Kroužky

Začátek všech kroužků ŠD je od 1.října. 

Při naplnění kroužků má přednost dřívější zápis.

Nabídka kroužků na šk. rok 2021/2022

Nabídka na letošní rok se připravuje.

Situace nás donutila změnit systém zapisování do kroužků z “burzy kroužků” na distanční formu. Na škole existují dvě kategorie kroužků: 1) kroužky externích organizací – ty si zápis zajišťují samy, odkazy na přihlašování naleznete v tabulce. 2) školní kroužky – od třídního učitele dostane každý žák svůj kód a heslo do systému, ve kterém bude možné se do kroužku zapsat. Odkaz na systém zveřejníme zde v sekci “kroužky” 13.9. Systém ale bude aktivní (bude možné si kroužek zapsat) až od 15.9. od 18:00.

 

Kroužky ŠD 2021/2022

ÚTERÝ

  • SETKÁNÍ S JÓGOU každé úterý 16 – 17hod.

Lenka Tomášková

V kroužku se budeme věnovat jógovému cvičení pro děti, hrám a tematickému povídání. Pokud hygienická situace dovolí, jsou na kroužek srdečně zváni i rodiče. Kroužek je určen pro všechny věkové skupiny, nejlépe od 1. do 5. třídy, bez stabilního přihlášení, důležité je mít chuť s námi cvičit.

Kapacita kroužku je do 25 dětí.

Kroužek je zdarma.

STŘEDA

  • VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO 2. – 3. TŘ. Středa 16 – 17 hod.

Bc. Martina Krupičková

Kapacita kroužku je 12 dětí

Příspěvek 100 Kč/ pol.

Ve výtvarném kroužku budeme pracovat s různými výtvarnými materiály, skládat, překládat, trhat, stříhat, lepit, hrát si s barvou, využívat odpadové, přírodní i netradiční materiály. Budeme využívat různé výtvarné techniky, kombinovat je, rozvíjet fantazii, seznamovat se s výtvarnými postupy a formami: koláže, frotáže, různé kresby – kolorovaná, dle předlohy, portréty, ilustrace, malby, enkaustika, kolektivní práce, výroba dárků k různým příležitostem.

ČTVRTEK

  • ŠIKOVNÉ RUCE PRO ŽÁKY 2. A 3. TŘÍDY – KROUŽEK PLNÝ TVOŘENÍ   16:00 – 17:15hod. 

Mgr. Kateřina Vaňharová

Kroužek je zaměřený na seznámení dětí s různými materiály. Budeme zde kouzlit z korálků, což zahrnuje tvoření korálkové bižuterie, zvířátek a drátkování z korálků. Dále si zde děti mohou vyzkoušet enkaustiku, ubrouskovou techniku, tvorbu s fimo hmotou, práci se smršťovací fólií, malování na textil, porcelán a spoustu dalších věcí z rozličných materiálů. Kroužek může přispět k rozvoji kreativity, jemné motoriky a posílení trpělivosti.

Kroužek je vhodný spíše pro dívky 2. – 3. tříd. Kapacita kroužku je 10 dětí.

Příspěvek do kroužku je 300 Kč za pololetí.

  • FOTBAL PRO 2.A 3.TŘÍDY 16:00 -17hod. Tomáš Kiš

V tomto kroužku se budeme učit, zákl. pravidla fotbalu, rozestavení pozic na hřišti (formace), útočné a obranné taktiky. Bezhlavě neodkopávat míče, ale hlavně se s ním pohybovat. Brát sport jako zábavu a najít v sobě týmového ducha a spolupracovat.

Kapacita kroužku 12 dětí