Dokumenty

U dokumentů č. 2, 4, 5, 7, 8 a 9 se Vám po jejich vyplnění odešle formulář na Vámi uvedený email, (totožný, kopie se odešle i vychovateli ŠD, aby byl co nejrychleji o změně informován). Každý z těchto dokumentů je nutné VYTISKNOUT, PODEPSAT a poslat po svém dítěti, který ho předá svému vychovateli. 

 1. Vnitřní řád školní družiny k nahlédnutí  zde.
 2. Přihláška žáka do ŠD zde.
 3. Objednání/přečipování čipů do ŠD zde.
 4. Dodatek k přihlášce č.1 – zplnomocnění k vyzvedávaní dítěte  zde.
 5. Dodatek k přihlášce č.2 – Změna pravidelného způsobu odchod dítěte ze ŠD zde.        
 6. Uvolňovací list žáka ŠD zde.
 7. Formulář kroužků žáka zde.
 8. Odhlášení ze ŠD zde.
 9. Oznámení o změně údajů – V případě změny adresy nebo kontaktních údajů použijte tento formulář  zde.

 

Vzory dokumentů k nahlédnutí:

 1. Přihláška žáka do ŠD zde
 2. Odhlášení ze ŠD zde
 3. Dodatek k přihlášce č.1 – zplnomocnění k vyzvedávaní dítěte zde
 4. Dodatek k přihlášce č.2 – Změna pravidelného způsobu odchod dítěte ze ŠD zde
 5. Formulář kroužků žáka zde

 

POZOR! Rodiče budoucích žáků 1.tříd vyplňují k přihlášce i formulář k objednání čipů do ŠD.