Školní družina

Kontaktní telefony

  • Školní družina: 607 312 071  časy v provozu: po-pá 6:30-8:00, 11:45 – 17:30
  • Vedoucí vychovatel Tomáš Kiš: 739 990 430

Provoz školní družiny

  • Z bezpečnostních a hygienických důvodů není rodičům vstup do budovy školy povolen.
  • Příspěvek na provoz ŠD činí 300 Kč měsíčně. Platí se pololetně převodem nebo složenkou do 15.září a do 15. ledna. Při nepřítomnosti dítěte v ŠD se poplatek nevrací.

Ranní provoz

6:30–8:00 Žáci se scházejí od 6:30 do 7:00 v šatně v přístavbě školy. V 7:00 je vchod do školy uzavřen a vychovatelky odvádějí děti do oddělení školní družiny.

Odpolední provoz

11:40–17:30 Po skončení vyučování vychovatelky a třídní učitelky odvádějí žáky do oddělení školní družiny.

Vyzvedávání a odchody žáků

  • Po obědě nejdříve ve 13:30 a nejpozději do 14:00 ze všech oddělení.
  • 14:00–15:00 pobyt dětí venku mimo školu. V této době nebudou žáci ze školní družiny uvolňováni.
  • 15:00–17:30 Rodiče si vyzvedávají děti průběžně.

Rámcový program výchovně vzdělávací činnosti

  • 11:45 – 14:00 Hygiena, oběd, odpočinkové činnosti (relaxace, četba, klidné hry), zájmové činnosti zaměřené na Hv, Pv, Vv, liter. vých., rozvíjení poznání.

  • 14:00 – 15:00 Rekreační činnosti zaměřené na Tv, vycházky – dopravní výchova, rozvíjení poznání.

  • 15:30 – 17:30 Zájmové kroužky (podrobný seznam v sekci KROUŽKY), příprava na vyučování – didaktické hry, soutěže, společenské hry, četba apod. Vychovatelka vždy přihlíží při výběru zaměstnání k počasí, ale i k náladě a přání žáků v oddělení.

Zajištění školní družiny o vedlejších prázdninách ve školním roce 2017/2018

V případě zájmu rodičů může škola zajistit provoz školní družiny v rámci škol na území Prahy 11. Případní zájemci předejte písemnou přihlášku vedoucímu vychovateli ŠD nejpozději 14 dnů před začátkem vedlejších prázdnin. Školní jídelna v tuto dobu nevaří.

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit