8.B

Vítejte na stránkách třídy 8.B

Vítejte na stránkách třídy 8.B

PROSÍM VŠECHNY ŽÁKY 8.B, ABY SE ZAPSALI DO UČEBNY 8.B, ABYCHOM MOHLI SPOLEČNĚ LÉPE KOMUNIKOVAT, PŘÍSTUPOVÝ KÓD JE:5e7r7xd

Ruský jazyk nové úkoly – U str. 54, řadové číslovky, skloňování řadových číslovek str.55/8a, 8b-učit se-kde?, učit-co? PS 47/8, 48/9,10

Dějepis všechny vás moc zdravím, vzhledem k tomu, že návrat do školy je v nedohlednu, tak posílám další úkoly, tentokrát nebudete dělat výpisky do sešitu, po přečtení v učebnici vyplníte pracovní sešit a odpovědi na otázky -číslo otázky a odpověď pošlete na na můj školní email koziskovaa@donovalskazs.cz,, sledujte také televizní dokumenty, 2. program učítelka, 12 až 15 hodin bývá i dějepis

Termín do 13.4.2020

Staré úkoly po 27.3. smažu

Svět 2. poloviny 19. století a kolonialismus – str. 90-97- přečíst, vyplnit PS 39-41 a odpovědět písemně na 8 otázek

  1. Co víš o transsibiřské magistrále?
  2. Kdo to byl v Japonsku šógun?
  3. O čem byly reformy Meidži?
  4. Kdo to byl David Livingstone a Emil Holub?
  5. Sručně-Co to je imperialismus a globalizace?
  6. Které evropské státy měly nejvíce kolonií? MAPA 93
  7. Kdo to byl Albert Schweitzer?
  8. Jaké jsou hlavní cíle FAIRTRADE?

Fyzika – úkoly máte na vašem školním e-mailu, úkoly můžete posílat panu učiteli na školní mail (kucerav@donovalskazs.cz nebo na WhatsApp)

 Český jazyk

mluvnice: VČ, VV, souvětí souřadné (poměry, spojovací výrazy)
                PS doplnit str. 42,43,44,45
literatura: opakovat – umělecké směry, prokletí básníci, Česká moderna, anarchističtí básníci  
                PS str. 35,36, 44-53
sloh: úvaha učebnice str. 125 výpisky
Od dnešního dne pracujeme v Čj v Učebně Google. S.Adamírová
 
Němčina – Deutsch mit Max – 1. díl PS – 8. lekce- str. 68, 69, 70 – vypracovat do PS , Učebnice str. 76, 77, 78 – ústně
Chemie – kurz v google učebně, info odeslala paní učitelka Kašpárková mailem žákům
 
Aj- skupina Z.Muškové
učebnice str.50-51, přečíst článek,vypsat do š.sešitu useful expressions – překlad frází k dispozici v PS str.76/4D,PS 39/6,7,8 40/1,2
AJ-skupina R.Šťovíčkové: budeme pracovat přes Google Učebnu. Všichni mi napište mail a já Vám pošlu kód k přístupu do učebny. Nejprve prosím udělat Překlad. U každého úkolu je termín odevzdání. Těším se na společnou novou zkušenost. stovickovar@donovalskazs.cz
 
 

Zeměpis učebnice 34-39, dokončení států severní Evropy, výpisky,str.40-47, střední Evropa-výpisky, práce s atlasem, příprava na test západní Evropa.

Všechny přidělené prezentace států Evropy připravte do návratu do školy.

Využijte  k procvičování i opakování ( učebnice online ). Najdete tam i charakteristiku jedotlivých států.

 
Informatika – úkoly najdou děti v Učebně Google – vzkaz od pana učitele Hofmana.
Matematika 
v době uzavření školy bude výuka matematiky pokračovat v google učebně. Pro žáky 8.B je přístupový kód:
h6b3kmr
Občanská výchova
1. týden : učebnice str. 45-46, Dělba práce, přečíst+stručný zápis
2. týden : učebnice str. 47-48, Maslowova pyramida potřeb, přečíst+stručný zápis
3. týden : učebnice str. 49, Bez peněz do obchodu nelez,, přečíst+stručný zápis
 

PŘÍRODOPIS:      ZMĚNA PLÁNOVANÉ VÝUKY: Zdravím všechny, na základě vypracovaných úkolů, které mi posíláte, upřesňuji: pracovní sešity posílat nemusíte, měli byste mít zpracovaný zápis (do školního sešitu) příslušného tématu = tučně psané pojmy se stručným popisem- tento zápis mi také nemusíte posílat, posíláte mi pouze vypracované otázky, které zadávám na e-mail:
hronkovah@donovalskazs.cz, po uplynutí termínu, bude úkol smazán!!!

DÝCHACÍ SOUSTAVA: (str: 72 -75) termín odeslání: 6.4. – 9.4. můžete posílat i průběžně – uvedený termín je nejzazší

úkol – otázky: 1. porovnej vnější a vnitřní dýchání, 2. které dílčí orgány tvoří dýchací soustavu – blíže popiš význam hrtanu, 3. plíce – uložení, vnější pokryv, vnitřní stavba, 4. konkrétní místo výměny plynů, 5. dechová frekvence dospělého člověka + popiš vitální kapacitu plic, 6. onemocnění DS – uveď některá onemocnění,  pracovní sešit –příslušné téma

Hana Hronková

On-line učebnice 

portál Škola s nadhledem, který je též zdarma a je ideální pro domácí procvičování.

Vzhledem k uzavření škol se Nová škola rozhodla pomoci s výukou na dálku. Žáci mohou zdarma využívat přístup ke VŠEM interaktivním učebnicím MIUč+ (ty mluvící, co máme na přírodopis). Stačí, když se zaregistrují jako studenti na

http://www.ucebnice-online.cz

Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma se prodlouží do 30. 6. 2020. 

Vážení rodiče, dle aktuálních informací Bezpečnostní rady státu se s účinností od  11.3.2020 ruší do odvolání výuka v základních školách. Sledujte, prosím, web školy, kde budeme zveřejňovat aktuální informace. Mgr.Pavel Dittrich, ředitel školy

AKCE KVĚTEN

13/5 Návštěva z Austrálie, přednáška + následující konverzace s rodilými mluvčími (ve škole na 2. vyučovací hodiny)

27/5 KC Zahrada film V síti (verze od 12 ti let) od 10,30 s možností následné diskuze, cena 70,-Kč (budu vybírat)

PROSÍM O DONESENÍ KRABICE PAPÍROVÝCH KAPESNÍKŮ!

Výpis vysvědčení – čtvrtek 30.01.2020

5.vyučovací hodinu, poté odchod na oběd, konec vyučování, výpis prosím vrátit do pátku 7.02.2020

AKCE ÚNOR/BŘEZEN

12.02.2020 Bubnování v kruhu, 4. vyučovací  hodinu  ve školní tělocvičně, vstupné placeno z TF

13.02.2020 kino Hostivař, vstupné 100,-Kč – budu vybírat, sraz 7:45 ve třídě, s sebou Lítačku, kapesné, svačinu, návrat v průběhu 6.vyučovací hodiny

17.03.2020 Světozor – přednáška Černobyl – pan Kubeš, 70,-Kč – již vybírám – zrušeno

 

Pohovorové hodiny v úterý 14.01.2020 od 17,00 do 19,00

V době od 17,00 do 19,00 budu konzultovat v mém kabinetě, k dispozici budu mít návrhy známek na II.čtvrtletí. Rodiče, se kterými budu chtít konzultovat, obešlu mailem. Ostatní vyučující budou též k dispozici na konzultace. 

