1.C

16.1. Dnes děti psaly diktát. U mnohých nedopadl nejlépe. Děti , které mají dvojky a trojky, prosím doma z písmenek zkoušejte, více trénujte ( opisy, přepisy) a i doma si pište diktáty.

Zde je dnešní diktát .Byly to 3 řádky. První řádek- pouze psací písmena, druhý -slabiky, třetí -slova. Vše psací písmena.

l í ů Á M t j

ty ná sé de já

pes motá léto sem

__________________________________________

Psaní- dnes děti dostaly další „SNĚHULÁČKOVSKOU “ písanku. Čeká nás každodenní procvičování psaní. Proto máme písanek několik. Pokud nastane situace, že bude za DÚ psaní více a Vaše dítě již bude večer unavené, může si úkol / s Vaším souhlasem/ zkrátit tak, že nemusí od každého řádku psát písmenka až do konce. Tedy pokud je např. řádek, kde mají děti psát 15x r…- stačí, když ho napíší tolikrát, aby si písmenko osvojily a úkol zvládly bez stresů.

Učivo PRVOUKY: dny v týdnu. Naučit se pojmy: včera – dnes – zítra- pozítří (dnes je čtvrtek- co bylo včera ? , …. dnes je sobota- co bude zítra , co bude pozítří? atd). Dny pracovní, dny víkendu. Měsíce – vyjmenovat. Po únoru bude…??, kolikátý v pořadí je srpen, červen… ? Jaký měsíc je první, druhý….. poslední roce? Z této látky bude každý vyzkoušen příští týden.

Básničku MĚSÍCE se mají děti naučit zpaměti do příští středy.

Přeji všem hezké dny a hodně úspěchů 🙂 DH

______________________________________________________________________________

9.1. Vážení rodiče, příští týden v úterý 14 .1. se koná konzultační odpoledne, na které si pozvu pouze některé z Vás. Rodiče, se kterými potřebuji mluvit budu oslovovat cestou e-mailu. Pokud ode mne e-mail
nedostanete, znamená to, že je vše v pořádku, že Vaše dítě pracuje s chutí, bez větších problémů a já ho chválím 🙂 Konzultační hodiny budou probíhat od 17.-19.hodin v naší třídě.V případě konzultace z Vaší strany mě taktéž kontaktujte mailem a domluvíme si termín v přesném čase.

________________________________________________________________________

V lednu / vzhledem k tomu, že se nám blíží vysvědčení/ budeme psát větší počet malých písemek a testíků / M a ČJ/ a čekají nás první diktáty, z prvouky budou děti zkoušeny.

Celkově bych chtěla děti pochválit. Do školy chodí připraveny, nosí v pořádku svoje domácí úkoly a při výuce pracují s velkým elánem a chutí. Mám radost z toho, že se už dovedou celé dopoledne plně soustředit, že je při vyučování klid na práci a že umí jeden druhému pomáhat a naslouchat si. Těší mě i to, že při zadávání dobrovolných úkolů většina dětí úkoly plní s radostí a říkají si o další 🙂 Děti udělaly obrovský kus práce a já je velmi chválím !

V prvouce probíráme téma ČAS, proto prosím, aby si děti již na příští týden do hodin prvouky přinesly papírové hodiny. Děkuji za spolupráci, přeji Vám krásné dny 🙂 DH

____________________________________________________________________

19.12. Milé děti, vážení rodiče. Přiblížily se nám vánoční prázdniny, dny volna , odpočinku a krásných svátečních dnů. Ráda bych využila této příležitosti a popřála Vám všem klidné radostné Vánoce a hlavně hodně zdraví a pohody v novém roce. S dětmi jsme se dnes ve třídě domluvili na následujících nevelkých domácích opakovacích úkolech. Pokud budete mít ale rodinný program nabitý tak, že to nebudete stíhat, nic se neděje. Jsou to úkoly na procvičování a taky nějaké pro radost 🙂

český jazyk– denně čteme/ děti již dostaly lednový čtecí přehled/, máme nové písmeno D. Slabikář až do str. 35. Ve slabikáři čtěte, opakujte, procvičujte. Pokud nějaké cvičení / do str. 35/není vyplněné, udělejte si ho v rámci domácího učení.

