Kroužky

Nabídka kroužků na šk. rok 2018/2019

Začátek všech kroužků ŠD je od 1.října. 

Při naplnění kroužků má přednost dřívější zápis.

Pondělí

Výtvarný kroužek pro 2. a 3.třídy 15:45 – 17hod.  Kateřina Mitinová

Ve výtvarném kroužku se budeme učit pracovat s výtvarnými materiály, skládat, překládat, trhat, stříhat, obkreslovat, lepit, hrát si s barvou, využívat odpadové, přírodní i netradiční materiály. Budeme využívat různé výtvarné techniky, kombinovat je, rozvíjet fantazii, seznamovat se s výtvarnými postupy a formami: koláže, frotáže, různé kresby – kolorovaná, spontánní, dle předlohy, portréty, ilustrace, malby, decoupage, kašírování, kolektivní práce, mramorování, výroba dárků k různým příležitostem.

Příspěvěk 100Kč/pol

 

Pondělí

HRY S HUDBOU A POHYBEM 16-17hod.  Zorka Fuksová
Hudba a pohyb k sobě neoddělitelně patří. Obojí nám může přinášet radost, uvolnění a uspokojení.
My si budeme tvořivě hrát s hudebními elementy (zvukem, rytmem, melodií a harmonií), využívat je k sebevyjádření, komunikaci a vzájemnému poznávání.
Naše činnosti budou relaxační i dynamické. Nepůjde při nich o výkon, ale o zábavu, proto hudební nadání není podmínkou.

 

Úterý

Setkání s Jógou 16-17hod. Lenka Tomášková

Budeme se věnovat jógovému cvičení pro děti s názvem „Svítání.“ Na kroužek jsou srdečně zváni i rodiče. Do kroužku může přijít kdokoliv, kdykoliv v průběhu celého roku.

 

Úterý

Výtvarný kroužek pro 1.tř. 16-17hod. Bc. Martina Krupičková

Ve výtvarném kroužku se budeme učit pracovat s výtvarnými materiály, skládat, překládat, trhat, stříhat, obkreslovat, lepit, hrát si s barvou, využívat odpadové, přírodní i netradiční materiály. Budeme využívat různé výtvarné techniky, kombinovat je, rozvíjet fantazii, seznamovat se s výtvarnými postupy a formami: koláže, frotáže, různé kresby – kolorovaná, spontánní, dle předlohy, portréty, ilustrace, malby, decoupage, kašírování, kolektivní práce, mramorování, výroba dárků k různým příležitostem.

Příspěvěk 100Kč/pol

 

Středa

Šikovné ruce 15:30 – 17:00hod.  Mgr. Kateřina Křížková

Kroužek je zaměřený na tvoření náramků, zvířátek a drátkování z korálků/perliček. Dále si zde dětimohou vyzkoušet enkaustiku, ubrouskovou techniku, tvorbu s fimo hmotou, malování na textil,porcelán a spoustu dalších věcí z rozličných materiálů. Kroužek může přispět k rozvoji kreativity,jemné motoriky a posílení trpělivosti.

Kroužek je vhodný pro dívky 2. – 3. tříd. Kapacita kroužku je 12 dětí.

Příspěvek 300Kč/pol.

 

Středa

Šikovné ruce pro 1.tř. 15:30 -17hod.  Krčková Petra

Netradiční techniky a práce s různými materiály.  Dále se budeme učit pracovat s barevnými kartony a papíry.

Příspěvek 300Kč/pol.

Čtvrtek

Fotbal pro 2.a 3.tř 15:30-17hod. Tomáš Kiš

V tomto kroužku se budeme učit, zákl. pravidla fotbalu, rozestavení pozic na hřišti (formace), útočné a obrané taktiky. Bezhlavě neodkopávat míče, ale hlavně se s ním pohybovat . Brát sport jako zábavu a najít v sobě týmového ducha, spolupracovat.

Poznámka: Pokud nebude naplněna kapacita kroužku žáky 2.-3.tř.

 Kapacita kroužku je 14 dětí

Čtvrtek

Taneční kroužek pro 1.a 3.tř. 15:30–17hod. Lucie Vaňková

15:30 – 16:15 začátečníci

16:15 – 17:00 pokročilí

Rozhýbeme svá těla, budeme hrát hudebně-pohybové hry a zároveň se zábavnou
formou naučíme spoustu věcí – správné držení těla, rytmické cítění, základní kroky
lidových i moderních tanců, základy gymnastiky, baletu a mnoho dalšího.