Školní družina

Kontaktní telefony

 • Školní družina: 607 312 071  časy v provozu: po-pá 6:30-8:00, 11:30 – 17:30
 • Vedoucí vychovatel Tomáš Kiš: 739 990 430  

Provoz školní družiny

 • Z bezpečnostních a hygienických důvodů není rodičům vstup do budovy školy povolen.
 • Příspěvek na provoz ŠD činí 350 Kč měsíčně.
 • Platí se předem částka 1750Kč za celé pololetí a to nejpozději do 15. září I. pol. a do 15. února II.pol.
 • Forma platby:
  • převod na účet školy – č. ú. 2000816359/0800
  • poštovní poukázkou: adresa školy – ZŠ Donovalská 1684, Praha 4, 149 00

  Variabilní symbol žáka: …………………. (je neměnný po celou dobu docházky do ŠD a je nutné ho uvádět při platbě).

 • Při nepřítomnosti dítěte v ŠD se poplatek nevrací.
 • Chtěli bychom Vás poprosit, abyste neplatili ŠD dříve, než-li obdržíte dokument k tomu určený.

Ranní provoz

6:30–8:00 Žáci se scházejí od 6:30 do 7:00 v šatně v přístavbě školy. V 7:00 je vchod do školy uzavřen a vychovatelé odvádějí děti do oddělení školní družiny.

Odpolední provoz

11:45–17:30 Po skončení vyučování vychovatelky a třídní učitelky odvádějí žáky do oddělení školní družiny.

Vyzvedávání a odchody žáků

 • Po obědě nejdříve ve 13:30 a nejpozději do 14:00 ze všech oddělení.
 • 14:00–15:00 pobyt dětí venku mimo školu. V této době nebudou žáci ze školní družiny uvolňováni.
 • 15:00–17:30 Rodiče si vyzvedávají děti průběžně.

Rámcový program výchovně vzdělávací činnosti

 • 11:45 – 14:00 Hygiena, oběd, odpočinkové činnosti (relaxace, četba, klidné hry), zájmové činnosti zaměřené na Hv, Pv, Vv, liter. vých., rozvíjení poznání.

 • 14:00 – 15:00 Rekreační činnosti zaměřené na Tv, vycházky – dopravní výchova, rozvíjení poznání.

 • 15:30 – 17:30 Zájmové kroužky (podrobný seznam v sekci KROUŽKY), příprava na vyučování – didaktické hry, soutěže, společenské hry, četba apod. Vychovatelka vždy přihlíží při výběru zaměstnání k počasí, ale i k náladě a přání žáků v oddělení.

Zajištění školní družiny o vedlejších prázdninách ve školním roce 2018/2019

V případě zájmu rodičů může škola zajistit provoz školní družiny v rámci škol na území Prahy 11. Případní zájemci předejte písemnou přihlášku vedoucímu vychovateli ŠD nejpozději 14 dnů před začátkem vedlejších prázdnin.

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit