6.B

2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci,

přeji vám klidné a pěkné podzimní prázdniny, prožité hlavně ve zdraví. Z.M.

Distanční výuka – metodické a technické materiály pro žáky a rodiče najdete na webu https://faq.donovalskazs.cz/

INFO: Od 14.10. do 23.10. přechází na distanční studium celá škola.

Rozvrh níže uvedený platí nadále. Sledujete Google učebny a pokyny v nich.

24.10. – 1.11. prodloužené podzimní prázdniny.

12. – 16.10. se naše třída učí v distančním studiu, rozvrh je uvedený níže. Předměty ve žlutém poli by měly být online, žáci se přesný čas připojení dozvědí na streamu v příslušné učebně. Modré pole znamená samostatnou práci v učebně, dotazy, konzultace prostřednictvím učebny.

Obědy pro přihlášené se vydávají v 11 – 11.15h.

Pondělí 26. a úterý 27.10. byly ministerstvem vyhlášeny jako volné dny.

TIPY na užitečné odkazy na český jazyk! Jsou i v naší Google učebně…

www.umimecesky.cz

skolasnadhledem.cz

http://pravopisne.cz

http://mojecestina.cz

V pondělí 21.9. se opět setkáme ve škole. Vzhledem k tomu, že výuka bude probíhat v rouškách, dejte jich dětem více a také sáček na roušky již použité.

Bohužel dnešní akce na Chodovské tvrzi neproběhla z důvodu onemocnění souboru. Byla zrušena ze strany organizátora, nám ovšem neposlali žádnou zprávu. Mrzí nás to, ale z naší strany k pochybení nedošlo. Děkujeme za pochopení.

Akce DIVADELNÍ BOJOVKA v parku u Chodovské tvrze se ve středu 16.9. koná!!! Doprovázející J.Vindušková a Z.Manochová nejsou v karanténě.

Sraz dětí je v 8,45 před branou školy (u barevné zdi). Konec akce je v 10,30. Rozchod u Chodovské tvrze. Prosíme o potvrzení účasti Vašeho dítěte na email nebo mobil třídní učitelky.

OZNÁMENÍ:

se souhlasem MŠMT ČR bude Základní škola Praha 4, Donovalská 1684, uzavřena z mimořádných nepředvídatelných důvodů od 14.9. 2020 do 18.9.2020.

Zdůvodnění: 30 zaměstnanců školy, převážně pedagogů, je rozhodnutím HSHMP v karanténě do 19.9. 2020.

POTVRZENÍ rodičům pro zaměstnavatele:

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodů uzavření školy bude vydáváno od 9,00 do 16,00 hodin z označeného okna kanceláře školy.

Mgr. Pavel Dittrich, ředitel školy

_____________________________________________________________________________

Pokud se vám nedaří přihlásit se do učebny ČJ, zkuste kód kurzu: j6xpon5

Zápis do kroužků se bude konat 15.9. od 18. hodin on-line. Informace najdete na stránkách školy v sekci kroužky. V pátek 11.9. dostaly děti přihlašovací údaje na lístečku.

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k výskytu infekčního onemocnění Covid 19 v učitelském sboru ZŠ Donovalská vyhlašuje ředitel školy na pondělí 14.9. 2020 ředitelský den. Výuka, provoz ŠJ a ŠD se zastavuje. Jakmile budeme mít k dispozici oficiální stanovisko hygieny a MŠMT, budeme rodiče i žáky informovat o dalším postupu prostřednictvím webu školy, popřípadě emailem.

Sledujte prosím stránky školy a třídy, žáci budou postupně také dostávat pozvánky a kódy kurzu do Google učebny, abychom měli připravenou distanční výuku. Již nyní najdete na konci této stránky PŘÍRODOPIS od paní uč.Hronkové.

ROZVRH HODIN:

Pondělí – M – ČJ (ml) – Př – AJ – Z

Úterý – ČJ (sloh) – OV – In – D – Tv – Fy

Středa – M – AJ – Čj (ml) – Z – PV – PV (dílny – 1x za 14 dní)

Čtvrtek – Př – M – Prg – Fy – AJ – TV

Pátek – D – HV – ČJ (lit) – M – VV – VV

Vyučující:

Český jazyk – Z.Manochová, Matematika – M.Šverčič, Anglický jazyk – D.Vergosová, Z.Mušková, Dějepis a Občanská výchova – A.Košvancová, Přírodopis – H.Hronková, Zeměpis – J.Brabec, Fyzika – L.Souček, Informatika – P.Dudek, Programování – J.Hofman, Hudební výchova – L.Vacková, Tělesná výchova – L.Čechová, P.Dudek, Výtvarná výchova – P.Jelínková, Pracovní výchova – V.Kučera

Týden 7. – 11.9. : vyučování 8 – 12.40 h každý den.

Pracovní sešity:

Český jazyk – Hravá čeština a Hravá literatura, Matematika (3 díly), Anglický jazyk (2 díly Bloggers), Dějepis, Přírodopis

celkem: 650 Kč

Peníze možno nosit již od 7.9. , vybírá tř.učitelka.

