Kroužky

Nabídka kroužků na šk. rok 16/17

Všechny kroužky končí poslední týden v květnu (není-li uvedeno jinak).

Florbal – info

Pro velký zájem o kroužek florbalu dětí 1. stupně jsme rozšířili kapacitu a budou přijaty všechny děti, tedy i ty, které jsme zapsali pod čarou. Na kroužku budeme současně oba vyučující, děti budou rozděleny do dvou skupin, jedna bude v malé tělocvičně trénovat herní činnosti jednotlivce a druhá bude ve velké tělocvičně hrát. Následující týden se skupiny v tělocvičnách vymění.

krouzky2

Nabídka kroužků bude zveřejněna v pondělí 5.9.2016. Zápisový den proběhne ve čtvrtek 8.9.2016 od 17:00 do 18:00 ve školní jídelně.

Při zápisu bude možné provést rovnou i platby, při naplnění kroužků má přednost dřívější platba.

—————————————————————————————————-

Atletika pro děti

atletikaatletika2

Dlouhodobý projekt Prahy 11 na podporu pohybu dětí 1. stupně ZŠ a rozvoj základních pohybových schopností pod heslem „Běhej, skákej, házej rád…atletem se můžeš stát!“.

Kroužek je určen pro děti 3.-5. tříd.

Kroužek vede Mgr. Tomáš Marek, učitel TV a držitel osvědčení „trenér žactva“ ČAF.

Kroužek je zdarma (kapacita je omezena).

Basketbal

Basketbalový kroužek na ZŠ Donovalská je určen pro děti od 2. do 9. tříd. Je veden zkušenými trenéry a současně vyučujícími 2. stupně Mgr. Janou Vinduškovou a Vladimírem Kučerou.
Se žáky všech věkových kategorií – to je od 2. třídy až po 9. třídu se pravidelně zúčastňujeme Školní basketbalové ligy, soutěží POPRASKu a celostátní soutěže ZŠ v basketbalu AND1 a Zbraslavského poháru.

VŠESTRANNÁ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA – JIŘÍ SMRČKA

Již pátým rokem se od října 2015 na ZŠ Donovalská otevírá kroužek sportovních her, zaměřený na všestrannou pohybovou průpravu dětí pro I. – III. ročník.

Kroužek bude zaměřen na základní pohybové dovednosti, které dnešním dětem v době neustálého vysedávání ve školních lavicích a u počítačových her čím dál tím více chybějí.

Tyto dovednosti, jsou potom odrazovým můstkem k pozdějším specializacím a vedou k úspěšnému zařazení do jakékoliv sportovní aktivity, kterou si děti v pozdějším věku vyberou.

Průprava bude obsahovat základy gymnastiky,atletiky,sportovních a míčových her (jako jsou např. překážkové a opičí dráhy, velká a malá trampolína, kotouly, přeskoky, švihadla, šplh, práce s různými druhy míčů, základy vybíjené, přehazované, kopané, florbalu, basketbalu…..)

Do jedné hodiny bude přijato maximálně 20 dětí.

Vedení zajišťuje Mgr.Jiří Smrčka, absolvent FTVS UK

PŘIHLÁŠKA: po předchozí domluvě zaplacením 2.500,-Kč na účet 51-1468000297/0100 (nutné uvést jméno dítětě do zpráv pro příjemce), nebo hotově panu Smrčkovi do 18.9.2016.

Gymnastika pro děti

GYMNASTIKA PRO DĚTI je určena pro všechny žáky 1. stupně ZŠ jak pro kluky, tak i pro holky.
Kroužek je zaměřen na nápravu svalových disbalancí, rozvoj koordinace, rychlosti, vytrvalosti a flexibility. Hlavní náplní je všeobecná sportovní příprava se zaměřením na gymnastiku. Lekce jsou sestaveny tak, aby děti nečekaly ve frontách na cvičení, ale především byly neustále uvedeny do právě probíhající aktivity a to ať se jedná o nové dovednosti, překážkové dráhy nebo hry.

Angličtina

I) jazyková škola Slunečnice v plotě

Hodnotná a jistá cesta za jazykovým vítězstvím pro vaše děti – lektor 25 let zkušeností, dlouholetý pobyt v zahraničí, komunikativní výuka jako s rodilým mluvčím.

NAUČIT SE ANGLICKY JE VELMI JEDNODUCHÉ a my se učíme angličtinu jako II. mateřský jazyk. Hodiny jsou vedeny specifickým způsobem-rodiče se s dětmi nepřipravují a nijak do výuky nezasahují, vše běží samo.

Co děláme v hodinách?

– učíme se základní spoje pro rozmluvení

– učíme se nejdůležitější rozdíly mezi češtinou a angličtinou

– cvičíme sluch, abychom rozuměli cizincům

– nepíšeme, trochu čteme, hodně mluvíme, možná kreslíme

-ptáme se a ptáme, a chceme odpovědi

Za jak dlouho vydržíme komunikovat nejméně 45 minut jen v angličtině?

