5.B

Vítejte na stránkách třídy 5.B

2. pololetí školního roku 2017/2018

 

Organizace posledních dnů školního roku 2017/2018

Ve středu –  4 vyučovací hodiny, ve čtvrtek  – výlet na Žofín, v pátek – slavnostní rozdání vysvědčení a rozloučení s deváťáky – do 10.30. Oběd v 11.00.

Info k  ŠvP

vzhledem k tomu , žen není možné spát na hradě,není potřeba, aby si děti brali s sebou spacák a karimatku. / Na hradě budou filmaři /

Mobilní telefony na škole v přírodě

Na pohovorových hodinách 5.6.2018 se rodiče dohodli, že si děti nebudou na školu v přírodě brát mobilní telefony.

Doplňující informace ke škole v přírodě:

Odjezd je 18.6. od bazénu Jedenáctka v 9:00 (autobus bude již v 8:30). Příjezd je 22.6. mezi 13:00-14:00 k bazénu Jedenáctka.  Jednu noc mohou spát na hradě Lipnice /karimatku a spacák s sebou/.  Program bude něco ve stylu Casino, proto přibalit nějakou košili,  něco jako slušné oblečení. Opět připomínám, že bezinfekčnost přinesou děti k autobusu.

 

10.5.2018 – výlet zámek Loučeň

 

Informace ke škole v přírodě

vzhledem k tomu, že se blíží škola v přírodě, rozdala jsem dětem dokumenty, bez kterých nemohou odjet. Každý dostal tři papíry. Prosím o jejich vyplnění a zaslání v obálce se jménem po dětech do školy. Nejpozději do 11.5.2018. Je to týden před odjezdem. Samozřejmě můžete odevzdat i na pohovorových hodinách 5.6.2018. Potvrzení o bezinfekčnosti do obálky nedávejte, vyberu si ho od dětí u autobusu / bez tohoto potvrzení ale nemohou odjet /. Kartičky zdravotní pojišťovny mám z minulých let. Pouze pokud někdo změnil pojišťovnu, budu potřebovat novou kopii.

 

Pohovorové hodiny 

Připomínám, že v úterý 17.4.2018 se konají pohovorové hodiny.

Prosím o doplatek na ŠvP a peníze na výlet na zámek Loučeň, nejpozději do 20.4.2018, celkem 2000 Kč. Zbytek z této částky budou mít děti uloženy v třídním fondu. Rodiče mohou peníze přinést na pohovorové hodiny.

 

Mumie světa

Výstava, kterou jsme navštívili 22.3.2018 se nám velmi líbila. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o osobnostech dávné i nedávné minulosti a o tom, co se skrývá pod pojmem balzamování.

Další plánované akce: 11.4. – výchovný koncert / ve škole /, 18.5. – ukázka výcviku psů / ve škole /, 21.5. – beseda s policií / ve škole /. Jedná se o jedno až dvouhodinové  akce v průběhu vyučování. Placeny jsou ze školního fondu.

Dne 5.6.2018  je naplánováno ve škole focení tříd                                                              

Nejbližší plánované akce:

Výstava ¨ Mumie světa ¨- 22.3.2018 / 190 Kč /                                                                 

Labyrintárium a  zámek  Loučeň – květen 2018 , terním bude upřesněn / cena 390.        

                                      
                 

Projekt „Ovoce a zelenina do škol“

Doplňující informace:

Naše škola je do projektu „Ovoce a zelenina do škol“ zapojena již několik let. Cílem je nabídnout dětem čerstvou zeleninu a ovoce a přispět tím k vytvoření zdravých stravovacích návyků. Akce je pro děti dobrovolná. Ovoce a zelenina je dodávána v syrovém stavu v přepravkách a v nejrychlejším možném čase distribuováno přímo k dětem do tříd. Ovoce a zeleninu je nutné před konzumací omýt pod tekoucí vodou.

 

PONDĚLÍ

8:00 – 8:45 – slavnostní zahájení, kontrola seznamu žáků. Budu potřebovat vědět, kdo půjde v pondělí a v úterý na oběd (oběd bude od 11:00).

ÚTERÝ

8:00 – 11:20 – třídní agenda – školní řád, klasifikační řád, skříňky, rozdělení funkcí ve třídě aj. (Na oběd půjdeme hned po vyučování).

