Předškoláci

Škola před školou

Stejně jako v minulých letech pořádá naše škola setkání pro předškoláky.

Děti se v průběhu několika hodin seznámí s prostředím školy. Hravou formou si vyzkouší, co je čeká v 1. třídě, seznámí se s budoucími spolužáky a poznají paní učitelky.

První setkání se uskuteční 13.12.2017 od 16:30 hodin. Děti budou potřebovat přezůvky a pastelky. Sraz je před hlavním vchodem školy.

Těšíme se na vás!

Škola před školou – termíny ve školním roce 2017/2018

13.12.2017, 24.1.2018, 21.2.2018, 28.3.2018 v 16:30 – 17.15 hodin. Sraz  před hlavním vchodem.

V rámci akce „Škola před školou“ se v termínu 21.02.2018 od 16:30 uskuteční beseda s ředitelem školy. Následně si zájemci mohou prohlédnout vybrané prostory školy.

 

___________________________________________________________

 Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Informace pro rodiče dětí u zápisu dne 4. a 5. dubna 2018 na školní rok 2018/2019

1. Zápis se uskuteční od 15 do 17 hodin.
2. Na školní rok 2018/2019 se zapisují děti narozené do 31.08.2012 včetně.
3. Pokud své dítě zapíšete na naší školu, stáva se od září nového školního roku naším žákem a není třeba další oznamování nástupu do školy. Pokud se však rozhodnete dát u nás zapsané dítě na jinou školu, žádáme o písemné sdělení.
4. Návod, jak postupovat při podávání žádosti o odklad školní docházky (viz níže včetně formuláře).
5. K zápisu je třeba:
a) rodný list dítěte
b) občanský průkaz zákonného zástupce, případně jiný doklad k ověření totožnosti a trvalého bydliště
6.  K zápisu je nutné, aby se dostavil zákonný zástupce s dítětem, pro které bude žádat o výjimku ze školní docházky z důvodu jejich pobytu v zahraničí.
7. Podrobnosti o vybavení prvňáka dostanou rodiče na schůzce, která se bude konat první den školní docházky v 17 hodin.
8. K základní docházce budou přijímány pouze děti jejichž rodiče mají trvalý pobyt na Praze 11 ve spádové oblasti naší školy.
9. Jakékoliv informace o škole a organizaci školního roku Vám rádi poskytneme, kdykoli nás navštívíte osobně, zavoláte telefonicky, případně je najdete na stránkách školy www.donovalskazs.cz

Kritéria přijímání

Kritéria pro přijímání žáků ve školním roce 2018/2019

Důležité informace pro rodiče dětí, které půjdou k zápisu do základní školy

Novelou školského zákona (č. 561/2004 Sb., v platném znění) byl změněn termín zápisů do ZŠ:

odst. 4 § 36: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

V ZŠ zřizovaných MČ Praha 11 se uskuteční zápis do ZŠ ve dnech 4. a 5. 4. 2018.

Informace k odkladům školní docházky:

odst. 1 § 37: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
O odklad povinné školní docházky by měl rodič dle novely školské zákona tedy požádat do 30. dubna 2018.

Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro své dítě, je vhodné již v době zápisu dítěte do ZŠ písemně požádat a doložit žádost doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Formulář žádosti o odklad