2.D

Plán práce na období 30.3 – 3.4. 2020

Čj – 1/ napište do sešitu 10 sloves, 2/ napište 5 vět a podtrhněte v nich slovesa vlnovkou /barevně pastelkami/, ve cv.8 na s.87 též vyhledat slovesa a podtrhnout vlnovkou barevně / cvičení už mají mít děti napsané, tak jen vyznačí slovesa/. Na s.87/7 by měly děti říci ke každému obrázku 1 větu a věty uspořádat, jak se asi příběh stal. Pak těchto 6 vět napsat. Na s. 88 v učebnici vypracovat c.9 a10- prosím napsat celé věty. Cvičení 11 – dle zadání. Pracovní sešit s.18/ 6,7

Mat – s.23/10 , s.24/1,3,4a /4b – dobrovolné/ s.25/5, 6,7,8,9, s.26/1,2,3,4 s.27/5,6,7,8,9,10 Dále doporučuji procvičovat násobilku do 7, sestavovat příklady z trojice čísel např. 7,21,3 a děti říkají neb píší 3.7=21, 7.3=21, 21:3=7, 21:7=3 nebo 4,16,4 a děti utvoří 4.4=16, 16:4=4 . Mohou trénovat slovní úlohy typu : 1/ Mám 24 Kč. Kolik mohu koupit housek, když 1 houska stojí 4 Kč? 2/ Jedno lízátko stojí 5 Kč. Kolik bude stát 6 takových lízátek? Takovéto úlohy si mohou samostatně vymýšlet a zapisovat jejich řešení a odpověď tak, jak jsme to spolu psali do sešitu ve škole.Tzn. napsat příklad a odpověď.

Prv. – učebnice i prac. sešit do s.49, na papír napsat 3 věty o tom, čím chci být a proč ?

Na angličtinu mi pí. uč. předala odkaz na www.uschovna.cz/zasilka WAF6328CUAXYIFJ2-W67, kde lze stáhnout potřebné nahrávky k lekci.Při pomoci s výslovností použít GooglePřekladač.

Pokud by něco dětem dělalo problém, nebojte se, až se vrátíme do školy, budeme vše opakovat. Přeji všem pevné zdraví, hodně sil a trpělivosti.

26.3.2020 M.Plechatá

Na procvičování učiva čj, mat. a prv. doporučuji www skolakov.eu nebo www.skolasnadhledem.cz jak je uvedeno v pracovních sešitech čj a mat. Též doporučuji televizní pořad “ UčíTelka“ od 9,30 pro 2. ročník.

24.3.2020 M.Plechatá tř.uč.

Škola v přírodě je zrušena, neplaťte doplatek, doufám, že peníze budou vráceny.

Doporučuji dětem, aby doma hodně četly – cokoliv z čítanky nebo ze svých knih. Bylo by dobré, aby o tom co čtou mohly s někým pohovořit. Na zadaných cvičeních by měly, pokud možno, pracovat v dopoledních hodinách.

16.3.2020 M.Plechatá tř.uč.

Plán práce na období 16. – 27.3. 2020

ČJ – naučit vyjmenovat slovní druhy, čtení s porozuměním, slova citově zabarvená a poznávat slovesa. Vše je uvedeno v učebnici na s. 82 – 87. Písemně z učebnice: s.82/12 ,s.86/6, 87/8. Písemně v prac. sešitu do s. 17.

Mat. – procvičovat násobení a dělení v oboru násobilky do „7“ a sčítání a odčítání do 100. Písemně – dokončit prac. list, který děti mají u sebe, pokračovat v prac. sešitu – s.18/1, s.19/6-11, s.20/1-4, s.21/6-9, s.22/3-5, s.23/6-9

Prv – trénovat určování hodin – např. 7,15 21,30 atp. v učebnici i prac sešitu do s.48.

Nebojte se, děti jsou šikovné a společně to zvládneme.

tř.uč. M.Plechatá 12.3. 2020

Plánované akce ve 2. pololetí:

19.3. Cirkus Bernes od 10,- h

31.3. Divadlo U Hasičů od 10,- h /Rumcajs/

20. – 24.4. ŠvP

12.5. Divadlo U Hasičů od 10,-h / Maxipes Fík /

18.5. Toulcův dvůr – program -Lesní království od 9,- h.

Čtvrtek 30.1.2020

Ve čtvrtek 30.01. bude vyučování zkráceno na 4 vyuč. hodiny (11:45hod.)

31.1. Pololetní prázniny

První tři hodiny výuka, poslední (čtvrtou) vyučovací hodinu předání výpisu pololetního vysvědčení.
Výpis bude dětmi opět vracen, a to do pátku 07.01.

