Evropské projekty

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Učením k učení“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007706, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 1.394.548,- Kč.