5.A

Školní rok 2019/2020

Předávání vysvědčení

Ukončení školního roku:

Distanční i docházková výuka bude ukončena v pátek 26. 6. 2020.

V pondělí 29. 6. a v úterý 30. 6. 2020 jsou vyhlášeny ředitelské dny.

Vydávání vysvědčení:

Žákům 5. ročníků v pátek 26.6. 2020 v době od 10:30 – 11:45 s třídními učiteli ve venkovních prostorách areálu školy (viz. mapka, pro 5.A to bude zadní roh florbalového hřiště). Lze smíchat děti docházející do školy a žáky, kteří přijdou z domova.

Opatření: roušky, rozestupy mezi žáky a třídami!

Kontakt v případě řešení třídních záležitostí

Prosím rodiče, aby se v případě řešení třídních záležitostí (omluvenky, vyzvednutí věcí, vysvědčení…) obraceli na zástupce ředitele, Mgr. Tomáše Marka – marekt@donovalskazs.cz.

Zkoušky na víceletá gymnázia

Prosím rodiče, aby nám oznámili výsledky zkoušek na víceletá gymnázia. Stačí krátký mail se jménem a výsledkem na marekt@donovalskazs.cz. 

Vyzvednutí zálohy za švp

Je možné si vyzvednout zálohu za švp. Kdo tak ještě neučinil, zastavte se u paní zástupkyně.

Předávání vysvědčení

Předání vysvědčení proběhne v pátek, 26.06.2020 ve venkovních prostorách areálu školy v době od 10,30 do 11,45.

Po vydání vysvědčení žáci, kteří dochází do školy, odchází na oběd nebo do školní družiny, ostatní odchází domů. 

Předávání učebnic

Vzhledem k situaci si v letošním roce žáci ponechají učebnice přes prázdniny doma a výměna proběhne v září na začátku školního roku. Nyní učebnice odevzdávají po individuální dohodě pouze žáci odcházející na víceletá gymnázia a deváťáci. Prosím, pokud se někdo dostal na gymnázium, kontaktujte zástupce ředitele, Mgr. Tomáše Marka a učebnice vyřešíme.

Vyzvednutí věcí ze školy (skříňky, třída)

V následujícím týdnu bychom potřebovali vyklidit skříňky a také bude možnost si vyzvednout školní potřeby a další věci ze třídy. V odkazu níže i v mailech naleznete tabulku, ve které si vyberte den a zapište jméno a čas, kdy se tady zastavíte. Možné to bude od pondělí do čtvrtka v čase mezi 8:00 a 13:00. Sraz vždy u personálního vchodu do školy (ředitelství), zvoňte, prosím na zvonek zást. ředitele. V případě, že se vám termíny nehodí, napište na marekt@donovalskazs.cz a dohodneme náhradní řešení. Díky a těším se na viděnou ;-). Tomáš Marek, zástupce ředitele

TABULKA

AKTUÁLNÍ INFORMACE k 20.5.2020

Věnujte prosím pozornost  – informace k výuce od 25.5.2020

Dobrý den, včera proběhla avizovaná pedagogická rada, ze které vyplynuly následující informace k výuce probíhající od 25.5.2020: 

 • sraz před školou v 7.45
 • naše třída má čislo skupiny 10 – před školou bude čekat učitel s tímto označením
 • ve škole nejsou k dispozici skříňky, děti se přezouvají ve třídě
 • výuka probíhá do 11.45, poté oběd a odchod ze školy
 • v týdnu 25.-29.5. bude naší třídu prezenčně vyučovat p. učitel Šverčič
 • učivo probrané ve škole bude totožné s učivem online výuky, online vyučující se nemění
 • bude upřesněn termín, kdy si jednotlivé děti mohou vyzvednout věci ze svých skříňěk
 • rozvrh:

po: Čj, Čtení, M, Př
út: Čj, M, Vv, Vv
st: Čj, M, Vl, Pr
čt: Čj, M, Př, Hv
pá: Čj, Čtení, M, Vl

seznam dětí příhlášených k prezenční výuce:

Také bych rád požádal rodiče dětí, které zaplatili zálohu na ŠVP, aby mne kontaktovali emailem, jestli souhlasí s vrácením peněz na začátku září po nástupu všech dětí do školy. Pokud ne, kdy mají možnost peníze ve škole vyzvednout. Děkuji

Dále nás oslovil úřad městské části Prahy 11 o distribuci níže uvedeného dotazníku vztahujícího se k online výuce v rámci naší školy. Pokud budete chtít, můžete tak vyjádřit svůj názor a své připomínky k výuce naší školy.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9wBZF2L_KkuC3VcRYYlwjzwplLi-I41Iv0akuYSw1MlUQ1daSlA3N0NDMTNWOUpKUDlKNExTU0dMQSQlQCN0PWcu

Děkuji za vaši pozornost a v případě otázek mne kontaktujte emailem.
Mgr. Václav Endal

AKTUÁLNÍ INFORMACE k 14.5.2020

Dobrý den, prosím všechny rodiče, aby se podívali na tento odkaz – http://www.donovalskazs.cz/2020/05/info-1-stupen/

Jsou zde uvedeny informace a podmínky pro školní docházku od 25.5.2020.

V případě vašeho zájmu o prezenční výuku prosím o vyplnění a zaslání potřebných podkladů na můj email.

Pro naši třídu neplatí možnost odpolední „družiny“, ta bude umožněna pouze žákům do 3. třídy.

Je třeba se rozhodnou a potřebné věci odeslat do neděle 17.5.2020.

Děkuji a přeji poklidné dny
Mgr. Václav Endal

AKTUÁLNÍ INFORMACE k 28.4.2020

Ahoj Děti, předávám další výuku z českého a anglického jazyka:

Anglický jazyk – pí. učitelka Gregorová

Milé děti,doufám, že se vám podařilo najít poslechy, které jsem vám doporučila.
 
Pokud ne, zadejte si do vyhledávače  „anglické pohádky pro začátečníky“. Je tam velká nabídka jednoduchých textů, třeba „Peppa Pig“.
 
Když příběh rozkliknete, vpravo se objeví velká nabídka dalších videí.
 
Také si musíme doplnit slovní zásobu a mluvnici.
 
Opište do sešitu tabulku z prac. sešitu str.22, frekvenční příslovce. Str.38 opište tabulku osobních zájmen pro 1.pád a 2. a 7.pád.
 
Ještě str.41 Have to/must.
 
Dále se osvojte slovíčka 4.lekce str.69 – 71. /řadu jich určitě znáte/
 
Pokuste se vypracovat cvičení, která zvládnete. Zkontrolujeme, doplníme a vysvětlíme, až se setkáme.
 
Moc vás zdraví Gregorová.
 

Český jazyk – pí. učitelka Košvancová

1. Mluvnice – nové učivo – Příslovce (viz. příloha – přehled ode mě)
2. Literatura – čítanka strana 92-93, přečíst
3. Sloh – slohový útvar e-mail, učebnice strana 140

na tomto odkazu naleznete potřebné podklady: https://docs.google.com/document/d/1pcyec-_sQ4KqmbPL57LQXW2Y7VQDCltaXxPLMuKhoJ8/edit

21.04.2020

Výuka ČJ probíhá v nezměněném režimu s paní učitelkou Košvancovou, zastupujícím třídním učitelem je do konce školního roku Mgr. Václav Endal. Děkujeme za pochopení, vedení ZŠ.

AKTUÁLNÍ INFORMACE k 21.4.2020

Dobré ráno,

doufám, že se máte hezky, moc nezlobíte a občas se podíváte také na školu 🙂 Vypadá to, že návrat se nám blíží. Online vyučování z hlavních předmětů probíhá úspěšně skrze aplikaci google classroom, to jsem rád. Pouze s Davidem Ta Phuoc Loc se nám stále nedaří spojit, proto raději přikládám výuku z českého jazyku ještě i zde:

1 část:
a) mluvnice: zájmeno se a rozdíl s sebou x sebou (učebnice str. 114, přiložený list), spojky (učebnice str. 105)
   + viz.přiložený pracovní list na procvičování zájmen
b) literatura: čítanka str. 89 – Sibyla, královna ze Sáby a strana 90 – Nostradamus – přečíst
c) sloh: slohový útvar inzerát (viz. přiložený pracovní list)
 
 
 
2 část:
a) mluvnice: Opakování zájmen (pracovní sešit str. 52-53), psaní čárky ve větě a v souvětí (pracovní sešit str.60-61)
b) literatura: Čítanka str. 90-91 – Pýthie a strana 92 – Pýthia – přečíst
c) sloh: slohový útvar inzerát – kontrola vašich prací – vlastní tvorba inzerátu – prodej sportovního vybavení
 
Mějte se hezky 🙂 
 
 
AKTUÁLNÍ INFORMACE k 3.4.2020

Další online google učebna anglického jazkyka od pí učitelky Muškové – přeposílám celý emal: 

Ahoj,

otevřela jsem pro páté ročníky Google učebnu, rozeslala všem svým žákům pozvánku, pro případ uvádím i kód: w5y7y6g. Komunikace bude probíhat již pouze prostřednictvím učebny.

Kdo patří do skupiny pí učitelky Muškové, ať se tedy připojí. Děkuji a mějte se hezky 🙂

AKTUÁLNÍ INFORMACE ke 2.4.2020

Dobré ráno, pí učitelka Kašpárková se také rozhodla, že pro vás vytvoří speciální učebnu na přírodovědu. Tady je kód učebny: cg3pzmt

Tak se prosím také připojte. Děkuju a ať máte fajn den 🙂

Výuka od učitelů pro domácí zpracování ke dni 1.4.2020

Dobré ráno, doufám, že se máte fajn a jen nelenošíte 🙂 posílám zadání na angličtinu od pí učitelky Gregorové a také další učivo z Českého Jazyka. 

Anglický jazyk – pí. učitelka Gregorová

Milé děti, moc vás zdravím a doufám, že se máte dobře. Přemýšlela jsem, jak v této situaci, na výuku angličtiny. Přišla jsem na to, jak si zopakovat slovní zásobu, naučit se nová slovíčka a zároveň angličtinu slyšet.

Otevřete si na PC heslo „anglický poslech s titulky/část video pohádky/“. Vyberte si jen anglické. „anglické pohádky s titulky“.

Je tam různá úroveň. Pořiďte si sešit, do kterého si napíšete název videa a vypíšete neznámá slova. Překlad si najdete na PC slovníku. Snažte se poslouchat každý den.

Gramatiku si vysvětlíme a procvičíme, až se uvidíme. Vaši snahu ohodnotím. Budu ráda, když mi dáte vědět na můj školní mail, zda se vám podařilo stránky najít a jak se vám pracuje.

Nebojte se, všechno zvládneme. Mějte se moc hezky a mám vás ráda.

Zdraví Gregorová.

Český jazyk – pí. učitelka Košvancová

Posílám pro jistotu zkrácenou verzi nového učiva Čj od 30.3. – 3.4. 2020:
 
– Tento týden začneme probírat novou látku – Zájmena, učebnice str. 111 – 115. V příloze máte ode mě vypracovaný přehled. Vytiskněte, nalepte nebo opište do sešitu a musíte se naučit. Budeme vše procvičovat. 
 
– Literatura – učebnice str. 87-88 + do sešitu napíšeme co víme o pověsti (literární útvar). Bude v Google učebně.
 
Pro tento týden je to vše, to podstatné, jinak vše bude v Google učebně.
 
 
poznámka: Pí učitelka by ráda, aby se i David (TA phuoc loc) s Tomášem Vondráčkem aktivně zapojili do výuky – prosím tedy kohokoliv z vás kdo má kontakt, aby klukům napsal, abych nemusel volat rodičům. Děkuju 🙂
 
 

Výuka od učitelů pro domácí zpracování ke dni 26.3.2020

Dobré ráno,

nejdřív bych rád pochválil ty, kteří se účastnili online výuky češtiny včera s paní učitelkou Košvancovou. Další výuka bude probíhat příští úterý opět od 9:00.