Organizace výuky v týdnu od 16.12. do 20.12.2019

Pondělí až čtvrtek – výuka dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

V pátek od 8,00 do 11,00 třídní besídka, poté odchod na tradiční vánoční zpívání do tělocvičny, předpokládaný konec zpívání v 11,30 , oběd  

Nástup do školy po prázdninách je v pondělí 6.1.2020!

Přeji všem úspěšný rok 2020!!!!

AKCE PROSINEC

12.12.2019 Koncert skupiny Réva  – 3. vyučovací hodinu

Žákyně 8.B se aktivně účastnily koncertu a zazpívaly za doprovodu cimbálovky vánoční koledu. Bravo!

13.12.2019 PLANETA ZEMĚ  Kolumbie-info viz ŽK, návrat do školy na 4.vyučovací hodinu

Důležité : Třídní schůzky/pohovorové hodiny v úterý 19.11.2019 od 17,00 ve třídě 8.B

Hodnocení chování a prospěchu za I.čtvrtletí, všeobecné informace, poté individuální konzultace s vyučujícími. Prosím o co nejvyšší účast.

AKCE ŘÍJEN

11/10/2019 IQ PORT  8,00- 13,30, vstupné TF

sraz: 7:45 před školou, s sebou Lítačku, svačinu, kapesné, návrat na oběd v průběhu 6.vyučovací hodiny,

IQ port je zábavným místem, kde v bezpečí zakotvené lodi absolvujete plavbu v moři informací z nejrůznějších vědních oborů. Kormidlo je kapitánem nastavené tak, aby vás loď hravou formou provedla úskalím znalostí o Vodním světě, Geologii, Země coby našeho Světa a jeho Regionů, Kosmu, Optických klamech, Anatomii člověka, Energii a Ekologii či Záhadách světa.

24/10/2019 HD KARLÍN – JAK SE DĚLÁ MUZIKÁL

8,00 – 13,30 vstupné TF

sraz: 8,00 ve třídě, návrat v průběhu 6.vyučovací hodiny, následuje třídnická hodina, s sebou Lítačku, svačinu, kapesné, oděv vhodný do divadla

Muzikálová revue z pera a v režii Antonína Procházky.

Jak by ji představil sám autor?

Tedy … Jak snadné je létat, když jsi pták. Jak snadné je dělat muzikál, když máš talent a schopnost čelit nesnadným věcem. Dělat muzikál opravdu není nic obtížného. Stačí zvládnout zpěv při zánětu hrtanu, hrát s horečkou, stepovat s vyvrtnutým kotníkem, tvářit se vesele, i když ti odpoledne přejeli tvého oblíbeného kocoura, být dvě hodiny navlečen do brnění, nebo stát v průvanu oděn jen svým talentem. To je leckdo velmi nalehko.

Vše na jevišti působí při představení tak snadně, hravě, spontánně. A tak to má být! „Vy jste se zase vyblbli.“ Je velmi častá poznámka diváků. Pro ty, koho zajímá, co je za tou „lehkostí, hravostí a blbnutím“ skryto, je určena naše revue JAK SE DĚLÁ MUZIKÁL.

Kdybychom to nazvali představením, tak to není pravda, kdyby – nedej pánbůh – výchovným koncertem, tak to zavání nudou. Nuda je to poslední, s čím se u nás v divadle setkáte. Komedie má ten dar, že dokáže sdělit věci seriózní formou lidem nejpříjemnější – totiž humorem. Vezmeme vás na projížďku celým tím nádherným martyriem: Od výběru titulu, přes konkurz, první čtenou až po zkoušky na jevišti. Nahlédnete s námi do zákulisí, dílen, maskéren a rekvizitáren. Zažijete trému před premiérou i euforii po ní.

Na konci pouti zjistíte, že jste zase o něco chytřejší. A kupodivu to ani nebolelo! No protože vašimi průvodci budou mistři nejpovolanější:

Iva Pazderková, Markéta Procházková, Bára Šampalíková, Dominika Býmová, Ines Ben Ahmed, Václav Noid Bárta, Martin Písařík, Denny Ratajský, Ivo Hrbáč a Antonín Procházka.

AKCE ZÁŘÍ

30/9/2019 prohlídka budovy Národního divadla, vstupné z TF, začátek prohlídky v 9,00, návrat do školy na odpolední vyučování

sraz: 7:45 před školou, s sebou Lítačku, svačinu, kapesné, návrat na oběd v průběhu 5.vyučovací hodiny, 6. hodinu odpolední vyučování beze změny

Pondělí 02.09.2019  

8:00 slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

V pondělí 02.09.2018 se opět po prázdninách setkáme v naší třídě v přízemí. Prosím v průběhu prvního týdne o donesení hygienických potřeb (2 role kuchyňských utěrek, 2 x papírové kapesníky v krabičce) + 1300,-Kč do třídního fondu (na veškeré pracovní sešity + divadelní představení Jak se dělá muzikál v Hudebním divadle v Karlíně + třídní aktivity)

Organizace prvního školního týdne

Pondělí – 8:00 – 8:45 slavnostní zahájení + prosím o info, kdo se bude stravovat v po 2.9. a  út 3.9.

 pondělí výdej obědů od 10,30

Úterý – 8:00 – 12:40 třídní agenda       

Středa – 8:00 – 12:40 třídní agenda   

Čtvrtek – vyučování dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

Pátek – vyučování dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

Organizace výuky v týdnu od 24.6. do 28.6.2019

pondělí – výuka dle rozvrhu , konec 12,40

úterý – vybírání učebnic (bez obalu, slepené, vygumované), konec 12,40

vybíráme ČJ nová generace + hravá literatura, M -aritmetika, geometrie, dějepis, AJ – Project 3

středa – předání učebnic,úklid a vyklízení skříněk, přinést čistící prostředky,  konec 12,40, 

čtvrtek – piknik v lesoparku, sraz 8:15 před školou , konec 12,40

pátek – 8,00 – 8,45 předání vysvědčení, 8,45 – 10,30 nástup žáků 9.ročníku, slavnostní rozloučení a ukončení školního roku v atriu školy

výdej obědů po – čt  12:00 – 13:30, pátek 10:30 – 12:00

Pohovorové hodiny v úterý 04.06.2019 od 17,00 do 19,00

V době od 17,00 do 19,00 budu konzultovat v mém kabinetě, k dispozici budu mít návrhy známek na IV.čtvrtletí. Rodiče, se kterými budu chtít konzultovat, obešlu mailem. Ostatní vyučující budou též k dispozici na konzultace. 

