6.C

Dobrý den, chci Vás informovat o zřízení webu pro rodiče a žáky, kde naleznete materiály metodické i technické. Lze se na něj dostat i přes webové stránky školy. E.P.

https://faq.donovalskazs.cz/

Distanční výuka

Od 14.10.2020 přechází celá škola na distanční výuku dle upravených rozvrhů. Online výuka (žlutá barva) a konzultační hodiny (modrá) platí po celou dobu distanční výuky.

26.10 – 30.10 podzimní prázdniny

2.11. 2020 návrat do školy.

Miláčkové, jde pro vás připraven classroom Ov, do kterého je heslo: wbd4mzh

Eva Petříková

Distanční výuka pro vaši třídu bude probíhat ve dnech 12. – 16. 10. 2020. Podzimní prázdniny se rozhodnutím vlády a MŠ prodlužují o 2 dny, tedy na celý týden od 26. – 30. 10. 2020

OBĚDY: 12.10. – 16.10.

výdej pro distanční žáky pouze v době 11:00 – 11:15.

ROZVRH HODIN PRO DISTANČNÍ VÝUKU:

POZOR! ZMĚNA!

ÚTERÝ : 1. hodina je programování pouze konzultační (modrá barva) nikoli online (žlutá).

2020 – 2021

Vítejte na stránkách 6.C

Od pátku 18.9. 2020 je zavedena povinnost

pro všechny žáky 2. stupně nosit roušku po celou dobu výuky. Povinnost neplatí na hodinách tělesné výchovy a hudební výchovy při zpěvu.

Bohužel dnešní akce na Chodovské tvrzi neproběhla z důvodu onemocnění souboru. Byla zrušena ze strany organizátora, nám ovšem neposlali žádnou zprávu. Mrzí nás to, ale z naší strany k pochybení nedošlo. Děkujeme za pochopení.

Akce DIVADELNÍ BOJOVKA v parku u Chodovské tvrze se ve středu 16.9. koná!!! Doprovázející J.Vindušková a Z.Manochová nejsou v karanténě.

Sraz dětí je v 8,45 před branou školy (u barevné zdi). Konec akce je v 10,30. Rozchod u Chodovské tvrze. Prosíme o potvrzení účasti Vašeho dítěte na email vinduskovaj@donovalskazs.cz.

OZNÁMENÍ:

se souhlasem MŠMT ČR bude Základní škola Praha 4, Donovalská 1684, uzavřena z mimořádných nepředvídatelných důvodů od 14.9. 2020 do 18.9.2020.

Zdůvodnění: 30 zaměstnanců školy, převážně pedagogů, je rozhodnutím HSHMP v karanténě do 19.9. 2020.

POTVRZENÍ rodičům pro zaměstnavatele:

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodů uzavření školy bude vydáváno od 9,00 do 16,00 hodin z označeného okna kanceláře školy.

Mgr. Pavel Dittrich, ředitel školy

Nové nařízení ředitele školy:

Vzhledem k výskytu infekčního onemocnění Covid 19 v učitelském sboru ZŠ Donovalská, vyhlašuje ředitel školy na pondělí 14.9. 2020 ředitelský den. Výuka, provoz ŠJ a ŠD se zastavuje. Jakmile budeme mít k dispozici oficiální stanovisko hygieny a MŠMT budeme rodiče i žáky informovat o dalším postupu prostřednictvím webu školy, popřípadě emailem.

V reakci na aktuální změny je nošení roušky (respirátoru) POVINNÉ ve všech společných prostorách školy ( šatny, chodby…)

SLEDUJTE PROSÍM STRÁNKY ŠKOLY A PŘÍPADNÉ AKTUÁLNÍ ZMĚNY

Organizace 1. školního týdne:

1.září : 8 – 8.45 h

oběd 10 – 10.30 h (prosím, aby děti věděly, od kdy budou chodit na oběd)

Žáci obdrží hned 1. září dotazník ohledně případné distanční výuky a kontaktů na rodiče, prosím o jeho vyplnění, podepsání a odevzdání co nejdříve, nejdéle do pátku 4.9.

