2.D

V pátek 20.12. přijdou děti již bez učení a předají si dárky.Mohou přinést dárek i dalším kamarádům, nejen těm vylosovaným.V 10,-h půjdeme do tělocvičny na „vánoční zpívání“.

Ve čtrtek 19.12. se půjde třída podívat na florbalový zápas v Praze 11. První hodinu bude čj a po svačině budeme odcházet.Předpokládaný návrat v 11,45h.

5.12.2019  M.Plechatá tř.uč.

 

V úterý 19.11.2019 se koná třídní schůzka ve třídě 2.D od 17,- hod.

tř.uč.M.Plechatá

Upozornění  pro rodiče žáků – neplaťte zatím školu v přírodě.

11.11. 2019 tř.uč. M.Plechatá

V úterý 19.11.2019 pojede třída 2.D do Divadla Spejbla a Hurvínka.Sejdeme se v 8,-h ve třídě.Odcházet budeme v 8,15 a předpokládaný návrat je v cca 12,30h.

5.11.2019tř.uč. M.Plechatá

Dnes 21.10.2019 dostali žáci přihlášku na školu v přírodě. Pokud budete mít zájem, vraťte mi vyplněnou přihlášku do 1.11.2019

tř.uč. M.Plechatá   21.10.2019

 

ZMĚNA V ROZVRHU

Z organizačních důvodů dochází ke změně našeho rozvrhu. Od příštího týdne budou provedeny tyto změny. Páteční Hudební výchova se přesouvá na úterý poslední hodinu, tím budeme mít v úterý 5 vyučovacích hodin a v pátek budeme končit už po 4.vyč. hodině.

Uterý – 5.h. 

Pátek – 4.h.

Děkuji  Všem za pochopení.

24.9. 2019 M. Plechatá tř. uč.

 

 

 

 

Děkuji všem rodičům za včasné zaslání peněz na třídní fond  a ostatních potřeb do třídy. Dnes si děti zapsaly rozvrh, podle kterého se bude vyučovat.

6.9. 2019 M.Plechatá tř.uč.

 

 

 

V týdnu 3. – 6.9. 2019 končí výuka v 11, 45 hod. Do konce tohoto týdne by si

měli žáci přinést pomůcky na VV a PV, úbor a přezutí na TV. Protože  jsem třídní fond vyčerpala téměř celý na pracovní sešity pro 2. ročník, musím ještě vybrat částku 500,- Kč . Z toho půjde ještě cca 220,- Kč na angličtinu a zbytek na případné dokoupení čtvrtek , atp nebo vstupné.

3.9. 2019 M.Plechatá tř.uč.

 

 

 

 

V pátek 28.6.2019 jdou děti na oběd pouze s pí.vychovatelkou. Rodiče se mohou přijít podívat do atria a tam si dítě převzít.Ostatní děti jdou pak do ŠD nebo /kdo bude mít písemně vzkaz  od rodičů/  do šatny.

V pondělí 24.6. pojedeme do kina v Hostivaři /Mrňouskové 2 /.Sejdeme se ráno v šatně, návrat bude cca do 12,- hod. Malý batůžek , pití , svačinu a malé kapesné s sebou.

20.6.2019 M.Plechatá tř.uč.

V úterý 4.6. se bude konat třídní schůzka od 17,- hod. Budu vybírat 800,- Kč  na pracovní sešity  pro 2. ročník a část peněz  do třídního fondu.

28.5. 2019  M.Plechatá tř. uč.

 

Ve čtvrtek 23.5. jedeme na výlet. Sraz je na parkovišti u Sportovní haly Jedenáctka v 7,45h. Kdo půjde  ze šatny 1.D – budeme odcházet v 7,40h. Předpokládaný návrat je v 13,15 – 13,45h /bylo uvedeno na přihlášce/ .Děti budou obědvat ve škole a pak budou předány do ŠD.

V úterý 28.5. proběhne focení tříd. Kdo má zájem o třídní foto formát A5, měl by donést do pondělí 27.5. 30,- Kč.

22.5.2019 M.Plechatá  tř.uč.

 

Program  „Hospodářská zvířata “ probíhá venku za každého počasí. Je vhodné vzít si oblečení do terénu a pevné boty.Svačinu a pití s sebou.

V pondělí 13.5. 2019 pojedeme do Divadla U Hasičů na představení „Kocourek Modroočko“.Sraz bude v šatně v 8 hodin.

3.5. 2019 M Plechatá tř.uč.

 

 

 

 

Připomínám, že kontejner na starý papír je přistaven na školním dvoře a otvřen ráno před 8. hodinou a ve 14hod.

Ve čtvrtek 25.4.2019 pojedeme do Divadla U Hasičů na představení  „Labutí princezna“ – sraz v 8 hod. v šatně , předpokládaný návrat v 12,30hod. Svačinu a pití s sebou do malého batůžku /děvčata mohou mít kabelku/.