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK    – výuka v těchto dnech bude probíhat podle rozvrhu bez odpoledního vyučování

Chtěla bych Vás poprosit, aby děti v průběhu tohoto týdne přinesly papírové kapesníčky v krabičce.
Prosím, aby si děti také přinesly sporovní oblečení na tělesnou výchovu.
Dále prosím o 1.000Kč do třídního fondu (na zaplacení pracovních sešitů + třídních aktivit). Žáci mohou peníze nosit do 11.9. 
V průběhu prvního týdne dětem jednotliví vyučujcí sdělí, jaké pomůcky a sešity budou potřebovat. Na každý předmět už budou mít jiného vyučujícího . Termín třídních schůzek bude upřesněn v průběhu příštího týdne.                                                                                                              

Děkuji Lenka Čechová – třídní učitelka

 

Zápis do kroužků na školní rok 2017/2018

se bude konat 14.9. 2017 ve školní jídelně od 17 do 18 hodin.

 

Třídní schůzka 5.B.

Vážení rodiče,   ráda bych Vás pozvala na třídní schůzku, která se bude konat / jak jsem již psala / příští týden v úterý 12.9. v 17.00 ve třídě 5.B. Je to ve druhém patře , poslední třída před tělocvičnou.  Pokud by se někomu nehodila tato hodina / schůzky u mladšího sourozence/, může přijít i dříve / mezi 16-17. 00 /, ale po předcházející domluvě se mnou. 

 Lenka Čechová                                                                                                                                      

 

    Planeta Země 3000    

Dne 27.9. jsme navštívili zeměpisný pořad ¨Planeta Země 3000¨, Brazílie. Byl velmi zajímavý a určitě přínosný. Jelikož se koná každoročně , budeme se těšit ne jeho další pokračování.

            

  INFORMACE PRO RODIČE – ŠKOLNÍ PSYCHOLOG        

V letošním roce začíná na naší škole pracovat školní psycholožka Mgr. Barbora Šmídová. V případě zájmu ji můžete kontaktovat na její e-mailové adrese, kterou najdete na našich stránkách. 

Úřední hodiny: Út: 8-11.00,  Čt: 13-15.00, e-mail: smidovab@donovalskazs.cz.

Plánované akce:

Muzeum hl. m. Prahy : ¨Pražské pověsti¨, 29.11. 2017

Evropský dům  : exkurze , 13.12.2017

Výroba čokolády : 20.12. 2017 / cena – 310 Kč /

 

Zeměpisná přednáška – ¨ AFRIKA¨ 

Ve čtvrtek 12.10. 2017 se ve škole konala přednáška o Africe.
Byla velmi zajímavá a poučná. Určitě se nám tyto poznatky budou
hodit v příštích letech, až budeme probírat jednotlivé světadíly.

     

  CROSS CUP  

V pátek 13.10.2017 se běžel přespolní běh , který má na Jižním Městě tradici a běhá se každoročně také pod názvem  ‚ Běh proti drogám ‚. Velmi úspěšně reprezenotvali i žáci naší třídy. Pomohli tak získat 1. místo v kategorii I. stupeň. Moc děkujeme a gratulujeme.  

           Škola v přírodě – záloha 

    Prosím o zálohu 1500 Kč  do 15.1. 2018.

 

Muzum hl. m. Prahy   

    29.11.2017 jsme navštívili pořad ‚ Pražské pověsti ‚. Bylo to loutkové divadlo, které nám přiblížilo některé z pověstí, které se týkají Prahy. Potom jsme si prohlédli další zajímavosti tohoto muzea. Bylo to velmi zajímavé a poučné.        

Evropský dům

Tato exkurze se konala 13.12.2017. Byla pro žáky velmi poučná  a své získané znalosti si mohli ověřit formou skupinové práce.  Otázky se týkaly ‚ Evropské unie ‚. Skupinová práce se jim velmi dařila a dostalo se jim pochvaly od přednášejícího.

               

Čokoládová dílna

Poslední školní dny kalendářního roku 2017 jsme využili k aktivitám, na které v průběhu roku není tolik času. 20.12.2017 jsme navštívili čokoládovou dílnu v Šestajovicích. Děti se seznámily s historií výroby a původu čokolády. Nejzajímavější částí exkurze pro ně byla výroba a zdobení vlastní čokolády. Součástí programu byla i návštěva místních zvířátek. Celý výlet nám zpříjemnilo počasí. Napadl první letošní sníh, který udělal dětem velkou radost.         

  

Vánoční besídka

Každý rok  se všichni těsíme na nejkrásnější svátky v roce , na Vánoce.  I my jsme si vyzdobili třídu , rozdali dárečky a  ochutnali cukroví. Dárky , které jsme našli pod třídním stomečkem ,udělaly radost nejen dětem , ale i mě , za což bych Vám  chtěla touto cestou poděkovat.