Dále přidávám od paní učitelek další výuku na přirodovědu a vlastivědu:

Přírodověda:
– Na první stránce je zápis do sešitu a obrázky. Zápis do sešitu ať si prosím opíší a obrázky nalepí. Na druhé stránce je pracovní list. Ten ať prosím vyplní a také nalepí do sešitu.

http://www.donovalskazs.cz/svalova-soustava-zapis-do-sesitu/

Vlastivěda:
– Zeměpisná část – zápis opsat do sešitu + nakreslit obrázek podle pokynů v zápise
– Dějepisná část – učebnice – str. 33 – 35 (přečíst + odpovědět na otázky)
http://www.donovalskazs.cz/zapis-evropa/

Mějte se dobře 🙂

Výuka od učitelů pro domácí zpracování ke dni 25.3.2020

Český jazyk – pí. učitelka Košvancová

český jazyk do 30.3. 2020 :
1. 25.3.2020 Sloh: Přečíst v učebnici str. 100 / úryvek Požár. Vypracujte do sešitu na sloh nebo na samostatný papír cv. 1/100. Vymyslete na základě úvodního textu celý příběh, doplňte začátek a konec příběhu o Vilémovi. Napište jako vypravování, dle Vaší fantazie, minimálně na jednu stránku malého sešitu. Úkol je do 1.4. 2020.
2. 26.3.2020 Literatura: V učebnici str. 85 – 87: Libušina proroctví. Do sešitu napište 26.3. a název J. F. Bobák: Libušina proroctví. Písemně do sešitu odpovězte po přečtení úryvku na otázky str. 87 /1,2. Posílejte, prosím, během úterý 31.3.2020
3. 25.3.-30.3.2020 Mluvnice: v příloze pracovní list na český jazyk ( nejlépe vytisknout a psát přímo na pracovní list, případně stáhnout a odpovídat písemně na volný papír, dle zadání, nemusíte tedy do sešitu).

Vypracovaný list mi odevzdejte,prosím, do učebny, na můj školní mail nebo ofotit opět skrze aplikaci WhatsApp do pondělí 30.3. 2020 do 9.00. ! Pozor!!! malá oprava – u posledního cvičení pouze uvedená podstatná jména, cv.9/str.30 učebnice, neplatí !
Příští týden už začneme nové téma: Zájmena. Děkuji 🙂 

25.3.2020

Dobrý dne Všem, 

vzhledem k vývoji celé situace a předpokladem, že do školy se půjde nejdříve v průběhu května, bych rád zefektivnil online systém výuky v naší třídě. Proto celou výuku (na popud některých z rodičů) budeme směřovat přes systém google classrom. Tedy: 

Český jazyk – pí. Košvancová – kód učebny: p3kz463
– 
paní učitelka bude pravidelně online na „povinné! :)“ hodiny každé úterý a čtvrtek od 9.00 do 10.00. Platí od 26.3.

Matematika – p. Šverčič – kód učebny: ewpdyq7

Nově třídní učebna – kód učebny: yb2fkvn
         – tato učebna bude pod mým vedením a budu zde shromažďovat podklady pro předměty: anglický jazyk (obě skupiny), vlastivěda, přírodověda.
         – dále zde budu dávat informace o vývoji a bude také možná komunikace o třídních záležitostech jak s dětmi tak rodiči

         – informace budu duplikovat zde na stránce třídy tak, aby i žáci s omezeným přístupem k internetu mohli pracovat. Rád bych však, aby se kdo může připojil do všech učeben na google classroom a aktivně s učiteli spolupracoval!

Dále chci požádat žáky a rodiče žáků, kteří se zatím do výuky nezapojili, aby se neprodleně spojili s učiteli a do výuky se zapojili. V případě, že tak neučiní do konce tohoto týdne – 29.3., začnu pátrat po důvodech. Protože od některých učitelů mám avizovanou možnost neklasifikace, což bych nerad.

Ačkoliv je vzniklá situace pro nás všechny komplikací, je třeba se v rámci možností aktivně účastnit online výuky. Abychom měli po návratu všichni co nejméně práce s doháněním učiva.

Prosím žáky, aby tyto informace šířili dál a tak se dostaly ke všem!

Děkuji za Vaši spolupráci a přeji Všem v rámci možností poklidné dny 🙂 

PS.: Nebráním se Vašim připomínkám ke zefektivnění výuky, tak aby vše co nejlépe fungovalo, na emailu budu dále skoro každý den.

Mějte se dobře 🙂  

Výuka od učitelů pro domácí zpracování ke dni 23.3.2020

Aj – skupina pí.učitelky Muškové

online učebnice  str. 72 – podívat se na video o Los Angeles, str. 73 – podívat se na města v U.S.A. + cvičení 2,3,4 – interaktivně 

4 A – Welcome to my house – str.74 – cv.1 slovíčka vypsat do š.sešitu, 75/6 interaktivně, PS 28-29, PS str.30 přečíst gramatiku, napsat do š.sešitu tabulky zájmen osobních , přivlastňovacích + přivlastňovací pád, PS str.31                           

Výuka od učitelů pro domácí zpracování ke dni 20.3.2020

Přírodověda – pí. učitelka Kašpárková

Na první stránce je zápis do sešitu a obrázky. Zápis do sešitu ať si prosím opíší a obrázky nalepí. Na druhé stránce je pracovní list. Ten ať prosím vyplní a také nalepí do sešitu.

http://www.donovalskazs.cz/zapis-do-sesitu-operna-soustava/

 

Český jazyk – pí. učitelka Košvancová

 
– učivo pro 5.A. – český jazyk, ne všichni žáci jsou přihlášení do Google učebny.
 
Učivo od čtvrtka 19.3. – úterý 24.3. 2020
1. Všichni, prosím, opakujte doposud probrané učivo: shoda přísudku s podmětem, s několikanásobným podmětem, přídavná jména, slovní druhy, podstatná jména hromadná, pomnožná a látková, číslovky, předpony s, z, vz a předložky s,z a vzory podstatných jmen
2. V pracovním sešitě Rubínka všichni doplní : str. 15,16,29,30,31,43,46,47 ( ti, co mají hotové, mají o to méně práce )
3. Všem, kteří se mnou pracují v Google učebně, moc děkuji a chválím !
4. Do sešitu na mluvnici písemně : 107 / 30, 109 / 5
3. Doporučené stránky k procvičování :

Anglický jazyk – pí. učitelka Gregorová

– Zopakovat hodiny – přítomný čas prostý a tázací zájmena
– Pracovní sešit 2.díl  str. 16 – 23
– Slovní zásoba str. 66 – 68

Výuka od učitelů pro domácí zpracování ke dni 16.3.2020

Matematika – p. učitel Šverčič

Od zítřka bude zadání vkládáno do google učebny Matematika 5.ročník 2019/2020 pro páté třídy. Kód učebny je ewpdyq7 

Český jazyk – pí. učitelka Košvancová

16.-18.3.2020 :
 
1. v příloze posílám pracovní list, který jsem dětem vytvořila, shrnutí na slovní druhy neohebné. Prosím, kdo může, vytisknout, naučit se, opakovat a procvičovat.
 
2. Do sešitu vypracovat 101/8, 102/13
 
3. Čítanka učebnice str. 84-85, přečíst Alois Jirásek : Proroctví slepého mládence z knihy Staré pověsti české, Zápis do sešitu oranžový rámeček str. 85 – o A. Jiráskovi.
 
4. Sloh : Reklama /učebnice str. 110, zápis do sešitu rámeček nahoře/ + do sešitu str. 110/10 – vlastní reklama na svůj oblíbený výrobek, předmět (můžete nakreslit i obrázek).
 
Moc děkuji, jsou to přijímačkový ročník, proto český jazyk velmi důležitý, snad budou zvládat, všichni mají na mě kontakt i já na ně, mohou se na mě kdykoliv obrátit, vědí z minulého týdne.
Bylo by prima, kdyby se připojili do Google učebny 🙂

http://www.donovalskazs.cz/slovni-druhy-neohebne-shrnuti-5-rocnik/

Zde je doplněna výuka od učitelů pro domácí zpracování ke dni 13.3.2020

Přírodověda – pí. učitelka Kašpárková

Ve výuce jsme napřed, pokud budeme doma déle jak 14dní, bude zde výuka doplněna.

Vlastivěda – pí. učitelka Kovačová

Zeměpisná část – učebnice – str. 42 – 47 (přečíst + odpovědět na otázky)
                            – pracovní sešit – str. 24 – 27
Dějepisná část – pracovní sešit – str. 26 cv. 2, str. 27

Informatika – pí. učitelka Štiková

Práce zadána v učebně Google classroom

Matematika – p. učitel Šverčič

Práce v učebnici na straně  52/3,4 a v pracovním sešitu 2 strana  4/1, 5/2 a+b

Domácí studium Český jazyk – pí. učitelka Košvancová

Od pondělí 16.3.2020 bude již fungovat Google učebna, kam budu zadávat práci pro samostudium. Přístupový kód : p3kz463. Dětem byl odeslán na jejich školní mail. Děkuji Andrea Košvancová

Vážení rodiče a žáci,

po dobu přerušení výuky ve škole budu zadávat práci dětem za každou odpadlou hodinu, a to jak na tyto webové stránky, tak i na jejich školní maily. Dnes vkládám práci za st – pá 11. – 13.3. 2020. Od přístího týdne každý den ráno od 8.00 od po – pá.

 1. učebnice Český jazyk str. 99/25 – přepis do sešitu na mluvnici
 2. opakování předložek s, z a vz, dle přehledu, který jsem Vám vytvořila jako pracovní list
 3. Rubínka – pracovní učebnice Český jazyk – str. 80/31, str. 82/42, celá str. 17, celá str. 46, str. 47/4,5
 4. připomínám všem dokončit domácí úkol : Rubínka str. 54/1, str. 55/1 a pracovní listy na opakování slovních druhů (rozdala jsem na poslední hodině)
 5. Připomínám čtenářský deník – přečíst knihu a zapsat, dle vlastního výběru, dětská dobrodružná literatura do 30.3. 2020.

Aj – skupina pí.učitelky Muškové:

Práce v interaktivní učebnici Bloggers 1-online, všichni žáci by již měli být registrováni (kódy k registraci jsou k dispozici v PS1 na úvodní straně), učebnice str.64, cv. 1, 2, 3- tabulku přepsat do š.sešitu, slovíčka vyhledat v PS2 ve slovníku, PS2 str. 20, cv. 1  info: kliknutím na zadání úkolu, se zadání přeloží do českého jazyka

Bloggers 1 online učebnice str.64 – přečíst, zapsat do š.sešitu tabulku 3, překlad slov k dispozici ve slovníku PS2 str.67/3C a 3D, PS str.20-21 cv.1,2,3, 4 – dobrovolně, str. 22-23, cv.5,6,7,8 správná řešení cvičení k dispozici v online verzi PS,cvičeni v PS vypracovat do papírové formy PS

Vítejte ve třídě 5.A

Informace k pracovním sešitům

Celková částka činí 550,-Kč (1 sešit ČJ, 2 ks AJ, 2 ks Ma, 1 Pa, 2 ks Vl).

Vážení rodiče, dovoluji si Vás pozvat na krátkou informativní schůzku, která se uskuteční dne 25. 9. 2019 od 17.30 hod. ve třídě V. A -hlavní budova, 2. patro.

Ilona Blažková, třídní učitelka

 

Plánované akce:

Toulcův dvůr – 11. 10. 2019  8:00-13:00 – 100,-Kč

Planetárium – 12. 11. 2019    9:00-12:30 – 75,-Kč

Výroba mýdla – 3. 12. 2019    8:00-12:30 – 380,-Kč

Informace k 20. 12. 2019

od 8:00-10:00 třídní besídka, poté vánoční zpívání a oběd v 11:00

Nástup do školy po prázdninách je v pondělí 6. 1. 2020

 

 

 

Do nového školního roku přeji všem mnoho úspěchů, radosti a spokojenosti.

Informace ke čtenářskému deníku: ke každé knize bude uvedeno:                napsat autora knihy a ilustrací, datum a místo vydání, vypsat obsah (názvy všech pohádek), zpracovat 2-3 pohádky dle výběru, napsat úryvek (co zaujalo), případně doplnit ilustrací, doporučení vrstevníkům.

 1. Devatero pohádek – termín 30. 10. 2019
 2. Pohádky zahraničního autora – termín 30. 11. 2019
 3. Fimfárum – termín do 30. 1. 2020
 4. Dětská dobrodružná literatura – do 30. 3. 2020
 5. Sci-fi, fantasy – do 30. 4. 2020
 6. Volný výběr – do 30. 5. 2020

                                               

 

 

 

Školní rok 2018 /2019

  🙂         HURÁ, JSOU PRÁZDNINY      🙂 

28.6. Vážení rodiče, chtěla bych Vám velmi poděkovat za velkorysý dar, který mi dnes děvčata a kluci slavnostně předali. Byla to dojemná chvilka, kdy jsme se loučili, popřáli si navzájem krásné prázdniny a štěstí do dalších dnů.  Ať se Vám všem daří !             

Srdečně    Dana Haladová    🙂

___________________________________________________________________

ČERVEN-  důležité informace:

Organizace posledního školního týdne

V úterý 25.6. půjdeme do parku u Chodovské tvrze.Sraz ve třídě.

