Kroužky

Nabídka kroužků na šk. rok 2019/2020

INFO FLORBAL:

Kroužky florbalu zahájí činnost 2.10.2019. Skupiny budou dvě, jak bylo avizováno – 2. a 3. třídy od 14:00 do 14:45, 4. a 5. třídy od 15:00 do 15:45. Družinové děti trenér vyzvedne v odděleních, ostatní čekají vždy za deset minut celá u zadního vchodu k tělocvičnám (ze hřiště). S sebou oblečení na sport, obuv vhodnou do tělocvičny, pití. Florbalku zatím není potřeba kupovat, k dispozici jsou školní, případně trenér poradí s výběrem. Kroužek povede Jan Svoboda, trenér týmu Florbal Chodov. Garantem je rovněž trenérka Chodova Eliška Hofmanová. Poplatek za kroužek je zatím nastaven na 600 Kč/pololetí. Vybírat se bude v hotovosti na druhé hodině (9.10.2019).

—————————————————————-

Zápis do kroužků bude probíhat ve čtvrtek 12. září 2019 od 17 do 18 hodin ve školní jídelně. 

Při zápisu bude možné provést rovnou i platby, při naplnění kroužků má přednost dřívější platba.

V tomto roce již nebude možné, aby jeden rodič zapsal své dítě a k němu ještě pět kamarádů. Je to pak nefér vůči dalším rodičům, čekajícím ve frontě, na které se případně nedostane. Každý tedy bude moci zapsat jen jedno dítě (výjimka je u sourozenců).

 

—————————————————————————————————-

Atletika pro děti

atletikaatletika2

Dlouhodobý projekt Prahy 11 na podporu pohybu dětí 1. stupně ZŠ a rozvoj základních pohybových schopností pod heslem „Běhej, skákej, házej rád…atletem se můžeš stát!“.

Kroužek je určen pro děti 3.-5. tříd.

Kroužek vede Mgr. Tomáš Marek, učitel TV a držitel osvědčení „trenér žactva“ ČAF.

Kroužek je zdarma (kapacita je omezena).

Basketbal

Basketbalový kroužek na ZŠ Donovalská je určen pro děti od 2. do 9. tříd. Je veden zkušenými trenéry a současně vyučujícími 2. stupně Mgr. Janou Vinduškovou a Vladimírem Kučerou.
Se žáky všech věkových kategorií – to je od 2. třídy až po 9. třídu se pravidelně zúčastňujeme Školní basketbalové ligy, soutěží POPRASKu a celostátní soutěže ZŠ v basketbalu AND1 a Zbraslavského poháru.

VŠESTRANNÁ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA – JIŘÍ SMRČKA

Již pátým rokem se od října na ZŠ Donovalská otevírá kroužek sportovních her, zaměřený na všestrannou pohybovou průpravu dětí pro I. – III. ročník.

Kroužek bude zaměřen na základní pohybové dovednosti, které dnešním dětem v době neustálého vysedávání ve školních lavicích a u počítačových her čím dál tím více chybějí.

Tyto dovednosti, jsou potom odrazovým můstkem k pozdějším specializacím a vedou k úspěšnému zařazení do jakékoliv sportovní aktivity, kterou si děti v pozdějším věku vyberou.

Průprava bude obsahovat základy gymnastiky,atletiky,sportovních a míčových her (jako jsou např. překážkové a opičí dráhy, velká a malá trampolína, kotouly, přeskoky, švihadla, šplh, práce s různými druhy míčů, základy vybíjené, přehazované, kopané, florbalu, basketbalu…..)

Do jedné hodiny bude přijato maximálně 20 dětí.

Vedení zajišťuje Mgr.Jiří Smrčka, absolvent FTVS UK

PŘIHLÁŠKA: po předchozí domluvě zaplacením 2.500,-Kč na účet 51-1468000297/0100 (nutné uvést jméno dítětě do zpráv pro příjemce), nebo hotově panu Smrčkovi do 18.9.2019.

Judo pro děti

Přihlášení on-line ZDE.

Gymnastika pro děti

GYMNASTIKA PRO DĚTI je určena pro všechny žáky 1. stupně ZŠ, jak pro kluky, tak i pro holky.
Kroužek je zaměřen na nápravu svalových disbalancí, rozvoj koordinace, rychlosti, vytrvalosti a flexibility. Hlavní náplní je všeobecná sportovní příprava se zaměřením na gymnastiku. Lekce jsou sestaveny tak, aby děti nečekaly ve frontách na cvičení, ale především byly neustále uvedeny do právě probíhající aktivity a to ať se jedná o nové dovednosti, překážkové dráhy nebo hry.