:-)

Psaní : opakujeme všechna písmena viz naše obě písanky . Po svátcích už začínáme psát diktáty na známku. Doma procvičujte tak, že necháte dítě psát nejprve správné psací písmeno, pak slabiky, nakonec probraná slova- viz slabikář.Děti si nesou domů desky s písmenky, dostříhejte D a doma skládejte slova i krátké věty/ viz Slabikář/ . Ve škole se k této činnosti dostáváme už málo. To je úkol i pro vánoční dny volna.
Písanka žlutá- vše do str. 15. Písanka s dráčkem : zde jsou strany, které by měly být po prázdninách již hotové : 2 -10, 14 -19, 28 + 33.

Matematika– numerace do 10, děti by již měly zvládat sčítání i odčítání s lehkostí, rozklad čísel, pyramidy,  dohledávání chyb. Pokud máte doma kostky, ať děti staví jednoduché stavby / viz učebnice / a nechte je pak dělat plány staveb. Červená M : opakovat to, co jsme počítali. Medvídkovskou matiku si děti nesou domů a doma už zůstává. Pokud jsou tam příklady, které nemáme vypočítané, děti je doma mohou dodělávat.
– pr. listy , které jsme dělali ve škole, dodám marodům po uzdravení.

:-)

prvouka – téma Vánoce, zima- učebnice do str. 30, na str. 30 děti čekají vánoční úkoly – to bude za DÚ z prvouky a kdo se naučí nazpaměť básničku na str. 30, může dostat svojí první lednovou jedničku 🙂

:-)

Přeji Vám krásné Vánoce plné pohody a radosti. Do nového roku pak hlavně pevné zdraví a hodně elánu!  Děkuji Vám za spolupráci v tomto kalendářním roce , děkuji Vám za milé dárky a v novém roce se těším na viděnou ( s dětmi v pondělí 6.ledna 2020 🙂

Vaše paní učitelka Dana Haladová

Zítřejší školní koncert v tělocvičně bude končit v 10.45-až 11. Obědy budou již od 11 hodin, takže obědáři mohou být připraveni k odchodu kolem 11.15-11.30.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

K organizaci týdne: od pondělí mi už děti mohou nosit jeden vánočně zabalený dárek pro svého / zatím neznámého /kamaráda či kamarádku. Dárek nepodepisujte a svému dítěti připomeňte, že je tajné, co v něm je a aby to ve třídě neprozradilo 🙂 Dárek mi děti budou předávat v kabinetu, aby to třída neviděla 🙂 Od středy děti budou nosit každý malé pohoštění, které si v pátek rozložíme na stoly / např. menší boxík s cukrovím, banány, ….mandarinky, pytlíček oříšků, …perníčky, …slané pečivo…atd. Prosím, nedávejte dětem ovoce typu- celý ananas, celý meloun….pomelo….apod, je s tím problém při servírování.Děkuji. K občerstvení si děti přinesou ještě plastový talířek , nebo dva papírové ubrousky. Svíčky, prskavky ani františky prosím neposílejte.

Děkuji Vám za spolupráci. Všem Vám přeji krásný adventní víkend, hodně pohody, klidu a lásky. S pozdravem

DH

13.12. Vážení rodiče, zde jsou nejdůležitější informace k příštímu předvánočnímu týdnu : Až do středy se učíme podle rozvrhu. Ve čtvrtek bude tělocvik i angličtina a v rámci čj a matematiky/ mých hodin/ budeme mít : PROJEKT VÁNOCE. Na děti čekají zábavné pracovní listy s vánočními úkoly, výtvarná i hudební dílnička a další příjemné aktivity. V pátek se neučíme. Od 8- 10 bude vánoční program pro děti v naší třídě. Budeme mít besídku s tombolou, zpíváníčko u stromečku a vánoční raut 🙂 V 10 hodin pak přecházíme do velké tělocvičny, kde je pro žáky 1. stupně připraven velký vánoční koncert, který nacvičili žáci 2. stupně.Tím tento slavnostní den vyvrcholí i skončí.

_____________________________________________________________

Návštěva Městské knihovny Praha-Chodov

Zítra / v úterý 10.12/ si děti ponesou do školy pouze malý baťůžek se svačinkou. Nemusí nosit učebnice, penál ani ŽK. Po návratu z knihovny si budeme ve třídě číst a učit se z interaktivní tabule 🙂   .