 

Pondělí až čtvrtek – program do 11.45

Pondělí- odevzdávání učebnic / je jich 7 + zeměpisná mapa/.Prosím o jejich kontrolu, případné zalepení. 

Jedno dopoledne strávíme v parku u Chodovské tvrze. Den ještě / dle aktuálního počasí/ upřesním-děti se dozví den před. Budeme v parku relaxovat, možné vše k zábavě- např. koloběžka, guma na skákání, stuha na gymnastiku, lítací talíře, míčky všeho druhu apod. Zejména pro děvčata doporučuji  válecí deku pro případný piknik v trávě.  Děti, které budou mít koloběžku, musí mít helmu. Doporučuji pokrývku hlavy , svačinku do parku a  větší množství tekutin. Všechny děti se mohou těšit na zmrzlinu . Bude hrazena z tř. fondu 🙂

pátek- DEN VYSVĚDČENÍ

8 – 8-45 TŘÍDNICKÁ HODINA -UZAVŘENÍ ČTVRTÉ TŘÍDY A ROZDÁNÍ VYSVĚDČENÍ / prosím, aby měly děti na vysvědčení pevné desky /

8.45-9.30  PROGRAM V ATRIU, ROZLOUČENÍ S DEVÁŤÁKY

_____________________________________________________________________

Přeji hezké dny

DH  🙂

_____________________________________________________________________________

 

 

Škola v přírodě 23.-27.4. 2019    Janov nad Nisou /hotel Semerink

 

Zpráva ze školy v přírodě:

Máme se ÚŽASNĚ, počasí je SUPER, sluníčko nám svítí celý den. Jídlo je skvělé, všem dětem chutná a přidávají si. Včera jsme měli táborák a opekli jsme buřtíky. Odpoledne jsme vylezli na rozhlednu Slovanka a skoukli nádhérné okolí a přírodu.U hotelu máme trampolínu a lesní hřiště, kde každý den hrajeme hry a uživáme si sportování a pěkného počasí.

Všechny děti jsou zdrávy a veselé, dokonce se jim ani nechce domů 🙂

__________________________________________________________________________________________

Další informace ke škole v přírodě :

 UČENÍ S SEBOU : na matematiku – červený pr. sešit ( 2.díl) + školní modrý + do dvojice jednu učebnici M

na češtinu : žlutý pracovní sešit ( 2.díl), školní malý + písmenkový + do dvojice jednu učebnici.  Tyto školní sešity vložte do desek s drukem. Dále nějaký notes nebo sešit na poznámky a knížku. Malý penál. Toto vše do igelitové tašky a zabalit do kufru.Děti s sebou neberou žádné pomůcky na geometrii. Žákovskou knížku nechte doma.

 • doplatek se bude hradit až po příjezdu 
 • POZOR ZMĚNA MÍSTA ODJEZDU AUTOBUSU:
 • odjezd autobusu je v úterý 23.4. v 8.00.
 • Sraz bude mezi 7.30-7.45  na PARKOVIŠTI BAZÉNU PRAHY 11.
 • Před odjezdem mi rodič dítěte podepíše bezinfekčnost ( prosím, aby tak učinil každý) a předá osobně případné léky s popisem.
 • návrat :sobota 27.4. Budeme vyjíždět kolem 10 hodiny, předpokládaný příjezd ke škole asi mezi 11.30-12.15- dle dopravní situace.
 • Obědy ve školení jídelně jsou pro všechny děti hromadně odhlášeny. Děti, které nejedou, si je musí opět navolit.
 • Děkuji za spolupráci  DH________________________________________________________________________________________________________________________________

Pokud máte zájem o osobní konzultaci s paní učitelkou na angličtinu J. Gregorovou, můžete využít pohovorových  hodin a dostavit se v úterý mezi 17.00- 17.15 do naší třídy.  V tomto čase zde bude paní učitelka přítomna .

__________________________________________________________________________________________

Škola v přírodě  4.A  (23.4.-27.4.2019) 

Korespondenční adresa:    hotel Semerink, Janov nad Nisou 1284 ,468 11

________________________________________________

Prosím, aby do středy 17.4. (nejpozději) děti donesly v průhledných deskách: 1/ potvrzení od doktora 2/ list účastníka 3/ ofocenou kartičku zdr. pojišťovny

U autobusu:  Děti , které užívají pravidelně léky, přinesou léky v uzavíratelném obalu s popisem / jméno dítěte, přesné dávkování léků s  podpisem rodiče/

-dítě, kterému je v autobusu špatně, by mělo ½ hod. před odjezdem spolknout Kinedryl- tuto skutečnost mi nahlašte při odjezdu. Přibalte dítěti do baťůžku igel.tašku . Tyto děti budou mít Kinedryl i v balíčku s léky na zpáteční cestu.   

Dítě nastupuje do autobusu s :

•  batůžek  – svačina  a pití /  stravování na místě začíná obědem / + malá hračka, časopis… /.  Láhev na pití se šroubovacím uzávěrem – min. 0,5litru .

 Věci v kufru ( nejlépe na kolečkách), popřípadě sport. tašce

Hygienické potřeby, ručník. Pevné boty + sportovní  boty,  bačkory nebo pantofle, 2 bundy 1x slabší + 1x silnější , pláštěnka, spodní prádlo, nátělník , ponožky, punčocháče, nebo legíny, čepice, přibalte i tenké rukavice, kšiltovku, pyžamo – a to i u dívek (nikoliv  lehká košilka), šusťákové kalhoty  + kalhoty,  mikina, svetr,  tepláková souprava , trička s kr. rukávem i s dl. rukávem, hadrový pytel na špinavé prádlo (např. povlak od polštáře) –nikoliv igelit. pytlík, -papírové kapesníky, sluneční brýle. Plavky nebalit .

Pro radost a obveselení :

Doporučuji :švihadlo,skákací guma, míček, malého  plyšáka do postele, drobné hračky, baterku. Budeme mít i podvečerní diskotéku se soutěžemi. Ty dívky, které si chtějí přibalit něco pěkného na sebe / flitrové triko, sukýnku…, čelenku, náušnice…/pochopitelně mohou.

 UČENÍ: malý penálek,pero, fixy, tužka, guma a  děti si domluví ve dvojicích nebo trojicích, kdo vezme malé lepidlo, nůžky a ořezávátko/,  notes na poznámky a malování / nebo trhací blok, kniha na čtení a časopis/ a to i starý již přečtený- budeme si je vzájemně půjčovat. Na školní potřeby zabalte dětem i desky, které  si děti vezmou ze školy/ a přibalte jim i igel.tašku  Jaké sešity a učebnice – se dozví příští týden.

 Na zábavu do pokoje doporučuji např. : karty /Prší, kvarteta, Uno, dále dámu a šachy, Člověče, nezlob se… Náročnější hry typu Monopoly, Dostihy a sázky- nedávejte, vyžadují mnohem více času, než budeme mít.Taktéž nedoporučuji jakékoliv části z Lega.  Doporučuji : kluci- autíčko, malý míček, karty, hlavolamy, …  Dívky: deníčky, panenky s oblíkáním, plyšáky,omalovánky…

 NEDÁVAT:   mobily, nožíky, elektronické hry, tablety, mobily, MP3, dívkám malování / rtěnky ani laky na nehty/, cenné věci (náušnice, řetízky, prstýnky  apod.)

 Sladkosti prosím balte uvážlivě, pochopitelně děti mohou mít nějakou mňamku od Vás. Ale nedávejte dětem tvrdé bonbóny ani lízátka ! Doporučuji gumové bonbóny, čokol. tyčinku, sušenky…

Kapesné : doporučuji nedávat více než 200,-

 

Pohled domů budu i se známkou kupovat pro každé dítě z tř. fondu. Připomeňte dítěti přesnou adresu domů.

Dětem můžete napsat pohledy ,ty mi předejte v den odjezdu v obálce.

Pokud chcete i ostatním dětem přilepšit a dáte nám u autobusu nějakou sladkost pro všechny děti- budeme moc rádi Pokud máte možnost získat pro třídu nějaké sponzorské drobnosti (propisky, bločky, ….) , děti to vždy uvítají !

Věci nemusí být podepsané, pevně věřím, že vše dohledáme a nic neztratíme. 

Prostředek proti klíšťatům a opalovací krém s vysokým UV faktorem zajistím já / bude hrazeno z tř. fondu/  a děti budeme těmito přípravky natírat.

Pokud máte na srdci nějakou další důležitou informaci týkající se Vašeho dítěte, prosím, sdělte mi jí včas.  Sledujte v dalších dnech naše webovky. Objeví se na nich další doplňující  informace. Děkuji  za spolupráci  🙂   DH   

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče , v úterý 9.dubna se konají od 17 do 19 hod. pohovorové hodiny. Pokud se chcete dostavit, prosím, kontaktujte mě, domluvíme přesný termín. Rodiče, se kterými potřebuji mluvit, obešlu v následujících dnech mailem. Děkuji a přeji hezké jarní dny.

D.H.     🙂

_______________________________________________________________________________________________________________________

Ve čtvrtek 28.3. proběhla školní recitační soutěž Sněženka, na kterou si připravili své básničky : Ališka, Barunka, Máťa, Kristýnka, a Julča. Moc jim za to děkujeme. Do školního kola postoupily Barunka a Julinka Holanová, která získala krásné třetí místo v kategorii žáků 4. a 5. tříd. Gratulujeme  🙂

29.3.  Informace k referátům ze zeměpisu :

Stručný popis práce:
-dvojice dětí má referát na jeden ze 14 krajů ČR
– hlavním úkolem je, se na něj společně připravit / načíst si informace nejdříve z učebnice zeměpisu, dále zjišťovat zajímavosti o kraji z dalších zdrojů jako je např. internet, knížky, průvodce krajem,nebo i  využít zážitky z vlastní návštěvy…/ 
-společně se sejít a dát referát  dohromady
– připravit pro třídu asi 10- max. 15 minutovou prezentaci ( děti mohou mít prezentaci připravenou i na „flešce“) 
– vytvořit na  dva papíry A4 plakát o svém kraji, který bude viset ve třídě 
Referáty budou v tomto pořadí :Liberecký, Ústecký, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Kraj Vysočina, Pardubický, Králové-hradecký, Středočeský, Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký, Moravskoslezský a nakonec město Praha. Bude nám to vycházet přibližně tak dva referáty na týden. První referát bude již příští týden ve čtvrtek.
🙂  Hezký víkend   🙂    
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče, chci Vás informovat, že není z bezpečnostních důvodů možné, aby dítě, které jde během výuky k lékaři, odcházelo ze školy SAMO. A to, bohužel, ani v případě, že mi tuto informaci předáte písemně. Děkujeme za pochopení.

________________________________________________________________________________________

Upozornění : ve středu 20.2. budu vybírat zálohu na švp ve výši 1500,- 

Na druhé pololetí budu vybírat do třídního fondu 250,- Peníze již můžete posílat.

Ve čtvrtek  28.2. půjdeme na přírodovědnou výstavu v Nové budově Národního muzea “ Světlo a život“. První hodinu se učíme.  Vstupné bude hrazeno z TF.

_________________________________________________________

Literatura pro 2.pololetí 4. třídy . Vyber si / nejméně / dvě knihy dle vlastní volby.

Po přečtení ji zapiš do svého čtenářského deníku.

Cibula,V.- Pražské pověsti

Petiška, E. – Čtení o hradech, zámcích, městech

Poláček, K. -Bylo nás pět

Steklač, V.- Boříkovy lapálie

Foglar, J.- Strach nad Bobří řekou, Záhada hlavolamu

Julia Goldingová- Zlatá jehla aneb Dobrodružství mezi světy

Astrid Lindgrenová – Detektiv Kalle má podezření, Ronja, dcera loupežníka

Vojtěch Steklač- Žlutý Robert
Svatopluk Hrnčíř- Sedm sněhuláků a jiné případy pro začínající detektivy

Braunová, P. – Borůvkové léto sTerezou
Zinnerová, M. – Tajemství proutěného košíku

Řezáč, V. -Poplach v Kovářské uličce

E.Svobodová – Martine, vrať se!

Pro zdatné čtenáře :

Kipling, R. -Kniha džunglí

Pleva, J. V. -Robinson Crusoe

Stevenson, R. L.- Ostrov pokladů
J. K. Rowlingová- Harry Potter a Kámen mudrců
Jules Verne – Tajuplný ostrov

Petiška, E. – Staré řecké báje a pověsti

________________________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče, v úterý 29.1. bude POSLEDNÍ PLAVÁNÍ v tomto šk. roce.______________________________________________________________

 23.1. Vážení rodiče, příští úterý 29.ledna se bude od 17 hodin konat naše TŘÍDNÍ SCHŮZKA. Těším se na Vaši účast.  S pozdravem D.Haladová       Rodiče, se kterými potřebuji hovořit osobně, obešlu mailem. Děkuji._______________________________________________________________________________________________________________________

Čtenářské deníky se zápisy obou knih ( E.Štorch a Obrázky z čes. dějin) mohou děti odevzdávat v následujících dnech, nejpozději však k 21.1.

