6.A

2017/2018

Vítám všechny žáky i rodiče třídy 6.A v novém školním roce

V úterý 16.1.2018 se konají pohovorové hodiny-třídní schůzky od 17.00hod., je možnost přinést zálohu na ozdravný pobyt ve výši 1500.-Kč.

21.12. navštívíme Muzeum hlavního města Prahy, spojíme to s předvánoční procházkou po Praze, bližší informace týden před akcí.

Vánoční jarmark se uskuteční 13.prosince ve školní keramické dílně od 16.00 do 19.00 hod., k zakoupení budou různé keramické dekorace.

Jako každý rok, tak i v tomto školním roce chystám ozdravný pobyt. Tentokrát chceme vyjet s Červeným křížem v Kolíně.

Termín: 18.6.-22.6.2018

Místo: RS Ředkovec, u Světlé nad Sázavou,  www.redkovec.cz

Cena: 2 990,Kč, záloha 1500,-Kč do 15.ledna 2018

Dětem rozdám přihlášky, prosím o vyplnění a navrácení do školy

Mikuláš na hodině matematiky 5.12.2017
5.12. nás na hodině matematiky navštívil Mikuláš s anděly a čerty. Na fotografie se můžete podívat níže.

 

 

SoliDeo

30.listopadu 2017 jsme se ve škole zúčastnili konceru Soli Deo, kde jsme si poslechli jinou hudbu, než běžně posloucháme a uvědomili si, že každá doba má svoji hudbu, která je pro to období typická, koncert se nám moc líbil

 

 

Na konci stránky školního roku 2017/2018 fotky z besedy o romském holocaustu s panem Čeňkem Růžičkou, který je občanským členem Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

1.12.2017 proběhne jako každý rok bruslení na stadionu ve Velkých Popovicích, cena 100 Kč, organizuje a peníze vybírá pan učitel Haubert.

Blíží se pohovorové hodiny-třídní schůzky-14.11.2017, prosím o podpis v žákovské knížce, že to berete na vědomí

Dne 6.11.2017 proběhne v průběhu 4.a 5. vyučovací hodiny beseda o romském holocaustu s Čeňkem Růžičkou – občanským členem Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

25.10.2017 Odložili jsme mobily a o přestávkách se bavíme s provázky 🙂

 

 

 

6.10. 2017 Žáci šestých tříd se dnes zúčastnili přednášky VZP – Vzpoura úrazům. Měli možnost poslechnout si příběhy lidí po těžkém úrazu a seznámit se s nejčastějšími a nejběžnějšími hrozbami úrazů kolem nás. Na závěr proběhla zajímavá diskuze, kdy i žáci měli možnost sdílet své zkušenosti. Všichni žáci si z besedy odnesli reflexní pásek s logem VZP. Na fotky se můžete podívat níže.

 

 

Dne 4.10. se na hřišti naší školy v odpoledních hodinách konala akce ve prospěch organizace UNICEF, kterou vymyslela a na organizaci se podílela žákyně 9.B se svými spolužáky. Finanční prostředky, které se vybraly, budou použity na nákup pump na vodu do africké vesnice. Celá akce se vydaříla.

Akce se zúčastnili i někteří žáci z 6.A. Na vybrané fotky se můžete podívat níže.

 

Máme ve škole školní psycholožku Mgr. Barboru Šmídovou, možné konzultace v úterý 8.00-11.00 hod. a ve čtvrtek 13.00-15.00 hod. ve škole. Možné setkání i v jinou dobu po domluvě, její email na webových stránkách školy.

V pátek 6.10. 2. a 3. vyučovací hodinu se zúčastníme ve škole besedy na téma Vzpoura úrazům.

Ve středu 27.9. jsme se zúčastnili projektu Planeta Země 3000 v kině Světozor, tentokrát to byl pořad na téma Brazílie srdce Jižní Ameriky, moc se nám to líbilo a odnesli jsme si spoustu zajímavých informací. Akce stála 60.-Kč, bylo placeno z fondu.

Organizace prvních dnů:

pondělí: pobyt dětí ve škole od 8.00 do 8.45 hod.

