6.A

Vítejte na 2. stupni ve třídě 6. A

Režim začátku školního roku

1.9. vyučování do 9,00 hod.

2. a 3. 9. vyučování do 12,40 hod.

Obědy 1. 9. 10,30, – 13,00 hod. , 2. 9. od 11,00 do 14,00 hod. – přihlašování přes třídního, 3.9. individuální přihlašování – 11,00 – 14,00 hod.

Příští týden – vyučování podle rozvrhu bez odpoledního vyučování.

Projektový den

Dne 9.11. 2021 se koná projektový den “Laická 1. pomoc”. Akce začíná v 8,00 a končí ve 12,00 hodin.

Na dny 15. 11. a 16.11. 2021 je vyhlášeno ředitelské volno.

Program od 20.12. do 22.12.2021

20.12.2021 – návštěva zeměpisného promítání v kině Světozor “Planeta Země 3000 – Madagaskar”

21.12.2021 – vyučování podle rozvrhu

22.12.2021 – vánoční besídka – konec ve 12,40 hod.

Vzpoura úrazům

Dne 7.1. 2022 od 8,00 do 9,40 proběhne ve škole v rámci vyučování vzdělávací pořad “Vzpoura úrazům.” Od třetí vyučovací hodiny probíhá výuka podle rozvrhu.