Ve středu 9.1. se začínáme učit vzory podst. jména rodu MUŽSKÉHO. Jedná se o poměrně náročnou látku, prosím, abyste s dětmi doma procvičovali . Zde nabízím několik odkazů k interaktivnímu doučování, které děti bude (možná…   :-)) i bavit.  Děkuji za spolupráci.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/pravopisny-trenazer/vyber.html

http://www.ucirna.cz/cestina/podstatna_jmena_rod_muzsky.php

http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_043

________________________________________

Vážení rodiče a milí žáci, přeji Vám krásné Vánoce naplněné pohodou a radostí, dětem hodně dárků pod stromečkem, všem pevné zdraví, hodně štěstí a lásky v novém roce ! Moc všem děkuji za krásné dárečky, velmi mě potěšily  🙂  Těším se na spolupráci  v novém roce a s dětmi na viděnou ve čtvrtek 3.1. 2019 . Srdečně Dana Haladová

___________________________________________________________

An Xmas lesson + letters from Turkey

 

 

17.12. S velkou radostí Vám oznamuji, že celková  částka, která byla vybrána na akci na podporu pana učitele Jana Hauberta činí  neuvěřitelných 238 670 Kč. Ještě jednou velký dík Vám všem 🙂

K organizaci tohoto týdne : do čtvrtka se učíme podle rozvrhu. Případné příjemné změny oznámím dětem ve třídě ( budou se týkat např. chystaného  „koukání“ na vánoční film). V pátek 21.12. děti končí již v 10.55. Od 11 hodin se vydává oběd, pak jdou domů.  Přeji všem hezké dny DH  🙂

_____________________________________________________________________________________

 

12.12.Vážení rodiče,chci Vám všem velmi poděkovat za hojnou a štědrou účast na charitativním podvečeru. Výši vybraného příspěvku se dozvíme v příštích dnech a následně bude tato informace sdělena i dětem.

V pátek 21.12. budeme mít ve třídě vánoční besídku. Děti si zítra vylosují jméno kamaráda či kamarádky, pro kterou pořídí dárek. Dnes se děti domluvily, že by cena dárku měla být v rozmezí 50-100 Kč.  Dárek, prosím, vánočně zabalte a opatřete jmenovkou. Kromě tohoto dárku mohou děti přinést dárek i svému vybranému kamarádovi či kamarádce. Aby si děti den užily, budou celé dopoledne ďobat a mlsat. Proto, prosím, připravte něco na zub. Mohou to být jakékoliv (nejlépe vánoční)  laskominky- cukroví, oříšky, mandličky, perníčky, křížaly, také ovoce a slané ďobání . Děti mě uprosily, takže chipsy jsou výjimečně povolené 🙂 Dále dětem přibalte více pití a asi 3 papírové ubrousky či papírové tácky nebo talířky. Tento den se neučíme, budeme si ve třídě užívat vánoční atmosféru a na jednu hodinu půjdeme na celoškolní vánoční zpívání do tělocvičny. Hezké dny všem. Moc děkuji  paní Fialové za zapůjčení vánočního stromečku pro třídu  🙂  DH

Dárky mohou děti nosit už od pondělí, ostatní ( pochutinky) ve čtvrtek , nebo až v pátek. __________________________________________________

4.12.  2018      Vážení,

MČ Praha 11 zve všechny děti a jejich rodiče na  veřejné bruslení ZDARMA na umělém povrchu v areálu „Modré školy“ (na místě produkce cirkusů) od 15.12.2018 do 15.01.2019.

Půjčovna bruslí a malé občerstvení je zajištěno na místě.

 

Vážení rodiče, ráda bych Vás pozvala na školní charitativní akci, která se bude konat 11. prosince 2018 od 16 do 18 hodin. Je to charitativní akce konaná ve prospěch mladé rodiny našeho milého pana učitele Jana Hauberta, který se nyní nachází v ohrožení života.  Akci jsme pojmenovali   „Sbírka pro Matyáška “ , což je jeho 10 měsíční synek. Touto cestou chceme  každý z nás pomoci. Na této akci bude několik možností, jak přispět dobrovolnou částkou. Jedna z možností: v prodejním stánku bude možno zakoupit knihu.  Pokud máte i Vy doma knížku, kterou byste chtěli darovat, budeme moc rádi ( prosíme  o knihy pěkné, neponičené).  Tuto knihu pak následně někdo koupí za částku, kterou si sám určí. Můžete darovat knihy dětské, ale i romány, detektivky, kuchařské knihy, CD  apod. Další možností jak přispět, bude i BURZA HRAČEK. Hračky i knížky se budou prodávat u nás ve třídě:-)

Další možností jak přispět je zhlédnout  vánoční představení dětí naší školy a přispět do kasičky libovolným obnosem. Knihy i hračky, které budete chtít věnovat, pošlete po dětech  ke mně do kabinetu a to od čtvrtka 6.12.
Pokud byste chtěli přispět i svým nápadem při pořádání akce, budeme moc rádi. Obraťte se na mě, prosím,  v předstihu.
 
Všem děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi
Dana Haladová
__________________________________________________________________________________

Z důvodu nemoci  byla dnešní dřevíčková dílna přeložena na 10.12. Ve čtvrtek jdeme do Muzea policie, budeme vycházet po 8 hodině, až se z muzea vrátíme, budeme mít přírodopis a češtinu. Prosím, aby děti nezapomněly učebnici a pr. sešit. Plánovaný test z přírodopisu bude až  v pátek 30.11. 

Test z dějepisu bude děti čekat za týden ve čtvrtek 6.12. (Je to látka v učebnici od str. 27-35.)

_____________________________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče, tento týden jsme začali v hodinách českého jazyka probírat SKLOŇOVÁNÍ PODST. JMEN. Začínáme pod. jmény rodu středního, pak budou následovat ženská a nakonec ty nejtěžší tedy -rod mužský. V učebnici je to látka od str. 46. Dnes jsme s dětmi ve třídě procvičovaly pomocí interaktivních cvičení. Moc se jim to líbilo, bavilo to všechny přítomné,  a tak vám zde píši odkaz na některá procvičovací cvičení na internetu. Doporučuji se tomu po chvilkách věnovat, látka bude časem těžší  a těžší a kdo začne teď , bude mít vyhráno 🙂

Mějte se hezky a češtině zdar  !!

https://skolakov.eu/

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_vzorypodjmen_rodstredni1.htm

https://www.diktatorek.cz/Scholasticus/Cesky-jazyk/Tvaroslovi/Podstatna-jmena/Podstatna-jmena-vzor-stredni-help.html

_

Další informace k matematice : tento týden jsme se věnovali učení římských číslic. Příští týden bude z této látky desetiminutovka. Doporučuji procvičovat tuto látku z modrého školního sešitu, dále z červeného pracovního, kam děti psaly několik DÚ na toto téma.

přírodověda: probíráme LES / str. 27-37. /  Příští týden ve čtvrtek budeme psát z této látky test.__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Milé děti, vážení rodiče, i tento rok naše třída vyjede na školu v přírodě. Tentokrát zamíříme na sever do Jizerských hor. Ubytování máme zajištěno v hotelu Semerink v Janově nad Nisou.

Termín : 23.duben ( úterý po Velikonočním pondělí) do SOBOTY  27.dubna 2019. 

CENA : 3200,- (  v ceně ubytování, strava 5x denně, pitný režim, doprava, zajištění zdravotnického dohledu, zajištění sportovního odpoledního  programu +  výlety)

Bližší informace o hotelu : http://www.hotel-semerink.cz/. Akce není povinná. Pokud Vaše dítě nepojede, bude chodit v termínu švp do jiné třídy. Prosím, pokud zvážíte a rozhodnete se, že Vaše dítě NEPOJEDE, DEJTE MI , PROSÍM, VĚDĚT –  a to nejpozději do konce příštího týdne. Děkuji a přeji hezké dny.  DH

_______________________________________________________________________________________________________

Vážení , chci Vás informovat o nejbližších aktivitách našich dětí .

15.11. jdeme do CIRKUSU  !!    🙂 (  sraz ve třídě, první hodinu bude matematika- sešit mají děti už ve třídě, učebnici pro tento den nepotřebují. S sebou: pití, sváča, baťůžek. Doporučuji teplé oblečení. Po návratu se učíme- bude čj, konec dle rozvrhu)  V pátek 16.11. bude změna v rozvrhu : bude dějepis i přírodopis místo pracovního vyučování. 

26.11. DŘEVÍČKOVÁ DÍLNA  – akce ve škole, cena 100Kč na dítě- bude uhrazeno z TF

29.11. Muzeum policie– divadelní představení + návštěva muzea

13.12.  Vánoční program v  komunitním centru kostela Matky Terezy Praha 11

Ke všem akcím dostanou děti ještě podrobné informace. Ty budou před akcí vždy i na webu.

Přeji hezké dny  🙂  DH

 

Vážení rodiče, v úterý 13.listopadu se budou konat konzultační hodiny. V následujících dnech budu obesílat e-mailem ty z Vás, se kterými potřebuji mluvit. Pokud ode mne zprávičku s pozváním neobdržíte, gratuluji, neboť je vše  v pořádku a Vaše dítě  chválím 🙂 Všechny důležité  informace týkající se naší třídy ( například termíny dalších kulturních akcí, nebo info ke škole v přírodě), budou umístěny na webových stránkách naší třídy v následujících dnech a týdnech.  Pokud se mnou chcete osobně hovořit, prosím, napište e-mail, domluvíme si termín. Přeji Vám hezké dny DH   🙂

_____________________________________________________________________________________________________

Před námi jsou dny volna. Děti nebudou mít písemné úkoly. Prosím však, aby si probrané učivo opakovaly z učebnic i ze sešitů. Po podzimních  prázdninách nás čekají opakovací testíky. Prosím, aby děti, které chyběly, využily tento čas k dopsání svých pracovních sešitů. Zítra si ve škole označí, co jim chybí. Přeji Vám klidné dny 🙂

_________________________________________________________

Anglický jazyk (skupina R.Šťovíčkové)

A Halloween charity bazaar

This year we celebrated Halloween traditionally in scary costumes and we added a charity toys´ bazaar where students could buy toys from each other and afterwards „the shop assisstants“ put all the collected money into a plastic pumpkin. Next lesson ss are going to choose which charity will get their money. :)))

Tento rok jsme opět slavili Halloween v kostýmech a k tomu jsme přidali halloweenský charitativní bazar. Žáci si zde mohli od sebe navzájem koupit hračky a „prodavači“ pak získané peníze vložili do plastové dýně. Příští hodinu si žáci společně vyberou, na kterou charitu chtějí vybrané peníze poslat. 

Do dalších týdnů naší práce budou děti potřebovat: 1 kus- školní sešit č. 5110( čtverečkovaný),   dále 4 sešity linkované: číslo 523 a jeden velký sešit nelinkovaný sešit A 4 na geometrii. Prosím o jejich zakoupení do 9.11. Děkuji za spolupráci. DH

24.10. Obracím se na rodiče žáků, kteří ke mně loni do třídy nechodili, aby si, prosím, během následujících týdnů zakoupili tento  čtenářský deník ( k zakoupení v knihkupectví Luxor- Václavské náměstí ).  Děkuji za spolupráci  🙂

_____________________________________________________________

DŮLEŽITÁ INFORMACE: z důvodu zhoršených povětrnostních podmínek se ruší zítřejší (25.10) akce na dopravním hřišti. Na pozemku jsou spadané větve a listí, hrozí pád nalomených větví v areálu. Zítra se děti učí podle rozvrhu.

V pondělí a úterý (29. a 30.10.) JSOU PODZIMNÍ PRÁZDNINY. Přeji krásné prožití státního svátku .

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Anglický jazyk (skupina R.Šťovíčkové)

Doplňující cvičení a hry pro Anglický jazyk, Matematiku, aj.

