5.D

V pondělí 21.6. 2021 bude on – line informativní schůzka v 17,- hod. na stejném meetu, jako probíhala distanční výuka čj a matem.

18.6. 2021 M.Plechatá tř.uč.

Do středy 12. 5. 2021 si mají žáci donést cvičební úbor a cvičební boty na ven. TV bude na hřišti.

10. 5. 2021 M.Plechatá tř. uč.

V týdnu 3. – 7.5. 2021 pokračuje on – line výuka ve stejném režimu jako v týdnu 19. -23. 4. 2021

Plán práce 3. – 7. 5. 2021

Čj – učebnice s. 105 – 108, písemně s. 106/ 10, s. 107/ 14, 16. Pracovní sešit s. 27 – 29 a pracovní list s. 60, 192.

Čítanka – s. 128 – 131, písemně s.128/ 1, 2, s. 129/ 1, s. 131/ 2.

Matem. – učebnice – s. 87 – 89, písemně s. 87/ 7, 88/ 3, 89/ 8. Pracovní sešit s. 28 – 29, pracovní list s. 22 – 23, 34.

Prvouka – učeb. s. 58 – 60, prac. sešit s. 44 – 45.

2. 5. 2021 M.Plechatá tř. uč.

Posílám dopis pro rodiče o možnosti alternativního testování.

V týdnu 19. – 23. 4. 2021 pokračuje on – line výuka ve stejném režimu jako do 12. 4. 2021.

Plán práce 19. – 23. 4. 2021

Čj – učebnice s. 100 – 102, písemně s. 100/ 8, 102/ 12. Pracovní sešit s. 23/ 1a,b, c a cvičení 2, s. 24 – 25. Pracovní list cvičení 1 – 4 a cv. 6 – 11.

Čítanka – s. 124 – 127, písemně s. 125/ 1, 2 a s. 127/ 1, 3.

Matem. – učebnice s. 83 – 85, písemně s. 83/ 11, 12. Pracovní seš. s. 26 – 27 a dokočit pracovní list s. 20 – 21 a s. 12.

Prvouka – učebnice s. 56 – 57, prac. sešit s. 40 – 42 a prac. list s.46.

18. 4. 2021 M.Plechatá tř. uč.

V pondělí 12.4. 2021 se sejdeme v 7, 45 hod před přístavbou, pak odvedu žáky do šatny. Až si odloží, půjdeme do místnosti vyhrazené k testování 3. D. Žáci si sami vytřou nosík a uloží do obálky. Testování budou přítomni tř. učitelka, pí. uč. Pakostová a p.vychov. Kiš. Kdo má potvrzení, že byl testován po prodělání Covidu 19 a datum není starší 90 dnů, testován nebude. Prosím jen o zaslání kopie .

9. 4. 2021 M. Plechatá tř. uč.

Plán práce 6. – 9. 4. 2021

Čj – učebnice s. 94 – 96, písemně s. 95/ 17, s. 96/ 18, 19, pracovní sešit velký s. 20 – 21.

Čítanka s. 120 – 121, písemně s. 121/ 4.

Matem. – učebnice s. 80 – 81, písemně s. 80/ 2, 3, 4 a s. 81/ 9, 10, 11. Pracovní sešit s. 24, prac. list s. 10.

Prvouka – učeb. s. 51, prac. seš. s. 39.

6. 4. 2021 M.Plechatá tř. uč.

UPOZORNĚNÍ – v úterý 30.3. budu vybírat vypracované pracovní listy a zároveň budu vydávat nové pracovní listy od 11,- do 11,30 hod. Kdo by v tomto termínu nemohl, napište mi a domluvíme se na jiném termínu.

Plán práce 29. – 31.3. 2021

Čj – učebnice s. 92 – 93, písemně s. 92/ 9, s. 93/ 10. Pracovní seš. velký s. 19, prac. seš. malý s. 56 – 57.

Čítanka – s.118 – 119.

Matem. – učebnice s. 79, písemně s. 79/ 7, 9, 12. Pracovní seš. s. 23.

Prvouka – učebnice s. 50, prac. seš. s. 38.

28. 3. 2021 M. Plechatá

Plán práce 22. 3. – 26. 3. 2021

Čj – učebnice s. 88 – 91, písemně s. 88/ 25- vypiš podst. jména a urči pád, číslo a rod dle zadání. Podobně vypracuj c. 28/s. 89. Na s. 91/c.4, 6, velký prac. sešit s. 15 – 18 a malý prac. seš. s. 54 – 55.

Čítanka s. 114 – 117, písemně s. 114/ 1, 1156, 7 a 117/ 5.

Matem. – učeb. s.76 -78, písemně na papír s. 76/ 1, 5s.77/ 6, 7, 8, /papír s těmito cvičeními budu vybírat/ , prac. sešit s. 20 – 22, prac. list č. 7.

Prvouka – učeb. s. 48 – 49, prac. sešit s. 36 – 37.

14. 3. 2021 M.Plechatá tř. uč.

Plán práce 15. – 19. 3. 2021

Čj – učebnice s. 86 – 87, písemně s. 87/ 19, 20, 21, 22. Pracovní sešit velký – s. 12 – 14, malý prac. seš. – s. 51 -53.

Čítanka – s. 108 – 113, písemně s.108/ 1, 2, s. 110/ 1 a s. 113/ 2.

Matem. – učebnice – s. 74 – 75, písemně s. 74/ 2, s. 75/ 5, 6, 7, 8. Pracovní seš. s. 19 a prac. list s. 6 – 7.

Prvouka – učebnice s. 47, opakovat celou kapitolu. Písemně – učeb. s. 47/ 1 – vyber 1 složku a napiš o ní 8 – 10 vět, namaluj obrázek. Pracovní sešit s. 35.

14. 3. 2021 M. Plechatá tř. uč.

Plán práce 8. – 12. 3. 2021

Čj – učebnice s. 83 – 85, písemně s. 83/ 22, s. 84/ 4, s. 85/ 11, 12. Pracovní sešit velký s. 10 – 11, malý prac. seš. s. 44, 45, 49,50. Pracovní list s. 36/ c. 45 – 48.

Čítanka – s. 104 – 107, písemně s. 104/ 2, 3, s. 105/ 2 – nahoře, s. 107/ 3.

Matem. – učebnice s. 72 – 73, písemně s.73/ 8, 12. Prac. seš. s. 18, prac. list s. 17/ 33, 34 a prac. list č. 31, 51. Geometrie – prac. seš. s. 14.

Prvouka – učebnice s. 45 – 46, prac. seš. s. – 34 a prac. list s. 17.

7. 3. 2021 M. Plechatá tř. uč.

