Kroužky

Nabídka kroužků na šk. rok 2018/19

Aktuální nabídka kroužků zde:

Při zápisu bude možné provést rovnou i platby, při naplnění kroužků má přednost dřívější platba.

V tomto roce již nebude možné, aby jeden rodič zapsal své dítě a k němu ještě pět kamarádů. Je to pak nefér vůči dalším rodičům, čekajícím ve frontě, na které se případně nedostane. Každý tedy bude moci zapsat jen jedno dítě (výjimka je u sourozenců).

 

—————————————————————————————————-

Atletika pro děti

atletikaatletika2

Dlouhodobý projekt Prahy 11 na podporu pohybu dětí 1. stupně ZŠ a rozvoj základních pohybových schopností pod heslem „Běhej, skákej, házej rád…atletem se můžeš stát!“.

Kroužek je určen pro děti 3.-5. tříd.

Kroužek vede Mgr. Tomáš Marek, učitel TV a držitel osvědčení „trenér žactva“ ČAF.

Kroužek je zdarma (kapacita je omezena).

Basketbal

Basketbalový kroužek na ZŠ Donovalská je určen pro děti od 2. do 9. tříd. Je veden zkušenými trenéry a současně vyučujícími 2. stupně Mgr. Janou Vinduškovou a Vladimírem Kučerou.
Se žáky všech věkových kategorií – to je od 2. třídy až po 9. třídu se pravidelně zúčastňujeme Školní basketbalové ligy, soutěží POPRASKu a celostátní soutěže ZŠ v basketbalu AND1 a Zbraslavského poháru.

VŠESTRANNÁ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA – JIŘÍ SMRČKA

Již pátým rokem se od října na ZŠ Donovalská otevírá kroužek sportovních her, zaměřený na všestrannou pohybovou průpravu dětí pro I. – III. ročník.

Kroužek bude zaměřen na základní pohybové dovednosti, které dnešním dětem v době neustálého vysedávání ve školních lavicích a u počítačových her čím dál tím více chybějí.

Tyto dovednosti, jsou potom odrazovým můstkem k pozdějším specializacím a vedou k úspěšnému zařazení do jakékoliv sportovní aktivity, kterou si děti v pozdějším věku vyberou.

Průprava bude obsahovat základy gymnastiky,atletiky,sportovních a míčových her (jako jsou např. překážkové a opičí dráhy, velká a malá trampolína, kotouly, přeskoky, švihadla, šplh, práce s různými druhy míčů, základy vybíjené, přehazované, kopané, florbalu, basketbalu…..)

Do jedné hodiny bude přijato maximálně 20 dětí.

Vedení zajišťuje Mgr.Jiří Smrčka, absolvent FTVS UK

PŘIHLÁŠKA: po předchozí domluvě zaplacením 2.500,-Kč na účet 51-1468000297/0100 (nutné uvést jméno dítětě do zpráv pro příjemce), nebo hotově panu Smrčkovi do 18.9.2018.

Judo pro děti

Přihlášení on-line ZDE.

Gymnastika pro děti

GYMNASTIKA PRO DĚTI je určena pro všechny žáky 1. stupně ZŠ, jak pro kluky, tak i pro holky.
Kroužek je zaměřen na nápravu svalových disbalancí, rozvoj koordinace, rychlosti, vytrvalosti a flexibility. Hlavní náplní je všeobecná sportovní příprava se zaměřením na gymnastiku. Lekce jsou sestaveny tak, aby děti nečekaly ve frontách na cvičení, ale především byly neustále uvedeny do právě probíhající aktivity a to ať se jedná o nové dovednosti, překážkové dráhy nebo hry.

Angličtina

I) jazyková škola Slunečnice v plotě

Hodnotná a jistá cesta za jazykovým vítězstvím pro vaše děti – lektor 25 let zkušeností, dlouholetý pobyt v zahraničí, komunikativní výuka jako s rodilým mluvčím. Děti se učí s jedním stálým lektorem, který má mezinárodní zkoušky a patřičné pedagogické vzdělání – výuka každý rok navazuje.

Učíme se angličtinu jako II. mateřský jazyk, v návaznosti na český jazyk, což umožní dětem AJ nezapomínat, vždy mají srovnání. Naučí se včas v angličtině  myslet, nemají problémy mluvit, nepotřebují certifikáty ani zkoušky, s jazykem si dokáží poradit samy a hravě udělají testy na školách. Hodiny jsou vedeny specifickým způsobem – rodiče se s dětmi nepřipravují a nijak do vyúky nezasahují, vše běží samo.

Co děláme v hodinách?

 • učíme se základní spoje pro rozmluvení
 •  učíme se nejdůležitější rozdíly mezi češtinou a angličtinou
 • cvičíme sluch, abychom rozuměli cizincům
 • nepíšeme, trochu čteme, hodně mluvíme, možná kreslíme
 • ptáme se a ptáme, a chceme odpovědi

Za jak dlouho vydržíme komunikovat nejméně 45 minut jen v angličtině?

