skupina dívek a 3 chlapci

26.10. – 30.10. – podzimní prázdniny

V pondělí 21.9. se opět setkáme ve škole. Vzhledem k tomu, že výuka bude probíhat v rouškách, dejte jich dětem více a také sáček na roušky již použité.

Bohužel dnešní akce na Chodovské tvrzi neproběhla z důvodu onemocnění souboru. Byla zrušena ze strany organizátora, nám ovšem neposlali žádnou zprávu. Mrzí nás to, ale z naší strany k pochybení nedošlo. Děkujeme za pochopení.

Akce DIVADELNÍ BOJOVKA v parku u Chodovské tvrze se ve středu 16.9. koná!!! Doprovázející J.Vindušková a Z.Manochová nejsou v karanténě. Sraz dětí je v 8,45 před branou školy (u barevné zdi). Konec akce je v 10,30. Rozchod u Chodovské tvrze. Prosíme o potvrzení účasti Vašeho dítěte na email nebo mobil třídní učitelky.

OZNÁMENÍ:

se souhlasem MŠMT ČR bude Základní škola Praha 4, Donovalská 1684, uzavřena z mimořádných nepředvídatelných důvodů od 14.9. 2020 do 18.9.2020.

Zdůvodnění: 30 zaměstnanců školy, převážně pedagogů, je rozhodnutím HSHMP v karanténě do 19.9. 2020.

POTVRZENÍ rodičům pro zaměstnavatele:

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodů uzavření školy bude vydáváno od 9,00 do 16,00 hodin z označeného okna kanceláře školy.

Mgr. Pavel Dittrich, ředitel školy

 

Vážení rodiče, 

Vzhledem k výskytu infekčního onemocnění Covid 19 v učitelském sboru ZŠ Donovalská vyhlašuje ředitel školy na pondělí 14.9. 2020 ředitelský den. Výuka, provoz ŠJ a ŠD se zastavuje. Jakmile budeme mít k dispozici oficiální stanovisko hygieny a MŠMT, budeme rodiče i žáky informovat o dalším postupu prostřednictvím webu školy, popřípadě emailem.

Sledujte prosím stránky školy a třídy, žáci budou postupně také dostávat pozvánky a kódy kurzu do Google učebny, abychom měli připravenou distanční výuku.

Zápis do kroužků se bude konat 15.9. od 18. hodin on-line. Informace najdete na stránkách školy v sekci kroužky. V pátek 11.9. dostaly děti přihlašovací údaje na lístečku.

Vyučující:

Český jazyk,Dějepis a Občanská výchova – A.Košvancová, Matematika – J.Vindušková, Anglický jazyk – D.Ludvíčková a Z.Mušková, Přírodopis – K.Kašpárková, Zeměpis – J.Brabec, Fyzika – L.Souček, Informatika – H.Ptáčníková, Programování – J.Hofman, Hudební výchova – L.Vacková, Tělesná výchova – L.Čechová, P.Dudek, Výtvarná výchova – D.Haladová, Pracovní výchova – V.Kučera

Organizace prvního týdne:

V reakci na aktuální změny je používání osobních ochranných prostředků (roušky, respirátory) povinné ve všech společných prostorách školy (chodby, WC, šatny, ve frontě na oběd apod.). Škola umožní užívání těchto prostředků dle osobního zvážení žáků a zaměstnanců školy i v učebnách. Je připravena v případě potřeby tyto prostředky poskytnout.

Zároveň připomínáme povinnost seznámit se s aktualizovaným pokynem ředitele školy!

1.9. – 8,00 – 8,45, možnost si dojít na oběd 10,30 – 12,00 – nahlásit ráno, zda budete mít zájem o oběd 1. – 2.9. Od 3.9. odhlašujete individuálně. Děti dostanou dotazník ohledně distanční výuky, prosím o jeho odevzdání hned 2. nejpozději 3.9.

2. – 3.9. – 8,00 – 11,30 – učebnice, v 11,30 zájemci na oběd, ostatní domů.

4.9. – 8,00 – 12,00 – třídnické práce

Nachystejte si učebnice k odevzdání na 2.9. Jedná se o 7 učebnic : český jazyk, čítanka, matematika, přírodověda, vlastivěda – naše vlast, vlastivěda – české dějiny a anglický jazyk – BLOGGERS 1 

Těším se na vás 1. září v 8 hodin!

Vaše nová třídní učitelka Jana Vindušková