UPOZORNĚNÍ – ve čtvrtek 4. 3. 2021 budu vydávat nové pracovní listy , budu vybírat vypracované pracovní listy a popsané sešity od 11,- do 11,30 hod. Kdo by v tomto termínu nemohl přijít, napište mi a domluvíme se na jiném termínu.

1.3. 2021 M. Plechatá tř. uč.

Plán práce 1.3. – 5. 3. 2021

Čj – učebnice s. 80 – 82, písemně s. 81/ 15, 17 , s.82/ 18, 19. Pracovní sešit velký s. 8 – 9, malý prac. seš. s. 43, 46 – 48.

Čítanka – s. 100 – 103, písemně s. 101/1, 2, s. 102/ 1 – dole, s. 103/ 1.

Matem. – učeb. s. 70 – 71, prac. sešit s. 16 – 17, prac. list s. 14,15.

Prvouka – učebnice s. 43 – 44, prac. sešit s. 32 – 33.

28. 2. 2021 M.Plechatá tř. uč.

Plán práce 15. – 19. 2. 2021

Čj – učebnice s. 76 – 79, písemně s. 76/ 3, s. 78/ 9, 10, s. 79/ 11, 12. Malý prac. sešit – s. 39 – 42, velký prac. sešit s. 6 – 7.

Čítanka – s. 94 – 99, s. 95/ 1 – připravit ústně, písemně s. 95/ 3, s. 97/ 3, s. 99/ 1.

Matem. – učebnice s. 66 – 69, pracovní seš. s.14 – 15, pracovní list č. 14, 15.

Prvouka – učebnice s. 41 – 42, prac. sešit s. 31, 32/ 18.

14. 2. 2021 M.Plechatá tř. uč.

Plán práce 8. – 12. 2.

Čj – učebnice s. 73 – 75, velký prac. seš. s. 4 – 5, malý prac. seš. s. 36 – 38.

Čítanka – s. 89 – 93, písemně s. 91/ 1, 2 a s. 93/ 4.

Matem. – učebnice s. 64 – 66, prac. sešit s. 12 – 13, prac. list s. 31.

Prvouka – učebnice s. 39 – 40, prac. seš. s. 30/ 12, 13.

7. 2. 2021 M.Plechatá tř. uč.

UPOZORNĚNÍ – v pondělí 1. 2. začíná on – line výuka českého jazyka v 9,-h na odkazu v tzv. „učebně 3. D“ / podobně jako při angličtině/.

Plán práce 1. – 5. 2. 2021

Čj – učeb. s. 70 – 73, písemně s. 70/4, s. 71/7, s. 72/ 8, 10 , malý pracovní sešit s. 33 – 35, pracovní list č.31

Čítanka – s. 82 – 88, písemně s. 85/ 4 – dole, s. 86/ 1, s.88/3

Matem. – učeb. s. 61 – 63, písemně s. 61/ 11, 12, 14, prac. seš. s.10 – 11, prac. list č. 10, 11.

Prvouka – učeb. s. 38 – 39, prac. sešit s.29/ 10.

30.1. 2021 M.Plechatá tř. uč.

Vysvědčení budu vydávat ve čtvrtek 28. 1. 2021 od 11,-h do 11, 30 h před přístavbou.

M. Plechatá tř. uč.

Plán práce 25. – 28. 1. 2021

Čj – učeb. s. 67 – 69, písemně s. 67/11, 68 /14,, 69 /18, 20. Velký prac. seš. s. 46 – 48, malý prac. seš. s. 30 – 32.

Čítanka – s. 75 – 81, písemně s. 78/1, 5 a s. 81/1, 4.

Matem. – učeb. s. 58 – 60, písemně s.60/1, 2, 5, prac. list č. 3, 8, 9. Prac. seš. s. 8 – 9.

Prvouka – učeb. s. 37, prac. seš. s.28.

24. 1. 2021 M.Plechatá tř. uč.

Plán práce 18. – 22. 1. 2021

Čj – učeb. s. 62 – 66, písemně – s. 63/22, 23, s. 65/ 5, 6, s.66/ 10. Velký prac. seš. s. 43 – 45, malý prac. seš. s. 28 – 29 , prac. list s.39.

Čítanka – s. 70 – 74, písemně – s.71/ 5, 7, s. 74/ 1.

Matem. – učeb. s. 56 – 57, prac. sešit 2. díl – s. 4, 5, na s. 6 pouze c.1, s.7. , pracovní list č.1.

Prvouka – učeb. s. 35 – 36, prac. seš. s. 27/ 5 a prac. list s. 36/ 3 – koloběh vody.

17. 1. 2021 M.Plechatá tř. uč.

Plán práce 11. 1. – 15. 1. 2021

Čj – učeb. s. 56 – 61, písemně – s. 56/ 16, s. 57/ 17 , 59/ 5, 9, s.60/ 14. Velký prac. seš. s. 39 – 42, malý prac. seš. s. 27.

Čítanka – s. 64 – 69, písemně s. 64/ 7, s. 66/ 1.

Matem. – učeb. s. 50 – 53, 55, písemně s. 50/ 2, s. 51/ 7, s. 52/ 4, 5, s. 53/ 9.V prac. seš. s 38 – 40.

Prvouka – učeb. s.33 – 34, prac. seš.s.27/ 3, / 4 – dobrovolný úkol. /

Ve čtvrtek 14. 1. bych předala žákům nové sešity a pracovní listy od 11,- h do 11, 30h před přístavbou. Kdo by nemohl přijít, napište mi a domluvíme se na jiném termínu.

10.1. 2021 M. Plechatá tř. uč.

Výuka angličtiny bude v pátek od 11,-hod a v pondělí od 8,- hod.

6.1.2021 M.Plechatá tř. uč.

V pondělí 4. 1. 2021 začíná on – line výuka dle stejného rozvrhu a ve stejný čas jako v listopadu 2020. Žáci by měli začít v pondělí Aj v 8, 20 h a od 9,- h pokračovat Čj. Případné změny budou upřesněny 4.1.

Plán práce 4. 1. – 8. 1. 2021

Čj – učeb. s. 51 – 53 – opakování – vyjmen. slova po „m“. Na s.54 /11, 12 – písemně, s. 55 – slovní druhy, písemně c.13. Velký prac. sešit do s. 38, malý prac. seš. s. 25, 26.

Čítanka – s. 60 – 63, písemně s. 62/ 1 , 63/ 4.

Matem. – učeb. s. 48 – 49, prac. seš. s. 36, 37.

Prvouka – učeb. s. 31 – 32, prac. seš. s. 26.

M.Plechatá 2.1. 2021 tř.uč.

Dne 21. a 22. 12. je zajištěn chod ŠD a obědy. V případě zájmu vyplňte dotazník zveřejněný v „aktualitách školy“./Do 12,- hod dne 18. 12./

V pondělí 30. 11. se sejdeme v 7, 40 hod. před vstupem do šatny – prosím o dochvilnost. Žáci by měli ještě donést 112,- Kč na pracovní sešity /pokud možno přesnou částku/. Doporučuji teplé oblečení, protože musíme hodně větrat a TV bude venku.