23.4.2019 M.Plechatá tř.uč.

V  úterý 16.4. se koná třídní schůzka 1. D v 17 hod.

Sběr starého papíru se bude konat 23.- 26.4. 2019 .V areálu naší školy bude přistaven kontejner – hodiny přistavení budou ještě upřesněny. Pokud máte doma nějaký starý papír, máte možnost přispět .Třídy soutěží mezi sebou, kdo přinese nejvíce.

2.4. 2019 M.Plechatá tř.uč.

 

 Připomínám, že v pátek 22.2.2019 pojedeme  do Toulcova dvora na výukový program “ Co mi vyprávěla sýkorka“. Sejdeme se v 8,-hod ve třídě , předpokládaný  návrat bude v 11,45 h.Děti by měly mít s sebou svačinu, pití a teplé oblečení/ část programu probíhá venku/.

18.2.2019 M.Plechatá tř.uč.

Ve čtvrtek 31.1.2019 končí výuka v 11,45 . Děti,které půjdou se mnou na oběd, budou po obědě cca ve 12,10hod.

28.1. 2019 M.Plechatá tř.uč.

 

 

 

V pátek 21.12. 2018 končí výuka v 11,- hod. Děti , které by šly na oběd  se mnou, by byly po obědě cca v 11,20 hod.

18.12. 2018 M.Plechatá tř.uč.

 

 

 

 

UPOZORNĚNI‘ – ve třídě 1 . D se vyskytly vši ! Prosím o kontrolu vlasů.

Dnes si žáci  vylosovali dvojice , ve kterých si budou vyměňovat malé vánoční dárečky 21. 12. před vánočními prázdninami.Tento den už nebude výuka, děti si mohou přinést malou krabičku s vánočním pečivem na ochutnání, budeme zpívat koledy a rozbalovat dárky.Kdo bude chtít, může donést i další dárek pro nejlepšího kamaráda.

26.11.2018 M.Plechatá tř.uč.

 

 

Připomínám rodičům žáků 1.D , že příští týden je třídní schůzka od 17,-h ve třídě 1.D

15.11. naše třída navštíví cirkusové představení v “ Cirkuse Berousek“ / u Modré školy/.Sejdeme se ráno ve třídě a odcházet budeme v 9,-h. Předpokládaný návrat je cca v 12,40h. Vstup je zdarma.

6.11. 2018 M.Perchatá tř.uč.

 

 

Příští týden od 31.10. budu vybírat 200,- Kč na fotoročenku.

26.10.02018   M.Plechatá tř.uč.

 

 

Příští týden ve středu 24.10 .2018 proběhne focení na fotoročenku. Peníze zatím nevybírám. Ti žáci, kteří se nebudou fotit jednotlivě, dostanou zítra lístek , kde mi rodiče potvrdí, zda se mohou fotit alespoň na celotřídní fotku , i když ji nebudou platit.

Ještě musím upozornit na to, že  50% žáků naší třídy má nějaký logopedický problém. Proto  bych prosila o pravidelné trénování výslovnosti a docházení na logopedii.  Je to velmi důležité pro počáteční čtení.

15.10.2018 M.Plechatá tř.uč.

 

 

Připomínám všem zájemcům o fotoročenku, aby mi poslali objednávku /modrý lístek, který děti dostaly minulý týden/.

Dále bych chtěla připomenout , že některé děti zapomínají nosit učebnice na angličtinu nebo prvouku.Dohlédněte, prosím , na obsah školních tašek.Někteří zase naopak nosí angličtinu celý týden a mají zbytečně těžkou tašku.

Co se týká d.ú., měly by  děti kromě písemného úkolu denně trénovat čtení a skládání dosud probraných písmen a  slabik /5-10 minut/. Děkuji za spolupráci.

9.10.2018 M. Plechatá  tř.uč.

Děkuji všem rodičům za včasné zaplacení třídního fondu, ze kterého jsou hrazeny pracovní sešity a některé další pomůcky. Děti už mají první písmenko v deskách a mohou si zkoušet pokládat S, s do mřížky v učebnici Živá abeceda. Příští týden dostanou další písmeno – M, m. V matematice nacvičujeme počítání do 5. Než se děti naučí psát číslice, používají „čárky.“ Při psaní čárek je důležité , aby začínaly od shora- mají to vyznačeno šipkou. Když doma děti píší nebo malují , dohlédněte, prosím, na správné držení tužky. Některé stále špatně dávají prostředníček.  Děkuji za spolupráci.

21.9. 2018     M. Plechatá tř.uč.

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

dala jsem dnes dětem kopii rozvrhu na příští týden, ale nemohu zaručit, že nedojde ještě k nějaké úpravě.Na rozvrhu je uvedený čas konce  vyučování, prosím nepřehlédněte.Děti dnes mají první dú – dokončit „klubíčka“.

7.9.2018  M.Plechatá tř.uč.