Angličtina

I) jazyková škola Slunečnice v plotě

Hodnotná a jistá cesta za jazykovým vítězstvím pro vaše děti – lektor 25 let zkušeností, dlouholetý pobyt v zahraničí, komunikativní výuka jako s rodilým mluvčím. Děti se učí s jedním stálým lektorem, který má mezinárodní zkoušky a patřičné pedagogické vzdělání – výuka každý rok navazuje.

Učíme se angličtinu jako II. mateřský jazyk, v návaznosti na český jazyk, což umožní dětem AJ nezapomínat, vždy mají srovnání. Naučí se včas v angličtině  myslet, nemají problémy mluvit, nepotřebují certifikáty ani zkoušky, s jazykem si dokáží poradit samy a hravě udělají testy na školách. Hodiny jsou vedeny specifickým způsobem – rodiče se s dětmi nepřipravují a nijak do vyúky nezasahují, vše běží samo.

Co děláme v hodinách?

  • učíme se základní spoje pro rozmluvení

 

  •  učíme se nejdůležitější rozdíly mezi češtinou a angličtinou

 

  • cvičíme sluch, abychom rozuměli cizincům

 

  • nepíšeme, trochu čteme, hodně mluvíme, možná kreslíme

 

 • ptáme se a ptáme, a chceme odpovědi

Za jak dlouho vydržíme komunikovat nejméně 45 minut jen v angličtině?

  • za 4 měsíce s lektorem (specifická slovní zásoba)

 

  • za 4 roky s rodilým mluvčím(děti jsou dále v jazyce víc a víc samostatné, v angličtině myslí)

 

 • v 9. třídě jsou už připravené k maturitě z angličtiny a mohou si studovat další jazyk

Přihlášky

do již probíhajících kurzů na ZŠ Donovalská 14.9. v 17.00 hod., jídelna školy: cena 2500,-pol./ 250,-kniha

12.40–13.15 1. a 2. třída

13.15–14.00 2. a 3. třída

14.00–14.45 starší žáci

14.45–15.30 žáci z gymnázií

více na:+420/604849552

 

 

TANEC – ATS Domino

Taneční kroužek AT studio Domino na ZŠ Donovalská nabízí děvčatům ale i chlapcům ve věku 6 – 10 let každou středu od 17.00 v tělocvičně školy ucelený taneční program v rekreační úrovni zaměřený na disko dance. Účastníci kurzu zde ve škole mohou po absolvování základů pokračovat ve výběrových soutěžních týmech AT STUDIO DOMINO, ve kterých můžete reprezentovat sebe, klub a ČR na mnoha i zahraničních soutěžích.

Disko dance je ideální na udržení či získání fyzičky, naučí Vás pracovat s tělem, zlepší koordinaci pohybů, rozvijí taneční paměť, rytmus, flexibilitu těla. Během celého roku se naučíte různé taneční sestavičky, ze kterých se závěrem poskládá taneční vystoupení, kterým potom překvapíte své kamarády, rodiče a známe.

Neváhejte a přihlaste se, volná místa ještě jsou. www.atsdomino.cz, tel: 603108236

Pěkný školní rok …. Iva Bičišťová – šéftrenérka klubu

Taneční škola Ivy Langerové

Veškeré informace naleznete ZDE.

Věda nás baví

Kroužek pro děti VĚDA NÁS BAVÍ – děti se v kroužku hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis), prozkoumáme rostlinou i
živočišnou buňku, vytvoříme nenewtonskou kapalinu, pronikneme do mechaniky dýchání i atomu a zabrousíme i do historie k Archimédovi a jeho vynálezům. Zkrátka vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem.
Lekce jsou naprosto bezpečné a vhodné už pro děti od 6 do 12 let.
Přihlášky a více informací na webu kroužky VĚDA NÁS BAVÍ.

 

Kroužky školní družiny

Kroužky ŠD

Pondělí

 • VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO 2.TŘÍDU 16:00 – 17:00hod. Kateřina Mitinová

Ve výtvarném kroužku budeme hodně používat k tvoření vodové, temperové a akrylové barvy. Vyzkoušíme si malování na kameny a přírodní materiál, decoupage, koláž a další výtvarné techniky. Budeme lepit, stříhat, pracovat s papírem a vyrábět dárečky k různým příležitostem.

Příspěvěk 100Kč/pol.