FOCENÍ 7. TŘÍD VE STŘEDU 5/6/2019

VYBÍRÁM JIŽ PENÍZE NA FOTO

Foto třídy A5 – 30 Kč/ks

Foto třídy A4 – 60 Kč/ks

Skupina – 25 Kč/ks – platí každý žák na fotografii

 

AKCE KVĚTEN/ČERVEN

29/5/2019  GALAPÁGY – přednáška pana Kubeše    (4.+ 5.hodina)

10/6/2019  – beseda Základy právního vědomí (4.vyučovací hodina)

STŘEDA 15.5. PROHLÍDKA ND – ZRUŠENA

Z organizačních důvodů (pohřeb pana Václava Postráneckého) je prohlídka zrušena. Náhradní datum prohlídky 30/9/2019 od 9,00. Částka za vstupné bude použita na následující akce (zeměpisná přednáška pana Kubeše + preventivní program Kyberšikana)

Čarodějnice 29. 4. 2019

Akce proběhne na školním hřišti od 15:00 do 17:00 hodin

Program:

15:00 – 16:00 soutěže a hry

16:15 vystoupení dětí ze školní družiny a vyhlášení nejhezčích masek

16:45 zapálení čarodějnice

POHÁDKOVÝ BAREVNÝ TÝDEN 22.4.-26.4.

PONDĚLÍ 22.4. VELIKONOČNÍ

ÚTERÝ 23.4. MODRÝ ŠMOULA

STŘEDA 24.4 ZELENÝ RÁKOSNÍČEK

ČTVRTEK 25.4. RŮŽOVÝ PANTER + ČERVENÁ MAKOVÁ PANENKA

PÁTEK 26.4. ŽLUTÝ MIMOŇ

Třídní schůzky/pohovorové hodiny v úterý 16.4.2019 od 17,00 ve třídě 7.B

Hodnocení chování a prospěchu za III.čtvrtletí, všeobecné informace, poté individuální konzultace s vyučujícími.

PROSÍM O DONESENÍ KRABICE PAPÍROVÝCH KAPESNÍKŮ.

AKCE DUBEN/KVĚTEN

10/4/2019      výchovný koncert (UN)KNOWN THE BEATLES 2.díl – vstupné placeno z TF, od 9,00  malá tělocvična

15/5/2019 prohlídka budovy Národního divadla, vstupné 80,-Kč (budu vybírat), začátek prohlídky ve 12,00

Sběr starého papíru

Místo: Parkoviště školy

Termín: 23/4 – 26/4/2019

 

Kontrola osobních údajů uvedených v systému  – v případě změny prosím o info, podepsat prohlášení v ŽK 

PŘIHLÁŠKY NA GYMNÁZIA

Žáci dostanou předvyplněné přihlášky na gymnázia spolu s pololetním vysvědčením, doma vyplní školy (ve stejném pořadí na obě přihlášky) a předají paní učitelce Hronkové, rodiče si přijdou s občanským průkazem vyzvednout zápisový lístek (po 31.1.2019) opět k paní učitelce Hronkové (ideálně ráno 7:45 – 7:55 út, st, čt). Více informací na webu školy – výchovný poradce

Pohovorové hodiny v úterý 15.1.2019 od 17,00 

V době od 17,00 do 19,00 budu k dispozici na konzultace v mém kabinetě, žáci budou mít návrhy známek na IV.čtvrtletí nalepeny v ŽK. Rodiče, se kterými budu chtít konzultovat, obešlu mailem. Ostatní vyučující budou též k dispozici na konzultace. 

AKCE LEDEN

14/1/2019 PROXIMA SOCIALE  – preventivní program, 1.-4.vyučovací hodina, ve škole

Organizace výuky v týdnu od 17.12. do 21.12.2018

Pondělí až čtvrtek – výuka dle rozvrhu

V pátek od 8,00 do 11,00 třídní besídka, poté odchod na tradiční vánoční zpívání do tělocvičny, předpokládaný konec zpívání v 11,30 , oběd  

Nástup do školy po prázdninách je ve čtvrtek 3.1.2019!

Přeji všem úspěšný rok 2019!!!!

Dobročinná akce 11.12.2018 od 16,00 !

 

 

 

Upozorňuji na výskyt mononukleózy (slabší forma) ve třídě.

Třídní schůzky/pohovorové hodiny v úterý 13.11.2018 od 17,00 ve třídě 7.B

Hodnocení chování a prospěchu za I.čtvrtletí, všeobecné informace, poté individuální konzultace s vyučujícími.

Akce listopad/prosinec

2.listopadu zeměpisný pořad  Planeta Země  3000 –  Myanmar, kino Světozor, vstupné placeno z TF, začátek v 10,00 hodin, odchod ze školy po 1.vyučovací hodině, návrat v průběhu 6.vyučovací hodiny

13.listopadu Divadlo Na Fidlovačce představení Sen noci svatojánské, vstupné bude hrazeno z TF, odchod po 1.vyučovací hodině, návrat po 6.vyučovací hodině, s sebou svačinu, Lítačku, oblečení vhodné do divadla 

10. prosince zeměpisný pořad pro 7.ročníky Kuba – dvě tváře svobody, kino Světozor, vstupné placeno z TF,  začátek v 11,00 hodin, odchod po 2.vyučovací hodině, návrat v průběhu 6. vyučovací hodiny

Akce říjen / listopad

5.října Kino Hostivař film Earth: Den na zázračné planetě, vstupné bude hrazeno z TF, sraz 8:30 před školou, návrat do 12:40

9.října přednáška Děti a rozumný životní styl – ve škole 3. a 4. vyučovací hodinu

13.listopadu Divadlo Na Fidlovačce představení Sen noci svatojánské, vstupné bude hrazeno z TF

Upozorňuji na výskyt vší ve třídě!

Pondělí 03.09.2018  

8:00 slavnostní zahájení školního roku 2018/2019

V pondělí 03.09.2018 se opět po prázdninách setkáme v naší třídě v přízemí. Prosím v průběhu prvního týdne o donesení hygienických potřeb (4 role kuchyňských utěrek, papírové kapesníky v krabičce) + 1200,-Kč do třídního fondu (na veškeré pracovní sešity + divadelní představení Sen noci svatojánské v Divadle Na Fidlovačce + třídní aktivity)

 Organizace prvního školního týdne

Pondělí – 8:00 – 8:45 slavnostní zahájení + prosím o info, kdo se bude stravovat v po 3.9. a  út 4.9.                                                                 výdej obědů 11,00-12,30

Úterý – 8:00 – 11:40 třídní agenda       výdej obědů 11,00-12,30

Středa –ZMĚNA – konec po 5.vyučovací hodině, jinak vyučování dle rozvrhu, 14,00 slavnostní otevření školního hřiště

Čtvrtek – vyučování dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

Pátek – vyučování dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

 

 

 

Vítejte na stránkách třídy 6.B

Organizace výuky v týdnu od 25.6. do 29.6.2018

pondělí – výuka dle rozvrhu , konec 12,40

úterý – vybírání učebnic (bez obalu, slepené, vygumované), konec 12,40

středa – předání učebnic, konec 12,40

čtvrtek – úklid a vyklízení skříněk, program s třídní učitelkou, konec 12,40

pátek – 8,00 – 8,45 předání vysvědčení, 8,45 – 10,30 nástup žáků 9.ročníku, slavnostní rozloučení a ukončení školního roku v atriu školy

Výdej obědů v týdnu od 25/6 do 29/6/2018

25. – 27.6        11,30 – 13,30

28.6.                11,30 – 13,00

29.6.                10,30 – 12,00

 

Ozdravný pobyt – fotky
Trošku opozděně ale přece! Výběr fotek z ozdravného pobytu naleznete na následujícím odkazu https://zsdonovalska.rajce.idnes.cz/OP_Lazanky_2018/
Připomínám, že kompletní fotogalerii je možno stáhnout u pana učitele Kučery – přineste si ale velkou flashku, fotogalerie čítá přes 2000 fotek. Naleznete tam ale i to, co se do výběru nevešlo například vaše skoky z lomu (podrobněji než ve výběru) a podobně 🙂

Ozdravný pobyt – III.část

Všem účastníkům školy v přírodě děkujeme za skvělých osm dní v Lažánkách, za nezapomenutelné zážitky a za super pohodu, kterou jsme si i my učitelé moc užili!

