6.C

Vítejte na 2. stupni ve třídě 6.C

Začínám vybírat 500 Kč na třídní fond, z kterého budou hrazeny akce pořádané školou.

Zítra – 15. 9. dám dětem kódy, pomocí kterých se mohou přihlašovat na školní kroužky – 15. 9. končí v 17:00 hod. přihlašování. Musí týž den odpoledne!

Dne 9. 9. 2021 jsme s dětmi navštívili Dny Prahy 11

Dne 9. 9. bych šla s dobrovolníky 0d 14:00 – 15:00 podívat se k Chodovské tvrzi na oslavy Prahy 11 (malá akce třídy v okolí školy chvíli po obědě).

Vybírám 600 Kč na pracovní sešity. Prosím nosit přesně, nemám z čeho vracet. Pár korun drobných, které zbydou, nechám do třídního fondu.

Režim začátku šk. roku

  1. 9. – vyučování do 9:00
  2. a 3. 9. – vyučování do 12:40
  3. obědy – 1. 9. – 10:30 – 13:00 – přihlašování přes třídního
  4. 2. 9. – 11:00 – 14:00 – přihlašování přes třídního
  5. 3. 9 . – individuální přihlašování – 11:00 – 14:00

Příští týden – vyučování dle rozvrhu bez odpoledních.