27.11. M.Plechatá tř.uč.

Plán práce 23. – 27. 11. 2020

Čj – učeb. s. 44 – 47, písemně s. 45/5, 47/8, 9, 11. Prac. sešit – s. 31/2, 3, s.32, 33.

Čítanka – s.50 – 53, písemně s. 51/2, 53/2.

Matem. – učeb. s. 41 – 44, písemně s. 42/3, 4, 6 a s. 43/10, 11, 12. Prac. seš. s. 30/2, s. 31, 32.

Prvouka – učeb. s. 26 – 27, prac. seš. s. 22.

22.11. M. Plechatá tř. uč.

Plán práce 16. – 20. 11. 2020

Čj – učeb. s. 42 – 43, písemně s. 42/11, 12, s.43/16 – napiš a podtrhni vyjmenovaná neb příbuzná slova. Pracovní seš. s.30, 31/ 1. Utvoř a napiš 6 vět se slovy: líska, lyska, líže, lyže, lýčený, nalíčený.

Čítanka – s. 46 – 49, písemně s. 47/1, 2 a 49/1, 2.

Mat. – učeb. s.37 – 40, písemně s. 38/2, 3, 4. Prac. seš. s.28/4, s. 29/5, 6, 9, 10.

Prvouka – s. 24 – 25, prac. seš. s. 21. Opakovat kapitolu „Lidé kolem nás“. Písemně na papír /vložit do prac. sešitu/ vypracovat úkoly z učeb. s.23 /1, 2, 4 – napsat poslední větu.

16.11. M.Plechatá tř.uč.

Plán práce 9. – 13. 11.2020

Čj – učeb. s.39 – 43, písemně s. 39/4, 5 , s. 40/7, s.41/8 , s. 42/ 10, prac. seš. s.27, 28, 29,30.

Čítanka – s. 38 – 45, písemně s. 37/7 , s.39/ 2

Mat. – učeb. s. 32 – 36, písemně s.32/1, 4, s.33/7, 11 , s.34//2, s.35/5, 7, prac. seš. s.25 – 27, geom. s.6/1

Prv. 22 – 23, prac. seš. s.19 – 20

9.11. 2020 M. Plechatá tř. uč.

V pondělí 2.11. záčíná on- line výuka Čj od 9,- hod. V dalších dnech budeme též pokračovat od 9,-hod. na stejném odkazu, který jsme používali před podzimními prázdninami.

Plán práce 2.11. – 6. 11. 2020

Čj – učeb.s. 34 – 38, písemně : s.35/11, 12, prac. seš. s. 23/ 5-8, s.24, 25, 26

Čítanka – s.32 – 37, písemně – s. 37/ 2, 3/ na papír/

Mat. – učeb. s. 27/7 a s. 28/2, 3 , s.29/4, 5, 6 – promyslet, c.7, 8 – písemně, s. 30/ 1, 2, 3 – promyslet, c.4, 5 – písemně, s.31/ 6 – písemně, 7 – 10 -promyslet. Prac. seš. : s. 22, 23, 24.

Prv. – učeb. s.20 – 21, Prac. seš. s.18.

  1. 11. 2020 M. Plechatá tř. uč.

V pondělí 19. 10. začíná online výuka v 8,20h – Aj /končí v 8, 40h/ a v 9,-h pokračuje na uvedeném odkazu / který jsme používali i v září/ Čj. V dalších dnech budeme začínat také v 9,- hod.

Plán práce 19. – 23. 10. 2020

Čj – učeb. s. 30/16 – písemně, s.31/ 19 – písemně, s.32 – 33 ústně, s.34/6 – písemně. Prac.seš. s. 20 – 22.

Čítanka s. 26 – 31 a s. 94 O staré Praze.

Mat. – učeb. s.24/ 1,3,4 s. 25/5,7 a s. 26. Prac. seš. s.20/ 1,2 s.21/ 4, 5,7 a pracovní list s.28/ 1, 2.

Prv. – učeb. s.18 – 19, prac.seš. s.16, 17.

16. 10. M.Plechatá tř.uč.

Informace o zítřejší online výuce : 16. 10. začíná výuka v 8,-h / ne v 9,- h jak bylo uvedeno původně/ a od 11,-h bude výuka Aj s pí.uč. Pakostovou .Pro Aj použijte tento odkaz zde

15.10. tř. uč. M. Plechatá

Zítra 15. 10. začíná online výuka již v 8,- hod.! V pátek 16. 10. začínáme v 9,- h a od 11,- h je AJ.

Plán práce 14. – 16. 10.

ČJ – učeb. s. 29/12, 14 , písemně s.30/ c.15 – každý den 1 odstavec, prac. seš. – s. 19/ 3,4,5 s. 20/ 6,7

Čítanka s. 23-25 a dokončit prac. list /bajky/

Mat. – prac.list s.14 – dokončit, s. 15/ c.3 , učeb. s.19/ 7,8,9,10 , prac.seš.s.16/ 1-5, s.17/ 6,7,9

Prv. – učeb. s. 15,16 a prac. seš. s.14/ c.20 a s.15.

Zítra 14.10. a 15.10. 2020 začíná on – line výuka od 9,-hod -Čj a Matem. Použijte stejný odkaz jako v týdnu 14. – 19.9./ viz níže/. Výuka Aj bude v pátek 16.10. od 11,-hod.

M. Plechatá tř.uč.

Online výuka zítra 16.9. v 9,30 hod. a ve čtvrtek 17.9. v 9,30 hod. Pro přihlášení klikněte na tento odkaz : https://meet.google.com/tbm-edux-wew

Zadání úkolu Aj : Ahoj děti. 1) Na angličtinu si prosím prohlédněte stranu č.5 v učebnici – komix. Zkuste přečíst s rodiči, povídejte co se stalo.

2) Potom namalujte do sešitu na celou stránku obrázek zahrady a do ní své kamarády či rodinu  se jmény (vzor v příloze).
Ukazujte prstem na osoby na vašem obrázku a zkuste odpovídat dle vzoru v příloze ( who is this?).
V pondělí zkontrolujeme ve škole – aktivita za smajlíčka!
Aktivita navíc: do zahrady nakresli věci, které už víš jak se řeknou anglicky a zkus k nim napsat anglické slovíčko. (například a cat, a dog….) můžeš i na druhou stránku sešitu. Paní učitelka Hana Pakostová


Plán práce na týden 15. – 18. 9. 2020

ČJ – učebnice s.10/17,19 – písemně do sešitu čj 1, c.18, 20 – ústně, s.11 / 22, 23, 24 – ústně, c.25 – opiš věty do seš. čj1, s.12 / 1,2,3 / ústně, s.13/ 4, 5 – ústně, c.6 – písemně, prac. seš.s.6 – dokončit, s.7/ 10, 11, s.8/ 12, 13s.9/ 1, 2, 3

Matem. – učeb. s. 83/ 4 do sešitu mat. 1, s.9/ 8 a vytvořit 1 slovní úlohu, 9, 10, 11, 12 , v prac. seš.s.7, 8.