úterý: třídnické práce-vyplnění žákovských knížek, seznámení s rozvrhem, průběhem školního roku, školním řádem, pravidly hodnocení a klasifikace, koncepcí domácí přípravy, volba třídní samosprávy a zástupců do školního parlamentu,přinést psací potřeby a blok na zapsání poznámek

konec v 11.20 hod.

od středy výuka podle rozvrhu bez odpoledního vyučování, od 11.9. výuka podle rozvrhu s odpoledním vyučováním

 

 

2016/2017

 

Organizace posledního týdne školy

26. a 27.6. se odevzdávájí učebnice a žáci dostanou učebnice pro 6. ročník, v případě poškození učebnic bude žádaná finanční náhrada. Konec vyučování v 11.30 hod.

28.6. úklid skříněk, od 10.00 hod. skupina REWA, po skončení oběd a odchod ze školy

29.6. třídní program, konec 11.30 hod.

30.6. Vydávání vysvědčení, poslední zvonění-rozloučení s deváťáky a hurá na prázdniny

V pondělí 19.6.2017 jede většina žáků naší třídy na ozdravný pobyt do RS Lites Borovice u Mnichova Hradiště, PSČ 295 01, obědy má odhlášené celá třída, žáci, kteří zústávají ve škole si musí zajít za paní hospodářkou školní jídelny a obědy si přihlásit. V době našeho pobytu budou žáci rozmístěny do tříd, včas bude sděleno.

Sraz pro účastníky OP v pondělí 19.6.2017 v 8.00 hodin na parkovišti u bazénu, odjezd v 8.30 hod.n návrat v pátek 23.6.2017 mezi 13.00-14.00 tamtéž. Děti upřesní čas příjezdu.

Ve středu 14.6.2017 se koná školní akademie k 35. výročí školy, dopoledne je vystoupení pro žáky školy, od 17.00 hodin vystoupení pro veřejnost, akce se koná ve školní tělocvičně.

 

 

 

 

V pátek 26.5.2017 je focení tříd, cena za fotku třídy je 30.-Kč, sólo fotka nebo skupinka 25.-Kč.

V úterý 9.5.2017 jsme navštívili školu v ulicích. Po první vyučovací hodině jsme jeli na Vyšehrad a tam nás čekaly dvě hodiny výuky trochu jinak. S prohlídkou areálu na Vyšehradě jsme se seznámili s jeho historií i pověstmi, u toho jsme si zahráli i zajímavé hry a vyplnili pracovní listy k tomu připravené.. Akce se nám líbila.

Včera 22.12.2016 jsme měli vánoční besídku, všichni jsme se na ni těšili, hlavně na dárečky. Když jsme si je konečně rozdali, tak jsme hráli různé hry a předvánoční atmosféru jsme zakončli v tělocvičně při vánočním zpívání. Do školy jdeme až 3.1.2017.

Dne 22.12.2016 se koná třídní vánoční besídka v době vyučování od 8.00 – 10.40 hod. následuje vánoční zpívání v tělocvičně do 11.45 hod, po skončení zpívání je oběd a odchod ze školy.

ARCHITEKTURA PRO KORUNU

Ve Valdštejnské jízdárně Národní galerie v Praze jsme navštívili výstavu ARCHITEKTURA PRO KORUNU – Lidé a architektura v době Karla IV. Tato výstava byla vyvrcholením projektu Hravý architekt, kterého jsme se zúčastnili v loňském školním roce. Netradiční formou jsme se seznámili se středověkým městem, navštívili jsme malířskou dílnu Mistra Theodorika, městské tržiště s řemesly, klášterní kapli a skriptorium, ale také poznali světské stránky středověkého života, například v krčmě nebo lázních. Nadchla nás Parléřova stavební huť, urbanismus Nového města pražského či Parléřův dům. K putování středověkem neodmyslitelně patřila i mučírna, hradní zbrojnice, rytíři nebo astronomie a hvězdopravectví. Procházka středověkým městem s průvodcem Petrem Parléřem zamířila i do Kaple sv. Kříže na Karlštejně, který nás poté seznámil s rodokmenem Karla IV. a významnými milníky jeho života. Cesta plná poznání končila audiencí u krále – osobním setkáním s Karlem IV. a jeho nejbližšími. Samostatná expozice Hlavního města Prahy je věnována Symbolice pražské architektury.

Ve 4. ročníku jsme se zúčastnili akce Hravý architekt 2016, na 6.12.2016 jsme pozváni na doprovodný program, Hravý architekt, který se koná v Národní galerii-Valdštejnská jízdárna. Budeme společně odcházet ze školy a návrat by měl být mezi 15.30-16.00 hodin ke škole. S sebou si máme vzít jídlo a pití na celý den (obědy budou odhlášené), teplé, nepromokavé oblečení-budeme se také pohybovat venku.

