Dokumenty

  • Vnitřní řád školní družiny k nahlédnutí  zde.
  • Formulář k přihlášení žáka do ŠD zde.
  • Formulář k objednání čipů do ŠD zde.
  • Uvolňovací list žáka ŠD  ke stažení zde.
  • Formulář kroužků  žáka ke stažení zde.
  • Dodatek k příhlášce – zplnozmocnění k vyzvedávaní dítěte – ke stažení zde.
  • Formulář k odhlášení ze ŠD ke stažení zde.
  • Dodatek k přihlášce samostatné odchody žáka zde.

POZOR! Rodiče budoucích žáků 1.tříd přikládají k přihlášce i formulář k objednání čipů do ŠD.