V případě potíží s nějakým cvičením – klidně vynechte , až se sejdeme ve třídě , vysvětlím a budeme procvičovat.

14.9. 2020 M. Plechatá tř.uč.

Oznámení :

Se souhlasem MŠMT bude ZŠ Praha 4 ,Donovalská 1684 uzavřena z mimořádných nepředvítatelných důvodů od 14.9. do 18.9. 2020 .

Zdůvodnění :

30 zaměstnanců školy , převážně pedagogů, je rozhodnutím HSHMP v karanténě do 19.9.2020

Potvrzení pro zaměstnavatele :

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy bude vydáváno od 9,-h do 16,-h z označeného okna kanceláře školy.

Vzhledem k výskytu infekce Covid 19 v učitelském sboru ZŠ, bude v pondělí 14. 9. 2020 ředitelský den. Výuka, provoz ŠJ a ŠD se zastavuje.. Jakmile bude k dispozici oficiální vyjádření SZU a MŠMT , budou rodiče informováni o dalším postupu prostřednictvím webu ZŠ.

11.9.2020 M.Plechatá tř.uč.

V týdnu 7. -11. 9. končí výuka v 11,45 h. Rozvrh bude upřesněn během tohoto týdne.

7.9.2020 M.Plechatá tř.uč.

Třída 3. D bude mít šatnu v přístavbě jako v loňském šk. roce – skříňky budou zítra přiděleny a každý žák bude mít své číslo.

Děti si dnes zapsaly, co si postupně mají donést :

1/ 500,- Kč na pracovní sešity

2/ 5 ks – sešit č. 523

3/ cvičeb. úbor / s kapsou na roušku neb sáček/

4/ papír. utěrky /ne látkový ručník/ ,kapesníčky, WC papír, mýdlo

2. 9. 2020 M.Plechatá tř.uč.

Důležité informace k zahájení školního roku 2020 /2021:

V úterý 1. 9.2020 se sejdeme ve třídě 3.D v 8,- hod a při vstupu do školy musí mít žáci roušku, kterou budou používat ve všech společných prostorách. V 8, 45 hod.budou moci žáci odejít. Rodiče zatím vstupovat do školy nemohou.Děti mi budou nejdříve hlásit, kdo půjde na oběd , do družiny nebo hned domů, proto, prosím ,raději písemnou informaci, kterou mi žáci předají ráno 1. 9.

Ve středu 2. 9. musí žáci přinést všechny učebnice a odevzdají je / vše musí být vygumované a čisté/.Výuka bude v dalších dnech do 11,- hodin. Rozvrh upřesním později.

31.8.2020 M.Plechatá tř.uč.

Ředitelské dny jsou 29. – 30. 6. 2020

Plán práce na týden 22. – 26.6.

ČJ – 1/ učeb. s 125/17 – písemně

2/ napsat alespoň 5 vět o tom, co budeš dělat o prázdninách

Čítanka – s.76, 88, 90, 92, 98, 114 – 121 , prac seš. s. 31 – 32, S. 10, 11, 14, 15, 16, 17

Mat. – prac. seš. 64 – 67, malý zel. seš. – s. 28/1, 29/3, 31/2, s.46/ E, F a s. 47/ A, B, C

Prv. – prac. seš. s. 68 – závěrečné opakování

22. 6. M. Plechtá tř. uč.

Předání vysvědčení proběhne 26. 6. v 10,30 hod. u školy. Žáci, kteří chodí do školy, budou mít výuku od 8,- do 10,30 hod. ve své skupině. Pak si je převezmu , odvedu před školu u přístavby a půjdeme na vyhrazené místo pro druhé ročníky , kde se sejdeme s dětmi s distanční výuky a předám vysvědčení. Děti, které chodily na oběd a do družiny, půjdou s paní vychovatelkou zpět do školy /pokud nebudou mít písemně, že půjdou domů po vysvědčení/, ostatní budou odcházet domů.

19. 6. 2020 M.Plechatá tř.uč.

Plán práce na týden 15. 6. – 19. 6.

ČJ – učeb. s. 120 / c.1, 2 – ústně, s. 121/3, 6 – ústně, 5 – písemně, s.122/7, 9 -ú., 8 – pís., 123/ 10, 11 – pís. ,12 – ú., 124/13, 14 – ú., 15- pís.,

prac. seš. s. 40 – 43

Čítanka s.110 – 113, prac. seš. 29 – 30

Mat. s.59 /6-11 /10 – dobrovolně/, s.60/1, 2 , s.61/ 3, /4 – dobrovolně / , 5, 6, 7 , s. 62/1 – 4, s.63/ 6 – 10

Prv. – s.67

15.6. M.Plechatá tř.uč.

Plán práce na týden 8.6. – 12. 6.

ČJ – učeb. s. 117/ 7, 8 – písemně, s.118 / 9, 10 -písemně, s.119 / 12, 16 – písemně, c.13, 14, 15 – ústně, prac. seš. – s. 38-39

Čítanka – s. 106 – 109, prac.seš. s.24, 25, 28

Mat. – 1/ malý zel. sešit s.25

2/ prac.seš. s. 54 – 58

Prv. – s. 65 – 66

5.6. 2020 M.Plechatá tř.uč.

Vážení rodiče, v pondělí 8. 6. bychom se měli opět sejít s dětmi od 10, 30 do 11,- hod před přístavbou . Děti mi přinesou 6 prac. listů, které dostaly 21. 5. /3 – čj, 2 – mat. 1 – prv./ a měly by si vyklidit zbytek skříněk a odnést zámek.Informace ohledně vysvědčení zatím nemám, jamkile budu vědět, ozvu se.

3. 6. 2020 M.Plechatá tř.uč.

Dobrovolný test z českého jazyka : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCTPL9QUA3hPb5XxGf_hcNDKHAvzAkW7Niay06_Hdab4vb-g/viewform?usp=sf_link

Paní učitelka Ptáčníková poslala práci z angličtiny: https://drive.google.com/drive/folders/1mZJ1zMMAEgABjL2rpIPpyRhJw9JOQ5d8?usp=sharing

Plán práce na týden 1. 6. – 5. 6.