V úterý 10. prosince jdeme do knihovny Chodov. Bude to naše první akce mimo školu. Děti čeká prohlídka knihovny s komentářem paní knihovnice, program s pohádkami a možnost samostatně se v knihovně porozhlédnout a v případě zájmu dětí si vyzvednout přihlášku do Městské knihovny v Praze 🙂

Listopadové aktivity v 1.C

12.11.Děti dnes dostaly nový sešit na PRVOUKU /modrý /.Do něj se budeme učit psát zápisky, budeme si tam vlepovat pracovní listy a obrázky. Na obal sešitu si děti mohou nalepit obrázek svého oblíbeného zvířátka. Za DÚ si děti nalepí na dvojstránku nadepsanou PODZIMNÍ PŘÍRODA libovolný obrázek-či obrázky / z časopisu, pohlednici, …z prospektu, vytištěný z internetu apod…./ podzimní přírody. Děkuji za spolupráci.

Tuto středu 13.11. budou mít děti v pořadí druhou hodinu JÓGY s paní cvičitelkou Klimešovou. Minule jsme byli pochváleni, jak nám to jde 🙂

Příští týden v úterý 19.11. se konají TŘÍDNÍ SCHŮZKY. Sejdeme se v naší třídě v 17 hodin. Těším se na Vaši účast.

Cvičení přispívá ke zklidnění dětí, lepšímu soustředění a je velmi příjemnou i oblíbenou aktivitou třídy. Lekce probíhá ve speciální místnosti na jógu, kde je příjemné přítmí a klid. Ve středu se pokusím děti při cvičení nafotit, abychom se s Vámi podělili o tuto příjemnou atmosféru 🙂

TŘÍDNICKÉ HODINY v 1.C – každou lichou středu / 5. vyučovací hodinu / se bude konat třídnická hodina naší třídy. Prosím, počítejte s tím při vyzvedávání svých dětí .

8.11. Dnes děti dostaly SLABIKÁŘ. Přes víkend si ho mohou celý prohlédnout a seznámit se s tím, co nás čeká. Mají z něho i svůj první domácí úkol : namalovat sebe, napsat své jméno a číst. Prosím, aby děti do slabikáře nevpisovaly v předstihu žádné úkoly. Pochopitelně, že ten, kdo už umí číst, může číst i vše na následujících stránkách… 🙂 V příštích dnech budou děti dostávat i nové písanky, kde začínáme trénovat psací písmena. Pokud objevíte v žákovské knížce svého dítěte opakovaně dvojky ze psaní, zaměřte se, prosím, v rámci domácí přípravy na to, aby Vaše dítě psalo s větší pečlivostí. Pokud mu to stále nepůjde, doporučuji znovu se vrátit k základním tvarům, které děti psaly ve fialové písance.

Přeji Vám krásný víkend, s pozdravem DH 🙂

—————————————————————————————————–


Informace ke stávce ve školství: Základní škola DONOVALSKÁ bude ve středu 6.11. 2019 učit bez omezení dle rozvrhu a školní družina i školní kuchyně budou rovněž v běžném provozu. Je to především z toho důvodu, že nechceme rodiče stavět před těžko řešitelný problém se zaopatřením dětí v případě zavření školy.

Prohlášení zaměstnanců školy:
Zaměstnanci školy vyjadřují svou podporu požadavkům za zlepšení podmínek v českém školství!

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

22.10.

Tento pátek přijde fotograf a bude fotit děti na fotoročenku. Bude fotit sólo ty, kteří si to zaplatili. Ostatní děti budou nafocené v rámci společné fotky. Pokud si to ještě někdo rozmyslel a fotoročenku chce, dejte mi do pátku vědět. / cena 200,-/

Děti mají za sebou první čtení na známku, dopadlo to výborně, jsou jedničky, děti jsou velmi šikovné 🙂 Ve čtení, prosím, neustávejte 🙂

Z prvouky budu příští pátek (1.11.) zkoušet: stromy (poznávání podle fotografií), plody, lesní zvířata /viz učebnice + pr. list/

Příští týden: děti jsou od pondělí do středy doma . Je státní svátek a dva dny podzimních prázdnin. Do školy se jde ve čtvrtek a v pátek (31.10. + 1.11.) HEZKY SI TO UŽIJTE !