Ukázka fotek z posledního dne následuje pod tímto textem. Komplet fotogalerie obsahuje přes 2000 fotek a bude od úterka k dispozici u pana učitele Kučery. Pokud si přinesete flashdisk pan učitel vám tam fotky nahraje. Jinak bude po víkendu připravena fotogalerie s výběrem cca 300 fotek, zde na webu.

Užijte si víkend a v pondělí se na vás těšíme v posledním týdnu před prázdninami!

 

Ozdravný pobyt – II.část

Naši milí rodičové!
S internetem je to tu špatné, tak jsme se delší dobu neozvali. Stihli jsme toho od posledního hlášení spoustu. Každý den hrajeme nejrůznější hry – běhací ale i přemýšlecí, v lese i na louce, pro jednotlivce i skupiny. Vyzkoušeli jsme si také všechny možné sporty – od fotbalu, přes ringo až po vybíjenou. V pondělí jsme měli jako večerní program diskotéku, jinak před spaním obvykle sedíme u táboráku a za zvuků kytary si povídáme o uplynulém dni. V neděli jsme si u táboráku opekli buřty a byly vynikající! Ale i bez buřtů nám tady vaří výborně. Včera jsme vyrazili na celodenní výlet. Vrátili jsme se sice zničení a uchození, ale se skvělými zážitky – ať už to byla prohlídka zámku Blatná či koupání v zatopeném lomu. Dnes nás znovu čeká den plný her a večer promítání filmu. Počasí tu máme skvělé. Občas se sice zatáhne a nebe se tváří hrozivě, ale zatím to nikdy neskončilo deštěm – opravdu nám tu za celou dobu ani jednou nepršelo. Zkrátka se tu máme skvěle! Na naše šťastné tvářičky se  podívejte  ve  výběru několika málo fotek pod tímto textem  (kompletní fotogalerie bude k dispozici po návratu).
Posíláme domů tisíce pozdravů! Pokud to bude jen trochu možné, zase se ozveme.
 
Vaše nejmilejší dětičky!

Ozdravný pobyt

Zdravíme všechny rodiče z našeho ozdravného pobytu!
Po dlouhé cestě, kterou jsme zvládli na jedničku, jsme dorazili do krásného areálu chatové osady Lažánky, která bude až do příštího pátku naším domovem. Ihned jsme se zabydleli a někteří z nás poprvé povlékali postel. Vydali jsme se na krátký výlet po okolí a po návratu hráli všemožné míčové hry. Rozdělili jsme se do týmů, v rámci kterých soutěžíme o body. Pro své týmy jsme vymysleli název, pokřik ale i vlajku. Večer jsme si zazpívali u táboráku a poprvé ulehli v našich chatičkách. Nový den jsme začali rozcvičkou. Dopoledne jsme strávili hraním her, které nám mají pomoci s našimi vztahy v rámci třídy. Nasledoval turnaj v ringu. Vaří nám tu výborně! To je zatím vše. Hned jak to bude možné se zase ozveme, ale se signálem a internetem je to tu složité. Posíláme alespoň malou ochutnávku fotek abyste viděli, jak se tu máme dobře 🙂 Kompletní fotogalerie bude k dispozici po návratu. 
 
Zdraví vás vaši miláčkové!

Pohovorové hodiny v úterý 5.6.2018 od 17,00 

V době od 17,00 do 19,00 budu k dispozici na konzultace v mém kabinetě, žáci budou mít návrhy známek na IV.čtvrtletí nalepeny v ŽK. Rodiče, se kterými budu chtít konzultovat, obešlu mailem. Ostatní vyučující budou též k dispozici na konzultace. 

FOCENÍ TŘÍD V ÚTERÝ 5/6/2018

OD STŘEDY 30/05/2018 VYBÍRÁM JIŽ PENÍZE NA FOTO

Foto třídy A5 – 30 Kč/ks

Foto třídy A4 – 60 Kč/ks

Skupina – 25 Kč/ks – platí každý žák na fotografii

Foto pedagogického sboru A5 – 30 Kč/ks

Foto pedagogického sboru A4 – 60 Kč/ks

Elektrárna Štěchovice čtvrtek 24/5/2018

Veškeré informace mají děti zapsány v ŽK od pana učitele Kučery. Do Štěchovic se pojede příměstským autobusem. Děti budou doplácet jízdné ze Strnad.Po exkurzi, kdo bude mít zájem, půjde ve Štěchovicích na oběd a poté pěšky přesun směrem ku Praze a vlakem zpět do Prahy. Autobus a vlak by měly stát okolo 50.-Kč, kdo bude obědvat, tak si připočte asi 100.-Kč na oběd. S sebou sportovní obuv a oblečení(sledujte předpověď počasí), svačinu, pití, kdo nepůjde na oběd, tak s sebou více jídla. Návrat je v odpoledních hodinách.

Zeměpisná přednáška pana Kubeše středa 23/5/2018

Ve středu  od 8,00 do 9,45 proběhne ve škole přednáška cestovatele  pana Tomáše Kubeše. Vstupné bude zaplaceno z TF.

AKCE – PSOVODI – PÁTEK 18/5/2018

Místo: Plocha před přístavbou

Čas : 10,00 – 11,30

Vstupné : bude placeno z TF

Sběr starého papíru

Místo: Parkoviště školy

Termín: 

        středa 23. 5.         7:10 – 8:00, 14:00 – 16:00

        čtvrtek 24. 5.       7:10 – 8:00

 

ZÁKAZ VSTUPU NA ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ V DOBĚ REKONSTRUKCE! NEBEZPEČÍ ÚRAZU!

Upozorňuji na výskyt vší ve třídě!

Třídní schůzky/pohovorové hodiny v úterý 17.4.2018 od 17,00 ve třídě 6.B

Hodnocení chování a prospěchu za III.čtvrtletí, všeobecné informace, poté individuální konzultace s vyučujícími.

