Author Archives: Tomáš Marek

Dotazník ÚMČ

Vážení rodiče, radní pro školství, Mgr. Zuzana Ujhelyiová, požádala o distribuci dotazníku mezi rodiče. Jeho vyplnění je dobrovolné a anonymní. Šetření se týká průběhu distanční výuky na školách, zřizovaných MČ Praha 11. Dotazník je možné vyplnit do neděle, 24.05.2020. Odkaz … Continue reading

Posted in Aktuality | Leave a comment

INFO 1. stupeň

Pokyn ředitele školy závazný pro žáky a zaměstnance školy Podmínky o provozu základní školy od 25.5. 2020, ochrana zdraví žáků a pracovníků školy. Ve společných prostorách budovy školy, toaletách a v areálu školy při příchodu a odchodu je povinnost nosit roušky … Continue reading

Posted in Aktuality | Leave a comment

INFO pro 9. ročníky

PODMÍNKY, ZA KTERÝCH BUDEME PŘIPRAVOVAT ŽÁKY 9. ROČNÍKŮ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA STŘEDNÍ ŠKOLY Místo: v budově školy je pobyt dobrovolný, ale pouze pro žáky, kteří budou konat jednotné přijímací zkoušky domácí příprava s dálkovým přístupem pokračuje Doba: od 11.5. 2020 do posledního … Continue reading

Posted in Aktuality | Leave a comment

Výsledky zápisu

Výsledky zápisu do prvních tříd na školní rok 2020/2021 dle jednacích čísel jsou vyvěšeny na dveřích školy nebo ZDE.

Posted in Aktuality | Leave a comment

Informace rodičům

Vážení rodiče, na základě postupného uvolňování přijatých opatření by měla být od 25.5. 2020 postupně zahájena výuka za přítomnosti žáků ve škole. Stejně jako Vy i my čekáme na upřesňující informace, které bude vydávat MŠMT formou manuálu začátkem měsíce května.Na … Continue reading

Posted in Aktuality | Leave a comment