Přeji všem krásné dny. DH 🙂

________________________________________________________________________________

16.10. Od příštího týdne začínáme psát testíky na známku. Bude se jednat o pětiminutovky z probrané látky. Dále děti čeká první čtení na známku. V pátek zkouším dobrovolníky / někteří se hlásili již dnes 🙂 a od příštího týdne již každého. Zkoušet budu ze str. 86 / Živé abecedy/. Držím všem palce 🙂

14.10. Dnes poprvé dostaly děti za DÚ čtení. Jedná o čtení z Živé abecedy str. 86. Ve škole jsme natrénovali první dva odstavce. Pokud děti celé čtení přečtou / nejlépe bez chyby 🙂 mohou si vybarvit u cvičení hvězdičku. Protože je písmenek a slabik zatím málo, trénujte tato cvičení opakovaně. Prosím o dohled u čtení. Je nutné, aby děti četly a písmenka si opakovaly denně.

Dále prosím, aby měly děti desky s písmeny /pouze s těmi, které máme probraná: S,M,L,P A/ . Desky s písmenky nemá ještě více než polovina třídy 🙁 Děkuji za spolupráci.

________________________________________________________________

ČJ– grafomotorika . Tu trénujeme zejména na mazacích tabulkách a ve fialovém králičím sešitě. Děti si ho na víkend nesou domů. Prolistujte ho a zjistěte, co jim jde a co ne. U nepovedených či odfláklých úkolů dělám poznámku PEČLIVĚJI- to je signál, že je nutné i doma vést dítě k pečlivosti a trpělivosti, aby to pak ve třídě šlo lépe. U těchto dětí si prosím najděte čas a znovu s nimi ty tvary potrénujte. S grafomotorikou úzce souvisí i přesné vybarvování.Komu to nejde a přetahuje, doporučuji omalovánky. Na příští týden připravte dětem desky s těmito písmenky : S,P,L,M A Ve čtení jsme se  podrobně věnovali 3 českým pohádkám: 1. Červená Karkulka 2. O veliké řepě  3. O Smolíčkovi. Za domácí úkol /na který mají děti týden/ si každé dítě vybere tu nejoblíbenější a naučí se ji vyprávět. Bude ji vyprávět  příští pátek před třídou. Prosím, abyste dětem pomohli, pohádky jim znovu pustili či přečetli  a nechali je to doma potrénovat před sourozenci, babičkou,… atd 

11.10. Milé děti, vážení rodiče, zde je přehled aktuálního učiva- tedy toho zásadního, co je dobré i doma procvičovat.

Prvouka-    kapitola PODZIM , práce na zahradě a zelenina. Za úkol- naučit se poznávat 7 druhů zeleniny, co mají na obrázcích a  zahradní nářadí. Za to mohou příští týden dostat jedničku 🙂

  M– numerace do 10, číselné řady vzestupné, sestupné, rovnost, nerovnost . Sešit s medvídkem : v něm je zadán dobrovolný úkol a to dokončovat příklady až do str. 15. Pokud  dítě potřebuje, prosím, přečtěte mu zadání / je vždy na stránce dole/. U počítání děti mohou používat prsty a cokoliv  dalšího, co jim pomůže /kostičky,  knoflíky, číselnou řadu…/

Na výtvarnou výchovu/ k datu 23.10.- tedy až za 14 dní/  budeme potřebovat větší množství / tak  asi 20/  vylisovaných podzimních listů- velké i větší množství malých. Děti budou tvořit podzimní skřítky.Prosím, aby listy byly v deskách nebo obálce. Tento týden jsme měli poprvé hodinu jógy s paní instruktorkou  Klimešovou. Setkávání budou 1x měsíčně.  Cvičení vede děti k  lepšímu soustředění, ke zklidnění a  je hezkou chvílí souznění. První hodina se nám moc povedla a třída byla  velmi pochválena.

Od příštího týdne budou již děti dostávat kromě razítek a jedniček i jedna mínus a dvojky. Držím všem palce, aby těch dvojek bylo co nejméně !!   Všechny děti moc  chválím a Vám všem přeji pohodový slunečný víkend

Srdečně Dana Haladová 🙂

_____________________________________________________________________________

10.9. Prosba od paní učitelky Hanky Ptáčníkové na tělesnou výchovu :prosí, aby měla všechna děvčata ve dnech, kdy je tělesná výchova z domova učesané vlasy tak, aby byly v pevném culíku či v copech. Děkujeme.