Barevný květinový týden na ZŠ Donovalská 16.4. – 20.4.2018

Opět se po roce krásně vybarvíme, letos v barvách květin!

pondělí 16.4.            Afrikán – oranžová

úterý 17.4                 Tulipán – červená

středa 18.4.              Narcis – žlutá

čtvrtek 19.4.             Čtyřlístek – zelená

pátek 20.4.              Sedmikráska – bílá

Akce – duben

11/4/2018      výchovný koncert (UN)KNOWN THE BEATLES – vstupné placeno z TF, od 9,00  malá tělocvična

20/4/2017     beseda Policie ČR – téma šikana a kyberšikana

Prosím o donesení krabice papírových kapesníků 

Volba druhého povinného jazyka

Žáci dnes dostali lístečky s nabídkou druhého povinného jazyka (němčina nebo ruština). Prosím o včasné vyplnění a vrácení zpět

Výstava Mumie světa 7/3/2018 

V týdnu od 26.2. do 3.3.2018 vybírám 190,-Kč (přesně) na vstupné

Výstava Mumie světa 7/3/2018

vstupné 190,-Kč, termín výběru částky bude upřesněn v ŽK

Projekt „Ovoce a zelenina do škol“

Doplňující informace:

Naše škola je do projektu „Ovoce a zelenina do škol“ zapojena již několik let. Cílem je nabídnout dětem čerstvou zeleninu a ovoce a přispět tím k vytvoření zdravých stravovacích návyků. Akce je pro děti dobrovolná. Ovoce a zelenina je dodávána v syrovém stavu v přepravkách a v nejrychlejším možném čase distribuováno přímo k dětem do tříd. Ovoce a zeleninu je nutné před konzumací omýt pod tekoucí vodou.

Platba zálohy na ozdravný pobyt

Závazná přihláška spolu s platbou zálohy 2 000,-Kč musí být odevzdána panu učiteli Kučerovi nejpozději do 16/2/2018

31/1/2018 rozdávání výpisů vysvědčení

Ve středu 31/1/2018 bude žákům vydáván 6.vyučovací hodinu výpis vysvědčení, ve čtvrtek probíhá výuka dle rozvrhu, v pátek jsou pololetní prázdniny, na ně navazují jarní prázdniny v termínu 5.- 9.2.2018

 

Třídní schůzky/pohovorové hodiny v úterý 16.1.2018 od 17,00 ve třídě 6.B

Hodnocení chování a prospěchu za II.čtvrtletí, všeobecné informace, poté individuální konzultace s vyučujícími.

Vzpomínky na Vánoce 2017 – Výlet do čokoládovny a besídka

22.12.2017 se v naší třídě konala besídka, žáci přinesli na ochutnání cukroví, předali si dárečky, zazpívali koledy v tělocvičně a hurá na vánoční prázdniny!

 

20.12.2017 jsme se jeli podívat do čokoládové dílny, žáci si vyrobili a ozdobili vlastní čokoládu, prohlédli si farmu s domácími zvířaty a výlet zakončili „parádní koulovačkou“!

 

Přespávání ve škole
Ve čtvrtek 21.12. jsme společně s žáky 7.C přespávali ve škole. Paní učitelka Prskavcová nám společně s panem učitelem Kučerou připravili zábavný večer plný bojovek. Luštili jsme šifry, soutěžili v pantomimě i předvádění scének, závodili v rychlosti přebíhání a přenášení žíněnek a mnoho dalšího. Nakonec jsme na žíněnky zalehli v naší třídě, kterou jsme si upravili speciálně na spaní. Byl to skvělý večer plný zábavy a už se nemůžeme dočkat až se ve stejné sestavě uvidíme i na škole v přírodě! Pár fotek z našeho super přespávání ve škole můžete vidět v následující galerii.

 

 

 Organizace výuky v týdnu od  18.12. do 22.12

pondělí + úterý – výuka dle rozvrhu

středa – výlet do čokoládovny pro přihlášené žáky

čtvrtek – výuka dle rozvrhu, večer – spaní ve škole, sraz v 17,00 před školou, s sebou jídlo + pití, hyg.potřeby, spacák, karimatka + věci na školní besídku

pátek – 8,00 – 11,45     do 11 hod třídní besídka, následuje vánoční zpívání v tělocvičně

Mikuláš v 6.B v úterý 5.12.2017

V průběhu dopoledního vyučování se školou procházel Mikuláš spolu s anděly a čerty. Zavítali také do 6.B, nikoho neodnesli naopak žáci dostali i malý sladký dáreček

 

 

Zdobení stromečku 1/12/2017

Vzhledem k velkému počtu bruslících spolužáků probíhala hodina matematiky trochu netradičně, stavěli jsme stromeček a posléze ho i vyzdobili řetězy a ozdobičkami, které jsme vyrobili v rámci hodin pracovního vyučování.

 

SOLIDEO 30/11/20107

Severočeský soubor SOLIDEO, který vznikl v roce 1998 (nejprve jako instrumentální duo), se specializuje na interpretaci instrumentální a vokální hudby gotické, renesanční a barokní. Od roku 2002 se prezentuje jako kvartet.

Pátek 1/12/2017 bruslení

odjezd v 8:00 od školy – návrat v 11:00, dále výuka dle rozvrhu

 

Čtvrtek 30/11/2017 koncert skupiny SOLIDEO od 10:00

Žáci se zúčastní koncertu skupiny SOLIDEO, koncert začíná v 10:00 a trvá cca 1 vyučovací hodinu, dále pokračuje výuka dle rozvrhu, vstupné je hrazeno z TF

Třídní schůzky/pohovorové hodiny v úterý 14.11.2017 od 17,00 ve třídě 6.B

Hodnocení chování a prospěchu za I.čtvrtletí, všeobecné informace, poté individuální konzultace s vyučujícími. Prosím o 310,-Kč na výlet – pokud ještě někdo nedonesl.

Bruslení – 1/12/2017

ZŠ Donovalská pořádá každoroční akci Bruslení

Kdy: 1/12/2017

Kde: zimní stadion Velké Popovice

Za kolik: 100,-Kč

Kdo: pan učitel Haubert

počet míst je omezen, kdo má zájem, přineste platbu co nejdříve

6/11/2017 vybírám 310,-Kč na výlet

20/12/2017 Vánoční čokoládová dílna

Žáci dnes dostali přihlášku na plánovaný předvánoční výlet, prosím o její podpis a navrácení, platbu 310,-Kč budu vybírat v týdnu od 6/11/2017.

20/10/2017 volby – náhradní program

Z důvodu konání voleb a nutnosti uvolnění tříd je v pátek 20.10. zajištěn náhradní program – kino Hostivař, vstupné 100,-Kč/žák, s sebou svačina, lítačka/opencard, kapesné

DOTOVANÉ MLÉKO DO ŠKOL – přihláška + cena

Nyní je v nabídce trvanlivé mléko polotučné s banánovou, jahodovou, vanilkovou a čokoládovou příchutí. Cena 6,-Kč/kus. Nutno zakoupit kartičku na 10,20 nebo 40 kusů. V případě zájmu je příhláška k vyzvednutí u třídní učitelky.

ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA

Od října na naší škole působí školní psycholožka Mgr. Barbora Šmídová.
Je tu pro děti i rodiče.
Konzultační hodiny:
  • úterý 8.00 – 11.00
  • čtvrtek 13.00 – 15.00

smidovab@donovalskazs.cz

DOTOVANÉ MLÉKO DO ŠKOL

Letos opěr probíhá akce mléko do škol, do konce října budou žáci dostávat 1 x neochucené mléko týdně (250ml) zcela zdarma. Jakmile dostaneme ceny od dodavatele, bude možno zakoupit dětem kartičky jako v předchozích letech i na ochucené výrobky, přihláška bude k dispozici u třídního učitele.

OVOCE DO ŠKOL

I letošní rok probíhá akce Ovoce do škol, žáci dostávají každý týden jeden kus ovoce nebo zeleniny.

AKCE VZPOURA ÚRAZŮM

6.10. 2017 Žáci šestých tříd se dnes zůčastnili přednášky VZP – Vzpoura úrazům. Měli možnost poslechnout si příběhy lidí po těžkém úrazu a seznámit se s nejčastějšími a nejběžnějšími hrozbami úrazů kolem nás. Na závěr proběhla zajímavá diskuze, kdy i žáci měli možnost sdílet své zkušenosti. Všichni si z besedy odnesli reflexní pásek s logem VZP. Na fotky se můžete podívat níže.

 

 

středa 27/9/2017 Planeta země 3000

promítání dokumentárního pořadu : Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky z produkce Planeta Země 3000 v kině Světozor (Václavské náměstí), cena 60,-Kč (bude placeno z TF)

 

Organizace prvního školního týdne

Pondělí – 8:00 – 8:45 slavnostní zahájení + prosím o info,kdo se bude stravovat v po 4.9. a út 5.9.

Úterý – 8:00 – 11:20 třídní agenda

Středa – vyučování dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

Čtvrtek – vyučování dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

Pátek – vyučování dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

 

04.09.2017 

8:00 slavnostní zahájení školního roku 2017/2018

V pondělí 04.09.2017 se opět po prázdninách setkáme v naší třídě v přízemí. Prosím v průběhu prvního týdne o donesení hygienických potřeb (4 role kuchyňských utěrek, papírové kapesníky v krabičce) + 1000,-Kč do třídního fondu (na pracovní sešity + třídní aktivity).

                                                                                                                          Zuzana Mušková

                                                                                                                            třídní učitelka

                                                      

 

 

 

 

 

 

23/6/2017 Muzeum Grevin

V muzeu voskových se nám všem moc líbilo a velice jsme si prohlídku užili.

Letní kino na školním hřišti

V pátek 23. 6. ve 20.30 se na školním hřišti bude promítat film. Jste srdečně zváni.

 

Galerie Krokodýl – foto

V galerii jsme si vyslechli od Julie zajímavou přednášku o krokodýlech a jejich životě ve volné přírodě. Vítězkou znalostního kvízu se stala Kačka a získala sladkou první cenu. Dále nám o krokodýlech povyprávěl pan chovatel a podívali jsme se též na jejich krmení.

Organizace v posledním týdnu šk.roku 2016/2017

pondělí – 8,00 – 11,45 vybírání učebnic + platba za poškozené učebnice

úterý – 8,00 – 11,45 učebnice + platby (dokončení), návštěva parku u Chodovské tvrze

středa 8,00 – 11,30 úklid třídy, 10,00 koncert skupiny Réva, po koncertu odchod na oběd

čtvrtek 8,00 – 11,45 program ve třídě + úklid skříněk + školní hřiště

pátek 8,00 – 9,30 rozdání vysvědčení + slavnostní rozloučení s žáky 9.ročníku v átriu školy

a hurá na prázdniny!!!!!!

Organizace v týdnu 19.-23.6.2017

pondělí – výuka dle rozvrhu

úterý – výuka dle rozvrhu, konec 12:40

středa – Galerie Krokodýl, sraz ve škole, s sebou svačinu, opencard/lítačku, kapesné, návrat v průběhu 6.vyuč.hodiny

čtvrtek – výuka dle rozvrhu

pátek – Muzeum Grevin, sraz před školou v 7:50, s sebou svačinu, opencard/lítačku, kapesné, návrat do 11:45

Akademie

Ve středu 14. 6. se ve velké tělocvičně uskuteční akademie k pětatřicátému výročí školy. Představení začíná v 17.00 hod. Dvě generálky pro žáky budou v 9.00 a v 11.00. Hlavní vchod bude pro diváky otevřen v 16.40 hod.

Sraz účinkujících bude v 16:30 ve třídě 5.B.

 

Zkoušky na akademii

Čtvrtek 8. 6. v 8.00, pondělí 12. 6. v 8.00, v úterý 13. 6. cca v 11.00 už s podiem.

Kostýmy na všechny zkoušky!

Letní kino na školním hřišti

V pátek 23. 6. ve 20.30 se na školním hřišti bude promítat film. Jste srdečně zváni.

 
 

Třídní schůzky/pohovorové hodiny v úterý 06.06.2017 od 17,00 ve třídě 5.B

Hodnocení chování a prospěchu za IV.čtvrtletí, všeobecné informace, poté individuální konzultace s vyučujícími. Prosím o donesení 210,-Kč na akce na červen Krokodýlí zoo + muzeum Grevin.

Výtvarná výchova 24/5/2017 + 31/5/2017

foto z minulého týdne (ten, kdo nedělal studii tváře), nově – barevný papír, vodovky, lepidlo, čtvrtka A4 (téma: leknín)

31/5/2017  obal od vajíček papírový (min od 12ti vajec), tempery

Sběr starého papíru

Pátek (19. 5.) 7:10 – 8:00

Pondělí (22. 5.) 7:10 – 8:00; 14:00 – 15:15

Úterý (23. 5.) 7:10 – 8:00; 14:00 – 15:15

Výlet Vodní dům 10/5/2017

Výlet se velice vydařil a počasí nám přálo. Podívejte se ve fotogalerii.

sraz 7:45 před školou, odjezd v 08:00, návrat do 13:30, s sebou svačinu, drobné kapesné, náhradní oblečení

V týdnu od 09.05. vybírám již peníze na fotografie

Výtvarná výchova 17/5/2017

foto obličeje žáka – stačí vytisknout čenobíle na velikost papíru A4, čtvrtka A4, lepidlo, ořezaná tužka

Výtvarná výchova 26/4/2017

kousek tvrdého kartonu (cca 20cm x20cm), párátka nebo špejle, pletací příze (stačí i zbytek klubka nebo různých klubíček), špendlíky, navlékací korálky a ozdobné knoflíky (není nutné)

Fotografování 26.05.2017

ceny:       třídní foto  A5 – 30,-Kč, A4 – 60,-Kč,  skup. foto  A6 – 25,-Kč (pouze při odběru všech zúčastněných)

Barevný týden na ZŠ Donovalská 24.4. – 28.4. 2017

Letos v barvách zvířátek!

Pondělí 24.4.        papoušek ARA         žlutá a modrá

Úterý  25.4.         panda                        černá a bílá

Středa 26.4.         motýl                         červená

Čtvrtek 27.4.        žába                           zelená

Pátek 28.4.           klaun očkatý             oranžová a bílá   

Akce květen – 10/5/2017 – Vodní dům

Ve Vodním domě se pod jednou střechou dozvíme vše o vodě. Exkurze bude mít dvě části: první je výukový interaktivní program, druhá je návštěva vnitřní expozice, kde děti zapojí všechny smysly a budou se učit prostřednictvím neobvyklých zážitků. Důležité! Je nutné mít sebou náhradní oblečení!

odjezd:            08:00 od školy

příjezd:           12:45 – 13:15

oběd ve škole

Třídní schůzky/pohovorové hodiny v úterý 18.04.2017 od 17,00 ve třídě 5.B

Hodnocení chování a prospěchu za III.čtvrtletí, všeobecné informace, poté individuální konzultace s vyučujícími.