Milí rodiče, 15. prosince se uskuteční v naší keramické dílně Vánoční jarmark od 15.00 do 17.30 hod. . K zakoupení budou různé keramické dekorace, můžete si také prohlédnout výrobky dětí i dospělých.

Ve středu 16.11. jsme vyrazili do Divadla U Hasičů na koncert skupiny Poutníci. Hráli country písničky, mohli jsme si s nimi i zazpívat.

Ve čtvrtek 3.11.2016 jsme si poslechli ve školní tělocvičně skupinu Soli Deo, moc se nám vystoupení líbilo, cena 40.-Kč na žáka byla placena z fondu.

29.9. jsme se zúčastnili zajímavé besedy o Africe, která se konala ve škole. Dozvěděli jsme se hodně zajímavých věcí o životě na „černém kontinentě“. Bylo to o to zajímavější, že pan Kubeš, který nám o Africe vyprávěl a ukazoval obrázky, vše při svých cestách prožil. Beseda stála 50.- Kč, bylo placeno z třídního fondu.

 

 

12.9. jsme se zúčastnili putování Po stopách Karla IV., byli jsme rozděleni do skupin a plnili úkoly na sedmi stanovištích, něco jsme znali, ale také jsme se dozvěděli spoustu nových věcí ze života Karla IV.. Moc se nám to všem líbilo.

12.9. akce Po stopách Karla IV. u Chodovské tvrze, odchod ze školy 10.00, návrat na oběd, akce zdarma

prosím o zaplacení 500.-Kč na pracovní sešity a fond, kdo ještě nezaplatil, také prosím o informaci ohledně nákupu mléčných výrobků ve škole, pokud máte zájem, tak pošlete po dětech peníze.

7.9.2016 první třídní schůzka, která se koná v 17.30 ve třídě 5.A, 2. patro

2.9.2016 třídnické práce-rozdání a vyplnění žákovských knížek a další důležté informace pro nový školní rok

1.9.2016 začátek nového školního roku, uvítání v nové třídě, seznámení s novou paní učitelkou, rozdělení skříněk, přinést si v pátek zámky a přezůvky

2015/2016

Ozdravný pobyt – RS Lites Mnichovo Hradiště

Dětský den ve víru stolních her

Bubnování v kruhu

Barevný týden ve 4. A

Škola naruby…

Dřevíčková dílna – výroba klapačky…

Projekt – Doba Karla IV.

Palma na hlavě? Žádný problém 🙂

Toulcův dvůr – Vánoce na statku

Kdo byl sv. Ambrož a jak se dříve zdobil stromeček? Seznámili jsme se s životem našich předků na venkově v době předvánoční a vánoční. Povídali jsme si o jejich způsobu života, tradicích a obřadech spojených s oslavou Vánoc a společně si zazpívali několik koled. Ve druhé části programu nás čekli rukodělné dílničky. Děti si například ozdobily perníčky, upekly tradiční vánoční pečivo, vyrobily svíčku ze včelího vosku a další vánoční výrobky. Akce byla velmi zdařilá :-).

Toulcův dvůr – Cesta kolem světa

Dnes jsme se zúčastnili zábavného putování po celé planetě Zemi. Děti v týmech cestovaly po všech světadílech a prostřednictvím her a aktivit se seznamovaly s rozdíly a jedinečnostmi ve světě zvířat a lidí. Ve skupinkách žáci vytvořili plakát o svém kontinentu, který prezentovali ostatním. Akce se opravdu zdařila!

Planetárium

Děti se v pořadu seznámily s planetami sluneční soustavy, se základy orientace na obloze, naučily se poznávat některá souhvězdí a dozvěděly se také, jak oblohu správně pozorovat. Podívali jsme se také na některá místa naší modré planety.

Výlet ZOO

O úžasný výlet, který jsme si opravdu užili, se nám opět postaral pan Wolf. Moc mu děkujeme!

Toulcův dvůr

Jak asi musel být člověk v pravěku zručný, aby se mu povedlo udělat z kamene nástroj? Jak postavit hrad, aby vydržel několik set let a nespadl? Dá se kámen jíst? Potřebuje ještě moderní člověk pro svůj život kameny? To je jen několik otázek, na které jsme během programu hledali odpovědi. Čekalo nás putování společnou minulostí lidí a kamenů, odhalování vlastností a rozdílností nerostů a hornin a v neposlední řadě i práce s kamenem. Domů si děti odnesly malý Kámen mudrců.

