Projekty

eTwinning

eTwinning-logo

1.Projekt:  Spoznajme sa navzájom/Poznejme se navzájem

Jde o projekt naší školy se ZŠ Voděrady 160 na Slovensku.

http://www.zsvoderady.sk

https://www.google.cz/maps/place/Z%C3%A1kladn%C3%A1+%C5%A1kola+s+materskou+%C5%A1kolou/@48.4871906,16.0044585,146223m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xd0ca902fc99a9882!8m2!3d48.277091!4d17.561729

V našem projektu žáci představí svoji školu prostřednictvím wordcloudu a písně. Následně společně vybereme výrazy z prvních dvou aktivit a z nich žáci obou partnerských škol vytvoří dohromady obrázkový Aj-Nj slovník. Zároveň půjde o mezistupňovou spolupráci 2. a 8.třídy.

Prezentace projektu:

https://prezi.com/gnr0dbpmtsn7/spoznajme-sa-navzajompoznejme-se-navzajem/?webgl=0#

Žáci 2.E tvořili wordcloudy, popisující jejich třídu a naší školu. Jeden vytvořili kluci a jeden holky? Poznáte, který dělal kdo?

FormatFactoryP1060204 FormatFactoryP1060206 FormatFactoryP1060211FormatFactoryP1060213

Tvorba písně

Výsledná podoba písně – dětem se moooc povedla :)))

Velikonoční pozdrav na Slovensko

 

2.Projekt: Getting to know you

S potěšením Vám oznamujeme, že se naše škola zapojuje do evropského společenství škol eTwinning. Náš první projekt se týká tříd 3.A a 3.B. Spolupráci navazujeme s italskou základní školou ve městě Sorso na Sardínii. V první fázi si děti vymění dopisy o sobě a najdou si nové kamarády. Dále si třídy každá za sebe vytvoří svůj prezentační wordcloud,  navzájem v 2.dopise popíší svůj pokoj, pak si pošlou velikonoční pohlednice a na závěr vytvoří druhé skupině hádanku.

http://www.icsorso.gov.it

https://www.google.it/maps/place/Via+Azuni,+1,+07037+Sorso+SS/@40.797281,8.5726072,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12dc64aa352521c9:0x8b03df33bda4e5ca!8m2!3d40.797281!4d8.5747959

Žáci vytvořili wordcloudy na téma „Our school and class“.

my_cloud (2) my_cloud (3)

Letters from Italy

Logopedie na ZŠ

V tomto školním roce , bude probíhat na naší ZŠ logopedická péče pro žáky 1. a 2. ročníků. Výběr žáků bude probíhat na doporučení třídní učitelky.

1. Cíl projektu:

Pixmac000070222289Cílem  projektu je rozvoj řeči dětí v prvním a druhém ročníku ZŠ. Správná výslovnost je výsledkem rozvoje smyslového vnímání, celkové obratnosti a především všestranného rozvoje řeči. Smyslem projektu je logopedická péče v individuálních hodinách, kde bych se zaměřila na nácvik problémových hlásek, zdokonalení vyjadřovacích obratností a formou her rozvíjela také sluchové a zrakové vnímání.

Ve spolupráci a s doporučením tř.učitelů, lze zlepšovat motoriku rukou s pomocí grafomotorických listů a použití didaktických her. Důležité je však získání rodičů ke spolupráci při výchově řeči. Avšak nejdůležitější je probouzet u dětí zájem o komunikaci a vést k aktivitě projevu.

2. Záměr projektu:

 • vytvořit  podmínky pro správný vývoj řeči
 • snažit se odstranit nebo alespoň zmírnit poruchy komunikačních schopností
 • rozvíjet řeč po stránce obsahu a formy
 • rozvíjet sociální a komunikativní vztahy
 • spolupráce s rodiči , klinickým logopedem a tř.učitelkou

Více informací bude podáno na třídních schůzkách a dále během září.

Karolína Jirouchová ( vychovatelka v ŠD , logopedická asistentka) jirouchovak@donovalskazs.cz

Školní mléko

mlekoUž od roku 1999 existuje program na podporu spotřeby mléka ve školách s cílem snížit deficit vápníku u dětské populace a zlepšit stravovací návyky dětí. Naše škola se do programu zapojila v roce 2004. Každý žák, který plní povinnou školní docházku, má nárok průměrně na jeden dotovaný výrobek denně, tzn. jedna krabička mléka nebo jeden jogurt či smetanový krém ve vyučovacím dni. Na dny volna (prázdniny, ředitelská volna) se nárok nevztahuje, ale v jednom dni může dítě vybrat více výrobků, pokud v jiné dny vybírat nebude.

V České republice tento projekt zastřešuje Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF), spadající pod Ministerstvo zemědělství, ve spolupráci s tzv. schválenými žadateli, resp. dodavateli mléka a mléčných výrobků do škol.

Každý rok nabízí firma Laktea, o. p. s. žákům mateřských a základních škol možnost odebírat jeden dotovaný výrobek denně, tzn. krabička mléka nebo jeden jogurt či smetanový krém ve vyučovacím dni.

Školní rok 2014/2015

 • 2014_09_12_LETAK_BM_HORIZONTALneochucené mléko Milk Drink Bobík 250 ml …. 4,- Kč
 • ochucené mléko Milk Drink Bobík, 250 ml … 5,- Kč
 • školní jogurt Miky, 150 g … 4,- Kč
 • smetanový krém Bobík, 80 g … 5,- Kč
 • jogurtové mléko Jovonka 250 ml … 7,- Kč
 • žervé Lipánek, 80 g … 7,- Kč

Mléčné výrobky budou vydávány od října. V září děti obdrží přihlášky k odběru, které odevzdají třídní učitelce do konce měsíce. Poté si zakoupí kartičku na 10 výrobků, tzn. za 40 Kč, 50 Kč nebo 70 Kč. Mléčné výrobky budou vydávány každý den od 7. 40 do 8 hod. v přístavbě školy.

Ovoce a zelenina do škol

Jako v minulých letech, tak i ve školním roce 2016/2017 budou mít žáci prvních až pátých ročníků možnost jednou týdně zdarma odebírat ovoce, zeleninu a ovocné šťávy v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“.

Letos je pro děti navíc připraveno pár novinek jako Bovýskův pitíčkový den nebo Den exotického ovoce spojený s ochutnávkou.

Naše škola se též zapojila do programu „Pohyb a výživa“. Oba propojené projekty mají za úkol zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny u dětí, motivovat je a podávat jim informace o zdravé výživě.