Výtvarná výchova 12/4/2017

čtvrtka A3, pastelky, tempery, fixy

Výtvarná výchova 29/3/2017

pomůcky: staré časopisy (móda, auta, sport s barevnými obrázky apod.), barevný papír, čtvrtka A4 (černá  nebo bílá), lepidlo

Výtvarná výchova 22/3/2017

pomůcky: suché pastely, černá čtvrtka A3, sklenice (čirá) nebo skleněná vázička

10/3/2017 přednáška Policie ČR – kyberšikana – přednáška přesunuta na 21/4/2017

V pátek druhou vyučovací hodinu proběhne ve třídě přednáška na téma kyberšikana.

Výtvarná výchova 1/3/2017

pomůcky : anilínové barvy, tempery, čtvrtka A3

7/2/2017 Muzeum energetiky

Podívejte se v galerii, jak se nám v muzeu líbilo a co zajímavého jsme viděli.

Invalid Displayed Gallery

8.00 – 12.00  Sraz ve škole, s sebou svačinu, opencard, kapesné, návrat v průběhu 5.vyučovací hodiny, 6.hodina dle rozvrhu.

31.01.2017 – vydávání výpisů vysvědčení

4. vyučovací hodinu dostanou děti výpis vysvědčení, 5.-6.hodinu se učí dle rozvrhu

pomůcky VV středa 01.02.2017

černá čtvrtka A4, lepidlo, sůl, vodové barvy

 

pomůcky VV středa 25.01.2017

sůl, vodovky, lepidlo (tekuté) Herkules, čtvrtka 2 x A4

Akce únor – 7/2/2017 – Muzeum PRE

Technické a dokumentační muzeum pražské energetiky mapuje bohatou historii výroby, rozvodu a distribuce elektřiny od počátku 20. století až po současnost.

Perly a kuriozity

Mezi vystavenými předměty, které mají velkou historickou a dokumentační cenu, najdou návštěvníci muzea opravdové „perly“. Patří mezi ně například mincovní elektroměr – jedno z nejspravedlivějších zařízení svého druhu: dodává elektřinu (a rozsvítí žárovku) přesně v takovém množství, kolik mincí do něj odběratel vhodí.

Za zmínku stojí také kufřík s léčivým přístrojem Ozonit, který proslavila scéna z poetické filmové komedie Jiřího Menzela Postřižiny. Neméně legendární je původní ovládací pult z rozvodny Jih, jenž se objevil ve filmu Jana Svěráka Obecná škola.

Velké pozornosti návštěvníků se těší kuriózní výstava v přízemí, která dokumentuje, co všechno jsou schopni lidé vymyslet, aby se vyhnuli legálnímu odběru elektřiny z rozvodné sítě.

 

Divadlo Studio dva – prohlídka

Žáci si prohlédli zákulisí divadla, dozvěděli se mnohé zajímavosti z historie budovy, vyzkoušeli si práci herce – na jevišti i práci s hlasem. Podívejte se na „umělce z 5.B“ v galerii.

Invalid Displayed Gallery

 

pomůcky VV středa 18.01.2017

čtvrtky  A4,A3, lepidlo, celý kmín, vodové barvy, černý fix, nůžky

Třídní schůzky/pohovorové hodiny v úterý 17.01.2017 od 17,00 ve třídě 5.B

Hodnocení chování a prospěchu za II.čtvrtletí, všeobecné informace, poté individuální konzultace s vyučujícími. Budu vybírat zálohu na ozdravný pobyt 1 500,-Kč.

 

Info ozdravný pobyt

Vybírám již přihlášky na ozdravný pobyt, platba zálohy  proběhne v hotovosti na třídních schůzkách 17.01.2017 (prosím o přesnou částku 1500,- + 65,- pojištění pro zájemce)

Informace k přijímacím zkouškám

Přihlášky jsou k vyzvednutí u paní učitelky  Hronkové. Rodiče vyplní pouze přední stranu, zadní stranu vyplní škola. Potvrzení od lékaře se na gymnázia nevyžaduje. 

Pokud si podáváte přihlášky dvě, na obou tiskopisech bude pořadí škol stejné!   1. Gymnázium, které  preferujete 2. Druhé gymnázium. Nezapomeňte vyplnit kód školy!

Přihlášky je nutné odevzdat ve škole třídní učitelce s dostatečným časovým předstihem (třídní uč. vyplní prospěch žáka, ředitel ZŠ přihlášku potvrdí). Poté budou přihlášky vráceny rodičům, kteří je odevzdají na příslušném gymnáziu nejpozději do 1. března 2017.

Přihláška ke studiu na střední škole ( použití platného tiskopisu vydaného MŠMT ), 2 ks tiskopisu obdrží žáci začátkem ledna

Zápisový lístek

je součástí přijímacího řízení, žák jej odevzdá v případě přijetí a zájmu o studium na příslušnou školu do 10 pracovních dnů  ode dne oznámení o přijetí uchazeče na příslušnou školu ( oznámení o přijetí ke studiu je  formou seznamu přijatých žáků, který zveřejní ředitel příslušné školy ), v případě nepřijetí obdrží uchazeč písemné vyrozumění a zákonný zástupce má možnost, podat odvolání do 3 pracovních dnů od obdržení písemného vyrozumění

Zápisový lístek vydá  základní škola po předložení občanského průkazu zákonnému zástupci nebo žákovi, vlastní-li  občanský průkaz.

změna: přihlášky ke studiu na středních školách musí být doručeny nejpozději k termínu 1. březen 2017 na příslušnou SŠ
na SŠ s talentovou zkouškou se termíny podání nemění, přihlášky 30. listopad 2016

přijímací zkoušky: jednotné

od 12. – 28. dubna 2017 ( maturitní obory)

od 22. -30. dubna 2017 ( ostatní obory)

 

pomůcky VV středa 04.01.2017

2 x čtvrtka A4, nůžky, tempery, lepidlo

Besídka + zpívání 22/12/2016

Podívejte se, jak probíhala třídní besídka s nadělováním dárečků a zpívání vánočních písní v tělocvičně.

Invalid Displayed Gallery

 

Výlet zámek Loučeň 19/12/2016

Cesta luxusním dvoupodlažním autobusem byla pro většinu třídy velkým zážitkem. Po příjezdu a proběhnutí se prvním labyrintem se nás ujala sličná princezna, která nás poutavě provedla celým zámkem. V krásné hnihovně našli žáci pod stromečkem drobný dárek. Dále si vypili čaj  a  pustili se do zdobení perníčků. Pro některé to byla úplná premiéra! Výlet jsme zakončili prohlídkou parku a labyrintária.

Invalid Displayed Gallery

 

Organizace výuky v týdnu od 19.12. do 22.12.2016

pondělí 19.12.2016 výlet na zámek Loučeň –  7:45 sraz před školou, v 08:00 odjezd, s  sebou 2 x svačina, pití, vhodné oblečení , kapesné, oběd je odhlášen, předpokládaný návrat 13:45 – 14:15

úterý 20. a středa 21.12.2016výuka dle rozvrhu

čtvrtek 22.12.2016 08:00 – 10:40 – besídka ve třídě, 11:00 – 11:40 vánoční zpívání ve velké tělocvičně, 11:40 – ukončení výuky, oběd

NÁSTUP DO ŠKOLY PO VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH V ÚTERÝ 03.01.2017!!!!