 • Doplňující cvičení a hry pro Aj, M, Čj aj.
 • https://elt.oup.com/student/happystreet/?cc=cz&selLanguage=cs
 • http://www.bbc.co.uk/learningenglish/ http://www.jazyky-online.info/deti/ http://www.grammar.cz https://www.newsinlevels.com/ https://www.helpforenglish.cz/ https://www.matika.in/cs/test.php http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/zvedave-berusky/diktatyH1.htm http://www.mojecestina.cz/article/2016082902-test-vyjmenovana-slova-po-z-2 http://zlobidlo.cz/

Our friends from Turkey and our class 🙂

 

Na 24.10.:  Kostýmy na Halloween,  malé, již nepoužívané, ale funkční figurky/hračky/karty apod., které mohou dát na charitativní prodej v rámci halloween.hodiny, mince 1, 2, 5 a 10 Kč, aby si děti mohly vybrat a koupit nějaké z ostatních nabízených hraček. Na konci peníze spočítáme a po podz.prázdninách si děti vyberou, kam je budou chtít poslat. 🙂 Mohou si s sebou na hodinu vzít i hallow.sladkosti.

Na 22.10.: Napsat novému kamarádovi k dopisování dopis o sobě – křestní jméno, že je z Prahy, záliby, co má/nemá oblíbené apod. Minimálně 5 vět.

Navázala jsem spolupráci se zákl.školou v univerzitním kampusu v tureckém městě Erzurum (viz mapa). Pí učitelka, se kterou budu projekt připravovat, je spoluautorkou učebnice Aj pro zákl.školy v Turecku. V první fázi si děti vymění dopisy o sobě. O dalších bodech projektu budu informovat zde. Hl.smyslem projektu je ukázat dětem, že angl.jazyk je potřebný pro komunikaci s lidmi z jiných částí světa.

http://www.ataunivakifokullari.com.tr/

https://www.google.com/maps/search/Ataturk+University+no+148/@39.9012531,41.2470151,389m/data=!3m2!1e3!4b1

 

Září – dvě návštěvy Toulcova dvora. První program byl o hospodářských zvířatech. Dostali jsme se do blízkosti krav, vepřů, ovcí, koz , králíků i drůbeže. Poštěstilo se nám hladit kozla i malého králíčka. Při druhé návštěvě jsme se seznámili se životem koní. Průvodkyní nám byla slečna Jana a trpělivá klisna Sára 🙂  Moc jsme si to užili !

Milé děti- milí čtenáři, v tomto pololetí vás čeká čtení  napínavé povinné literatury. Protože se budeme celé pololetí věnovat v hodinách vlastivědy dějepisu naší krásné země, proto i čtení bude historické 🙂

1/ můžete si vybrat od autora E. Štorcha  knihu Osada Havranů ( doporučuji méně zdatným čtenářům) , nebo náročnější knihu Lovci mamutů. Termín přečtení je do 30.11.

2/  Další v pořadí druhá knížka bude také o naší historii. Autor :Obrázky z českých dějin a pověstí – Jiří Černý, Pavel Zátka, Jakub Kalousek  

Tuto knihu si nechte až po přečtení E. Štorcha. Budeme si o ní vyprávět až v lednu. Kniha se vám bude moc líbit, protože je obrázková a jistě spousta z vás ji už máte doma. Přečtete si ji  určitě jedním dechem a ve škole si pak o příbězích budeme společně vyprávět. Obě knihy nezapomeňte (před termínem) zapsat do svých čtenářských deníčků.

 

Přeji všem krásné chvilky s knížkou   🙂

 

Osada Havranů - Eduard Štorch

 
 
 

Obrázky z českých dějin a pověstí

 
Obrázky z českých dějin a pověstí
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Příští týden- program: v pondělí 24.9. mají dětí plavání. Jde o náhradní termín. Sraz ve třídě, plaveme až od 8.50. V úterý 25.9. je opět plavání– sraz -tak jako vždy v 7.30.  Středa – Toulcův dvůr– program : KONĚ ( cena 90,- bude hrazeno z TF),  pevné boty, teplejší oblečení, pláštěnku s sebou. V pátek 28.9. je státní svátek 🙂 Hezké dny

__________________________________________

Ve čtvrtek 20.9. navštívíme Toulcův dvůr. Program je od 9-12 hodin a probíhá z velké části venku. Proto doporučuji pevné boty, teplejší oblečení, pláštěnku. I v případě nepřízně počasí se program koná.Cena programu je 90,- na dítě/ bude hrazeno z třídního fondu.  Sraz ve třídě v 8 hodin. S sebou baťůžek se sváčou. Učení i ŽK mohou děti tento den nechat doma. Po ukončení programu se vracíme do školy, kde se učíme do 13.35. 

_____________________________________________________________________________________________

11.9.   TŘÍDNÍ FOND- od zítřka mohou děti nosit 500,- . Je to polovina z plánovaného třídního fondu na celý školní rok  ( z něj hrazeny mimoškolní akce od září do prosince, ŽK +  sešity pro první týdny naší práce, drobné pomůcky pro děti). Děkuji.
 
Předmět VLASTIVĚDA se ve 4.třídě dělí na dva celky: dějepis a zeměpis.V tomto pololetí  budeme s dětmi v rámci  VLASTIVĚDY probírat DĚJEPIS, od února pak bude ZEMĚPIS( růžovo-fialovou učebnici s prac. sešitem děti budou potřebovat až v únoru.)
NEJBLIŽŠÍ AKCE NAŠÍ TŘÍDY:
Již na konci září nás čekají dvě návštěvy TOULCOVA DVORA. 20.9. půjdeme na program s názvem HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
http://www.toulcuvdvur.cz/3687-kde-se-vzala-domaci-zvirata
A 26.9. pronikneme do  TAJEMSTVÍ ŽIVOTA KONÍ  🙂
http://www.toulcuvdvur.cz/3689-ctyri-kone-ve-dvore
 
Sraz v 8 hod. ve třídě. S sebou praktické oblečení, pevné boty, pláštěnku, svačinku + pití. 
_________________________________________________________
 
 
ZÁPIS  do KROUŽKŮ proběhne tento čtvrtek 13.9. od 17-18 hodin ve školní jídelně
_____________________________________________________________________________________________________________
 Ve čtvrtek 6.9. se děti učí pouze 5. hodin, v pátek pak 4 hodiny. Od příštího týdne se učíme přesně podle rozvrhu.
 
Ve středu 5.9. se děti učí 4 vyučovací hodiny. Končíme v  11.45. Na zítra děti přinesou : učebnici ČJ, čítanku a uč. M, penál, blok . 
 

Slavnostní otevření hřiště ZŠ Donovalská   .    Ve středu 5. 9. 2018 proběhne slavnostní otevření rekonstruovaného sportovního hřiště ZŠ Donovalská. Součástí akce bude „nesoutěžní soutěž“ rodinných dvojic (dítě-rodič, 4 disciplíny ze sady Atletika pro děti), atrakce pro děti (skákací hrad, malování na obličej) i kulturní program (hudba, taneční vystoupení). Srdečně zveme všechny děti, rodiče i širokou veřejnost, přijďte s námi zahájit školní rok na novém hřišti!     

Program:

14:00 – 17:00 soutěž dvojic (absolvujte ve dvojici dítě – rodič kdykoliv v průběhu akce všechny 4 disciplíny – výsledky obou se na jednotlivých stanovištích sčítají. Vyhrává každý ?

15:00            slavnostní přestřižení pásky

15:10               taneční vystoupení žáků 5. tříd

Až se setmí     kino pod širým nebem (židličky, deky, spacáky…s sebou)     🙂       🙂

 

V dalších dnech si děti přinesou : každý -jedny noviny( na Vv jako podložku) , kluci- jednu roli kuchyňských utěrek, děvčata krabici kapesníčků. Mýdla máme ještě z loňska, nemusíte nosit.Pokud máte doma dětské časopisy, která už nepotřebujete, pošlete nám je, prosím, do třídy, budeme za ně rádi 🙂 Děkujeme.
POTŘEBY NA VV:  kufřík, nebo krabici a v ní :  vodové barvy ( doporučuji  Koh-i-noor ), sadu alespoň 3 štětců (tenký, plochý, střední), paletu, temperové barvy, 2 černé fixy – jedna tenká a jedna tlustá, nůžky, kelímek na vodu, voskovky, měkkou tužku , gumu, lepidlo kanagom( stačí do dvojice) obyčejné vysouvací lepidlo,  školní tuš černá( do dvojice), sada barevných papírů, malý hadřík na otírání stolu a štětců

Na TV – dvojí boty (na ven a do tělocvičny)  + sportovní oblečení. ( Podrobnější info dostanou od nového pana učitele TV v dalších dnech)

Penál  : ořezané pastelky, fixy(- alespoň základní barvy), 2 pera, 2 ořezané tužky č. 1 a 2, ořezávátko, guma, krátké pravítko  / penál , prosím, během týdne kontrolujte/

Ostatní aneb co si připravovat :  rýsovací potřeby- pravítko dlouhé, kružítko, tvrdá tužka na rýsování:  HB nebo má označeníč. 3 , na Hv si děti přinesou loňský velký sešit na písničky

Děkuji za spolupráci. Hezké dny    🙂     DH

 ___________________________________________________________________________________________

3.9. Vážení, obracím se na rodiče nových žáků , aby mě, prosím, kontaktovali na adrese : haladovad@donovalskazs.cz, nebo  haladovadana@seznam.cz. Prostřednictvím  tohoto mailu spolu budeme vzájemně komunikovat. Děkuji za spolupráci.   DH

V úterý 4.9. jdeme od 8 hodin plavat. Sraz v 7.30 před školou. Výuka bude do 11 hodin. Od 11 hodin se vydávají obědy.

Děti, které budou v tomto školním roce chodit samostatně k hlavnímu vchodu bazénu / týká se to dětí ze školního autobusu/, mi přinesou tuto skutečnost potvrzenou písemně s datací . Zítra na ně čekáme před školou. 

Dnes děti dostaly svou žákovskou knížku. Prosím o vyplnění první dvojstránky / levá str. – viz webové str. školy/. Na ŽK pořiďte červený obal. Dále prosím ty, u kterých došlo v minulých měsících ke změně např. adresy, tel. čísla, zdr. pojišťovny apod. …, aby mně tuto skutečnost nahlásili. Děkuji.

_____________________________________________________________

2.9.2018

Ahoj holky a kluci !

Zdravím Vás po prázdninách. Doufám, že jste prožili krásné léto, užili si kamarádů,vody i  sluníčka. Pevně věřím, že se zítra sejdeme veselí, odpočinutí a  plní zážitků 🙂  Určitě jste zažili mnoho dobrodružství, užili si koupání , navštívili hodně  zajímavých míst . V pondělí si o tom budete  vyprávět. Pokud jste si psali prázdninové deníčky, nezapomeňte si je během příštího týdne donést do školy a ukázat je všem !

Už se na Vás moc těším  !

Vážení rodiče, zdravím i Vás a těším se na naši další příjemnou spolupráci. Dětem přeji z celého srdce hodně úspěchů a radosti z učení,  Vám hodně radosti z  Vašich ratolestí a nám všem celkově klidný rok.                                                                                          Paní učitelka  Dana 

                                               Informace k následujícím dnům ve škole : 3.9. se sejdeme na první vyučovací hodině  s dětmi ve 4.A  / je to  loňská 3.A /. Program mají děti od 8- 9 hodin. Obědy se zítra vydávají od 11- 12.30hod.  Všichni strávníci mají 3. a 4. 9. 2018 odhlášený oběd. Kdo chce v pondělí a v úterý  obědvat, řekne mi to ráno osobně, oběd nahlásím a tím zajistím . Od středy bude ve ŠJ už normální provoz. 
POZOR !  V úterý 4.9. UŽ JDEME PLAVAT! SRAZ V 7.30 před školou , tak jako loni.   Od středy 5.9.  se učí podle rozvrhu.

Informace od paní angličtinářky: děti dostanou nový pracovní sešit. Stojí 200Kč. Tuto sumu vybírám já-třídní, můžete peníze posílat již zítra.

Tak šťastné vykročení do nového školního roku 🙂    🙂    🙂     !!!

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Škola v přírodě : RS Termit , Bezdězská 260, Doksy 472 01

Všechny děti jsou v pohodě, máme se krásně a je nám veselo. Byli jsme v Doksech v muzeu Čtyřlístku i v ZOO Berousek. Stačili jsme sportovat,učit se i vykoupat v bazénu. Vaří velmi dobře a všem nám chutná. 🙂

   

 

 

 

 

Den dětí jsme si náramně užili!!!

Vážení rodiče, pokud už má Vaše dítě potvrzení od lékaře ( formulář na švp), prosím, přineste  tento formulář společně s těmi dalšími na tř. schůzku. K bezinfekčnosti pište datum odjezdu, ( u autobusu budete podepisovat její aktualizaci)  Děkuji a přeji hezký víkend       🙂 DH

Při nadcházejících třídních schůzkách, které se budou konat v úterý 5.6.2018 od 17:00,  budou v přístavbě i na parapetech u hlavního vchodu umístěny veškeré nálezy oblečení, obuvi, lahví ap., které se v průběhu roku našly a nikdo si je nevyzvedl. Prosíme, pokud něco postrádáte, zastavte se tam a třeba budete mít štěstí :-).

