6.A

Vítejte na 2. stupni ve třídě 6. A

Režim začátku školního roku

1.9. vyučování do 9,00 hod.

2. a 3. 9. vyučování do 12,40 hod.

Obědy 1. 9. 10,30, – 13,00 hod. , 2. 9. od 11,00 do 14,00 hod. – přihlašování přes třídního, 3.9. individuální přihlašování – 11,00 – 14,00 hod.

Příští týden – vyučování podle rozvrhu bez odpoledního vyučování.

Projektový den

Dne 9.11. 2021 se koná projektový den „Laická 1. pomoc“. Akce začíná v 8,00 a končí ve 12,00 hodin.

Na dny 15. 11. a 16.11. 2021 je vyhlášeno ředitelské volno.

Program od 20.12. do 22.12.2021

20.12.2021 – návštěva zeměpisného promítání v kině Světozor „Planeta Země 3000 – Madagaskar“

21.12.2021 – vyučování podle rozvrhu

22.12.2021 – vánoční besídka – konec ve 12,40 hod.

Vzpoura úrazům

Dne 7.1. 2022 od 8,00 do 9,40 proběhne ve škole v rámci vyučování vzdělávací pořad „Vzpoura úrazům.“ Od třetí vyučovací hodiny probíhá výuka podle rozvrhu.

Vydávání vysvědčení

V pondělí 31.1.2022 pátou vyučovací hodinu budě dětem rozdáno vysvědčení, pololetní prázdniny jsou v pátek 4.2.2022.

DUHOVÝ TÝDEN NA ZŚ DONOVALSKÁ

v týdnu od 18.4. do 22.4. 2022 se bude u nás na škole konat v rámci oslav Dne Země „Duhový týden ZŠ Donovalská“

Pondělí 18.4. Velikonoční pondělí

Úterý 19.4. barva červená + oranžová

Středa 20.4. barva žlutá

čtvrtek 21.4. barva zelená

pátek 22.4. barva modrá + fialová

Pohovorové hodiny pro rodiče se konají 14.6. od 17,00 do 19,00 hodin.

Školní akademie se koná 16. 6. 2022 od 17 hodin. Všichni jsou srdečně zváni!

V pondělí 27.6.2022 se dopoledne koná sportovní den.

Slavnostní zakončení školního roku 2021/2022 se koná 30.6.2022 od 8. hodin.

HEZKÉ PRÁZDNINY!