5.B

Školní rok  2018- 19

V. B se nachází v přízemí na konci chodby vpravo

Třídní učitelka Mgr. Pavla Marková, kontakt: markovap@donovalskazs.cz, kabinet v přízemí u schodiště   

 

DUBEN 2019

3. 4.- kurz první pomoci- 1. a 2. vyuč. hodina v ZŠ- placeno z třídního fondu (40,- Kč)

16. 4.- od 17 hodin pohovorové hodiny- ve třídě vlevo od mého kabinetu

18.- 22. 4.- Velikonoční prázdniny

23.- 26. 4.- Barevný týden v ZŠ (Út modrá, St zelená, Čt červeno- růžová, Pá žlutá)

 

ÚNOR 2019

6. 2.exkurze do budovy Národního divadla, vstupné hrazeno z třídního fondu, sraz v 8 hodin před ZŠ, návrat do 13 hodin na oběd, s sebou 2x jízdenka na MHD

Škola v přírodě ( 17.- 21. 6. 2019)- platba na účet 115- 980290217/0100 (záloha 2000 Kč do 15. 2., doplatek 1200 Kč do 30.5.), informace na e- mailu kolin@cervenykriz.eu

11.- 15.2.- jarní prázdniny

 

LEDEN 2019

15. 1.– místo 3. a 4. vyučovací hodiny proběhne v ZŠ pro žáky zdarma preventivní program: Komunikace, konflikty a jejich řešení

15. 1.pohovorové hodiny- zrušeny z důvodu nemoci

Přijímací zkoušky na gymnázia– nahlaste e- mailem žáky, kteří budou dělat přijímací zkoušky (pokud jste tak již neučinili), přihlášku  vydává škola a žáci ji dostanou společně s pololetním vysvědčením, pak ji rodiče dovyplní a vrátí výchovné poradkyni

 

PROSINEC

11. 12. charitativní akce– 16- 19 hodin

Noc z 18. 12. na 19. 12.– předvánoční nocování ve škole– zajišťuje pan učitel Marcel Šverčič, sraz v 18 hodin před hlavním vchodem, nejlépe již navečeření, s sebou karimatku, spacák, náhradní oblečení, snídaně + věci na středu do školy

V pátek 21. 12. třídní vánoční den– konec vyučování po 4. vyučovací hodině

24. 12. 2018- 2. 1. 2019vánoční prázdniny, do školy se jde ve čtvrtek 3. 1. 2019

Krásné Vánoce a hodně zdraví do nového roku 2019.

 

LISTOPAD

2. 11.– kino Světozor- zeměpisná přednáška Planeta Země 3000 (Divoká cesta do barmské říše), vstupné 70 Kč hrazeno z třídního fondu, učíme se 1. vyučovací hodinu, pak odchod do kina, návrat do ZŠ během 5. vyučovací hodiny na oběd, s sebou 2x jízdenku na MHD

13. 11.- třídní schůzky– od 17 hodin společná třídní schůzka, pak individuální pohovory

15. 11.- Muzeum Policie ČR– dopravní výchova

ŘÍJEN

V pátek 5. 10. půjdeme do kina v Hostivaři na film Den na zázračné planetě. Vstupné 99 Kč bude uhrazeno z třídního fondu. Sraz v 8. 30 hodin před ZŠ, návrat do 12. 30 hodin zpět ke škole. S sebou jízdenky na MHD.

16. 10.– proběhne v ZŠ zeměpisná přednáška, vstupné 50 Kč bude hrazeno z třídního fondu

29.- 30. 10.podzimní prázdniny

 

ZÁŘÍ                                                          

Exkurze do Kunratického lesoparku- čtvrtek 27. 9. 2018

Ve čtvrtek 27. 9. 2018 jsme se během pár minut ocitli ve zcela jiném světě. Kde jinde na území hlavního města bychom mohli potkat na procházce ve volné přírodě srnky, bažanty, zajíce, datla, strakapouda, poštolku, stádo muflonů nebo tři exempláře sekvojovce obrovského? Strom, původem z Kalifornie, je považován za nejmohutnější živý organismus na Zemi, dorůstá do výšky sta metrů a dožívá se přes 3 000 let. Jen pár metrů od sekvojovce byla obora a v ní daněk skvrnitý.

Projekt „Ovoce a zelenina do škol“

Naše škola je do projektu „Ovoce a zelenina do škol“ zapojena již několik let. Cílem je nabídnout dětem čerstvou zeleninu a ovoce a přispět tím k vytvoření zdravých stravovacích návyků. Akce je pro děti dobrovolná. Ovoce a zelenina je dodávána v syrovém stavu v přepravkách a v nejrychlejším možném čase distribuováno přímo k dětem do tříd. Ovoce a zeleninu je nutné před konzumací omýt pod tekoucí vodou.