27.1.2020 tř uč.M.Plechatá

 

Dnes 22.1. 2020 dostali žáci 2.D písemný přehled informací ke škole v přírodě, která se bude konat v termínu 20.-24.4.2020.Doplňující informace dostali rodiče na třídní schůzce 14.1.2020

22.1.2020 tř uč.M.Plechatá

 

V pátek 20.12. přijdou děti již bez učení a předají si dárky.Mohou přinést dárek i dalším kamarádům, nejen těm vylosovaným.V 10,-h půjdeme do tělocvičny na „vánoční zpívání“.

Ve čtrtek 19.12. se půjde třída podívat na florbalový zápas v Praze 11. První hodinu bude čj a po svačině budeme odcházet.Předpokládaný návrat v 11,45h.

5.12.2019  M.Plechatá tř.uč.

 

V úterý 19.11.2019 se koná třídní schůzka ve třídě 2.D od 17,- hod.

tř.uč.M.Plechatá

Upozornění  pro rodiče žáků – neplaťte zatím školu v přírodě.

11.11. 2019 tř.uč. M.Plechatá

V úterý 19.11.2019 pojede třída 2.D do Divadla Spejbla a Hurvínka.Sejdeme se v 8,-h ve třídě.Odcházet budeme v 8,15 a předpokládaný návrat je v cca 12,30h.

5.11.2019tř.uč. M.Plechatá

Dnes 21.10.2019 dostali žáci přihlášku na školu v přírodě. Pokud budete mít zájem, vraťte mi vyplněnou přihlášku do 1.11.2019

tř.uč. M.Plechatá   21.10.2019

 

ZMĚNA V ROZVRHU

Z organizačních důvodů dochází ke změně našeho rozvrhu. Od příštího týdne budou provedeny tyto změny. Páteční Hudební výchova se přesouvá na úterý poslední hodinu, tím budeme mít v úterý 5 vyučovacích hodin a v pátek budeme končit už po 4.vyč. hodině.

Uterý – 5.h. 

Pátek – 4.h.

Děkuji  Všem za pochopení.

24.9. 2019 M. Plechatá tř. uč.

 

 

 

 

Děkuji všem rodičům za včasné zaslání peněz na třídní fond  a ostatních potřeb do třídy. Dnes si děti zapsaly rozvrh, podle kterého se bude vyučovat.

6.9. 2019 M.Plechatá tř.uč.

 

 

 

V týdnu 3. – 6.9. 2019 končí výuka v 11, 45 hod. Do konce tohoto týdne by si

měli žáci přinést pomůcky na VV a PV, úbor a přezutí na TV. Protože  jsem třídní fond vyčerpala téměř celý na pracovní sešity pro 2. ročník, musím ještě vybrat částku 500,- Kč . Z toho půjde ještě cca 220,- Kč na angličtinu a zbytek na případné dokoupení čtvrtek , atp nebo vstupné.

3.9. 2019 M.Plechatá tř.uč.

 

 

 

 

V pátek 28.6.2019 jdou děti na oběd pouze s pí.vychovatelkou. Rodiče se mohou přijít podívat do atria a tam si dítě převzít.Ostatní děti jdou pak do ŠD nebo /kdo bude mít písemně vzkaz  od rodičů/  do šatny.

V pondělí 24.6. pojedeme do kina v Hostivaři /Mrňouskové 2 /.Sejdeme se ráno v šatně, návrat bude cca do 12,- hod. Malý batůžek , pití , svačinu a malé kapesné s sebou.

20.6.2019 M.Plechatá tř.uč.

V úterý 4.6. se bude konat třídní schůzka od 17,- hod. Budu vybírat 800,- Kč  na pracovní sešity  pro 2. ročník a část peněz  do třídního fondu.

28.5. 2019  M.Plechatá tř. uč.

 

Ve čtvrtek 23.5. jedeme na výlet. Sraz je na parkovišti u Sportovní haly Jedenáctka v 7,45h. Kdo půjde  ze šatny 1.D – budeme odcházet v 7,40h. Předpokládaný návrat je v 13,15 – 13,45h /bylo uvedeno na přihlášce/ .Děti budou obědvat ve škole a pak budou předány do ŠD.

V úterý 28.5. proběhne focení tříd. Kdo má zájem o třídní foto formát A5, měl by donést do pondělí 27.5. 30,- Kč.

22.5.2019 M.Plechatá  tř.uč.

 

Program  „Hospodářská zvířata “ probíhá venku za každého počasí. Je vhodné vzít si oblečení do terénu a pevné boty.Svačinu a pití s sebou.

V pondělí 13.5. 2019 pojedeme do Divadla U Hasičů na představení „Kocourek Modroočko“.Sraz bude v šatně v 8 hodin.

3.5. 2019 M Plechatá tř.uč.

 

 

 

 

Připomínám, že kontejner na starý papír je přistaven na školním dvoře a otvřen ráno před 8. hodinou a ve 14hod.

Ve čtvrtek 25.4.2019 pojedeme do Divadla U Hasičů na představení  „Labutí princezna“ – sraz v 8 hod. v šatně , předpokládaný návrat v 12,30hod. Svačinu a pití s sebou do malého batůžku /děvčata mohou mít kabelku/.

