9.B 2015/2016

Školní rok 2015/2016

Ukázky práce se sklem – 3.2.

14.12. jsme navštívili Poslaneckou sněmovnu České republiky. Prošli jsme si prostory, kde zasedají naši zákonodárci a dozvěděli se spoustu zajímavých věcí o fungování parlamentu.

Dne 27.11. jsme celá třída navštívili Kongresové centrum, kde se jako každoročně v této době konala přehlídka středních škol a odborných učilišť. Nabídka byla veliká, každý měl možnost se blíže seznámit se školou, kterou si vybral a nebo tam teprve tu pravou školu najít.

Dne 20.11.2015 se ve školní jídelně uskutečnila akce k 17.listopadu 1939 i 1989, nejprve jsme zhlédli film k těmto událostem, pak následovala beseda a odpovědi na naše otázky.

Dne 19.11.2015 nás ve škole navštívila Magdalena Dobromila Rettigová, první feministka, autorka proslulé Domácí kuchařky. Saznámili jsme se taky s životním stylem biedermaieru.

LP z chemie – 13.10.

 

1.9. 2015 jsme se sešli v naší třídě 9.B, abychom zahájili poslední školní rok na této škole. Tento rok bude pro nás hodně důležitý, čeká nás výběr školy a přijímací řízení . Přeji všem hodně štěstí a věřím, že si všichni vyberete obor, na který se dostanete a bude vás bavit.

Vybíráme 500.-Kč na pracovní sešity a do třídního fondu.

 

 

Školní rok 2014/2015

Vítám vás všechny v novém školním roce, ve kterém došlo v naší třídě k velkým změnám. Pět našich spolužáků odešlo na víceletá gymnázia a tak naši třídu v září doplnili tři noví spolužáci. Jsme si vědomi toho, že už jsme v osmém ročníku a že už nám jde o hodně.

Na začátku školního roku se vybíraly peníze na pracovní sešity a do třídního fondu, které využijeme k různým akcím.

1. října 2014 jsme navštívili budovu Magistrátu hlavního města Prahy, kde jsme si prohlédli mimo jiné i reprezentativní prostory.

no images were found

11. listopadu 2014 jsme navštívili v kulturním domě Barča besedu Josefa Klímy na téma kriminalita mládeže. Pan Klíma nás seznámil s osudy některých našich vrtevníků, které byly docela hrozné. Vycházel z osudů mládeže, o kterých točil v přadu Na vlastní oči v TV Prima. Beseda byla moc zajímavá. Na závěr byl prostor pro dotazy, který mnozí využili.

26. listopadu 2014 jsme se zúčastnili divadelního představení :  Ch. Bronteová-Jana Eyrová. Divadelní hra se konala v Divadle Bez Hranic . Příběh chudé dívky Jany Eyrové a bohatého pana Rochestera se nám moc líbil.

V prosinci chceme navštívit akci spojenou s předvánoční atmosférou, bude upřesněno.

18. prosince 2014 jsme navštívili kino Světozor, pořad „Láska ano, děti ještě ne“ rozšířil naše vědomosti, které jsme získali v hodinách výchovy ke zdraví. Pan doktor na závěr odpovídal na naše dotazy, které byly mnohdy velice zajímavé.

19.12.2014 proběhlo va velké tělocvičně naší školy tradiční vánoční zpívání, kde jsme si zazpívali písničky spojené s Vánocemi a naladili se na vánoční atmosféru.

19.1.2015 jsme opět navštívili kino Světozor, tentokrát tam bylo pokračování cestovatelského přadu, na který chodíme každý rok. Zážitky cestovatelů nás dovedly až do oblasti Indonésie, jako vždy jsme byli velice spokojeni.

V pátek 13.2.2015 jsme na naší škole poprvé oslavili Valentýna, který vyšel na sobotu. Od pondělí vhazovali žáci školy valentýnky do připravené „valentýnské schránky“. V pátek si žáci 5.A a naší třídy zahráli na pošťáky milých vzkazů, které roznášeli po škole. Akce se vydařila a už se těšíme na Valentýna 2016.

17.3.2015 jsme se společně se žáky sedmých a devátých tříd zúčastnili každoroční přehlídky amaterských dětských divadel v Divadle v Celetné. Zajímavě zde byla ztvárněna ve hrách manipulace a závislost. Především druhé téma nás hodně zaujalo, mnozí z nás se v závislosti na facebooku našli a možná si i uvědomili, že se nic nemá přehánět.

20.3.2015 jsme měli ve škole přednášku na téma První pomoc. První hodinu proběhla teoretická část, ve druhé jsme si i něco prakticky vyzkoušeli.

Ke Dni učitelů se konal tradiční Den naruby – my a deváťáci jsme se ocitli v roli učitelů 1.-3. tříd a paní učitelky zasedly do lavic. Bylo to skvělé.

 

12.5. navštívila část naší třídy v rámci výtvarné výchovy Národní galerii v Praze – sbírku moderního umění. Doplnili jsme si vědomosti získané v hodinách výtvarné výchovy.

13.5. pan Kubeš nám povídal o Sibiři a Dálném východě.

20.5. se konalo v tělocvičně naší školy sférické promítání, kterého se zúčastnila také naše třída.

27.5. jsme se v rámci občanské výchovy zúčastnili soudního jednání na Praze 5. Bylo to pro nás velice zajímavé. udělali jsme si představu o tom, jak takové jednání probíhá a kdo se ho účastní. Nikdo z nás by určitě nechtěl stát na straně obžalovaných.

3.6. Focení tříd, fotka třídy-30, Kč, skupinky-25,-Kč, fotky budou částečně hrazeny z třídního fondu, zbytek žáci dle pokynů doplatí.

10.6. se konal na Praze 3 Na Pražačce 3. ročník Student Cupu, kde jsme se seznámili s nabídkou středních škol zaměřených na dopravu a taky jsme museli ukázat naši tělesnou zdatnost. Soutěžilo se v sedmi disciplinách, jednu vyhrál náš Míla Valena.

Ozdravný pobyt

RS Lites, Borovice u Mnichova Hradiště, 295 01 Mnichovo Hradiště

webová adresa –  http://www.arb.cz/rekreacni-stredisko-lites-ubytovani

odjezd: 22. 6. v 8:15 sraz

příjezd: 26. 6. mezi  16 -17 h

Nejpozději u autobusu odevzdat: 1) posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený lékařem

2) zdravotní dotazník (bezinfekčnost s aktuálním datem 22. 6.)

3) pokyny pro účastníky

4) kopie kartičky pojišťovny

 

Organizace závěru šk. roku

16.6. – ukončení klasifikace, 17.6. – pedagogická rada, 18.6. – vybírání učebnic (prosím všechny učebnice, čisté, opravené, vygumované – v opačném případě se bude hradit adekvátní částka), 19.6. – placení učebnic, předání nových, úklid a předání skříněk od žáků, kteří nebudou příští týden ve škole.

22. – 26.6. – ozdravný pobyt – sraz 8.15 před školou. Pro ty žáky, kteří na OP nejedou – třídy budou spojeny a připraven alternativní program. Obědy odhlášeny všem – nutno přihlásit kdo zůstává ve škole

29.6. plánujeme výlet do ZOO, obědy odhlásíme

30.6. vydání vysvědčení, následuje tradiční rozloučení se žáky 9. ročníku.

HURÁ – ZAČÍNAJÍ PRÁZDNINY!!!