6.A


Školní rok 2020/2021

Distanční výuka – metodické a technické materiály pro žáky a rodiče najdete na webu https://faq.donovalskazs.cz/

Organizace výuky od 12.10. – 30.10.

12.10. – 16.10. – výuka z domova podle následujícího rozvrhu

V hodinách označených žlutou barvou by se měly děti učit on-line připojením přes učebnu, modrou barvou mají možnost dotazů k zadaným úkolům a jejich opravám dle potřeby zase přes učebnu.

19.10. – 23.10. – výuka ve škole podle stálého rozvrhu, v pondělí má Pv skupina dívek a 3 chlapci

26.10. – 30.10. – podzimní prázdniny

V pondělí 21.9. se opět setkáme ve škole. Vzhledem k tomu, že výuka bude probíhat v rouškách, dejte jich dětem více a také sáček na roušky již použité.

Bohužel dnešní akce na Chodovské tvrzi neproběhla z důvodu onemocnění souboru. Byla zrušena ze strany organizátora, nám ovšem neposlali žádnou zprávu. Mrzí nás to, ale z naší strany k pochybení nedošlo. Děkujeme za pochopení.

Akce DIVADELNÍ BOJOVKA v parku u Chodovské tvrze se ve středu 16.9. koná!!! Doprovázející J.Vindušková a Z.Manochová nejsou v karanténě. Sraz dětí je v 8,45 před branou školy (u barevné zdi). Konec akce je v 10,30. Rozchod u Chodovské tvrze. Prosíme o potvrzení účasti Vašeho dítěte na email nebo mobil třídní učitelky.

OZNÁMENÍ:

se souhlasem MŠMT ČR bude Základní škola Praha 4, Donovalská 1684, uzavřena z mimořádných nepředvídatelných důvodů od 14.9. 2020 do 18.9.2020.

Zdůvodnění: 30 zaměstnanců školy, převážně pedagogů, je rozhodnutím HSHMP v karanténě do 19.9. 2020.

POTVRZENÍ rodičům pro zaměstnavatele:

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodů uzavření školy bude vydáváno od 9,00 do 16,00 hodin z označeného okna kanceláře školy.

Mgr. Pavel Dittrich, ředitel školy

Vážení rodiče, 

Vzhledem k výskytu infekčního onemocnění Covid 19 v učitelském sboru ZŠ Donovalská vyhlašuje ředitel školy na pondělí 14.9. 2020 ředitelský den. Výuka, provoz ŠJ a ŠD se zastavuje. Jakmile budeme mít k dispozici oficiální stanovisko hygieny a MŠMT, budeme rodiče i žáky informovat o dalším postupu prostřednictvím webu školy, popřípadě emailem.

Sledujte prosím stránky školy a třídy, žáci budou postupně také dostávat pozvánky a kódy kurzu do Google učebny, abychom měli připravenou distanční výuku.

Zápis do kroužků se bude konat 15.9. od 18. hodin on-line. Informace najdete na stránkách školy v sekci kroužky. V pátek 11.9. dostaly děti přihlašovací údaje na lístečku.

Vyučující:

Český jazyk,Dějepis a Občanská výchova – A.Košvancová, Matematika – J.Vindušková, Anglický jazyk – D.Ludvíčková a Z.Mušková, Přírodopis – K.Kašpárková, Zeměpis – J.Brabec, Fyzika – L.Souček, Informatika – H.Ptáčníková, Programování – J.Hofman, Hudební výchova – L.Vacková, Tělesná výchova – L.Čechová, P.Dudek, Výtvarná výchova – D.Haladová, Pracovní výchova – V.Kučera

Organizace prvního týdne:

V reakci na aktuální změny je používání osobních ochranných prostředků (roušky, respirátory) povinné ve všech společných prostorách školy (chodby, WC, šatny, ve frontě na oběd apod.). Škola umožní užívání těchto prostředků dle osobního zvážení žáků a zaměstnanců školy i v učebnách. Je připravena v případě potřeby tyto prostředky poskytnout.

Zároveň připomínáme povinnost seznámit se s aktualizovaným pokynem ředitele školy!

1.9. – 8,00 – 8,45, možnost si dojít na oběd 10,30 – 12,00 – nahlásit ráno, zda budete mít zájem o oběd 1. – 2.9. Od 3.9. odhlašujete individuálně. Děti dostanou dotazník ohledně distanční výuky, prosím o jeho odevzdání hned 2. nejpozději 3.9.

2. – 3.9. – 8,00 – 11,30 – učebnice, v 11,30 zájemci na oběd, ostatní domů.

4.9. – 8,00 – 12,00 – třídnické práce

Nachystejte si učebnice k odevzdání na 2.9. Jedná se o 7 učebnic : český jazyk, čítanka, matematika, přírodověda, vlastivěda – naše vlast, vlastivěda – české dějiny a anglický jazyk – BLOGGERS 1 

Těším se na vás 1. září v 8 hodin!

Vaše nová třídní učitelka Jana Vindušková