V ÚTERÝ 5.6. SE BUDEME FOTIT. Třídní foto  v ceně 30,- bude hrazeno z tř. fondu, v případě zájmu se děti mohou vyfotit ve skupinkách ( za 25,-) 

 • v pondělí 4.6. píšeme opakovací test z prvouky z kapitoly : ČLOVĚK

_________________________________________________________________________________________________________

Milé děti, vážení rodiče, protože se nám přiblížil SVÁTEK DĚTÍ tedy 1. červen, oslavíme ho i my ve 3.A   :-)   Slavit ho budeme  ( z důvodu pátečního přeplnění všech dětských hřišť) už ve čtvrtek , kdy  po 2. vyučovací hodině půjdeme do parku u Chodovské tvrze. Tam si dáme společně zmrzlinu ( bude hrazena z TF) a užijeme si pobyt v parku. Povolené jsou deky na válení,karimatky,  míčky, lítací talíře, švihadla, skákací guma, badminton apod., hračky, plyšáci, panenky, karty… Povoluji i koloběžky a brusle(– k nim povinně helmu a chrániče !).

Koloběžku žáci musí nechat na první dvě hodiny zaparkovanou před školou u vrátnice.Prosím, aby měli všichni kluci i děvčata :  hodně pití  a svačinku v baťůžku, něco na hlavu a  doporučuji namazat krémem s ochranným faktorem . Návrat kolem 12.15-12.30 do třídy.  V případě nepřízně počasí se program odloží .

Dále doporučuji, aby si děti do třídy nosily v těchto parných dnech vějíře a velmi lehké oblečení.  Hezké dny  a ještě připomínám ve středu 1500,- na švp.   Děkuji    🙂   DH

Naše jarní aktivity

Jarní běh do schodů, policie ČR u nás ve třídě-beseda, učí nás deváťáci, psovodi ve škole 🙂

23.5. Milé děti, vážení rodiče. Zbývá nám 12 pracovních dnů do konce klasifikačního období. K pátku 8.6. musíme mít uzavřenou klasifikaci. V pondělí pak odjíždíme na švp. (Děti, které na švp nejedou, budou ve 3.D. ) V následujících dnech budeme psát opakovací testy . Učte se z probrané látky( opakujte cvičení, která jsme dělali).

5.6. se sejdeme v 17 hodin s rodiči na třídní schůzce, která se bude týkat nejen uzavření klasifikace, ale i naší švp.

Prosím, zda by někdo z rodičů mohl našim dětem darovat drobné dárky / jako  ceny při soutěžích na škole v přírodě/ . Minule udělaly obrovskou radost propisky, visačky, míčky…  🙂   Moc děkujeme   🙂

Držím všem palce 🙂    a přeji hezké dny    DH        🙂

_______________________________________

 17.5. Ve středu 30.5. budu vybírat DOPLATEK na švp ve výši 1500,- ( v ceně doplatku je zahrnuta i suma 100,- na výlet )

Vyúčtování bude provedeno po škole v přírodě. Prosím o dodržení tohoto termínu. Děkuji.  🙂

______________________________________________________

Příští týden vybírám 100,- do třídního fondu, který je vyčerpán. Hradit budeme akci KYNOLOG VE ŠKOLE- PŘEDVÁDĚNÍ SLUŽEBNÍCH PLEMEN ( 70 |Kč,-) a nákup výtv. potřeb pro  žáky ( krepáky a špejle) a sladkosti pro zakončení školního roku. Děkuji za spolupráci a přeji hezké dny    DH     🙂

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

TERMÍNY NÁHRADNÍHO PLAVÁNÍ 

 Z důvodu státních svátků budou nahrazeny dva termíny plavání. Tyto náhradní termíny plavání jsou : 24.5. ( tedy příští týden jdou děti plavat v úterý i ve čtvrtek) a 7.6.  ( sraz v 7.30 před školou).

 

______________________________________________________________________________________

Ve čtvrtek 19.dubna – děti píší opakovací test z českého jazyka / doporučuji učit se z pracovního sešitu a učebnice do str. 115/

____________________________________________________

9.4. Informace k příštím dnům :

12.4.    se koná v pořadí třetí čtenářská dílna  

 • opakovací testíčky  a cvičení  ( Čj i M)  ………přiblížilo se nám třičtvrtěletí.  Vše z probrané látky, ze cvičení, která jsme dělali.
 • PRVOUKA – referát na vylosované zvíře / základní informace + obrázek/
 • BAREVNÝ TÝDEN/16.4. – 20.4.2018/ V příštím týdnu nás čekají BAREVNÉ DNY /16.4. – 20.4.2018/ Opět se po roce krásně vybarvíme, letos v barvách květin!       pondělí – oranžová, úterý – červená, středa – žlutá, čtvrtek – zelená, pátek – bílá

V úterý 17.dubna se konají ( od 17 hodin) pohovorové hodiny. Rodiče, se kterými potřebuji hovořit, oslovím e-mailem. Pokud i Vy ostatní máte zájem o individuální pohovor, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu, domluvíme si termín. V červnu (5.6.) se budou konat poslední třídní schůzky, na kterých se sejdeme společně a sdělíme si /mimo jiné/i informace ke škole v přírodě. 

 

Přeji Vám hezké dny   🙂    DH    🙂

____________________________________________________________________________________

 

 Velká gratulace Barunce Čekajlové, která se ve školním kole recitační soutěže Sněženka umístila v kategorii žáků 2. a 3.tříd na  3. místě. Děkujeme Tomáši Brožovi za účast a jeho krásnou recitaci  a Julince Holanové a Máťovi Nebusovi, kteří se s velkou chutí účastnili třídního recitačního kola   🙂

Učivo pro marody 🙂

Učivo tohoto týdne

23.3.  ČJ– dokončování sešitu na opakování vyjm. slov- Hravá vyjm. slova, opakování ze stran 55-56

Opakování, procvičování pádů, vyjm.slov- v učebnici do str. 107. Čítanka -čteme poezii-a snažíme se sami „básnit“,  čítanka 62-67, v pr. sešitě č. 1- str. 31-36, + str.38

Matematika– indické násobení dvojmístným číslem, PS 4-5, příští týden 6-7, uč.opakujeme do str 77

 geometrie- druhy trojúhelníků, procvičování rýsování

Prvouka– do str. v uč. 47( ve středu test ze stran 42-46. PS od str. 32-35) Měření, převod jednotek, (určení času-odpolední a večerní od 13-24h)

Na úterní Vv budou děti potřebovat barevný balicí papír ( stačí malý kousek asi velikost A4- nejlépe veselé jarní barvičky, ne vánoční motivy )

_Hezký víkend všem 🙂      DH     :-)____________________________________________________________

21.3. Vážení, příští týden bude pro děti příjemně krátký.  Od 29.3. do pondělí včetně jsou VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY.

Z tohoto důvodu bude 2. čtenářská dílna o den dříve- tedy ve středu 28.3. Příští týden děti čeká test na měření základních veličin a převody jednotek ( viz učebnice prvouky -kapitola MĚŘENÍ a pr. sešit + přehled na papíru A 4). V testu bude i měření času- používání odpoledních a večerních hodin (15.30,   21.15  apod.)

Přeji krásné jaro 🙂   DH    🙂

______________________________________________________________

ČJ-  PÁDY / nové učivo/ učebnice  pády str. 90-91

-pády umět nazpaměť
– pr. sešit do str. 7
-dále opakujeme /zejména vyjm. slova/- do str. 90
+ příprava na čten. dílnu.
 
matematika -slovní úlohy a využití zlomků ve sl. úlohách( např.  81/4), násobení pod sebe ( násobíme trojmístné číslo jednomístným),  části kruhu- 80/1, 81/3- užití zlomků
PS str  4-5
geometrie- rýsujeme kružnici, uč. str. 72/1
__________________________________________-
prvouka – Měření veličin /uč str. 42-46 / tento týden DÉLKA,HMOTNOST/
pr. sešit-32-34
Všem nemocným přejeme brzké uzdravení 🙂   DH     🙂

 

4.3.  Vážení rodiče. V minulých dnech jsme završili  v ČJ práci na VYJMENOVANÝCH SLOVECH.I doma se k nim však vracejte, opakujte a přimějte děti, aby si v rámci procvičování dokončovaly sešit HRAVÁ VYJ. SLOVA. V následujících týdnech a měsících se budou děti učit  základní slovní druhy. Jako první podstatná jména (- u nich rod , u mužských životnost, neživotnost, číslo a pády). Zejména PÁDY budou pro děti obtížnější látka, proto je i doma ( až přijde čas) pravidelně opakujte. Následovat budou slovesa   a pochopení  základní skladební dvojice( tj. podmět + přísudek ), dále přídavná jména a pak ostatní slovní druhy. Dále vás prosím, abyste dohlédli na  pravidelné domácí čtení. 

Matematika : ve druhém pololetí prohlubujeme znalosti a zaměřujeme se na logické postupy v matematice. Jde například o počítání BILANDSKÝCH PENĚZ /kde převádíme jednu hodnotu mince na jinou/, dále slovní úlohy, + využití zlomků při řešení sl. úloh a převody základních jednotek. Samostatnou kapitolou je geometrie. Prosím, abyste dohlédli, aby na pátek měly děti  vždy 2 ořezané tvrdé tužky a 4 ořezané pastelky ( červená, modrá, zelená, žlutá), aby měly 2 velké sešity (modrý a medvídkovský ) a pravítko  i kružítko.Doporučuji do kružítka zainvestovat, nekupujte ho na tržnici, dětem se bude při rýsování rozjíždět. Nejlépe kružítko KOH-I-NOOR kovové 05501-za 80 Kč, které dětem  vydrží  celá školní léta.Bylo by velmi prospěšné, aby látku, kterou se v pátek při geometrii naučíme, děti doma alespoń  jednou procvičily.K tomu mohou využívat zezadu velký modrý sešit.
 
V PRVOUCE JSME DOKONČILI KAPITOLU NEŽIVÁ PŘÍRODA  A POKRAČUJEME DÁLE V PROBÍRÁNÍ TÉ ŽIVÉ.

Čeká nás učení nejen o rostlinách, o jednotlivých živočičích, i o nás lidech. Tímto bych se na Vás  ráda obrátila s prosbou a dotazem. Vím, že máme mezi sebou maminky, které pracují ve zdravotnictví. Chci se zeptat, zda by byly ochotné a nápomocné přijít a povyprávět dětem o své zajímavé práci , o ochraně zdraví,  o předcházení úrazům, o tom, jak to v těle funguje… apod.? Velmi ráda Vám se vším pomohu. Pokud by se ozval i nějaký tatínek botanik či zoolog, lékař, veterinář či mykolog..  :-),  budeme moc rádi !!

Tolik tedy k těm blížícím se jarním aktivitám a činnostem naší třídy. Přeji všem krásné dny a dětem i nadále držím palce v jejich snažení  :-)
DH

V pondělí 5.3. bude test z prvouky ze stran učebnice 31-41 Téma: neživá příroda. Doporučuji přečíst z učebnice i z prac. sešitu.

Zde je odkaz na kreslený film o vzniku Země. Tento film jsme odkoukali  v rámci prvouky  a děti k němu  dostaly  výklad. Protože se setkal s obrovským nadšením dětí- zde je odkaz, aby se na něj koukly ještě jednou doma  🙂

 

Na druhé pololetí šk. roku bude zařazena povinná četba. Děti si mohou vybrat z následujících autorů a jejich titulů. Většina autorů je českých. Čtenářská dílna bude následně probíhat ve dvou až třech termínech, to podle toho, jak rychle děti knihu přečtou. Náročností i obsáhlostí se knihy liší. První čtenářská dílna bude ve čtvrtek 15.března pro děti, které si knihu stačí přečíst a připravit svoji prezentaci, další bude  29.3. a poslední 12. dubna. Pokud si vaše dítě již některé z těchto titulů přečetlo, prosím, ať si nyní zvolí jinou -další knihu / a to včetně prezentace/.

Zde jsou autoři a jejich knihy :

Iva Procházková : Myši patří do nebe, Středa nám chutná

Hana Dokočilová: Šimsa

Ivona Březinová: Začarovaná třída

Miloš Macourek : Pětka z přírodopisu

Pavel Šrut: Lichožrouti

Martina Drijverová : Sísa Kyselá, Zlobilky

Pro náročnější čtenáře: Michael Ende : Děvčátko Momo a ukradený čas, Nekonečný příběh

Astrid Lindnerová : Bratři  Lví srdce

Pokud zvažujete jinou knihu, prosím, dejte mi vědět.