Čj – učeb. s. 114 / 1, 2, 3 – ústně , s. 115 / 4, 5, 6 – písemně, s.116 / ústně -„předložky“- žlutý obdélník , prac.seš. – s.36 – 37

Čítanka – s.102 – 105, prac. seš. s.22- 23, 27

Mat – 1/ malý zel. sešit – s.24

2/ prac. seš. – s.52 – 53

3/ geom. – Narýsuj úsečky daných délek: EF = 8 cm, UV = 67 mm .

Prv. – s.63 – 64

Nezapomeňte postupně doplňovat prac. listy , které žáci obdrželi 21.5. nebo 25. 5. Budu je vybírat v týdnu 8. 6. – 12. 6. /konkrétní den ještě upřesním/. Učebnice budu vybírat až začátkem září.

29.5. 2020 M.Plechatá tř.uč.

UPOZORNĚNÍ – Z důvodu nástupu do školy odpadá páteční online výuka angličtiny.

26.5. 2020 M.Plechatá tř.uč.

Online výuka Čj a Mat. pokračuje v pondělí a úterý od 8,30 hod jako doposud.

Plán práce na týden 25. 5. – 29. 5.

Čj – učeb.s.112 / 14, 15 – ústně , s.113 / 16, 17, 18 – písemně

prac. seš. s.34, 35

Čítanka – s.98 – 101, prac. seš. s.18 – 21 a s. 26

Mat. – prac seš. s. 49 – 51, menší seš. „Procvičujeme s Matějem“ – s.23

Prv. – s.60 – 62

22. 5. 2020 M.Plechatá tř. uč.

Informace pro rodiče žáků, kteří nastoupí 25.5. do školy

Žáci jsou zařazeni do 5. skupiny u pí. vychov. L.Vaňkové. Ta si je převezme v 7,45 – 8,-hod před přístavbou a dále se budou řídit jejími pokyny. Učit se budou ve třídě 2.C. Učení si musí připravit dle nového rozvrhu /viz níže/. Žáci musí mít u sebe minimálně 2 roušky a sáček. Dítě si můžete vyzvednout po výuce v 11,45, po obědě ve 12,15 – 12,30 nebo po odpolední činnosti v 15,40 – 16 hod.

Rozvrh hodin pro 2. roč. :

Po – ČJ, M, M, PRV

Út – ČJ, M, ČJ – ČT, HV

St – ČJ, M , M – G, PRV

Čt – ČJ, M , PV, VV

Pá – ČJ, M, ČJ – ČT, PRV

21.5.2020 M.Plechatá tř.uč.

Vážení rodiče, zítra tj. ve čtvrtek 21.5. budu u vchodu do šatny 2.D vydávat zbytek sešitů např. prac .sešit k čítance atp. od 10 do 11, 30 hod. Kdo má ve skříňce věci, které nutně potřebuje, můžu mu je též vydat. Do šatny mohu pustit jen žáky, proto přijďte i s dětmi. Zároveň Vás prosím o přinesení papírů, na které děti pracovaly do této doby /prosím podepsat/ – např. geometrii, slov. úlohy ,čj. atp. Sešity zatím nenoste. Kdo nastupuje 25.5. do školy, nechá mi to ve škole u paní vychovatelky a já jim tam též nechám sešity k předání, takže byste zítra nemuseli chodit. Kdo by zítra nemohl nebo má nějaký dotaz, zavolejte mi nebo napište mail. Moc děkuji všem, kteří mi poslali včas informaci o nástupu do školy.

20.5.2020 tř.uč. M.Plechatá

Vážení rodiče, kdo jste mi ještě neposlal vyjádření ohledně nástupu žáků 25.5. do školy, pošlete mi ,prosím, urychleně na mail, musím zpracovat do konce tohoto týdne. Děkuji, M.Plechatá tř.uč.

Plán práce na týden 18.5. – 22.5.

ČJ – učeb. s. 109 / 4 – ústně, 5, 6 /celé věty / , 7 – písemně, s. 110/ podstatná jména – žlutý obdélník zapamatovat, c.8 – ústně, c. 9 – písemně, s.111 / 10, 11 -ústně, 12, 13 – alespoň 3 slova od každého napsat.

Prac. seš. s.32/ 1, 2, 3 a s.33/ 4, 5, 6.

Mat. – s. 46 / c. 1, 2, 3, 4, 5 s.47 / c. 6, 7, 8, 9, 10 s. 48 / c.1, 2, 3, 4

Geom. – na papír narýsuj přímku b, vyznač bod C , který leží na této přímce a bod D, Který neleží na této přímce.

– narýsuj úsečku EF , která měří 83 mm.

Prvouka – učeb. i prac. sešit – s. 62, opakovat kapitolu „Hospodářská zvířata“ a „Lidské tělo“.

Pokyn ředitele školy k nástupu žáků 25.5.2020

Vážení rodiče, seznamte se , prosím, s pokyny pana ředitele a napište mi, kdo z žáků nastoupí 25.5. do školy nebo bude pokračovat v domácí přípravě a online výuce. Já zatím ve škole nebudu, ale budu pokračovat v online výuce jako dosud. Žáci mohou být ve skupinách z různých tříd .Pokyny ředitele školy naleznete též na web. str. školy v “ Aktualitách“.

12.5. 2020 M.Plechatá

Plán práce na týden 11. – 15. 5. 2020

Čj – učeb. s.105/11- napsat do sešitu podle tohoto vzoru : čáp – čápi, kaluž – kaluže, atd. Na s.105/12 – písemně-vzor: čistý vzduch – vzducholoď, atd. S.106/13, 14 – písemně, s.107 – žlutý obdélník zapamatovat, s. 107/ 15, 17, 16 – napsat celé věty. S.108/1 – ústně, 2, 3 – písemně dle zadání.

Prac. seš. – s 29, 30, 31.

Mat. – s.42 / 1, 2, 3, 4, 5 s.43 / 8, 9, 7b,c – dobrovolně s.44 / 1, 2, 3, 4, 5 a na s. 45 / 7, 8, 9, 10, 11, 6 – dobrovolně.

Prv. – učeb. i prac. seš. s. 60 a 61.

11.5. 2020 M.Plechatá tř.uč.

Plán práce na týden 4.5. – 7.5. 2020

Čj – učeb. s.102/ 2, 3, 4 – písemně, s. 103/7, 8, 9 – písemně a s. 104 – ústně. V prac. seš. s. 26/ – dokončit, s.27/ 10, 11 a s. 28/ 1, 2, 3.

Mat. – prac. seš. s .39/ 5, 6, 7, 9, / 8- dobrovolný úkol / . Na s. 40/ 1, 2, 3, 5 / 4 – dobrovolný úkol/ a na s. 41/ 6, 7, 8, 9, 10.

Prv. – učeb. i prac. seš. s.58, 59.

4.5. 2020 M.Plechatá tř.uč.