23.4.2019 M.Plechatá tř.uč.

V  úterý 16.4. se koná třídní schůzka 1. D v 17 hod.

Sběr starého papíru se bude konat 23.- 26.4. 2019 .V areálu naší školy bude přistaven kontejner – hodiny přistavení budou ještě upřesněny. Pokud máte doma nějaký starý papír, máte možnost přispět .Třídy soutěží mezi sebou, kdo přinese nejvíce.

2.4. 2019 M.Plechatá tř.uč.

 

 Připomínám, že v pátek 22.2.2019 pojedeme  do Toulcova dvora na výukový program “ Co mi vyprávěla sýkorka“. Sejdeme se v 8,-hod ve třídě , předpokládaný  návrat bude v 11,45 h.Děti by měly mít s sebou svačinu, pití a teplé oblečení/ část programu probíhá venku/.

18.2.2019 M.Plechatá tř.uč.

Ve čtvrtek 31.1.2019 končí výuka v 11,45 . Děti,které půjdou se mnou na oběd, budou po obědě cca ve 12,10hod.

28.1. 2019 M.Plechatá tř.uč.

 

.

V pátek 21.12. 2018 končí výuka v 11,- hod. Děti , které by šly na oběd  se mnou, by byly po obědě cca v 11,20 hod.

18.12. 2018 M.Plechatá tř.uč.

 

 

 

 

UPOZORNĚNI‘ – ve třídě 1 . D se vyskytly vši ! Prosím o kontrolu vlasů.

Dnes si žáci  vylosovali dvojice , ve kterých si budou vyměňovat malé vánoční dárečky 21. 12. před vánočními prázdninami.Tento den už nebude výuka, děti si mohou přinést malou krabičku s vánočním pečivem na ochutnání, budeme zpívat koledy a rozbalovat dárky.Kdo bude chtít, může donést i další dárek pro nejlepšího kamaráda.

26.11.2018 M.Plechatá tř.uč.

 

 

Připomínám rodičům žáků 1.D , že příští týden je třídní schůzka od 17,-h ve třídě 1.D

15.11. naše třída navštíví cirkusové představení v “ Cirkuse Berousek“ / u Modré školy/.Sejdeme se ráno ve třídě a odcházet budeme v 9,-h. Předpokládaný návrat je cca v 12,40h. Vstup je zdarma.

6.11. 2018 M.Perchatá tř.uč.

 

 

Příští týden od 31.10. budu vybírat 200,- Kč na fotoročenku.

26.10.02018   M.Plechatá tř.uč.

 

 

Příští týden ve středu 24.10 .2018 proběhne focení na fotoročenku. Peníze zatím nevybírám. Ti žáci, kteří se nebudou fotit jednotlivě, dostanou zítra lístek , kde mi rodiče potvrdí, zda se mohou fotit alespoň na celotřídní fotku , i když ji nebudou platit.

Ještě musím upozornit na to, že  50% žáků naší třídy má nějaký logopedický problém. Proto  bych prosila o pravidelné trénování výslovnosti a docházení na logopedii.  Je to velmi důležité pro počáteční čtení.

15.10.2018 M.Plechatá tř.uč.

 

 

Připomínám všem zájemcům o fotoročenku, aby mi poslali objednávku /modrý lístek, který děti dostaly minulý týden/.

Dále bych chtěla připomenout , že některé děti zapomínají nosit učebnice na angličtinu nebo prvouku.Dohlédněte, prosím , na obsah školních tašek.Někteří zase naopak nosí angličtinu celý týden a mají zbytečně těžkou tašku.

Co se týká d.ú., měly by  děti kromě písemného úkolu denně trénovat čtení a skládání dosud probraných písmen a  slabik /5-10 minut/. Děkuji za spolupráci.

9.10.2018 M. Plechatá  tř.uč.

Děkuji všem rodičům za včasné zaplacení třídního fondu, ze kterého jsou hrazeny pracovní sešity a některé další pomůcky. Děti už mají první písmenko v deskách a mohou si zkoušet pokládat S, s do mřížky v učebnici Živá abeceda. Příští týden dostanou další písmeno – M, m. V matematice nacvičujeme počítání do 5. Než se děti naučí psát číslice, používají „čárky.“ Při psaní čárek je důležité , aby začínaly od shora- mají to vyznačeno šipkou. Když doma děti píší nebo malují , dohlédněte, prosím, na správné držení tužky. Některé stále špatně dávají prostředníček.  Děkuji za spolupráci.

21.9. 2018     M. Plechatá tř.uč.

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

dala jsem dnes dětem kopii rozvrhu na příští týden, ale nemohu zaručit, že nedojde ještě k nějaké úpravě.Na rozvrhu je uvedený čas konce  vyučování, prosím nepřehlédněte.Děti dnes mají první dú – dokončit „klubíčka“.

7.9.2018  M.Plechatá tř.uč.