Přeji všem krásné chvilky u čtení 🙂   DH   🙂

 

 

__________________________________________________________

ŠKOLA V PŘÍRODĚ:

Děkuji všem za včasné zaslání peněz na švp.            DH   🙂

Zde je odkaz na místo konání naší švp . Bydlíme v budově, nikoliv v chatkách 🙂

https://www.machovojezero-termit25.cz/

 

PLAVÁNÍ : 1. lekce plavání je v úterý 13.2. Vzkaz od pana učitele na Tv P. Dubského: sraz na plavání pro děti z 3.A     1/ buď ve škole v 7.30  , nebo    2/   u hlavního vchodu do bazénu – v 7.40, kde pan učitel děti převezme  (nikoliv tedy na zastávce MHD).

Vánoční besídka

 
 
 Vánoční výtvarná dílna-adventní věněc
 

Mikuláš ve 3.A

____________________________________ 

3.1. Informace k matematice : každý  pátek bude v rámci matematiky hodina GEOMETRIE. Děti budou na tento den vždy potřebovat : 2 ostře ořezané tužky, dlouhé (30cm) pravítko, velký A4 nelinkovaný sešit a sešit GEOMETRIE, který tento pátek dostanou.  ( v následujících měsících 2.pololetí budeme potřebovat i kružítko- to zatím ale ponechte doma). Děkuji za spolupráci.   DH     🙂
 
 
1.leden 2018
Vážení rodiče, milé děti, do nového roku  Vám všem přeji hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Děkuji všem za krásná přáníčka a dárečky k Vánocům .  Těším se s dětmi na viděnou ve středu 3.ledna 2018    Srdečně paní učitelka Dana   🙂
_____________________________________________________________________________
 
 

 

Naše podzimní aktivity

Muzeum Policie České republiky 

 

Vlastivědná vycházka po Vyšehradě

 

Toulcův dvůr

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Dnes 8.11. jsme začali probírat VYJMENOVANÁ SLOVA ( po Z). Prosím, abyste je s dětmi pravidelně opakovali, procvičovali. Máme zakoupený i nový sešit, dnes si ho děti nesly domů. Doporučuji na domácí učení i další procvičovací materiály, je jich v obchodech opravdu mnoho ( např. knihkupectví Dobrovský, Luxor…) Vyjm. slova začínáme těmi nejjednoduššími, aby děti věděly, jak na to. Následovat  budou vyjm. slova po B, která už jsou velmi náročná. Děkuji za spolupráci 🙂

Dne 13.11. navštívíme TOULCŮV DVŮR. Děti se mohou těšit na program na téma CHLEBA   http://www.toulcuvdvur.cz/3709-cesta-ke-chlebu.  Sraz ve třídě v 8 hodin. S sebou baťůžek se svačinkou, pití, kapesník, teplé oblečení i boty,  pláštěnka nebo skládací deštník.Tento den si děti nemusí brát učení ani žákovskou knížku. Po akci se vracíme do školy na poslední hodinu. Budeme mít čtení. (cena akce: 90,- bude hrazeno z třídního fondu)

V úterý 14.11. se konají od 17 hodin POHOVOROVÉ HODINY pro pozvané rodiče. Pokud se mnou chcete hovořit, prosím, kontaktujte mě mailem. Rodiče, se kterými se potřebuji sejít, budu kontaktovat do konce tohoto týdne. Děkuji.

3.11.  Informace : v pondělí budeme psát písemku na procvičené a ve škole vypočítané slovní úlohy z učebnice  str. 105/1-7  a ve středu testík z prvouky na rodinné  vztahy / viz učebnice a pr. sešit /

Hezký víkend 🙂    DH

__________________________________________________________

30.10.Ve středu 1.11. půjdeme do muzea Policie ČR ( Ke Karlovu 1, Praha 2). Zde si děti prohlédnou výstavu a zhlédnou divadelní představení Kolo tety Berty , které je  tematicky zaměřené na dopravní výchovu. První hodinu se děti učí.  Děti se nasvačí po 1. vyuč. hodině a  pak vyrážíme. S sebou : pití,něco na zub :-), pláštěnka nebo malý skládací deštník, kapesník.  

V pátek 3.11. se koná naše čtenářská POHÁDKOVÁ DÍLNA.(viz odkaz na web. str. k  20.9.) Každé dítě má již svou vylosovanou pohádku. Tu jedinou si připraví jako vyprávění pro ostatní.Dále na papír A 4 napíše obsah pohádky a přiloží svůj obrázek. Všechny tyto práce budou vystavené na nástěnce, aby si je mohly děti pročítat. K pátku budou děti odevzdávat i svůj vyplněný čtenářský deník. Protože je tento úkol pro některé  děti náročnější, nebudou mít žáci v těchto dnech žádný jiný úkol z čj.

Prvouka : probíráme nové téma RODINA A RODINNÉ VZTAHY. Úkol na čtvrtek : děti si vytvoří svůj rodokmen. Prosím, abyste u tohoto úkolu byli dětem nápomocni 🙂   Viz učebnice . Děkuji   🙂      DH 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

25.10. UPOZORNĚNÍ: V naší třídě se objevily tento týden vši 🙁  Prosím o kontrolu hlaviček.  Na následující dny volna nemají děti žádný písemný úkol. Doporučuji však opakovat, procvičovat probrané učivo ze sešitů, které si nesou domů. Přeji hezké dny 🙂  DH   🙂

___________________________________________________________________________________________________________________________

18.10.Informace k následujícímu týdnu : Bude příjemně krátký  🙂 Děti mají čtvrtek + pátek (26.+ 27.10. )podzimní prázdniny. V úterý 24.11. jdeme na dopoledne na vlastivědnou vycházku na Vyšehrad. Završíme tím téma, které probíráme v prvouce- Má vlast a město, kde žiji. Na pondělí si děti přinesou na papíře připravenou zajímavou informaci o tomto starobylém místě. Mohou si vybrat, co chtějí, co je zaujme /např. někoho zaujal Horymír se Šemíkem,  někdo napíše o rotundě, o Slavíně…, o hradbách, o Libuši…atd. /V pondělí si budeme svoje příspěvky společně číst a vyvěsíme je na nástěnku.  V úterý se sejdeme v 8 hod ve třídě. Pak vyrazíme. S sebou baťůžek se sváčou, pitím, pláštěnku nebo malý skládací deštník, pevné boty, větrovku, kapesník…Dovoleny jsou foťáky i mobily i sladkosti pro povzbuzení :-). S sebou hodinky/ nebo mobil/.

K učení : u dětí, které nemají z desetiminutovek pěkné známky, pravidelně opakujte, procvičujte zejména  násobilku a dělení, dále pak sčítání pod sebe. Vracejte se ke cvičením probraným a s dětmi si to zkuste znovu.Chválím za čj- děti se zlepšily v diktátech 🙂  V rámci prvouky sledujte, co právě probíráme. Budou pravidelné pětiminutovky z probrané látky. Mějte se hezky 🙂  DH   🙂

____________________________________________________________________________________________________________

8.10.  Na naší škole bude tento šk. rok  pracovat školní psycholožka :  Mgr. Barbora Šmídová

konzultační hodiny : úterý – 8 – 11 hodin,   čtvrtek – 13 – 15 hodin.  Bližší info na webu školy. Konzultace dle objednání prostřednictvím emailu (smidovab@donovalskazs.cz)

_________________________________________________________________________________________________________________________

5. října se konala akce PUMPA PRO AFRIKU  aneb odpoledne s UNICEF. Akce  se vydařila a  děkujeme všem, kteří dorazili a přispěli k tomu, že celková vybraná částka přesáhla 30 000,-, což umožňuje nákup tří pump na vodu do afrických vesnic.  I naši barevní SLONI ŠTĚSTÍ, které jsme malovali, potěšili a přispěli k dobré náladě 🙂  

IMG_20171004_162453

_____________________________________________________________________________________________________

6.10.Ve středu 11.10.budeme psát matematickou desetiminutovku na téma DÉLKA TYČE (zlomky). K procvičování doporučuji úlohy  z učebnice: 13/3, 14/6, 15/3 a pracovní sešit : 11/11   🙂                     Hezký víkend    DH       🙂

________________________________________________________________________________________________

4.10. Vážení rodiče, v následujících dnech dostanou děti formulář s informacemi týkající se plánované švp. Prosím o jeho prostudování a následné poslání zprávy o tom, zda Vaše dítě na švp pojede, či ne. Podle zájmu se rozhodne, zda 3.A na švp v červnu 2018 vyjede.Děkuji za spolupráci 🙂   DH

_____________________________________________________________________________________________________

26.9. Vážení, blíží se 4 dny volna. Děti dostanou na tyto dny opakování z matematiky a českého jazyka / z procvičovacích sešitů/. Tyto úkoly jsou DOBROVOLNÉ. Sledujte, prosím, průběžně známky v ŽK a v případě potřeby s dětmi trénujte.U mnohých žáků se zhoršil krasopis, prosím, veďte své děti k větší pečlivosti. Ještě připomínám, že k 2.10. by měly děti odevzdat vyplněný čtenářský deník . Děkuji za spolupráci.

Přeji všem hezké volno, hodně sluníčka a pohody  🙂   DH  

___________________________________________________________________________________________

24.9. Zítra zahajujeme náš čtvrtý zářijový školní týden. Bude příjemně krátký. Ve čtvrtek i v pátek mají děti volno. Ve čtvrtek je státní svátek, v pátek ředitelské volno. Ve středu budou děti psát desetiminutovku na slovní úlohy. Opakujeme je z učebnice str.6-7 a PS do str. 9. 

DH    🙂

__________________________________________________________________________________________________________________

20.9. Milí žáci, vážení rodiče. Včera a dnes proběhla naše letošní první čtenářská dílna. Všechny děti chci moc pochválit za to, jak si svoji prezentaci připravily 🙂 Dnes dostaly čtenářský deník a budou mít více než týden na to , aby si do něj pečlivě zapsaly svou knížku. Termín odevzdání je do pondělí 2.10. Vás prosím, abyste jim napoprvé s prací pomohli. Nejprve si přečtěte první ukázkovou dvojstránku, ta vás bude inspirovat k další práci.

V tomto pololetí nás čeká čtení povinné literatury. Milé děti, začínat budeme s  POHÁDKOU  a v listopadu bude  POHÁDKOVÁ čtenářská dílna. Úkolem bude přečíst alespoň 10 pohádek z nabídky, která je zde ( viz níže). Každý z vás si připraví  vyprávění o jedné pohádce. Ve třídě si budeme říkat, která bude ta tvoje. Budeme si je losovat 🙂  

Jednotlivé pohádky nemusíš číst pouze z jedné knížky. Vyber si převyprávění klasických pohádek Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena například od Evy Mrázkové nebo Slávky Kopecké a jiných českých autorů, kteří pro děti, převyprávěli pohádky moderním poutavým jazykem. Nezapomeň zajít do knihovny a vypůjčit si  pohádkových knížek i několik. Jistě ti při výběru pomohou rodiče a pan knihovník :-)

SEZNAM POHÁDEK :

O kohoutkovi a slepičce , O 12 měsíčkách , Hrnečku, vař!, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Zlatovláska, Popelka , Chytrá horákyně , Princ Bajaja , Čert a Káča ,  O Smolíčkovi, Dlouhý, Široký a Bystrozraký , O hloupém Honzovi, O Budulínkovi, Sůl nad zlato, Sedmero krkavců, Šípková Růženka,  Mahulena krásná panna, Otesánek, Sněhurka, Stolečku, prostři se ! O perníkové chaloupce, O zlaté rybce

Přeji krásné počteníčko 🙂      DH    :-)_______________________________________________________________________________________________________

15.9. Máme za sebou 14 dní školy. Děti bych chtěla velmi pochválit, ve třídě je příjemná atmosféra, děti se vrátily z prázdnin v dobré náladě a jsou příjemně pracovně nastartované. Začínáme tedy již pracovat naplno. Máme už pracovní sešity a za sebou i první domácí úkoly. A co před sebou ?

Do 22.9.se děti mají naučit novou básničku( čítanka str. 13). Každé úterý budeme psát diktát.V úterý 19.9. bude naše letošní první čtenářská dílna, na kterou si děti přinesou svou přečtenou prázdninovou knížku a připraví si krátkou prezentaci. Tento den dostanou ve škole i svůj čtenářský deník. Budou mít týden na to, aby do něho svou knihu zaznamenaly ( ve škole si budeme říkat kam a jak). Prosím, abyste jim při psaní pomohli, doporučuji nejprve napsat nanečisto. Tento deník budou mít i ve čtvrté třídě.  V rámci českého jazyka ještě připomínám nutnost každodenního čtení. V  prvouce opakujeme hodiny ( určování času). Ve středu budeme psát malé opakování na známku. /např. : je půl sedmé- kolik bude za půl hodiny?….je 8 hodin – kolik bylo před čtvrt hodinou ?…, kolik minut jsou 2 hodiny?…..   je 5 hodin- kolik bylo před dvěma hodinami?    apod /

V rámci pracovního vyučování jsme se naučili skládat z papíru lodičku. Příští týden ji už budou děti skládat na známku .