2. září : 8 – 11.30 h

odevzdávání učebnic z 5.roč. (český jazyk, čítanka, matematika, přírodověda, vlastivěda-naše vlast, vlastivěda-české dějiny, angličtina-BLOGGERS 1), třídnické záležitosti

3. září : 8 – 11.30 h

rozdávání učebnic pro 6.ročník, třídnické záležitosti

4. září : 8 – 12 h

třídnické záležitosti, volba žákovské samosprávy, školní řád apod.

Dana Vergosová


Sešity na český jazyk:

2 x 564  –  1x školní sešit + 1x kontrolní diktáty

2x 524 – 1x sloh + 1x literatura

Vzhledem k tomu, že vás mám na češtinu, dám nejpozději v pondělí informaci ohledně sešitů. Čtenářské deníky si ponechte, budeme v nich pokračovat.

Miláčkové moji, nezapomeňte, že ve dnech 2.9. a 3.9. se vybírají učebnice z 5. třídy. Poté dostanete učebnice pro ročník 6. Připravte si tedy vše, slepte, co se dá, vygumujte malůvky a pod. Pokud jste nějakou učebnici ztratili, je potřeba si přinést peníze. Při ztrátě se obvykle platí plná cena učebnice nové.

Do začátku vám přeji jen vše dobré a pevné zdraví. E.P.

Prázdniny utekly jako voda a nás čeká další perný rok studia. Hned na začátku se vám všem musím omluvit, že se setkáme později, neboť prozatím nemohu chodit, jelikož mám zánět v noze. Zastupující třídní bude paní učitelka Dana Vergosová.

Školní rok 2019 – 2020 5.C

Mikuláš

Ve čtvrtek 5.12. všichni netrpělivě očekávali návštěvu Mikuláše a jeho věrných . Dočkali se v úvodu třetí vyučovací hodiny. Po zásluze byli odměněni lízátkem a roličkou bonbonů.

Výlet dne 3.12.2019

V úterý 3.12. jsme odcestovali spolu s CK2 za výrobou mýdla. Naším cílem byla firma Boemi, která sídlí v městě Loděnice u Berouna, a to v části zvané Chrustenice. Děti měly možnost vyzkoušet si výrobu šumivých koulí do koupele, glycerinových mýdel, čichem poznávat různé přísady. Samy si také 1 mýdlo vyrobily. Nedílnou součástí byla i návštěva podnikové prodejny, kde zanechaly nemalé obnosy. Při odchodu obdržel každý dárek – glycerinové mýdlo a od CK2 i malou barevnou rolničku.

Informace k pracovním sešitům

Celková částka činí 550,- Kč – jedná se o 1 sešit ČJ, 2 ks AJ, 2 ks Ma, 1 Pa, 2 ks Vl.

Částku prosím uhradit do 13.9. 2019. Děkuji.

Vážení rodiče, dovoluji si Vás pozvat na krátkou informativní schůzku, která se uskuteční dne 25.9.2019 od 17.30 hod. ve třídě V. C – hlavní budova, 2. patro. Eva Petříková, třídní učitelka

Plánované akce:

Toulcův dvůr – 19.9. 2019 – 100,- Kč

Planetárium – 12.11.2019 – cena bude upřesněna

English lessons – Mgr.Radka Šťovíčková

Doplňující cvičení a hry pro Anglický jazyk, Matematiku, aj.

  • Doplňující cvičení a hry pro Aj, M, Čj aj.
  • https://elt.oup.com/student/happystreet/?cc=cz&selLanguage=cs
  • http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
  • http://www.jazyky-online.info/deti/
  • http://www.grammar.cz https://www.newsinlevels.com/
  • https://www.helpforenglish.cz/
  • https://agendaweb.org/
  • https://www.matika.in/cs/test.php http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/zvedave-berusky/diktatyH1.htm
  • http://www.mojecestina.cz/article/2016082902-test-vyjmenovana-slova-po-z-2
  • http://zlobidlo.cz/

Our Halloween lesson

Dovoluji si připojit několik základních informací o začátku letošního školního roku.

3.9. výuka probíhá pod vedením třídní učitelky a končí v 11.40 hod.

4.9. výuka opět pod křídly třídní učitelky končí v 11.40 hod.

Od čtvrtka 5.9. již učíme podle rozvrhu – odpolední vyučování odpadá.

Obědy jsou vždy po ukončení vyučování.

Do nového školního roku přeji všem jen to dobré a rodičům navíc pevné nervy. Eva Petříková

2019 – 2020