Online výuka AJ bude ve středu 29/4 a 6/5 od 8,30 hodin. Další týden v pátek od 10,30 hodin

Plán práce na týden 27. – 30.4. 2020

Čj – učeb. s.97/4,5 – písemně, s.98/ ústně, s.99 – “ zapamatovat žlutý obdélník“ – pravidla psaní vlastních jmen a písemně vypracovat c.6, 7, 8. Na s.100 písemně c.10 a ústně c.12, na s. 101/13, 14, 15 písemně. V prac. seš. s.24/1, 2, 3 a na s. 25/ 4, 5, 6.

Mat – prac seš. s.36/1, 2, 5 s.37/ 6,7, 8, 10 ,9a – lze si pomoci vyznačením schodů na čtverečkovaném papíru neb vyskládat zápalkami. Na s.38/ 1 – dobrovolně, 2, 3, 4 – povinné

Prv. – učeb. s.56, 57 a prac. seš. 56, 57.

27.4. 2020 M.Plechatá tř. uč.

Na této adrese najdete nepovinné pracovní listy z Čj a Mat : https://drive.google.com/drive/folders/11DiUvj6aBe22N6htdkCpKHaarTRXKhtP?usp=sharing

Aj – Online kvíz pro zopakování slovíček z Lekce 6 – Summertime. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8fvmRaaRGR94Ljfb47LmqAgVGVp5AWgWYGQarb78PweOrFQ/viewform?usp=sf_link

Plán práce na týden 20.4. – 24.4. 2020

Čj – učeb. s.93/14 , s. 94/ 15 – ústně, c.16 – písemně, s.95/17,18,19.V prac. seš. s. 21/4, s.22/6,7,8, s.23/9, 10, 11.

Mat – prac. seš. s.33/6/ poslední pavučina je dobrovolná/, 7,8,9,10. S. 34/ 1, 2, 3/dobrovolné/, 4 – narýsovat. S. 35 / 5, 6, 7 a s.36 / 3,4.

Prv – učebnice – s.54, 55 a v prac. seš. s.54, 55.

20.4. 2020 tř.uč. M.Plechatá

Online výuka Český jazyk – vždy v pondělí od 8,30h – 20.4., 27.4., 4.5., 11.5., 18.5. 2020

Vždy na adrese: https://meet.google.com/tbm-edux-wew

Online výuka Matematika – vždy v úterý od 8,30h – 21.4., 28.4., 5.5., 12.5., 19.5. 2020

Vždy na adrese: https://meet.google.com/xhm-vrtk-uet

Online výuka pátek 17.4. od 10,30 – Angličtina

https://meet.google.com/bog-eqhe-qiw

15.4.2020 tř.uč. M. Plechatá

Plán práce na týden 14.4. – 17.4.2020

Čj – učebnice s.91/5, 6 – napište všechny věty

Na s. 92 se budeme učit poznávat spojky a souvětí. Děti by si měly zapamatovat, že věta i souvětí jsou větné celky. Vše je uvedeno ve žlutých obdélnících na s. 92. Cvičení 7, 8 by měly zkusit ústně a c.9 písemně. S.93/10 ústně, c.11 – písemně. V prac. sešitu s.20/1,2,3 a na s. 21/4.

Mat – Sestavit a napsat příklady z těchto trojic čísel : 48, 6, 8 a 7, 49, 7. V prac. sešitu s. 30/3, 4, 5, s.31/6, 7, 8, 9, 11 s.32/2, 3, 4, 5

Prv- učebnice s.53 , prac. seš. s. 52, 53

V tomto týdnu bude další online výuka, sledujte ,prosím, info.

14. 4. 2020 M.Plechatá tř.uč.

Kdo má zájem a možnost může se zúčastnit online výuky hodiny angličtiny ve středu 8. 4. 9,15 – 10,15 hod pro 2.d na meet.google.com/bog-eghe-qiw Děti si mají připravit učebnici, prac. sešit a obléci si letní oblečení. Případné dotazy budou zodpovězeny na mailové adrese ptacnikovah@donovalskazs.cz.

6.4.2020 M. Plechatá tř.uč.

Plán práce na období 6. – 9.4. 2020

Čj – Slovesa – opakování , učebnice s.89/12 – ústně, pak napsat alespoň 5 sloves. S.89/ 13, 14 – v diktátu podtrhni slovesa vlnovkou. Na s. 90/1-ústně- čtení s porozuměním, s.90/2 – 1/ vypiš z úvodního textu slova citově zabarvená, 2/napiš slova citově zabarvená k uvedeným “ zeleným slovům“, 3/napiš slovesa k obrázkům / dle zadání v učebnici/. S. 90/4 přečti a napiš báseň Duben. V prac. sešitu s.19/8,9

Mat – stále procvičovat násobilku /možno používat tabulku násobků, pokud to ještě dělá problémy – tabulku mají děti v prac. sešitu /, písemně – sestavit 4 příklady z trojice čísel : 7, 9, 63 a 42, 6, 7 , sčítaní a odčítání do 100 . Řešit slovní úlohy typu : Jeden týden má 7 dní. a/Kolik dní je 5 týdnů? b/ Uplynulo 21 dní, kolik je to týdnů? V prac. seš. s.28/1,2,3,4,6 /5. cvičení je dobrovolné/, s.29/7,9,10,11 /8. c. dobrovolné/ s. 30/1,2

Prv – v učebnici s. 51, 52 a v prac. seš. s.50, 51.

Budete-li mít nějaký dotaz, napište mi, prosím, na mail.Chtěla bych všem popřát pěkné Velikonoce, užívejte jarního sluníčka a buďte na sebe opatrní. Věřte mi, raději bych byla s dětmi ve škole.

3.4. 2020 M.Plechatá tř.uč.

Zadání úkolu Angličtiny

https://drive.google.com/drive/folders/1jylNbL7-akUIfPUtrpDQeAAYt9nd_Idc?usp=sharing

Plán práce na období 30.3 – 3.4. 2020

Čj – 1/ napište do sešitu 10 sloves, 2/ napište 5 vět a podtrhněte v nich slovesa vlnovkou /barevně pastelkami/, ve cv.8 na s.87 též vyhledat slovesa a podtrhnout vlnovkou barevně / cvičení už mají mít děti napsané, tak jen vyznačí slovesa/. Na s.87/7 by měly děti říci ke každému obrázku 1 větu a věty uspořádat, jak se asi příběh stal. Pak těchto 6 vět napsat. Na s. 88 v učebnici vypracovat c.9 a10- prosím napsat celé věty. Cvičení 11 – dle zadání. Pracovní sešit s.18/ 6,7

Mat – s.23/10 , s.24/1,3,4a /4b – dobrovolné/ s.25/5, 6,7,8,9, s.26/1,2,3,4 s.27/5,6,7,8,9,10 Dále doporučuji procvičovat násobilku do 7, sestavovat příklady z trojice čísel např. 7,21,3 a děti říkají neb píší 3.7=21, 7.3=21, 21:3=7, 21:7=3 nebo 4,16,4 a děti utvoří 4.4=16, 16:4=4 . Mohou trénovat slovní úlohy typu : 1/ Mám 24 Kč. Kolik mohu koupit housek, když 1 houska stojí 4 Kč? 2/ Jedno lízátko stojí 5 Kč. Kolik bude stát 6 takových lízátek? Takovéto úlohy si mohou samostatně vymýšlet a zapisovat jejich řešení a odpověď tak, jak jsme to spolu psali do sešitu ve škole.Tzn. napsat příklad a odpověď.