Vážení rodiče,

máme za sebou první školní měsíc. Vaše děti si už zvykly na režim školy, nikdo nám ve třídě nepláče ani si nestýská. Děti se úspěšně učí dodržovat třídní pravidla a plnit svoje školní i domácí úkoly. Práce ve třídě se daří hezky, zejména v ranním kruhu a při skupinových aktivitách, kdy si povídáme a učíme se jeden druhému naslouchat. Všichni kluci i děvčata bez větších problémů zvládají uhlídat si a plnit svoje domácí úkoly. Všechny děti zvládly naučit se a zarecitovat před třídou svoji první básničku. Moc je chválím, protože si vedou velmi zodpovědně :-) Děti se učí pomáhat jeden druhému, zvládáme postupně i nové pracovní metody  /např. při skupinové práci/, kde je naším cílem společné dílo i vzájemný respekt. Mnoho úkolů a veliký kus práce je ale ještě před námi. Začínáme s abecedou, čekají nás postupně všechna písmenka a  budeme se učit číst. Brzy začneme psát i do písanek. Nyní se nám daří  počítat do pěti, poznáváme matematické značky větší, menší, rovná se, čekají nás časem i složitější matematické hádanky a příklady.  
______________________________________________________________________________
V tomto týdnu budeme potřebovat DESKY S ČÍSLY 0 až 10 /+ matematické znaky a  puntíky/. Dejte prosím dětem tyto desky do aktovky a přimlouvám se, abyste je denně kontrolovali, aby se nám čísla nepoztrácela. 
Další info :  
 – nakoupila jsem dětem nové ručníčky, prosím o spolupráci při jejich praní. Vždy jednu sadu ručníčků pošlu po dítěti a prosím, zda by tak do týdne mohly být vyprané. Tato výpomoc vyjde /na každého žáka/- maximálně 3 x do roka 
– jak vědět, zda je u mého dítěte ve třídě vše v pořádku ?  Pokud Vám nepíši mail či zprávu do ŽK, nebo Vás nezvu na konzultaci do školy, …znamená to, že je vše v pořádku  :-)
 
Děkuji za spolupráci. Osobně se uvidíme na podzimních třídních schůzkách /19.11./, přeji Vám hezké podzimní dny. 
 
DH24.9. Tento týden budou na naší škole probíhat „Srdíčkové dny“. Jedná se o akci na podporu nadace Život dětem. K zakoupení budou oblíbené magnetky se zvířátky, propisky, náramky, magnetické kolíčky, kus za 30 Kč.
_______________________________
Dnes děti dostaly pa papírku napsanou zářijovou básničku ( PODZIM). Mají týden na to, aby se jí naučily nazpaměť. Pokud někomu týden nestačí, může si termín ještě o další týden prodloužit. Básničku bude dítě recitovat před třídou 🙂
_______________________________________________________________________________________________


20.9. Vážení, máme za sebou úspěšně třetí pracovní týden. Děvčata i kluci pracovali pilně a udělali jsme velký kus práce. Děti dostaly další sešit- říkáme mu králičí čeština, budeme v něm procvičovat grafomotoriku. Je z něj i DÚ na víkend. V pondělí děti dostanou i novou  matematiku s medvědem- ( medvědí matematika) .  I tyto sešity, prosím,  časem obalte. Dále k žákovské knížce:
ta bude v červeném obalu a děti ji budou nosit každý den do školy. Prosím, abyste vymysleli, v jaké části školní aktovky dítě bude ŽK nosit. A tam ji vždy dávali. Dnes jsme si vysvětlovali, proč musí mít místo mimo kapsu s jídlem i pitím a vždy být po ruce. Děti, které  si  ještě neumí samy dávat školní potřeby do aktovky tak, aby to šlo  v pohodě  a poměrně rychle a samy si jí i zacvakly, doply…., to musí o víkendu dotrénovat. K úkolům : 1/ domácí úkoly dávám. Pokud dítě úkol nestihne z důvodu náročného rodinného programu- třeba o víkendu- napište mi  velmi stručnou zprávu do sešitu přímo k tomu úkolu. /…něco typu : Nestihli jsme, doděláme… a podpis rodiče/. Pokud dítě na úkol zapomene, objeví se mu v sešitě symbol mračouna… a to je pro něj signál, že ho musí / nejlépe do příští hodiny/ dodělat a úkoly si  příště ohlídat. 2/ úkol je pro děti,( nikoliv pro Vás :-),… takže se zkuste obrnit trpělivostí a nechat dítě pracovat samo. Pokud se něco hodně dítěti nedaří – jako například nezvládnuté tvary, do budoucna i čísla a písmena….- nic se neděje ! ,  ale nenechte dítě úkol odfláknout. Každé dítě má jiné možnosti. Pokud se Vám jeho výkon nezdá, nelíbí, nechte dítě udělat  ještě malou  část téhož zadání  na papír a ten mi tomu přiložte, přicvakněte.
Doporučuji do aktovky dětem vložit desky, kam si budou dávat sešity , které nesou domů. Nemusí to být velké objemné desky, ty většinou v tašce překáží. Stačí plastové s drukem…
Dnes nesou děti domů ještě v ŽK 2 zprávy : 1/ informace od šk. psycholožky, která u nás ve třídě bude mít dvouhodinový program pro naši třídu- účast je dobrovolná. Děti, které nebudou mít od Vás souhlas budou v té době ve vedlejší třídě. Další info je o mléku, které mohou děti na naší škole odebírat… viz leták. Peníze na mléko dejte do zalepené obálky se jménem i příjmením + označením 1.C-( obálku budu předávat „mlíčkové asistentce „.)
Nechte děti přes víkend tvořit papírové domečky, zpívat 2 lidové písničky- Holka modrooká, Já do lesa + třídní hymnu. Dále si nechte převyprávět Červenou Karkulku.  Děti jsou velmi šikovné a nesou si domů zasloužené jedničky . 
Děkuji za spolupráci a přeji všem hezký víkend 🙂


