Oddělení školní družiny

Rozdělení do oddělení pro školní rok 2022/2023

1. – 3. oddělení → přízemí pavilonu C.

4. – 6.oddělení → 1.patro pavilonu C.

7. – 9. oddělení → 1.patro přístavby.

1. MOTÝLCI 2.C + 2.Bčást Kateřina Mitinová
2. SOVIČKY 2.A + 2.Bčást Bc. Martina Krupičková
3. VEVERKY 2.D + 2.Bčást Mgr. Kateřina Vaňharová
4. SVIŠTI  3.C + 3.Dčást
Lenka Tomášková
5. PIRÁTI 3.B + 3.Dčást Tomáš Kiš
6. PAPOUŠCI 3.A + 3.Dčást Petra Krčková
7. HROŠÍCI 1.C + 1.Dčást Bc. Lenka Nováková
8. LVÍČATA 1.A + 1.Dčást Barbora Filipová
9. PANDY 1.B + 1.Dčást Karolína Jirouchová