– za 4 měsíce slektorem (specifická slovní zásoba)

– za 4 roky s rodilým mluvčím(děti jsou dále v jazyce víc a víc samostatné, v angličtině myslí)

– v 9. třídě jsou dokonce už připravené kmaturitě z angličtiny a mohou si studovat další jazyk

Přihlášky

do již probíhajících kurzů na ZŠ Donovalská 10.9. v 16.30 hod., jídelna školy: cena 2500,-pol./ 250,-kniha

12.45–13.20 2. a 3. třída

13.20–14.05 4. a 5. třída

14.05–14.50 starší žáci

Nový běh pro začátečníky z 1. a 2. tříd se bude otevírat v únoru 2016, předběžné přihlášky a záloha

300,-Kč se vybírají vjídelně.

více na:+420/604849552

II) Kurzy angličtiny Cambridge English

Celoroční přípravné kurzy ke zkouškám Cambridge English

Dovolujeme si Vás informovat o přípravných kurzech s možností vykonání zkoušky Cambridge

English, které budou probíhat v tomto školním roce na ZŠ Donovalská

Celoroční přípravné kurzy ke zkouškám Cambridge English YLE, KET (A2) a PET (B1)

Hodinová dotace: 30 x 60 minut, kurz probíhá po celý školní rok 2016-17.

Cena: 4.990 Kč

Proč skládat zkoušky a připravovat se ke zkouškám?

• složením zkoušky získáváte mezinárodně uznávaný diplom prokazující Vaše jazykové znalosti

• s diplomem získáváte výhody při přijímacím řízení a studiu na SŠ a VŠ

• jedna z podmínek při zájmu o studium v zahraničí

• mezinárodní jazykový diplom je vyžadován většinou zaměstnavatelů

• motivace k dalšímu studiu

Komu jsou kurzy určené?

Všem žákům od 1. do 9. třídy.

Kdy a kde budou kurzy probíhat?

Kurzy budou probíhat přímo v budově ZŠ Donovalská v odpoledních hodinách dle časových možností

přihlášených účastníků.

Kdo kurzy zajišťuje?

Kurzy jsou zajištěny vysoce kvalifikovanými lektory Jazykové školy Language Corner, z nichž někteří

jsou přímo examinátory zkoušek Cambridge English.

Informační schůzka pro rodiče a zájemce proběhne v rámci burzy kroužků.

Bližší informace získáte na:

vladimira.skopcova@language-corner.cz či tel.602 727 989, www.language-corner.cz,

 

TANEC – ATS Domino

Taneční kroužek AT studio Domino na ZŠ Donovalská nabízí děvčatům ale i chlapcům ve věku 6 – 10 let každou středu od 17.00 v tělocvičně školy ucelený taneční program v rekreační úrovni zaměřený na disko dance. Účastníci kurzu zde ve škole mohou po absolvování základů pokračovat ve výběrových soutěžních týmech AT STUDIO DOMINO, ve kterých můžete reprezentovat sebe, klub a ČR na mnoha i zahraničních soutěžích.

Disko dance je ideální na udržení či získání fyzičky, naučí Vás pracovat s tělem, zlepší koordinaci pohybů, rozvijí taneční paměť, rytmus, flexibilitu těla. Během celého roku se naučíte různé taneční sestavičky, ze kterých se závěrem poskládá taneční vystoupení, kterým potom překvapíte své kamarády, rodiče a známe.

Neváhejte a přihlaste se, volná místa ještě jsou. www.atsdomino.cz, tel: 603108236

Pěkný školní rok …. Iva Bičišťová – šéftrenérka klubu

Kroužky školní družiny

Keramika

Seznámení s keramickou hmotou a její zpracování různými technikami ručního vytváření, glazování a dekorování.

Výtvarný kroužek

Seznámení s různými výtvarnými technikami: koláž, frotáž, malba, decoupage, různé kresby – kolorovaná, dle předlohy, ilustrace, kašírování, korálkování aj. Využití odpadových, přírodních i netradičních materiálů. Dle možností návštěvy výstav a galerií.

Mozky v pohybu

Kroužek bude zaměřen na procvičování logických a rozumových schopností zábavnou formou -hry, testy, soutěže jednotlivců i skupinek. Naučíme se také různé metody orientace v přírodě (mapy, buzoly, azimut..) šifry, uzlování a spoustu dalšího.

Taneční kroužek

Rozhýbeme svá těla, budeme hrát hudebně-pohybové hry a zároveň se zábavnou formou naučíme spoustu věcí – správné držení těla, rytmické cítění, základní kroky lidových i moderních tanců, základy gymnastiky, baletu a mnoho dalšího.

Krok do minulosti

Jak velký byl trojský kůň? Jak staré jsou egyptské pyramidy? Odkud pochází Popelka? Současnost je důležitá, ale bez minulosti bychom se neobešli. Pokud se děti přihlásí na kroužek Krok do minulosti, dozví se zábavnou formou mnoho historických faktů i zajímavostí z bájí a legend, protože i ony jsou součástí historie. Hry, soutěže, zábava, to vše je historie, když se správně podá.

Sportovní hry pro starší žáky

Zaměření na štafetové, pohybové a míčové hry (vybíjená, přehazovaná,basketbal, florbal). Cvičení na nářadí zábavnou formou (švédské bedny, kruhy, trampolína). Využití tělocvičny a školního víceúčelového hřiště.

Fotbalový kroužek

Bude se učit strategie, taktiky a dovednosti . Ale samozřejmě si zahrajeme fotbal.  :o)

Setkání s jógou

Každý čtvrtek nás můžete navštívit bez předchozího přihlášení dle Vašich časových možností. Na hodině jógy cvičíme a také si povídáme. Uvítáme i rodiče a prarodiče. Podrobné informace najdete ve vestibulu (přístavba).

Vaření

Kroužek Vaření a stolování je určený pro žáky druhých a třetích tříd. Učí se zde základy vaření (hygiena, krájení, pečení atd.), základy stolování a slušného chování u stolu. Součástí našeho kroužku je nutná i spolupráce ,,kuchařů“ v jednotlivých skupinkách. Výsledky našeho snažení si děti odnesou domů.