 

 

pomůcky VV středa 14.12.2016

Dokončíme vitráž + čtvrtka A4, vodovky, modrý barevný papír, vánoční stuha na balení dárků (může být i látková), lepidlo

 

 

Navštívil nás Mikuláš s čertem a andělem

Během první hodiny k nám zavítala početná skupina andělů a čertů, vedl je statný Mikuláš. Vše dobře dopadlo, čerti si žádného žáka 5.B neodnesli, i když někteří měli namále. Čerty zcela odrovnala píseň „Skákal pes…“, kterou pod vedením Kubíka Korce zpívala celá třída…… 🙂 Za odměnu všichni dostali sladkosti.

Invalid Displayed Gallery

 

 

 

pomůcky VV středa 07.12.2016

papír na pečení (odtrhnout cca velikost  A3), čtvrtka A3, tempery, černý fix, rýsovací potřeby, zdobení (zlato, stříbro – třpytky nebo fix), nůžky

 

pomůcky VV středa 30.11.2016

kosmetické vatové tamponky, provázek, černý fix, barevný papír, 2 x čtvrtka A4

Třídní schůzky/pohovorové hodiny v úterý 15.11.2016 od 17,00 ve třídě 5.B

Hodnocení chování a prospěchu za I.čtvrtletí, všeobecné informace, poté individuální konzultace s vyučujícími. Prosím o 390,-Kč na výlet.

pomůcky VV  středa 09.11.2016

bílé ubrousky (4 kusy), barevné ubrousky (4 kusy), bílá niť, lepidlo v tyčince, šikovné ruce 🙂

čtvrtek 03.11.2016 výchovný koncert – skupina SOLIDEO

V 08:55 se žáci zúčastní výchovného koncertu skupiny Solideo (www.solideo.cz), program bude na jednu vyučovací hodinu, koná se ve škole. Vstupné bude placeno z fondu.

fotogalerie:

Invalid Displayed Gallery

 

pomůcky výtvarná výchova 2.11.2016

suché (křídové) pastely, čtvrtka  A3 ,A4

 

středa 19.10.2016 – Výstava v Chodovské tvrzi

Invalid Displayed Gallery

Ve středu 19.10.2016 – 5. a 6.vyučovací hodinu se chystáme na výstavu ku příležitosti 40. výročí existence Jižního Města. Expozice prostřednictvím interaktivních prvků přiblíží jeho mladou historii a každodenní život; osloví jak pamětníky, tak současnou mladou generaci. Nápis „nedotýkejte se vystavených exponátů“ zde v žádném případě neplatí, ba právě naopak!

Výstava také obsahuje trojici digitálních interaktivních prvků – můžete nahrávat fotografie nebo vzkazy do digitální interaktivní mapy Jižního Města, v domácím telefonu se můžete zaposlouchat do zvuků Jižního Města nebo archivu nahrávek z jeho historie a na videostěně přehrávat ukázky z filmů nebo rozhovory s osobnostmi.

Akce listopad 2016

03.11.2016 hudební program SOLIDEO – ve škole, vstupné bude placeno z fondu

22.11.2016 – Městská knihovna Opatov – Artotéka – program Druhy výtvarného umění 08:00 – 11:45

Akce prosinec 2016

19.12.2016 – Vánoce na zámku Loučeň

odjezd: 08:00 od školy

předpokládaný návrat: 13:45 – 14:15

cena: 390,-Kč

Vydáme se v předvánočním čase na zámek Loučeň, kde nás přivítá zámecký komorník, knížecí nadlesní čí kněžna s knížetem. Prohlédneme si adventně vyzdobený zámek. Děti si vyzkouší zdobení perníčků či odlévání vosku. Bude nám servírován čaj přímo v zámeckých pokojích. A pod stromečkem možná někteří najdou i drobný dárek. Nezapomeneme navštívit přilehlý park spolu s unikátním labyrintáriem.

Akce leden 2017

čtvrtek 19.01.2017  08:00 – 11:45

Interaktivní prohlídka divadla Studio DVA – DIVADLO POD LUPOU.


Divadlo pod lupou
– Nahlédněte s námi za oponu a odhalte kouzlo a tajemství skrytých divadelních zákoutí. Provedeme vás celým divadlem, vysvětlíme, jak vzniká inscenace, kdo je kdo v divadle a mnohé další! Zažijte ten magický pocit a postavte se na divadelní jeviště!

Vstupné bude placeno z fondu.

Pátek 7.10.2016

Z důvodu konání voleb a nutnosti přípravy tříd , náhradní program – promítání v Kině premiere Cinemas Hostivař. Sraz před školou v 08:30, příchod do školy po 4.vyučovací hodině na oběd. S sebou opencard, svačinu, kapesné. Vstupenky budou placeny z fondu.

 

Africká mozaika – přednáška foto

Dnes jsme se dozvěděli hodně zajímavostí ze života v Africe.

Invalid Displayed Gallery

čtvrtek 29.09.2016 Beseda s cestovatelem – 10:00 – 11:45

Žáci se zúčastní zajímavé besedy na téma Afrika její zvyky, jídlo, lidé, příběhy….vstupné bude placeno z fondu

 Mléčné dotované výrobky – přihláška

Dnes děti dostaly přihlášku na mléčné výrobky, prosím vyplňte a pošlete po dětech peníze na kartičky (10, 20 kusů).

ŽKprosím doplňte dětem do pondělí 5.9. úvodní stránku s kontakty + emailové adresy

Sešity: M 1 x 460, 1 x 540, Aj 1 x 564, 1 x 544

 

pomůcky VV:

pokrytí lavice – igelitový ubrus, nůžky, kelímek na vodu, hadřík, houbička, vodovky, tempery, paleta, štětce – plochý tenčí, plochý silný, kulaté štětce (3 velikosti), voskovky, lepidlo v tyčince, tekuté lepidlo (např.Herkules), sada barevných papírů, progressa, čtvrtky 20 x A4, 10 x A3, blok (A5 nebo A4)

 

Informační třídní schůzka 5.tříd 7.9.2016 v 17,00

Vážení rodiče, jste srdečně zváni na informační třídní schůzku, která se bude konat  ve středu 7.9. v 17,00 ve třídě 5.B 

Budu se na Vás těšit

Zuzana Mušková (třídní učitelka)

Organizace začátku školního roku 2016/2017

1. 9. – slavnostní přivítání (8:00- 8:45), oběd od 11 h do 12:30, zájem o obědy 1. a 2.9.(dejte prosím vědět dětem)

2. 9. – třídnické hodiny (8:00 – 11:20), oběd 10:40 – 13:30

od 5. 9. se učí podle rozvrhu

Vybírám 1000,-Kč do třídního fondu (platba pracovních sešitů + akce třídy), dále prosím o krabici papírových kapesníků + 2 role kuchyňských utěrek

Těším se ve čtvrtek naviděnou

Zuzana Mušková (třídní učitelka)