Různé

Školní časopis

Od roku 1996 vychází školní časopis PEL – MEL, ve kterém uveřejňují žáci své literární práce – básničky, pohádky, povídky, přispívají i různými rozhovory, anketami, testíky nebo kvízy.

PEL MEL listopad 2015

PEL MEL březen 2016

PEL MEL listopad 2016

PEL MEL duben 2017

PEL MEL speciál, červen 2017

PEL MEL listopad 2017

PEL MEL květen 2018

 

Žákovský parlament

Žáci třetích až devátých tříd mají své zástupce v žákovském školním parlamentu, který se pravidelně schází s vedením školy. Na těchto setkáních si vedení školy vyposlechne, co žáky trápí, co by chtěli zlepšit, ale také se dozví, co se jim líbí. Zástupci tříd jsou též informováni o důležitých věcech, které se žáků týkají. Zprávy o průběhu jednání a všechny informace zástupci tříd pak předají svým spolužákům ve třídách.

Školská rada při ZŠ Praha 4, Donovalská 1684

Složení školské rady pro školní rok 2017/2018:

Zástupci rodičů

Zástupci zřizovatele

Zástupci školy

Zápis z jednání Rady školy zde

Volby do školské rady zástupců z řad rodičů proběhly korespondenčním způsobem.
Celkem bylo vydáno 560 volebních lístků, vybráno bylo 281 lístků.
267 hlasů získal pan Ing. Michal Pluta.
Výše jmenovaný pán byl zvolen členem školské rady při ZŠ Donovalská.
Ostatní kandidáti získaly 1 – 2 hlasy.