Prv. – učebnice i prac. sešit do s.49, na papír napsat 3 věty o tom, čím chci být a proč ?

Na angličtinu mi pí. uč. předala odkaz na www.uschovna.cz/zasilka WAF6328CUAXYIFJ2-W67, kde lze stáhnout potřebné nahrávky k lekci.Při pomoci s výslovností použít GooglePřekladač.

Pokud by něco dětem dělalo problém, nebojte se, až se vrátíme do školy, budeme vše opakovat. Přeji všem pevné zdraví, hodně sil a trpělivosti.

26.3.2020 M.Plechatá

Na procvičování učiva čj, mat. a prv. doporučuji www skolakov.eu nebo www.skolasnadhledem.cz jak je uvedeno v pracovních sešitech čj a mat. Též doporučuji televizní pořad “ UčíTelka“ od 9,30 pro 2. ročník.

24.3.2020 M.Plechatá tř.uč.

Škola v přírodě je zrušena, neplaťte doplatek, doufám, že peníze budou vráceny.

Doporučuji dětem, aby doma hodně četly – cokoliv z čítanky nebo ze svých knih. Bylo by dobré, aby o tom co čtou mohly s někým pohovořit. Na zadaných cvičeních by měly, pokud možno, pracovat v dopoledních hodinách.

16.3.2020 M.Plechatá tř.uč.

Plán práce na období 16. – 27.3. 2020

ČJ – naučit vyjmenovat slovní druhy, čtení s porozuměním, slova citově zabarvená a poznávat slovesa. Vše je uvedeno v učebnici na s. 82 – 87. Písemně z učebnice: s.82/12 ,s.86/6, 87/8. Písemně v prac. sešitu do s. 17.

Mat. – procvičovat násobení a dělení v oboru násobilky do „7“ a sčítání a odčítání do 100. Písemně – dokončit prac. list, který děti mají u sebe, pokračovat v prac. sešitu – s.18/1, s.19/6-11, s.20/1-4, s.21/6-9, s.22/3-5, s.23/6-9

Prv – trénovat určování hodin – např. 7,15 21,30 atp. v učebnici i prac sešitu do s.48.

Nebojte se, děti jsou šikovné a společně to zvládneme.

tř.uč. M.Plechatá 12.3. 2020

Plánované akce ve 2. pololetí:

19.3. Cirkus Bernes od 10,- h

31.3. Divadlo U Hasičů od 10,- h /Rumcajs/

20. – 24.4. ŠvP

12.5. Divadlo U Hasičů od 10,-h / Maxipes Fík /

18.5. Toulcův dvůr – program -Lesní království od 9,- h.

Čtvrtek 30.1.2020

Ve čtvrtek 30.01. bude vyučování zkráceno na 4 vyuč. hodiny (11:45hod.)

31.1. Pololetní prázniny

První tři hodiny výuka, poslední (čtvrtou) vyučovací hodinu předání výpisu pololetního vysvědčení.
Výpis bude dětmi opět vracen, a to do pátku 07.01.

27.1.2020 tř uč.M.Plechatá

 

Dnes 22.1. 2020 dostali žáci 2.D písemný přehled informací ke škole v přírodě, která se bude konat v termínu 20.-24.4.2020.Doplňující informace dostali rodiče na třídní schůzce 14.1.2020

22.1.2020 tř uč.M.Plechatá

 

V pátek 20.12. přijdou děti již bez učení a předají si dárky.Mohou přinést dárek i dalším kamarádům, nejen těm vylosovaným.V 10,-h půjdeme do tělocvičny na „vánoční zpívání“.

Ve čtrtek 19.12. se půjde třída podívat na florbalový zápas v Praze 11. První hodinu bude čj a po svačině budeme odcházet.Předpokládaný návrat v 11,45h.

5.12.2019  M.Plechatá tř.uč.

 

V úterý 19.11.2019 se koná třídní schůzka ve třídě 2.D od 17,- hod.

tř.uč.M.Plechatá

Upozornění  pro rodiče žáků – neplaťte zatím školu v přírodě.

11.11. 2019 tř.uč. M.Plechatá

V úterý 19.11.2019 pojede třída 2.D do Divadla Spejbla a Hurvínka.Sejdeme se v 8,-h ve třídě.Odcházet budeme v 8,15 a předpokládaný návrat je v cca 12,30h.

5.11.2019tř.uč. M.Plechatá

Dnes 21.10.2019 dostali žáci přihlášku na školu v přírodě. Pokud budete mít zájem, vraťte mi vyplněnou přihlášku do 1.11.2019

tř.uč. M.Plechatá   21.10.2019

 

ZMĚNA V ROZVRHU

Z organizačních důvodů dochází ke změně našeho rozvrhu. Od příštího týdne budou provedeny tyto změny. Páteční Hudební výchova se přesouvá na úterý poslední hodinu, tím budeme mít v úterý 5 vyučovacích hodin a v pátek budeme končit už po 4.vyč. hodině.

Uterý – 5.h. 

Pátek – 4.h.

Děkuji  Všem za pochopení.

24.9. 2019 M. Plechatá tř. uč.

 

 

 

 

Děkuji všem rodičům za včasné zaslání peněz na třídní fond  a ostatních potřeb do třídy. Dnes si děti zapsaly rozvrh, podle kterého se bude vyučovat.

6.9. 2019 M.Plechatá tř.uč.

 

 

 

V týdnu 3. – 6.9. 2019 končí výuka v 11, 45 hod. Do konce tohoto týdne by si

měli žáci přinést pomůcky na VV a PV, úbor a přezutí na TV. Protože  jsem třídní fond vyčerpala téměř celý na pracovní sešity pro 2. ročník, musím ještě vybrat částku 500,- Kč . Z toho půjde ještě cca 220,- Kč na angličtinu a zbytek na případné dokoupení čtvrtek , atp nebo vstupné.

3.9. 2019 M.Plechatá tř.uč.

 

 

 

 

V pátek 28.6.2019 jdou děti na oběd pouze s pí.vychovatelkou. Rodiče se mohou přijít podívat do atria a tam si dítě převzít.Ostatní děti jdou pak do ŠD nebo /kdo bude mít písemně vzkaz  od rodičů/  do šatny.

