Školní psycholog

Konzultační hodiny školní psycholožky Mgr. Barbory Šmídové:

Září:

úterý 18.             8 – 11 hod.
čtvrtek               12.30-14.30
pondělí 24.       12 – 15 hod.

Říjen:
1. pondělí 13 – 15 hod,
2. úterý 8-11 hod. (nebo pátek)
8. pondělí 13 – 15 hod.
11. čtvrtek 8 – 11 hod
17. středa 13-15 hod
18. čtvrtek 8 – 11 hod (nebo odpoledne a dopoledne ve středu)
22. pondělí 13 – 15 hod.
23. úterý 8 – 11 hod. (nebo středa nebo pátek)
29. pondělí 13 – 15 hod.
31. středa 8 – 11 hod.

__________________________________

úterý – 8 – 11 hodin

čtvrtek – 13 – 15 hodin

Další konzultace dle objednání prostřednictvím emailu (smidovab@donovalskazs.cz) nebo schránky důvěry.

Činnost školního psychologa:

  • poskytování úvodní poradenské konzultace dítěti, které ho samo vyhledá
  • poskytování krizové intervence dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci
  • poskytování poradenství pro rodiče a pomoc žákům při výchovně vzdělávacích problémech ve škole
  • práce s třídními kolektivy a provádění sociometrických měření
  • práce se stresovanými dětmi, aktuálními osobními, vztahovými a podobnými problémy
  • provádění anonymních anketních šetření a průzkumů ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt sociálně patologických jevů apod.) a konzultace zjištěných údaje s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili
  • poskytování konzultací pedagogům
  • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum), zdravotnickými a dalšími zařízeními