DH
__________________________________________________________________________


SPRÁVNÝ ÚCHOP TUŽKY
13.9. Tento týden jsme trénovali mimo jiné správný úchop tužky a učili jsme se sedět v lavici rovně, nekřížit při psaní nohy, neklátit jimi, nehrbit se …. Nebylo to pro děti úplně snadné… K domácímu procvičování posílám i krátký internetový odkaz . Nechte si ukázat, jak jsme trénovali s papírovou kuličkou v dlani…. a zkuste si to i Vy 🙂 Pokud budete mít čas, procvičujte s dětmi grafomotoriku : / obtahování řádků- svisle i vodorovně, klubíčka, kruhy, oblouky- duhy…, rovné čáry/. Na víkend si děti nesou 3 učebnice- M, prvouku i ČJ- Živou abecedu. Zalistujte si s dětmi v učebnicích a nechte si vyprávět, co a jak jsme už dělali.

Prosím, abyste si zakoupili v papírnictví sadu papírových písmen pro prvňáky / ty, které budeme zakládat po rozstříhání do desek a taktéž číslice/. Nespěchá to. Oboje si nechte doma, zatím je nepotřebujeme. Děkuji za spolupráci.
Všechny děti moc chválím a přeji krásný víkend 🙂 DH


https://www.youtube.com/watch?v=6zFjagoRhkc

9.9. Vážení rodiče, prosím o mailové kontakty ty z Vás, kteří jste se mně ještě neozvali . Dále připomínám, že ve čtvrtek 12.9. bude od 17 hodin v prostorách jídelny školy zápis do kroužků. Chválím,že měly děti již obalené učebnice. Jenom mám prosbu, zda byste mohli kupovat průhledné obaly. Při vybírání sešitů / zejména, pokud to dělají později samy děti/ je to pro ně mnohem přehlednější a je podle barvy předního obalu jasná kontrola, jaký sešit, kde leží. Děkuji za pochopení. DH 🙂

_________________________________________________

6.9. Úspěšně máme za sebou první školní týden. Byl naplněn pohodou a dobrou náladou. Všechny děti si zaslouží velkou pochvalu. Průběžně a postupně se seznamujeme s třídními pravidly, snažíme se zapamatovat jména kamarádů a kamarádek (… to je velký úkol i pro paní učitelku 🙂 …, zvykáme si na sebe a co víc, začínáme se i učit. V těchto dnech jsme trénovali pravolevou orientaci ( doporučuji v tom doma pokračovat- např: levou rukou se dotkni pravého kotníku…., atd), prošli jsme si školu a podívali se do tříd deváťáků. Dnes si děti odnesly domů dvě učebnice- matematiku a prvouku a dostaly dva úkoly : otevřít prvouku, najít založený papírek s rozvrhem a vysvětlit Vám, jaké vyučovací předměty se ukrývají v obrázcích. Druhý úkol je v učebnici matematiky a je označen zeleným puntíkem. Prosím, učebnice do konce září obalit. Děkuji všem za včasné zaslání peněz do třídního fondu a za darování papírů . Přeji hezký víkend 🙂 DH

__________Rozvrh bude na stránkách zveřejněn během dalších dnů : 4x mají děti do 11.45 – tedy pouze 4 vyučovací hodiny, ve čtvrtek mají do 12.40 ( 5 vyučovacích hodin)______________________________________________________________

5.9. Vážení, ráda bych Vás informovala, že v tomto šk. roce bude otevřen logopedický kroužek pro žáky 1. a 2. třídy. Vede ho speciální pedagožka,logopedka a paní učitelka Mgr. Tereza Večeřová. Pokud budete mít zájem, můžete kontaktovat mě a pošlu po dítěti bližší info, nebo přímo paní magistru.

