Aktuality

Navýšení poplatku za ŠD

Pro následující školní rok 2018/2019 od 1. září bude navýšen poplatek za ŠD na 350kč/měsíc. Cena za pololetí bude 1750kč.

 

Vážení rodiče.

Chtěli bychom Vás poprosit, abyste neplatili ŠD dříve, než-li obdržíte dokument k tomu určený.

 

Přihlášky  2018/2019

Od 4. 6. do 22.6.  se přijímají přihlášky budoucích 2. a 3.tříd do školní družiny na školní rok 2018/2019.  Přihlášku si můžete stáhnout na stránkách školy http://www.donovalskazs.cz/druzina/dokumenty/.  Na školním webu najdete Podmínky pro přijetí dětí do ŠD a Vnitřní řád ŠD. Přihlášku můžete poslat po svém dítěti, které ji následně předá svému vychovateli.

Stále platí, že pro následující školní rok 2018/2019 nebudou z kapacitních důvodů přijimáni žáci 4.tříd, pro které primárně ŠD nezajišťujeme.

Změna provozu ŠD

Dne 29.6. bude provoz školní družiny zkrácen do 16:00hod.

 

Pro následující školní rok 2018/2019 nebudou z kapacitních důvodů přijímáni žáci 4.tříd.

 

 

 

Časy pro vyzvedávání dětí ze ŠD

Propouštěcí systém je aktivní každý den

od 13:30 do 14:00 hod. následně od 15:00 do 17:30 hod.

 

Pozor!! Od 17.10.2017 až do odvolání je z důvodu rekonstrukce UZAVŘENO ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ!!! Není možno tudy ani procházet. Děkujeme za pochopení.

 

KERAMIKA  –  s paní Květou Vondráčkovou 

(kveta.vondrackova@centrum.cz)

Pondělí 14:00 – 15:30hod. 1.-2. třídy

Pondělí 16:00 – 17:30hod. 3.-9. třídy

Středa 14:00 – 15:30hod. 1.-3.třídy

 

POZOR

Připomínáme, že děti mohou opustit ŠD pouze na ty kroužky, které jsou písemně hlášeny rodičem. viz dokumenty ŠD. Nebude-li odchod žáka písemně podložen, nebude na kroužek propuštěn. V tomto případě není podstatné, že dítě jde NA nějaký kroužek, ale že opouští prostory ŠD. Toto opatření je platné po celou dobu školního roku a je uvedeno i ve vnitřním řádu ŠD, proto i o všech dalších změnách informujte včas a písemnou formou.

Děkujeme, že nám pomáháte pro děti vytvořit bezpečné a přehledné prostředí.

 

Přiobjednání čipů

V případě zájmu o přiobjednání čipů kontaktujte paní vychovatelku Martinu Krupičkovou na e-mailu krupickovam@donovalskazs.cz.

Nový systém vyzvedávání

Podrobné informace k novému systému vyzvedávání dětí ze školní družiny najdete na této stránce.