AKCE TŘÍDY: 16.9. 9 – 11 hodin Divadelní bojovka (park u Chodovské tvrze) cena: 60 Kč

Omlouvání dítěte:

  • V případě absence je nutné dítě omluvit do 48 hodin, nejlépe však týž den. Omlouvat lze pomocí emailu/sms/mobilu třídní učitelce. Při návratu do školy je třeba hned napsat omluvenku do žákovské knížky
  • Pokud chcete dítě uvolnit ze školy na 1 – 3 dny, žádost se předkládá tř. učitelce
  • Pro uvolnění na více dní je nutné podat písemnou žádost, kterou nejprve schválí třídní učitelka a poté ředitel školy. Formulář je ke stažení na webu školy https://www.donovalskazs.cz/skola/dokumenty/

Uvolnění žáka/žákyně z vyučování

Bude-li třeba žáka uvolnit z výuky před skončením vyučování, je nezbytné, aby školu opouštěl výhradně v doprovodu zákonného zástupce nebo jím pověřeného zástupce staršího 18 let. Žáka bez doprovodu není možné propustit, a to ani v případě písemného uvolnění s uvedením způsobu odchodu “Sám/a”.

Nové nařízení ředitele školy:

V reakci na aktuální změny je nošení roušky (respirátoru) POVINNÉ ve všech společných prostorách školy ( šatny, chodby, WC, fronta do jídelny…).

SLEDUJTE PROSÍM STRÁNKY ŠKOLY A PŘÍPADNÉ AKTUÁLNÍ ZMĚNY!

Jestliže bude žák z důvodu podezření na onemocnění covid 19 vykázán ze školy, je nutné, aby po návratu odevzdal vyplněné čestné prohlášení. 

Organizace 1. školního týdne:

1.září : 8 – 8.45 h

oběd 10 – 10.30 h (prosím, aby děti věděly, zda půjdou na oběd 1. a 2.9., od 3.9. je oběd již přihlášen )

Žáci obdrží hned 1. září dotazník ohledně případné distanční výuky a kontaktů na rodiče, prosím o jeho vyplnění, podepsání a odevzdání co nejdříve, nejdéle do pátku 4.9.

2. září : 8 – 11.30 h

odevzdávání učebnic z 5.roč. (český jazyk, čítanka, matematika, přírodověda, vlastivěda-naše vlast, vlastivěda-české dějiny, angličtina-BLOGGERS 1), třídnické záležitosti

3. září : 8 – 11.30 h

rozdávání učebnic pro 6.ročník, třídnické záležitosti

4. září : 8 – 12 h

třídnické záležitosti, volba žákovské samosprávy, školní řád apod.

Vážení rodiče,

v letošním roce se nebude konat obvyklá úvodní rodičovská schůzka, vstup rodičů do školy je prozatím zakázán. Pokud máte jakýkoli dotaz nebo problém, neváhejte se na mě obrátit e-mailem nebo můžete psát či volat na můj soukromý mobil, číslo budou mít děti v žákovské knížce.

Vážení rodiče, milé děti,

vítám vás na stránkách třídy. Najdete zde postupně všechny důležité informace. Naše učebna se nachází ve 2. patře pavilonu D, t.j. blízko vaší bývalé třídy, pouze o patro výše. Kabinet je přímo naproti schodišti.

Těším se na vás 1. září v 8 hodin!

Vaše nová třídní učitelka

Zdeňka Manochová

PŘÍRODOPIS – témata k zápisu i prostudování budou zadávána postupně – práce je na období: 14. – 18.9.2020

3. hodina – zapsat do šk. sešitu

Téma: VZNIK ŽIVOTA (učebnice str: 10 11)

  • život vzniká před 3,5 miliardami let
  • prostředím je praoceán – nejprve se shromažďují látky, ze kterých vznikají jednoduché látky organické (obr. 1,2 uč.str.10),
  • z jednoduchých látek organických vznikají látky složitější, jsou schopny provádět fotosyntézu, při které vzniká kyslík
  • upravují se vhodné podmínky v atmosféře = dostatek kyslíku a úbytek oxidu uhličitého, vznikají složitější organismy a vzniká biosféra = život (obr. 3 – 6 učebnice str.10)

úkol: v učebnici na str. 11 prostudovat obrázek a písemně odpovědět do šk. sešitu na otázku 4 ( pomoc barevná kolečka u textu a obrázků)

4. hodina – zapsat do šk. sešitu (téma na str. 12 učebnice, první polovina učiva)

Téma: PROJEVY ŽIVOTAživot je soubor velmi složitých dějů, probíhající v těle organismů

  • výživa : zajišťuje příjem živin potřebné k životu, živočichové je přijímají v potravě, rostliny si je vyrábí samy dějem fotosyntézou
  • vylučování: zajišťuje odstraňování nepotřebných látek, které vznikly při zpracování potravy
  • dýchání: dodává energii pro životní děje, při něm dochází k výměně plynů – vdechuje se kyslík a vydechuje oxid uhličitý mezi jedincem a vnějším prostředím, dále dochází k rozkladu složitých látek na jednodušší

všechny uvedené děje dohromady označujeme jako látková a energetická přeměna

zapsala Hana Hronková, vyučující předmět přírodopis