 • za 4 měsíce s lektorem (specifická slovní zásoba)
 • za 4 roky s rodilým mluvčím(děti jsou dále v jazyce víc a víc samostatné, v angličtině myslí)
 • v 9. třídě jsou už připravené k maturitě z angličtiny a mohou si studovat další jazyk

Přihlášky

do již probíhajících kurzů na ZŠ Donovalská 14.9. v 17.00 hod., jídelna školy: cena 2500,-pol./ 250,-kniha

12.40–13.15 1. a 2. třída

13.15–14.00 2. a 3. třída

14.00–14.45 starší žáci

14.45–15.30 žáci z gymnázií

více na:+420/604849552

 

 

TANEC – ATS Domino

Taneční kroužek AT studio Domino na ZŠ Donovalská nabízí děvčatům ale i chlapcům ve věku 6 – 10 let každou středu od 17.00 v tělocvičně školy ucelený taneční program v rekreační úrovni zaměřený na disko dance. Účastníci kurzu zde ve škole mohou po absolvování základů pokračovat ve výběrových soutěžních týmech AT STUDIO DOMINO, ve kterých můžete reprezentovat sebe, klub a ČR na mnoha i zahraničních soutěžích.

Disko dance je ideální na udržení či získání fyzičky, naučí Vás pracovat s tělem, zlepší koordinaci pohybů, rozvijí taneční paměť, rytmus, flexibilitu těla. Během celého roku se naučíte různé taneční sestavičky, ze kterých se závěrem poskládá taneční vystoupení, kterým potom překvapíte své kamarády, rodiče a známe.

Neváhejte a přihlaste se, volná místa ještě jsou. www.atsdomino.cz, tel: 603108236

Pěkný školní rok …. Iva Bičišťová – šéftrenérka klubu

Taneční škola Ivy Langerové

Veškeré informace naleznete ZDE.

Věda nás baví

Kroužek pro děti VĚDA NÁS BAVÍ – děti se v kroužku hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis), prozkoumáme rostlinou i
živočišnou buňku, vytvoříme nenewtonskou kapalinu, pronikneme do mechaniky dýchání i atomu a zabrousíme i do historie k Archimédovi a jeho vynálezům. Zkrátka vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem.
Lekce jsou naprosto bezpečné a vhodné už pro děti od 6 do 12 let.
Přihlášky a více informací na webu kroužky VĚDA NÁS BAVÍ.

Sportovní klub Sportlines

– Sportovní a zážitkový klub zaměřený na sporty a volný čas (náhrada za družinu pro žáky 4. tříd)

– Každý den od 13 do 15 hod (možná změna podle zájmu a po „Burze kroužků“)

– Program

 • Po – míčové a zážitkové sporty (lakros, brännball, …)
 • Út – sportovní lekce v centru Squashpoint (fitbox, tramplínky, squash, atd.)
 • St – environmentální program
 • Čt – sportovní lekce v centru Squashpoint (fitbox, tramplínky, squash, atd.)
 • Pá – výtvarné dílny

Program bude upřesněn a upraven podle počtu dětí

Otevíráme 24. 9. 2018

Cena 900,-/měsíc

Více informací na „Burze kroužků“ dne 13.9. od 17 hod ve školní jídelně

Kroužek šití

Informace pro rodiče, kteří v loňském školním roce přihlásili své dítě na kroužek šití – kroužek se uskuteční ve dnech pondělí – čtvrtek, veškeré informace budou předány přímo přihlášeným žákům. Z důvodu naplnění maximální kapacity se do tohoto kroužku nebudou nabírat noví zájemci.

Kroužek lezení

Úterý/středa

Kroužek lezení pro děti 13:45 – 14:45 hod. na lezecké stěně FREE SOLO (děti
budou vyzvedávány instruktory ve školní družině v 13:15 – 13:30 hodin a po
skončení kroužku opět přiváděny zpět do školní družiny v 15:15 hodin).

Náplň kroužku
Lezení na umělé stěně pod vedením zkušených instruktorů. Jedná se nejen o
zajímavý a zábavný sport, ale také zdraví prospěšný pohyb, protože děti při něm
musejí používat všechny čtyři končetiny. Nedochází tedy k jednostrannému
přetěžování určité části těla. Lezení také pomáhá při problémech se zády, přispívá ke
správnému držení těla a zlepšuje rovnováhu. Náplň hodin byla sestavena ve
spolupráci s dětským fyzioterapeutem. Vše probíhá zábavnou formou tak, aby děti
celý čas strávený na stěně bavil. Zárukou je individuální přístup – jeden lektor
vyučuje maximálně 6 dětí. Po lezení následuje protažení a krátká relaxace zaměřená
na celkové zklidnění.
Kroužek je určen pro všechny žákyně a žáky I. stupně ZŠ. Děti, které již nenavštěvují
školní družinu, mohou přijít v dohodnutý čas na určené místo, jsou na stěnu
odvedeny a následně přivedeny s ostatními družinovými dětmi zpět.
Zúčastnit se mohou jak úplní začátečníci, tak i pokročilí lezci.
Příspěvek 200 Kč za lekci zahrnuje mimo práce trenéra i veškeré lezecké vybavení a
zapůjčení „lezeček“ (speciální lezecké obuvi). Celková cena závisí na počtu lekcí,
které budou uskutečněny v daném pololetí.
Začínáme 2. 10. 2018
Více informací: Hanka Kočová, hanka@boulder.cz, tel.: 603 288 474