Přeji Vám hezký víkend.    DH     🙂

________________________________________________________________

7.9.  TŘÍDNÍ FOND . V pondělí a v úterý budu vybírat 1 000,– do třídního fondu ( nákup pracovních sešitů, kulturní akce, odměny, sladkosti apod.) Podrobné vyúčtování je Vám k dispozici vždy na tř. schůzkách a kdykoliv po vyžádání u mě v kabinetě.

ZÁPIS DO KROUŽKŮ : proběhne ve čtvrtek 14. září od 17 hod. ve školní jídelně.

V dalších dnech si děti přinesou : každý -jedny noviny( na Vv jako podložku) , kluci- jednu roli kuchyňských utěrek, děvčata krabici kapesníčků. Mýdla máme ještě z loňska, nemusíte nosit.Pokud máte doma dětské časopisy, která už nepotřebujete, pošlete nám je, prosím, do třídy, budeme za ně rádi 🙂 Děkujeme.
POTŘEBY NA VV:  kufřík, nebo krabici a v ní :  vodové barvy ( doporučuji  Koh-i-noor ), sadu alespoň 3 štětců (tenký, plochý, střední), paletu, temperové barvy, 2 černé fixy – jedna tenká a jedna tlustá, nůžky, kelímek na vodu, voskovky, měkkou tužku , gumu, lepidlo kanagom( stačí do dvojice) obyčejné vysouvací lepidlo,  školní tuš černá( do dvojice), sada barevných papírů, hadřík na otírání stolu

Penál  : ořezané pastelky, fixy, 2 pera, 2 ořezané tužky č. 1 a 2, ořezávátko, guma, krátké pravítko  / penál , prosím, během týdne kontrolujte/

Ostatní :  rýsovací potřeby- pravítko dlouhé, na Hv si děti přinesou loňský velký sešit na písničky

Děkuji za spolupráci. Hezké dny    🙂     DH

 

Anglický jazyk (R.Šťovíčková) 2017/2018

DÚ:

Na 8.6.: Pracovní sešit s.71/3.

Na 6.6.: Přepsat a naučit slovíčka 8.lekce po slovo „measure“.

Na 4.6.: Pracovní sešit s.65 – kdo nestihl v hodině, tak dodělat.

Na 1.6.: Pracovní sešit s.66/2 (psát o sobě, či svém kamarádovi/kamarádce). Připravit si čtení a překlad dopisu v učebnici na s.53. Dobrovolný dú do pondělí 4.6.: napsat popis někoho z rodiny (min.5 vět).

Na 30.5.: Napsat popis obrázku, který jsme malovali při hodině (alespoň 3 věty). 

Na 28.5.: Pracovní sešit s.64/2.

Na 23.5.: Připravit si čtení a překlad textů u obrázků v Pracovním sešitě na s.61, opakovat si slovíčka 7.lekce a věty s He´s/She´s (On je/Ona je) a He´s got/She´s got (On má./Ona má).

Na 14.5.:  Připravit čtení a překlad textů pod obrázky na s.47 v učebnici. Naučit slovíčka 7.lekce, bude test.

Na 11.5.: Cv.2 v Pracovním sešitě na s.59 a kluci vybarvují jen kluky a holky holky 🙂 Přinést kostičku na hru (třeba ze Člověče, nezlob se).

Dobrovolný úkol: How many bridges over the Vltava river are there in Prague? Kolik je mostů přes Vltavu v Praze? There are……………..

Na 9.5.: Přinést kostičku na hru (třeba ze Člověče, nezlob se). Připravit si čtení a překlad textu v učebnici na s.45.

Na 4.5.: Přepsat a naučit slovíčka 7.lekce.

Na 2.5.:   Příprava na test ze 6.lekce (bude 4.5.).

Na 27.4.:  Překlad vět: Kde je drak? Je pod stolem v obýváku, nebo v koupelně, nebo na posteli.

Na 25.4.: Pracovní sešit – cvičení 2+3. Příští hodinu budeme dokončovat a opakovat 6.lekci.

Na 20.4.: Opakovat slovíčka 6.lekce a přečíst a přeložit si všechny probrané texty v učebnici i Pracovním sešitě z 6.lekce – budu zkoušet čtení s překladem.

Na 18.4.: Připravit si čtení a překlad textu na s.41 v učebnici.

Na 16.4.: Perfektně naučit slovíčka 6.lekce.

Na 13.4.: Test po 5.lekci.

Na 11.4.: Opakování celé 5.lekce a slovíček 6.lekce.

Na 4.4.: Opakování 5.lekce, příští týden bude v pá test po 5.lekci. A ve st bude test na slovíčka 6.lekce. Krásné Velikonoce! Happy Easter! 🙂

Na 19.3.: Začít přepisovat půlku slovíček 6.lekce (po „modern“), je to úkol do středy přepsat je a naučit se. 2.půlka bude pak do příštího pátku. Jinak opakovat vše probrané.

Na 14.3.: Pracovní sešit s.51, dopsat. V pátek budeme mít část hodiny věnovanou oslavě svátku sv.Patrika. Doporučená barva oblečení je zelená:) Dobrovolný dú: učebnice s.36 – přepsat a přeložit texty z bublin u kreslených obrázků.

Na 12.3.: Opakovat číslice 0-20, i jejich psanou formu v aj. V pondělí bude testík.

Na 5.3.: Opakování stávající lekce, příští po bude test po 5.lekci.

Na 28.2.: Opakování otázek „Have you got …?“ a „Is it a/an …?“ a odpovědí na ně (viz.Učebnice a Pracovní sešit).

Na 21.2.: Přepsat půlku slovíček 5.lekce (po slovo „nineteen“). V pondělí 26.2.budou děti psát test po 4.lekci.

Na 12.2.: Opakovat celou 4.lekci, ve st.14.2. bude test po 4.lekci.

Na 31.1.: Do sešitu napsat odpovědi (Yes./No.) na otázky pro Polly, Jacka a Grega na s.38 v učebnici.

Na 29.1.. Připravit si čtení a překlad textu v učebnici na s.31 (Sophie´s World).

Na 24.1.: Připravit si čtení a překlad textu v učebnici na s.31.

Na 19.1.: Není úkol, jen opakovat slovní zásobu a čtení a překlad textů v učebnici.

Na 17.1.: Pracovní sešit s.36/2, opakovat slovíčka 4.lekce.

Na 12.1.: Opakování slovíček 3. a 4. lekce, v pá bude testík.

Na 8.1.: Kdo ještě nestihl, tak má dopsat slovíčka 4.lekce do konce a v Prac.sešitě dopsat větičky ve cv.1 na s.30, vybarvení obrázků je dobrovolné.

Na 20.12.: Bude vánoční hodina, žádné učebnice a sešity. Děti mohou přijít ve ván.kostýmech a přinést cukroví. 🙂

Na 18.12.: Test po 3.lekci. Začneme 4.lekci.

Na 8.12.: Strana 25 v Pracovním sešitě.

Na 1.12.: Přepsat slovíčka celé 3.lekce. 

Na 8.11.: Test po 2.lekci.

Na 3.11.: Opakování slovíček 1. a 2.lekce, bude testík.

Na 1.11.: Napsat do škol.sešitu dopis o sobě (změnit identitu, třeba na Harryho Pottera, Sněhurku,ap.) – viz.vzor v Prac.sešitě s.16, nebo v učebnici na s.13.

Na 30.10.: Žádný úkol přes prázdniny. 🙂

Na 23.10.: v Pracovním sešitě na s.15.mají děti zakreslit do mapy Českou republiku, popř.Prahu, a doplnit 2 věty ve cv.2. Ve cv.2 mohou děti namalovat do obrázku sebe samy (dobrovolné).

Také budeme v pondělí mít halloweenskou hodinu. Kostýmy a hallow.sladkosti vítány. Na hodinu stačí pouze Pracovní sešit a pastelky:-)

Na 16.10.: pokračovat v přepsání slovíček 2.lekce; tentokrát po slovo „purple“; dále opakovat 1.lekci, bude příští týden test

Na 2.10.: přepsat slovíčka 1.lekce (toto bylo dětem zadáno již v po) a v Pracov.sešitě s.8/2.

Na 6.10.: Přepsat část slovíček z 2.lekce (JEN po slovo „green“)

 

Skupina J.Gregorové: Čekajlová, Rohn, Slanařová, Šoukal, Špačková, Šplíchalová, Vokounová, Vondráček. Ostatní ve skupině R.Šťovíčkové.

 

Doplňující cvičení a hry pro Anglický jazyk, Matematiku, aj.

 • Doplňující cvičení a hry pro Aj, M, Čj aj.
 • https://elt.oup.com/student/happystreet/?cc=cz&selLanguage=cs
 • http://www.bbc.co.uk/learningenglish/ http://www.jazyky-online.info/deti/ http://www.grammar.cz https://www.newsinlevels.com/ https://www.helpforenglish.cz/ https://www.matika.in/cs/test.php http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/zvedave-berusky/diktatyH1.htm http://www.mojecestina.cz/article/2016082902-test-vyjmenovana-slova-po-z-2 http://zlobidlo.cz/

 

Celebrating St.Patrick´s Day

FormatFactoryMOV_0010~1FormatFactoryMOV_0034FormatFactoryMOV_0010

____________________________________________________________________

Ahoj holky a kluci !

Zdravím Vás po prázdninách. Doufám, že jste prožili krásné léto, užili si kamarádů,vody i  sluníčka. Pevně věřím, že se v pondělí sejdeme veselí, odpočinutí a  plní zážitků. Čeká na vás nová nazdobená třída v hlavní budově školy 🙂  Určitě jste zažili mnoho dobrodružství, navštívili hodně  zajímavých míst a budete nám  o tom v příštích dnech vyprávět. Pokud jste si psali prázdninové deníčky, nezapomeňte si je během příštího týdne donést do školy a ukázat je všem !

Už se na Vás moc těším  !

                                                                                                paní učitelka  Dana 

Vážení rodiče, zdravím i Vás a těším se na naši další příjemnou spolupráci. Přeji všem šťastné vykročení do nového roku. Dětem hodně úspěchů a radosti z učení,  Vám hodně radosti z  Vašich ratolestí a nám všem celkově klidný rok.   🙂

Infrormace k prvnímu školnímu týdnu :

4.9. Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 ve třídě 3.A   / od 8 – 8.45 / Poté děti převezme slečna vychovatelka. Obědy jsou od 11 hodin. Všechny děti mají na  pondělí+úterý zajištěn oběd. Pokud o tyto dva obědy nemáte zájem, kontaktujte mě mailem nejpozději do pondělí 7.45, kdy počty obědářů hlásím paní hospodářce školní jídelny. Prosím, aby každé dítě mělo papírek, na kterém bude informace o jeho odchodu ze školy / např.  odchází domů s doprovodem v  8.45- , popřípadě sám, …jde do družiny, vyzvednu po 16. hodině…. /apod. Prosím, vždy na papírek uvádějte DATUM A JMÉNO DÍTĚTE.

Děti  v pondělí přijdou do třídy v botách, od úterý se přezouváme.V pondělí dostanou několik formulářů, dejte jim desky.

5.9. úterý výuka od 8- 10.45 hodin

od středy 6.9. výuka podle rozvrhu

Prosím, na učebnice průběžně pořizujte průhledné obaly, dále 3-4 průhledné obaly na sešity A5, 1 červený obal na žák. knížku A5, dále 1  obal zelený A5, 1 modrý A5  a 1 žlutý A5. Připravujte si i věci na TV a box s  výtvarnými potřebami ( seznam dodám). Sešity zatím nenakupujte. Děkuji za spolupráci  🙂

Hezké dny

    Dana Haladová

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

_______________________________________________________________

 

 

 

Anglický jazyk (R.Šťovíčková) 2017/2018

Prosím rodiče o poslání 215,- Kč na Pracovní sešit Aj (platí pro všechny žáky 3.A, ať jsou v mé skupině, nebo ve skupině pí uč.Gregorové). Děkuji, Šťovíčková

*příklady stránek, na kterých si děti mohou procvičovat angličtinu

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=cz&selLanguage=cs

http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-children/

http://www.esl4kids.net/games.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=RSoE012gQ4U

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-games

https://www.youtube.