______________________________________________________________

4.9. POZVÁNÍ NA AKCI NAŠÍ ŠKOLY:
Přivítejte s námi školní rok promítáním pod širým nebem! Ve čtvrtek 5.9.2019 budeme od 20:15 promítat film Dumbo. Akce se koná na školním hřišti, takže si vezměte piknikové deky, karimatky, spacáky, židličky, něco dobrého k jídlu a pití, dobrou náladu a ve čtvrtek na viděnou!
https://www.youtube.com/watch?v=7NiYVoqBt-8

3.9. Vážení rodiče, dnes jsem navštívila obchod JYSK a zjistila, že tam mají v akci přesně ten box na VV pro naše děti . Pokud máte zájem, zde je info : PROBOX Úložný box- Š 30x D39xV18 cm, 14l s víkem průhledná, cena v akci 82,-

_______________________________________________________________

2.9.2019

Vážení rodiče, zde jsou ty nejdůležitější informace z dnešní schůzky.

Přeji Vám hezké dny a děkuji.

D.Haladová

Harmonogram šk. roku:http://www.donovalskazs.cz/skolni-rok/
školní jídelna :http://www.donovalskazs.cz/skolni-jidelna-jidelnicek/

Organizace prvního týdne : úterý 3.9.-pátek 6.9. :  výuka 8:00 – 9.40  (poté si děti buď vyzvednete osobně v přístavbě školy nebo budou předány do školní družiny). Do školy si v těchto dnech děti nosí aktovku a penál.

Omlouvání žáka:  nejpozději  do  48 hodin 

  • e-mailem: haladovad@donovalskazs.cz  , nebo na :   haladovadana@seznam.cz
  • nebo     telefonicky ( dovoláte se do kanceláře školy) : 272 934 191 
  • Každá nepřítomnost žáka ve škole musí být omluvena v žákovské knížce (notýsku) rodičem, nebo lékařem. Ve výjimečných případech si škola vyhrazuje právo vyžadovat omluvení žáka pouze lékařem.

Uvolňování žáka z vyučování

  • na 1 – 3 dny  uvolňuje třídní učitel
  • na 4 a více dnů uvolňuje ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů a se souhlasem třídního učitele 
  • Nutné vyplnit formulář.  Viz :
  • http://www.donovalskazs.cz/skola/dokumenty/
  • V době vyučování může být žák uvolněn (např. návštěva lékaře)pouze po předložení omluvenky od rodičů a to jen v doprovodu zákonného zástupce.

POMŮCKY :Penál –  tužka č. 2 – 2-3 ks, pastelky , fixy – alespoň  4 základní barvy/ červená, zelená, modrá, žlutá/ ,ořezávátko, guma

VV –  vodové barvy, 2 kelímky na vodu, ubrus na lavici, nebo velké noviny, pracovní triko, tuhé lepidlo, nůžky, kulaté štětce (3 velikosti), ploché štětce (2 velikosti), 2 sady barevných  papírů, hadřík, voskovky, modelína,  pastelky Progresso   https://www.zbozi.cz/vyrobek/pastelky-koh-i-noor-progresso-24-barev/ , box s víkem , nebo kufřík, 20ks čtvrtek A4 a 10ks  A3,  asi100 ks papírů na kopírování / dle možností/

TV – tričko, kraťasy,nebo legíny, obuv se světlou podrážkou do tělocvičny, pevnou obuv na venkovní  hřiště, švihadlo / až se ochladí i tepláky a mikina/, sáček se sportovním obutím na ven – bude zavěšen v šatně/

stírací tabulka + 2 fixy , desky na písmena a číslice

podsedáček, 1-2časopisy, 1 knížku

kluci-  krabici papírových kapesníků, děvčata – 2 role papírových kuchyňských utěrek

_________________________

Děkuji za spolupráci. DH