Kroužky školní družiny

Výtvarný kroužek pro 2. a 3.třídy

Po 15:45 – 17 Kateřina Mitinová
Ve výtvarném kroužku se budeme učit pracovat s výtvarnými materiály, skládat, překládat, trhat, stříhat, obkreslovat, lepit, hrát si s barvou, využívat odpadové, přírodní i netradiční materiály. Budeme využívat různé výtvarné techniky, kombinovat je, rozvíjet fantazii, seznamovat se s výtvarnými postupy a formami: koláže, frotáže, různé kresby – kolorovaná, spontánní, dle předlohy, portréty, ilustrace, malby, decoupage, kašírování, kolektivní práce, mramorování, výroba dárků k různým příležitostem.
Příspěvěk 100Kč/pol.

HRY S HUDBOU A POHYBEM

Po 16-17 Zorka Fuksová
Hudba a pohyb k sobě neoddělitelně patří. Obojí nám může přinášet radost, uvolnění a uspokojení. My si budeme tvořivě hrát s hudebními elementy (zvukem, rytmem, melodií a harmonií), využívat je k sebevyjádření, komunikaci a vzájemnému poznávání.
Naše činnosti budou relaxační i dynamické. Nepůjde při nich o výkon, ale o zábavu, proto hudební nadání není podmínkou.

Setkání s Jógou

Út 16-17 Lenka Tomášková
Budeme se věnovat jógovému cvičení pro děti s názvem „Svítání.“ Na kroužek jsou srdečně zváni i rodiče. Do kroužku může přijít kdokoliv, kdykoliv v průběhu celého roku.

Výtvarný kroužek pro 1.tř.

Út 16-17 Bc. Martina Krupičková
Ve výtvarném kroužku se budeme učit pracovat s výtvarnými materiály, skládat, překládat, trhat, stříhat, obkreslovat, lepit, hrát si s barvou, využívat odpadové, přírodní i netradiční materiály. Budeme využívat různé výtvarné techniky, kombinovat je, rozvíjet fantazii, seznamovat se s výtvarnými postupy a formami: koláže, frotáže, různé kresby – kolorovaná, spontánní, dle předlohy, portréty, ilustrace, malby, decoupage, kašírování, kolektivní práce, mramorování, výroba dárků k různým příležitostem.
Příspěvěk 100Kč/pol.

Šikovné ruce

St 15:30 – 17:00 Mgr. Kateřina Křížková
Kroužek je zaměřený na tvoření náramků, zvířátek a drátkování z korálků/perliček. Dále si zde děti mohou vyzkoušet enkaustiku, ubrouskovou techniku, tvorbu s fimo hmotou, malování na textil, porcelán a spoustu dalších věcí z rozličných materiálů. Kroužek může přispět k rozvoji kreativity, jemné motoriky a posílení trpělivosti.
Kroužek je vhodný pro dívky 2. – 3. tříd. Kapacita kroužku je 12 dětí.
Příspěvek 300Kč/pol.

Šikovné ruce pro 1.tř.

St 15:30 -17 Krčková Petra
Netradiční techniky a práce s různými materiály. Dále se budeme učit pracovat s barevnými kartony a papíry.
Příspěvek 300Kč/pol.

Fotbal pro 2.a 3.tř

Čt 15:30-17 Tomáš Kiš
V tomto kroužku se budeme učit, zákl. pravidla fotbalu, rozestavení pozic na hřišti (formace), útočné a obrané taktiky. Bezhlavě neodkopávat míče, ale hlavně se s ním pohybovat . Brát sport jako zábavu a najít v sobě týmového ducha, spolupracovat.
Poznámka: Pokud nebude naplněna kapacita kroužku žáky 2.-3.tř., budou dobíráni žáci 1.tř.
Kapacita kroužku je 14 dětí

Taneční kroužek pro 1.a 3.tř.

Čt 15:30 – 17hod. Lucie Vaňková
Rozhýbeme svá těla, budeme hrát hudebně-pohybové hry a zároveň se zábavnou
formou naučíme spoustu věcí – správné držení těla, rytmické cítění, základní kroky
lidových i moderních tanců, základy gymnastiky, baletu a mnoho dalšího.