 

 • SETKÁNÍ S JÓGOU 16 – 17hod. Lenka Tomášková

V kroužku se budeme věnovat jógovému cvičení pro děti, hrám a tematickému povídání. Na kroužek jsou srdečně zváni i rodiče a sourozenci od 5 let. Do kroužku může přijít kdokoliv, kdykoliv v průběhu celého roku.

 

Úterý

 • ŠIKOVNÉ RUCE PRO ŽÁKY 2. A 3. TŘÍDY – KROUŽEK PLNÝ TVOŘENÍ 15:30 – 17:00hod.

Mgr. Kateřina Křížková

Kroužek je zaměřený na seznámení dětí s různými materiály. Budeme zde kouzlit z korálků, což zahrnuje tvoření korálkové bižuterie, zvířátek a drátkování z korálků. Dále si zde děti mohou vyzkoušet enkaustiku, ubrouskovou techniku, tvorbu s fimo hmotou, práci se smršťovací fólií, malování na textil, porcelán a spoustu dalších věcí z rozličných materiálů. Kroužek může přispět k rozvoji kreativity, jemné motoriky a posílení trpělivosti.

Kroužek je vhodný spíše pro dívky 2. – 3. tříd. Kapacita kroužku je 12 dětí.

Příspěvek do kroužku je 300 Kč za pololetí.

 

 • VV – VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO 1.TŘ. 16 – 17hod. Bc. Martina Krupičková

Ve výtvarném kroužku se budeme učit pracovat s výtvarnými materiály, skládat, překládat, trhat, stříhat, obkreslovat, lepit, hrát si s barvou, využívat odpadové, přírodní i netradiční materiály. Budeme využívat různé výtvarné techniky, kombinovat je, rozvíjet fantazii, seznamovat se s výtvarnými postupy a formami: koláže, frotáže, různé kresby – kolorovaná, spontánní, dle předlohy, portréty, ilustrace, malby, decoupage, enkaustika, kolektivní práce, výroba dárků k různým příležitostem.

Cena za pololetí je 100 Kč.

 

Středa

 • ŠIKOVNÉ RUCE – Krčková Petra 15:30 – 17:00hod.

Náplní kroužku je výroba rozličných výrobků, při kterých se děti učí rozvíjet svoji kreativitu, fantazii, zručnost a posilovat svou trpělivost. Děti pracují a seznamují se s různými materiály, jako je papír, textil, bavlnky, potraviny, fimo hmota, korálky, přírodniny …

Mohou si vyzkoušet různé techniky, např.: malba na sklo, ubrousková technika, enkaustika, quilling, pískování, odlévání sádry … Děti si odnášejí výrobky domů a mohou s nimi udělat radost svým blízkým. “Tím nejlepším dárkem, je vlastnoručně vyrobená věc.”

Kapacita kroužku: 10 dětí (žáci 1. – 2. tříd)

Příspěvek: 300,- Kč/ pol.

 

 • HRÁTKY S LITERATUROU PRO ŽÁKY 1.TŘÍD 16:15 – 17:00hod. Zora Fuksová

Cílem aktivit je rozvíjet v dětech lásku k českému jazyku v jeho psané i mluvené podobě. Budeme si hrát s rytmem a melodií slov, vytvářet rýmy a verše, poznávat poezii. Zaměříme se na hlubší chápání obsahu textu, společně pronikneme do poselství pohádek a poučení z bajek. Dáme také prostor fantazii a zkusíme si vymyslet vlastní příběh, společně zahrát scénku a vytvořit ilustraci k textu. Pohrajeme si i s přednesem, mimikou, gesty a pohybem.

 

Čtvrtek

 • FOTBAL PRO 2.A 3.TŘÍDY 15:30-17hod. Tomáš Kiš

V tomto kroužku se budeme učit, zákl. pravidla fotbalu, rozestavení pozic na hřišti (formace), útočné a obrané taktiky. Bezhlavě neodkopávat míče, ale hlavně se s ním pohybovat. Brát sport jako zábavu a najít v sobě týmového ducha, spolupracovat.

Kapacita kroužku 12 dětí

 • TANEČNÍ KROUŽEK PRO 1.-3.TŘÍDY 15:30–17hod. Lucie Vaňková

Rozhýbeme svá těla, budeme hrát hudebně-pohybové hry a zároveň se zábavnou formou naučíme spoustu věcí – správné držení těla, rytmické cítění, základní kroky lidových i moderních tanců, základy gymnastiky, baletu a mnoho dalšího.

Kapacita – 16 dětí