V pondělí 24.6. pojedeme do kina v Hostivaři /Mrňouskové 2 /.Sejdeme se ráno v šatně, návrat bude cca do 12,- hod. Malý batůžek , pití , svačinu a malé kapesné s sebou.

20.6.2019 M.Plechatá tř.uč.

V úterý 4.6. se bude konat třídní schůzka od 17,- hod. Budu vybírat 800,- Kč  na pracovní sešity  pro 2. ročník a část peněz  do třídního fondu.

28.5. 2019  M.Plechatá tř. uč.

 

Ve čtvrtek 23.5. jedeme na výlet. Sraz je na parkovišti u Sportovní haly Jedenáctka v 7,45h. Kdo půjde  ze šatny 1.D – budeme odcházet v 7,40h. Předpokládaný návrat je v 13,15 – 13,45h /bylo uvedeno na přihlášce/ .Děti budou obědvat ve škole a pak budou předány do ŠD.

V úterý 28.5. proběhne focení tříd. Kdo má zájem o třídní foto formát A5, měl by donést do pondělí 27.5. 30,- Kč.

22.5.2019 M.Plechatá  tř.uč.

 

Program  „Hospodářská zvířata “ probíhá venku za každého počasí. Je vhodné vzít si oblečení do terénu a pevné boty.Svačinu a pití s sebou.

V pondělí 13.5. 2019 pojedeme do Divadla U Hasičů na představení „Kocourek Modroočko“.Sraz bude v šatně v 8 hodin.

3.5. 2019 M Plechatá tř.uč.

 

 

 

 

Připomínám, že kontejner na starý papír je přistaven na školním dvoře a otvřen ráno před 8. hodinou a ve 14hod.

Ve čtvrtek 25.4.2019 pojedeme do Divadla U Hasičů na představení  „Labutí princezna“ – sraz v 8 hod. v šatně , předpokládaný návrat v 12,30hod. Svačinu a pití s sebou do malého batůžku /děvčata mohou mít kabelku/.

23.4.2019 M.Plechatá tř.uč.

V  úterý 16.4. se koná třídní schůzka 1. D v 17 hod.

Sběr starého papíru se bude konat 23.- 26.4. 2019 .V areálu naší školy bude přistaven kontejner – hodiny přistavení budou ještě upřesněny. Pokud máte doma nějaký starý papír, máte možnost přispět .Třídy soutěží mezi sebou, kdo přinese nejvíce.

2.4. 2019 M.Plechatá tř.uč.

 

 Připomínám, že v pátek 22.2.2019 pojedeme  do Toulcova dvora na výukový program “ Co mi vyprávěla sýkorka“. Sejdeme se v 8,-hod ve třídě , předpokládaný  návrat bude v 11,45 h.Děti by měly mít s sebou svačinu, pití a teplé oblečení/ část programu probíhá venku/.

18.2.2019 M.Plechatá tř.uč.

Ve čtvrtek 31.1.2019 končí výuka v 11,45 . Děti,které půjdou se mnou na oběd, budou po obědě cca ve 12,10hod.

28.1. 2019 M.Plechatá tř.uč.

 

.

V pátek 21.12. 2018 končí výuka v 11,- hod. Děti , které by šly na oběd  se mnou, by byly po obědě cca v 11,20 hod.

18.12. 2018 M.Plechatá tř.uč.

 

 

 

 

UPOZORNĚNI‘ – ve třídě 1 . D se vyskytly vši ! Prosím o kontrolu vlasů.

Dnes si žáci  vylosovali dvojice , ve kterých si budou vyměňovat malé vánoční dárečky 21. 12. před vánočními prázdninami.Tento den už nebude výuka, děti si mohou přinést malou krabičku s vánočním pečivem na ochutnání, budeme zpívat koledy a rozbalovat dárky.Kdo bude chtít, může donést i další dárek pro nejlepšího kamaráda.

26.11.2018 M.Plechatá tř.uč.

 

 

Připomínám rodičům žáků 1.D , že příští týden je třídní schůzka od 17,-h ve třídě 1.D

15.11. naše třída navštíví cirkusové představení v “ Cirkuse Berousek“ / u Modré školy/.Sejdeme se ráno ve třídě a odcházet budeme v 9,-h. Předpokládaný návrat je cca v 12,40h. Vstup je zdarma.

6.11. 2018 M.Perchatá tř.uč.

 

 

Příští týden od 31.10. budu vybírat 200,- Kč na fotoročenku.

26.10.02018   M.Plechatá tř.uč.

 

 

Příští týden ve středu 24.10 .2018 proběhne focení na fotoročenku. Peníze zatím nevybírám. Ti žáci, kteří se nebudou fotit jednotlivě, dostanou zítra lístek , kde mi rodiče potvrdí, zda se mohou fotit alespoň na celotřídní fotku , i když ji nebudou platit.

Ještě musím upozornit na to, že  50% žáků naší třídy má nějaký logopedický problém. Proto  bych prosila o pravidelné trénování výslovnosti a docházení na logopedii.  Je to velmi důležité pro počáteční čtení.

15.10.2018 M.Plechatá tř.uč.

 

 

Připomínám všem zájemcům o fotoročenku, aby mi poslali objednávku /modrý lístek, který děti dostaly minulý týden/.

Dále bych chtěla připomenout , že některé děti zapomínají nosit učebnice na angličtinu nebo prvouku.Dohlédněte, prosím , na obsah školních tašek.Někteří zase naopak nosí angličtinu celý týden a mají zbytečně těžkou tašku.

Co se týká d.ú., měly by  děti kromě písemného úkolu denně trénovat čtení a skládání dosud probraných písmen a  slabik /5-10 minut/. Děkuji za spolupráci.

9.10.2018 M. Plechatá  tř.uč.

Děkuji všem rodičům za včasné zaplacení třídního fondu, ze kterého jsou hrazeny pracovní sešity a některé další pomůcky. Děti už mají první písmenko v deskách a mohou si zkoušet pokládat S, s do mřížky v učebnici Živá abeceda. Příští týden dostanou další písmeno – M, m. V matematice nacvičujeme počítání do 5. Než se děti naučí psát číslice, používají „čárky.“ Při psaní čárek je důležité , aby začínaly od shora- mají to vyznačeno šipkou. Když doma děti píší nebo malují , dohlédněte, prosím, na správné držení tužky. Některé stále špatně dávají prostředníček.  Děkuji za spolupráci.

21.9. 2018     M. Plechatá tř.uč.

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

dala jsem dnes dětem kopii rozvrhu na příští týden, ale nemohu zaručit, že nedojde ještě k nějaké úpravě.Na rozvrhu je uvedený čas konce  vyučování, prosím nepřehlédněte.Děti dnes mají první dú – dokončit „klubíčka“.

7.9.2018  M.Plechatá tř.uč.