Výlet Srbsko – Beroun

Výlet za medvídky z večerníčku se zdařil, přálo nám počasí a i medvědi nám zapózovali :-)..

Škola v přírodě – 4. den

Dnes jsme stavěli domečky, pluli na parníku, stříleli z luku a večer všechno završili diskotékou..

no images were found

Škola v přírodě – 3. den

Dnes jsme dopoledne pojali odpočinkově, trošku jsme se učili. Odpoledne jsme šli na hrad Zvíkov a večer jsme rozbalili balík. Budeme hádat, kdo nám ho poslal, tak snad to uhodneme :-).

no images were found

Škola v přírodě – 2. den

Dnes začal den deštivě, ale to nám nezabránilo stavět domečky, nakrmit zvířátka, projet se na autíčkách…. Jen tomu učení jsme mnoho nedali :-))).

Škola v přírodě – 1.den

Adresa:  ZŠ Donovalská!, RZ Štědronín, Plazy 22, Varvažov, 39701.

Počasí se vydařilo, bohužel už máme první a doufáme, že poslední úraz. Tomáš má zraněnou ruku, držíme palce, ať se brzy uzdraví!!! Ostatní děti jsou v pořádku a již jsou v pelíškách. Slzičky žádné…

Interaktivní výstava v Benátkách

Navštívili jsme interaktivní výstavu v expozicích Pánů z Dražic, Tycha Brahe a Jana z Werthu. Oblékli jsme se do rytířského brnění, starodávných šatů, vyzkoušeli jsme si okovat koně, a spoustu dalších činností. Bylo to super!

Krásné čarodějnice ze 3.A

Projektové dny – Pravěk

Na konci dubna jsme bádali a pátrali po stopách pravěku. Moc nás to bavilo a povedlo se nám to!

Jarní běh do schodů

Velmi gratulujeme všem reprezentantům z naší třídy a obzvlášť Matyášovi a Filipovi, kteří se umístili na krásném 2. a 3. místě v Jarním běhu do schodů v ktg. 3. tříd.

Barevný týden

Recitační soutěž Sněženka

V naší třídě máme velkou událost! Matěj vyhrál se svou básní recitační soutěž Sněženka v ktg. 2. a 3. tříd! Gratulujeme!!! Děkujeme i Aničce, která  sice na „bednu“ nedosáhla, ale také naší třídu vzorně reprezentovala!

Chodovská tvrz

Zúčastnili jsme se v Chodovské tvrzi výstavy „Viktorka a vesmírná dobrodružství“, jejíž součástí byl i lektorský program, kde si děti vyzkoušeli různé aktivity a hry. Akce se nám moc líbila.

 

Plavání

Krásné prožití vánočních svátků Vám přeje 3.A.

3A

Vánoční tvoření.

19.12. – Vánoce

5.12. – Čertovská návštěva ve 3.A

Zlobil někdo v 3.A? Tak to víme jen my a Mikuláš s jeho doprovodem…

4.12. – Dřevíčková dílna

Děti se během hodiny seznámily s opracováním dřeva, vyzkoušely si různé nářadí a v závěru si odnesly vlastně vyrobenou dřevěnou hračku,  na kterou jsou náležitě pyšní. 🙂

1.12. – Divadlo kouzel – Kožíšek

Během vánoční show v Divadle čar a kouzel zažily děti mnoho zábavy při čarování kouzelnickou hůlkou a nahlédly do tajů magie a některých neuvěřitelných triků, které si na pódiu také někteří vyzkoušely. Děti si prohlédly také muzeum historických rekvizit slavných kouzelníků a zavítaly do kouzelnického obchůdku. Zde se každý žák mohl vybavit těmi pravými kouzelnickými pomůckami. Na závěr byla připravena autogramiáda Pavla Kožíška s jeho podpisem na památku.

12.11.2014 – Toulcův dvůr – „Krteček a kalhotky“

Jak vypadá len a co vše je nutné udělat, než vznikne látka, se děti dozvěděly prostřednictvím oblíbeného příběhu „O krtečkovi”. Ukázali  a vyzkoušeli jsme si práci s trdlicí, hachlemi a vřetánkem. Naučili jsme se tkát a každý si vyrobil malý kousek látky.

3.A v akci 🙂